Dosje javnega naročila 008571/2021
Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Gradnje: Železniški in predorski sistemi na drugem tiru Divača - Koper
ZJN-3: Odprti postopek

JN008571/2021-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 20.12.2021
JN008571/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.02.2022
JN008571/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.02.2022
JN008571/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.03.2022
JN008571/2021-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.03.2022
JN008571/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.04.2022
JN008571/2021-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 09.06.2022

Revizijski zahtevki
18.02.2022 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
18.02.2022 Vložen je zahtevek za revizijo
22.02.2022 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
23.02.2022 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
24.03.2022 Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevek za revizijo 018-018-2022_2TDK.pdf
04.03.2022 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
04.03.2022 Vložen je zahtevek za revizijo
09.03.2022 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
09.03.2022 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
24.03.2022 Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevek za revizijo 018-018-2022_2TDK.pdf
13.04.2022 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
13.04.2022 Vložen je zahtevek za revizijo
21.04.2022 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
22.04.2022 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
26.05.2022 Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevek za revizijo 018-039-2022_2TDK_-_IVC.pdf
04.05.2022 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
04.05.2022 Vložen je zahtevek za revizijo
09.05.2022 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
09.05.2022 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
26.05.2022 Državna revizijska komisija je zavrgla zahtevek za revizijo 018-039-22_2TDK-SZZGP.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN008571/2021-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2021/S 247-654636
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Knific
barbara.knific@2-tdk.si
+386 51346993

Internetni naslovi
https://www.drugitir.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/428886/Za_objavo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=9359
I.6 Glavna področja dejavnosti
organizacija gradnje železniške proge


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Železniški in predorski sistemi na drugem tiru Divača - Koper
Referenčna številka dokumenta: JN-13/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45234000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Železniški in predorski sistemi na drugem tiru Divača - Koper
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45234000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Divača - Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Železniški in predorski sistemi na drugem tiru Divača - Koper
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 42
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi iz sklada IPE (CEF)
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.03.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.03.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.02.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.12.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.12.2021   08:32
VPRAŠANJE
Glede na zahtevnost razpisanega projekta, ali bo Naročnik organiziral voden ogled bodočega gradbišča?

ODGOVOR

Naročnik ocenjuje, da so vse potrebne informacije za pripravo ponudbe navedene v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 23.12.2021   08:32
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da objavi projektno dokumentacijo za predmetno javno naročilo.

ODGOVOR

Projektna dokumentacija je navedena v prilogi 05 - Specifikacija naročila_Sklop 3.

Seznam izdelanih načrtov PZI za izvedbo del, ki so sestavni te Specifikacije naročila, je podan kot priloga tega dokumenta. Sami načrti in elaborati PZI pa so dosegljivi na povezavi: http://www.drugitir.si/priloge/ v posebni mapi »Sklop 3: Železniški in predorski sistemi na drugem tiru Divača - Koper« (Glej stran 93)Datum objave: 12.01.2022   09:48
VPRAŠANJE
Naročnik naj ogranizira voden ogled, gleda na zahtevnost predmetnega javnega naročila.

ODGOVOR

Naročnik ocenjuje, da so vse potrebne informacije za pripravo ponudbe navedene v razpisni dokumentaciji. Prav tako je zelo veliko informacij o projektu, trasi in drugo dostopno na spletni strani naročnika (www.drugitir.si).
Naročnik ne bo organiziral vodenega ogleda.Datum objave: 12.01.2022   09:48
VPRAŠANJE
zakaj se na nekaterih zavihkih predračuna na vrhu seštevek poveša za določen faktor?

ODGOVOR

Naročnik je napako popravil in bo objavil novo verzijo ponudbenega predračuna na portalu e-JN.


Datum objave: 12.01.2022   09:54
VPRAŠANJE
Pozdravleni!
Pri pregledu pogoja za sudelovanje ponudnika, smo v poglavju 3.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost, u 1. točki, e) Projekt napajanja oziroma gradnje SN EE omrežja in v 2. točki, 6. zahteva se, Vodja del za izvedbo SN elektroinštalacij predora, opazili, da sta navedeni zahtevi zelo restriktivni do večine ponudnika, oziroma preferira se že v naprej določenega ponudnika.
Obično se transformatorske postaje gradiju posamično in ločeno od izvedbe daljših SN kabelskih tras (izvedba z različnimi izvajalci i v različnih pogodbah).
Ker gre za odprt postupek javnoga naročila, ki obenem vključuje tudi EU sredstva, predlagamo, da naročnik uravnoteži ta zahtev v cilju normalne vendar še vedno kompetentne tržne konkurence. Predlagamo, da naročnik obdrži zahtevo po vgradnji SN kabla vendar izloči pogoj za dolžino najmanj 20 km, v poglavju 3.2.3, tako v referenčnem Projektu napajanja oziroma gradnje SN EE omrežja kot tudi v zahtevi za Vodjo del za izvedbo SN elektroinštalacij predora.
Prosimo za potvrditev.

ODGOVOR
Naročnik je oblikoval pogoj skladno s predmetom javnega naročila. Ponudnik lahko izpolni pogoj s tremi referenčnimi pogoji. Pogoj »20 km SN kabla« se nanaša na skupno dolžino položenih kablov v referenčnih projektih in ne na dolžino tras.

Naročnik pogoja ne bo spreminjal.VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za potrditev, da del zahteve iz točke 3.2.3 / 2 Kadrovska sposobnost, kjer je preglednici za vse kadre določeno: v smislu določb GZ pomenijo funkcijo vodje del ali vodjo gradnje oz. v smislu ZGO-1 pomenijo funkcijo odgovornega vodje del ali odgovornega vodje posameznih del ali odgovornega vodje gradbišča (naziv po ZGO-1) pomeni, da oseba pri izvedbi referenčnega posla ni nujno imela naziv vodja del, vodja gradnje, OVD ali OVPD, je pa morala izvajati posamezne naloge, ki jih sicer izvaja vodja del, vodja gradnje, OVD ali OVPD in to potrdi referenčni naročnik. Navedeno je namreč ključno za enakopravno obravnavo ponudnikov iz Republike Slovenije in iz drugih različnih držav članic.

ODGOVOR
Zahteve oziroma nazivi so skladni z veljavno zakonodajo.

Naročnik pogoja ne bo spreminjal.VPRAŠANJE
Spoštovani!
U razpisnoj dokumentaciji 03-RD - Železniški in predorski sistemi na drugem tiru Divača - Koper v točki 3.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost - seznam referenčnih poslova, zahtevate, kjer je pod točko c) navedena zgolj uspešna izvedba novogradnje 110 kV stikališča GIS.

Vprašanje:
Naročnika prosimo za potrditev, da bodo priznane tudi reference, gdje je referenčni projekat obsegal rekonstrukcijo/nadgradnjo 110 kV GIS stikališča, kot je to dopuščeno tudi pri ostalih zahtevah s seznama referenčnih poslov.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Naročnik bo kot ustrezno referenco za izvedbo vsaj 110 kV stikališča v GIS izvedbi priznal tudi rekonstrukcijo/nadgradnjo vsaj 110 kV stikališča v GIS izvedbi, v kolikor je rekonstrukcija/nadgradnja vsebovala kompletno zamenjavo primarne in sekundarne opreme stikališča v GIS izvedbi.VPRAŠANJE
Ali lahko glede na opsežno dokumentacijo zahtevnost projekta in naše velike prevode imamo podalšanje roka oddaje ponudbe JN?

ODGOVOR
Po oceni naročnika rok za oddajo ponudb tudi tujim ponudnikom omogoča pripravo in oddajo ponudb, saj je velik del razpisne dokumentacije (PZI, predračun, tehnične specifikacije projektanta) že preveden v angleški jezik.

Naročnik ne bo podaljševal roka za oddajo ponudbe.VPRAŠANJE
Naročnik predpisuje, ako damo skupno ponudbo nazive in uloge v pogodbi o skupnem nastopu, ki niso obvezne po trenutni zakonodaji. Ali moram jaz uporabljati enake nazive in določevati vodilnega partnera oziroma ali je lahko naša skupna ponudbo sestavljena iz dosti več enakovrednih partnerev, ki imajo natančno določene naloge in pooblaščenca za podpis in comunikacijo z vama.

ODGOVOR
Vprašanje je oblikovano nerazumljivo. V razpisni dokumentaciji so opredeljeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. V primeru skupnega nastopa mora biti imenovan vodilni partner, kot izhaja iz poglavij npr. 2.3.15 in 3.2.6. Vodilni partner je tisti izmed partnerjev, ki zastopa skupino ponudnikov in komunicira z naročnikom.


VPRAŠANJE
Da ne bi bilo nejasnosti, mene zanima ali se točka 2.3.3 Poreklo blaga, ki je predmet ponudbe, ki razlaga, da bo naročnik zavrnio ponudbo u primeru, če delež ponujenih proizvodov ki bomo ponudil so po poreklu iz tretjih držav, ovo pomeni (EU) št. Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem pravu Unije (UL L 269, 10. 10. 2013, str. 1) presega 50 % cele vrednosti proizvodov ki so v ponudi, nanaša tudi na storitev?

ODGOVOR
Točka 2.3.3 se sklicuje na 87. člen ZJN-3, ki govori o proizvodih in ne o storitvah.VPRAŠANJE
Naročnik je dal Obrazec 4b: Izjava ponudnika o zagotavljanju usposobljenih in pooblaščenih izvajalcev del in zahteva, da izvajalec to delo prenese na ponudnike samo obstoječe opreme, ki jo lahko sam razvije, ne glede na to ali je oddao ponudbo ali ne in komu i za kakšno ceno. Naročnik pojasnjuje, da je to pomembni del izpolnjevanja pogodbenih obveznosti. S tem je naročnik postavio nas v popolnoma neenakopravan položaj. Obstoječemu dobavitelju je dala možnost odločanja, kdo lahko sodeluje v tem JN, kar je po veljavnem ZJN popolnoma nesprejemlivo in nezakonito ter namenjeno omejevanju konkurence. Zato je treba zaradi zagotavljanja poštene konkurence in transparentnosti kupčevo obstoječo opremo nabaviti pri tem JN oz. te tarife in cene dogovoriti z edinim možnim izvajalcem in jih navediti na predračunu. Pol je tudi obrazec 4b: Izjava ponudnika o zagotavljanju usposobljenih in pooblaščenih izvajalcev del nepotreban. Ako boste vztrajali v takih diskriminatornih pogojih bom morali uporabiti ustrezna pravna sredstva znotraj EU.

ODGOVOR
Naročnik je z obrazcem 4b želel ponudnika zgolj opomniti, da posega v obstoječe železniške sisteme. S tem nismo ponudnikov nikakor zavezali k izvedbi naročila s točno določenim izvajalcem, ampak smo jih le opozorili na posege v obstoječe sisteme, ki jih bodo morali izvesti za uspešno dokončanje del in predajo nove proge v obratovanje.
V izogib napačnemu razumevanju bo naročnik predložitev obrazca 4b umaknil iz razpisnih zahtev. Naročnik bo pripravil spremembo razpisne dokumentacije in jo objavil na portalu e-JN.
Datum objave: 26.01.2022   14:45
VPRAŠANJE
POZDRAVLJENI,
ZANIMA NAS ALI LAHKO OBJAVITE TUDI NAČRT OPREME.
LP

ODGOVOR

Vprašanje ni razumljivo. V prilogah Splošnih tehničnih specifikacijah in v mapi »Sklop 3-Železniški in predorski sistemi na progi Divača - Koper« na povezavi http://www.drugitir.si/priloge so objavljeni vsi izdelani dokumenti PZI in Tehničnih specifikacij, s katerimi razpolaga naročnik.
Za katere načrte opreme se zanima potencialni ponudnik iz vprašanja ni možno razbrati.Datum objave: 26.01.2022   14:46
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudb, ker nepredviden in enormen porast okužb s Covidom v našem podjetju preprečuje pripravo ponudbe. (Pa verjetno ne samo pri nam).
Prosimo za nov datum oddaje vsaj po 20. aprilu.
Hvala za razumevanje.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,
zaradi nepredvidljive zdravstvene situacije in hitrega širjenja COVID-19 virusa, smo v podjetju ostali praktično brez operativno sposobnih za pripravo ponudbe za ta razpis. Ker predstavlja ta izpad za nas nepremostljivo oviro vas prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe za vsaj 3 tedne, to je do 7.4.2022.
Hvala

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljševal roka za oddajo ponudbe.Datum objave: 26.01.2022   14:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali lahko vodja gradnje nastopa tudi v funkciji vodje del?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Da. Naročnik dopušča, da zgolj vodja gradnje nastopa tudi v funkciji enega od vodje del, v kolikor nominirani strokovnjak za obe funkciji izpolnjuje vse pogoje.
Nominiranje drugih zahtevanih kadrov v več vlogah v tem JN ni predvideno in dopustno.Datum objave: 26.01.2022   14:49
VPRAŠANJE
03_RD Železniški in predorski sistemi.docx, točk 2.3.9: Prosimo, da umaknete predzadnji odstavek "V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe ne pride do podpisa pogodbe po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, lahko naročnik zahteva od izbranega ponudnika podaljšanje veljavnosti zavarovanja. V kolikor v tem primeru zavarovanje ne bo podaljšano, je to razlog za unovčenje še veljavnega zavarovanja."
Glede na dejansko stanje na trgu in posledično nezmožnost garantiranja ponudbenih cen za nedoločeno obdobje, je izpostavljena zahteva nesorazmerna in hkrati ponudniku ne omogoča izstopa iz postopka javnega naročila brez unovčenja bančne garancije v kolikor naročnik ne izvede podpisa pogodbe v doglednem času.


ODGOVOR
Naročnik navedeno zahtevo umika in bo ustrezno spremenil določila razpisne dokumentacije.Datum objave: 26.01.2022   14:50
VPRAŠANJE
Spoštovani
Razpisna dokumentacija je bila objavljena 20.12.2021. Rok za oddajo ponudb pa je 17.3.2022, to je skupaj 87 dni. V razpisni dokumentacij še navajate, da je zadnji rok za oddajo vprašanja 15.2.2022. Opozarjamo vas, da ste si od 87 dni, kolikor je časa za pripravo ponudbe vzeli 31 dni za odgovore na vprašanja, kar je unikum v JN do sedaj, tudi pri večjih projektih. Zaradi tega upravičeno smatramo, da ste si kot naročnik vzeli nesorazmerni del časa (več kot mesec dni), da boste odgovorili na postavljena vprašanja in ne bo časa za razjasnitev neustrezno odgovorjenih vprašanj. Pri tem opozarjamo, da gre za izjemno zahteven tehnološki projekt, v katerem bodo MORALI sodelovati tudi tuji ponudniki že vgrajenih SV in TK sistemov in da tudi oni potrebujejo čas za prevode, usklajevanje ter pripravo ponudbe. Zato vas pozivamo, da podaljšate čas oddaje vprašanj, vsaj do 4.3.2022. Prav tako pri podaji odgovorov zagotovite, da bodo odgovori podani pred iztekom roka za podajo vprašanj, da bo mogoče zastaviti še vprašanja, ki bi nastala v zvezi s podanimi odgovori.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik sproti odgovarja na postavljena vprašanja in ne bo spreminjal rokov.


Datum objave: 26.01.2022   14:52
VPRAŠANJE
Prosimo da objavite obrazec" 06a_Priloga k NPP - Obrazec Analiza cene" v excel obliki. Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik bo objavil dokument v excel formatu. Pri tem pa naročnik opozarja potencialne ponudnike, da analize cen niso zahtevane že v sami ponudbi, ampak jih bo moral predložiti le izbrani ponudnik v začetnem obdobju po podpisu pogodbe.


Datum objave: 26.01.2022   14:54
VPRAŠANJE
Prosim za potrditev, da za strokovnjake pod točkami 8, 11 in 12 ni zahteve po vpisu v IZS. Tako namreč razumemo navedbe v tabelaričnem prikazu.
V nadaljevanju sicer navajate "Izbrani ponudnik mora za vse zahtevane kadre skladno z razpisno dokumentacijo najkasneje v roku 30 delovnih dni pred pričetkom izvajanja del na gradbišču oziroma po prejemu sklenjene pogodbe za vodjo gradnje, naročniku dostaviti potrdila o vpisu v imenik aktivnih vodij del pri IZS oz. v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri IZS ."
Lep pozdrav!

ODGOVOR

Za strokovnjake, navedene pod točkami 8, 11 in 12 se ne zahteva vpis v IZS, razen v primeru, da bodo na projektu poleg zahtevane vloge opravljali tudi druge naloge, za katere se skladno z gradbeno zakonodajo zahteva vpis v IZS (vodja del, pooblaščeni inženir za projektiranje ).


Datum objave: 26.01.2022   14:55
VPRAŠANJE
Veljavnost ponudbe: v razpisni dokumentaciji navajate zavajajoče in ne transparentne pogoje za veljavnost ponudbe: Točka 2.3.8: Veljavnost ponudbe mora ostati v veljavi najmanj 180 dni po izteku roka za predložitev ponudbe: to je 17.3. + 180 dni = 17.9.2022. V točki 2.3.9 pa navajate, da mora biti zavarovanje za resnost ponudbe, ki je del ponudbe, veljavna do 15.7.2022. Prav tako v okviru določil glede zahtev za podaljšanje zavarovanj zahtevate dejansko neomejeno trajanje ponudbe. Poenotite te datume.

ODGOVOR

Veljavnost ponudbe mora biti do 17.9.2022.
Prav tako mora ponudnik predložiti zavarovanje za resnost ponudbe z veljavnostjo do 17.10.2022.Datum objave: 26.01.2022   14:56
VPRAŠANJE
Rok izvedbe del: Navajate: "Pričetek del je po podpisu pogodbe, zaključek do konca leta 2025". Ker je rok izvedbe pogodbenih del bistvena sestavina pogodbe vas pozivamo, da eksplicitno, jasno in nedvoumno navedete čas trajanja del, to je od uvedbe v delo pa do končanja del. V nasprotnem primeru bomo iskali pravno varstvo na to točko, kajti sistem ZJN določa transparentno ter nediskriminatorno obravnavo naročnikovih zahtev napram ponudnikom.

ODGOVOR

V pogodbi sta oba roka navedena, iz česar izhaja tudi čas trajanja del. Začetek del je naveden v podčlenu 8.1 Posebnih pogojev, ki je sestavni del pogodbe. Rok dokončanja del pa je naveden v 12. členu pogodbe.
Poleg tega so podani dodatni pogoji v Specifikaciji naročila - Poglavje 5. Specifikacija naročila je prav tako sestavni del pogodbene dokumentacije. Določila v zvezi pričetka in zaključka del se bodo upoštevala pri izvajanju pogodbe.Datum objave: 26.01.2022   14:57
VPRAŠANJE
Prosimo vas za objavo obrazca "06a_Priloga 1 k NPP - Obrazec Analiza cene.pdf" v .xls formatu.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil dokument v excel formatu.
Pri tem pa naročnik opozarja potencialne ponudnike, da analize cen niso zahtevane že v sami ponudbi, ampak jih bo moral predložiti le izbrani ponudnik v začetnem obdobju po podpisu pogodbe.
Datum objave: 26.01.2022   14:58
VPRAŠANJE
Zaradi obolelosti in odsotnosti naših kadrov in kolegov v tujini zaradi COVID-19 ki pripravljajo ponudbo, vas prosimo za prestavitev odaje ponudbe za vsaj mesec dni, na 14.4.2022.
S tem boste omogočili, da bo na vaš razpis prišla še kakšna ponudba.

LP

ODGOVOR

Naročnik ne bo podaljševal roka za oddajo ponudbe.


Datum objave: 31.01.2022   11:18
VPRAŠANJE
V tehničnih pogojih za izvedbo del na zgornjem ustroju v poglavju "SRČIŠČE KRETNICE" je podana zahteva, da morajo dimenzije in tolerance biti:
- širina žleba med osnovno in vodilno tirnico je 41 mm/ tolerance + 0,5 mm in -1,0 mm,
- širina žleba med srcem in krilno tirnico je 44 mm/ tolerance + 0,5 mm in -1,0 mm,
Z vašo zahtevo je tako omogočena dobava le enemu dobavitelju.
Predlagamo Naročniku, da v zahteve za "SRČIŠČE KRETNICE" doda tudi sledeče dimenzije in tolerance na kretniških srcih ter tudi dovoli vgradnjo takšnih kretniških src:
- širina žleba med osnovno in vodilno tirnico je 41 mm/ tolerance +/- 0 mm in -1,0 mm,
- širina žleba med srcem in krilno tirnico je 41 mm/ tolerance + 2 mm in +/- 0 mm.
Kretnice s tako predlaganimi dimenzijami in tolerancami kretniških src imajo tudi "Dovoljenje za vgradnjo proizvoda v železniško progo" in so tudi že vgrajene na območju JŽI.


ODGOVOR

Dovoli se vgradnja tudi takšnih kretnic oziroma kretniških src (lito mangansko monoblok srce), v kolikor je bilo za njih s strani upravljavca javne železniške infrastrukture v RS izdano »Dovoljenje za vgradnjo proizvoda v železniško progo«, kar je potrebno pred vgradnjo dokazati.


Datum objave: 31.01.2022   11:19
VPRAŠANJE
Prosim za pojasnilo predračunske postavke:
"1.7.0.0.0001. Izvedba meritev potencialov tirnic povratnega voda z namenom ugotovitve morebitnega previsokega potenciala in določitve potrebnega obsega ojačitve povratnega voda, vključno dobava in namestitev treh kompletov ustrezne merilne opreme (ustreza na primer univerzalni digitalni multimeter s pomnilnikom Chauvin Arnoux C.A 5293BT)."
In sicer, kaj pomeni v primeru ugotovitve, da je potrebno ojačati povratni vod? Ali je vezano na to postavko potrebno izdelati ustrezno merilno poročilo ter elaborat ojačitve?

ODGOVOR

Iz opisa postavke je razvidno, da je predmet ponudbe dobava merilnih inštrumentov, ki ostanejo v lasti naročnika in izvedba meritev potencialov z dobavljenimi inštrumenti, kar seveda vsebuje tudi izdelavo in predajo merilnega poročila.
Izvedba drugih aktivnosti, ki bodo morebiti potrebne na podlagi rezultatov meritev, ni predmet te postavke.
Datum objave: 31.01.2022   11:24
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V zvezi s členom 3.2.3, točka 1 - prvi odstavek, ki se glasi: "Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih petnajstih letih pred objavo predmetnega javnega naročila na območju EU uspešno izvedel:"

Po našem razumevanju izraz "EU" vključuje območja carinske unije EU.

Prosimo za potrditev.
Dear Madam or Sir,

With reference to Article 3.2.3 Item 1 - first paragraph which reads: Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih petnajstih letih pred objavo predmetnega javnega naročila na območju EU uspešno izvedel:

Our understanding is that, the term EU includes the EU Customs Union territories.

Please confirm.

ODGOVOR

Območje EU predstavlja območje držav članic EU.


Datum objave: 01.02.2022   14:26
VPRAŠANJE
3.2.3. točka 2 (Kadrovska sposobnost)
obseg del v JN za SV naprave obsega:
- predelavo obstoječe SV naprave na postaji Divača vključno z izdelavo blokovnega vmesnika za drugi tir - proizvajalca Siemens AG
- predelavo obstoječe SV naprave na postaji Koper vključno z izdelavo blokovnega vmesnika za drugi tir - proizvajalca Thales Deutschland GmbH
- predelavo obstoječega sistema ETCS na postaji Koper in odseku Koper-Rižana ter postaji Divača in odseku Divača-Rodik vključno z navezavo na drugi tir na obeh postajah - proizvajalca Thales Austria GmbH
-dobava in vgradnja APB na odprti progi drugega tira vključno z blokovnim vmesnikom na postaji Koper in Divača
-dobava sistema ETCS ns odprti progi
-predelavo CVP proizvajalca Siemens
- predelavo CVP proizvajalca Thales

Gre za popolnoma različne tehnologije za katere pa ste predvideli le enega Vodjo del za SV naprave in enega strokovnjaka za pripravo, testiranje in inštalacijo programske opreme.

V kolikor želi naročnik, da bo dobil ustrezno ponudbo z vsemi potrebnimi strokovnjaki, ki bodo znali izvesti vsa potrebna dela in pokrili ves spekter različnih tehnologij, mora razširiti potrebne kadrovske reference. V nasprotnem primeru lahko namreč dobi ponudbo, ki bo ustrezala razpisnim pogojem bo pa v praksi neizvedljiva, ker ne vključuje potrebnih strokovnjakov za posege v obstoječe SV sisteme (Siemens in Thales)


ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal pogojev za kadrovsko sposobnost.


Datum objave: 01.02.2022   14:38
VPRAŠANJE
Dear Customer!

Based on your answer on the public procurement portal (on 1/12/2022) regarding the admissibility of the reference project also as reconstruction/upgrade of 110 kV switchyard in GIS implementation including laying of 110 kV cables and not only as new construction, please confirm that the same changes as for the reference project also apply to the requirements for personnel - Head of works for the implementation of electrical work for the installation of 110 kV GIS equipment and 110 kV cable line, as stated below:

That he led the work on the new construction or reconstruction/upgrade of the 110 kV switchyard in the GIS version, including the installation and testing of control and protection equipment and the laying of cables of at least 110 kV.

ODGOVOR

Skladno s 36. členom ZJN-3 poteka postopek javnega naročanja v slovenskem jeziku, zato morajo biti vsa vprašanja postavljena v slovenskem jeziku.

In accordance with Article 36 of the Public Procurement Act, the public procurement procedure is conducted in the Slovene language, therefore all questions must be asked in the Slovene language.


VPRAŠANJE
Dear Customer!

In order to properly understand your answer on the public procurement portal - we quote:

''The contracting authority will also approve the reconstruction/upgrade of at least 110 kV switchyard in GIS version as an appropriate reference for the construction of at least 110 kV switchyard in GIS version, if the reconstruction/upgrade included complete replacement of primary and secondary equipment of switchyard in GIS version; - we ask you to confirm that as appropriate references, you will approve the project of construction of new GIS OR reconstruction/upgrade of 110 kV switchyard in GIS version, which included complete supply as well as installation of primary and secondary equipment at least of 110 kV switchyard in GIS version and laying 110 kV cables, what is also in accordance with the scope of works in this tender.

ODGOVOR

Skladno s 36. členom ZJN-3 poteka postopek javnega naročanja v slovenskem jeziku, zato morajo biti vsa vprašanja postavljena v slovenskem jeziku.

In accordance with Article 36 of the Public Procurement Act, the public procurement procedure is conducted in the Slovene language, therefore all questions must be asked in the Slovene language.

Datum objave: 01.02.2022   14:45
VPRAŠANJE
Glede na velikost projekta prosimo, da se pripravi predstavitev projekta in kolikor bo mogoče tudi ogled trase.
Prav bi bilo, da se ponudnike seznani z zahtevami in razpisnimi pogoji, kot je bilo izpeljano za Lot 1 in Lot 2.


ODGOVOR

Naročnik ocenjuje, da so vse potrebne informacije za pripravo ponudbe navedene v razpisni dokumentaciji. Predstavitev projekta in ogled trase nista predvidena.


Datum objave: 01.02.2022   14:55
VPRAŠANJE
Zaradi bolezni Covid- 19 številnih kolektivov je onemogočena priprava ponudb. Lepo prosimo, da se vsled nemogočih razmer za pripravo ponudb, rok za oddajo podaljša.


ODGOVOR

Naročnik ne bo podaljševal roka za oddajo ponudbe.


Datum objave: 01.02.2022   15:54
VPRAŠANJE
Spoštovani

V popisu del (glej npr. zavihek 2-02 Tirne naprave na progi) imamo v sklopu 3.1.02 (npr. PE drenažnih cevi DN 250 mm, 220°, togostnega razreda min. SN8) in 5.1. (napisano je npr. Dobava in vgradnja PE100 drenažnih cevi d250 mm, 220°, togostnega razreda min. SN8).

Razlika med postavkami, je da so pri nekaterih postavkah določilo, da gre za PE100, pri nekaterih postavkah tega določila ni.
Zanima nas, ali gre za pomoto in je lahko drenažna cev rebrasta cev ali je potrebno pri vseh postavkah drenažnih cevi upoštevati določilo PE100.
Skladno s standardi to pomeni, da kjer je določilo PE 100, je potrebno uporabiti POLNOSTENSKE CEVI.

Prosimo za pojasnilo oz. popravek popisa del, da bo jasno kje so dovoljene rebraste in kje polnostenske cevi.


ODGOVOR

Pri postavki 3.1.02 gre za drenažne cevi na odprti trasi proge oziroma izven predora. Za te cevi ni zahteve PE 100. Cevi so lahko zunaj rebraste, znotraj gladke in seveda s predpisano perforacijo.

Postavka 5.1 govori o odvodnjavanju tira v predoru. Gre za cev za odvodnjo potencialno onesnažene vode v predoru. Zahteve za te cevi so nekoliko specifične. Ker je cev drenažna mora biti perforirana. Cev je lahko zunaj rebrasta (znotraj gladka).

Oznaka PE 100 pomeni minimalno zahtevano trdnost cevi. V tem primeru 10 MPa. Kvaliteta omenjene cevi v predoru je povzeta po kvaliteti drugih odvodnih cevi v predoru.Datum objave: 02.02.2022   15:05
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Pri pregledu razpisne dokumentacije - dokument 05 specifikacija naročila Sklop 3, so definirana dela pri prestavitev obstoječega tira v Divači in Kopru z vsemi potrebni prestavitvami obstoječih elementov voznega omrežja ter EE, SV in TK naprav, vključno z napravami ETCS. Predvideno je tudi, da se APB naprave krmili iz postajne SV naprave Divača oziroma Koper tovorna. Glede na dobavljeno tehnologijo je potrebno izvesti tudi vmesnike na obstoječe naprave.
Kot zainteresirani ponudnik ugotavljamo, da se na tako napisane pogoje razpisne dokumentacije ne moremo prijaviti. Razlog je v tem, da noben ponudnik (razen Siemensa in Thalesa) ne more sam izpolniti zahtev razpisa, vsaj del za izvedbo deviacije, kar nas že v začetku postavlja povsem v neenakopraven položaj napram tema dvema ponudnikoma, kar je verjetno tudi naročniku povsem jasno. Potencialni ponudnik je namreč prisiljen, da bo sodeloval z omenjenima ponudnikoma, čeprav ni nobenega zagotovila, da bosta ponudnika tudi vsem interesentom nudila enake pogoje izvajanja zahtevanih del in storitev. Glede na dogajanje z razpisi v Sloveniji smo kot ponudnik v to celo povsem prepričani.
2TDK, kot naročnika in investitorja ter hkrati kot velikega porabnika javnih in evropskih sredstev zato opozarjamo, da bomo primorani uporabiti vsa pravna sredstva, da naročnik pripravi javni in odprti razpis na način, kot je to določeno v zakonu in da bo res odprt in pošten do vseh potencialnih ponudnikov, ter hkrati tudi dosegel namen javnega naročanja v racionalni in smotrni porabi javnega denarja, brez možnosti, da obstoječi dobavitelji diktirajo in določajo, kdo lahko in kdo ne sme (more) sodelovati na javnem razpisu.
V izogib pritožbi na pogoje razpisa naročnika pozivamo, da še enkrat premisli kako bo omogočil pošteno tržno tekmovanje potencialnih ponudnikov, predvsem glede sodelovanja Siemensa in Thalesa pri razpisu ter mogočemu in verjetnemu onemogočanju vseh ostalih ponudnikov.
Lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik je pripravi razpis kot odprti postopek, ki omogoča pripravo ponudbe vsem potencialnim ponudnikom. Pri opisu predmeta je naročnik sledil dejanskemu stanju, kot se nahaja na terenu in ki vključuje opremo različnih proizvajalcev in dobavitelje. Naročnik v nobenem primeru ne omejuje svobodne volje potencialnih ponudnikov, ki se lahko na trgu svobodno in prosto organizirajo s ciljem, da kvalitetno izvedejo dela, ki so predmet razpisne dokumentacije.
Naročnik ne bo spreminjal zahtev.
Datum objave: 02.02.2022   15:06
VPRAŠANJE
Veljavnost in upoštevanje Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti naj bi potrdili vsi partnerji in podizvajalci.
Glede na tehnološko naravo del vsaj nekaj partnerjev ali podizvajalcev ne sloni na Kolektivni gradbeni pogodbi veljavni v Sloveniji. Tu mislimo na recimo Siemens AG ali Thales, brez katerih omenjenega javnega naročila ni moč izvesti. Prosimo naročnika, da razpisno dokumentacijo dopolni z jasnimi in nedvoumnimi določili, ki urejajo pripravo ponudbe v teh primerih?

ODGOVOR
Izjavo o spoštovanju Kolektivne pogodbe gradbene dejavnosti, obrazec št. 7, podpišejo ponudniki, partnerji in podizvajalci, ki bodo gradbena dela izvajali. V kolikor ponudnik meni, da posamezni partner ali podizvajalec v okviru javnega naročila ne bo izvajal gradbenih del, mu te izjave ni potrebno podpisati. Ob tem naročnik posebej opozarja, da morajo ponudniki, partnerji in podizvajalci spoštovati veljavno delovno-pravno zakonodajo. V kolikor bo naročnik iz predložene ponudbe ugotovil, da je posamezni ponudnik soudeležen tudi pri gradbenih delih, pa te izjave ni podpisal, bo zaradi tega ponudba izločena.

Datum objave: 02.02.2022   15:07
VPRAŠANJE
Pozdravljnei, Objavili ste limitirano vrednost javnega naročila, ki znaša okroglih 160 mio . V izogib situaciji iz predhodnega razpisa deviacija Divača vas pozivamo, da ponovno preverite višino te limitirane vrednosti, ker je prenizka. Tako se boste morda, iz tega naslova, izognili ponovitvi tega JN.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spremenil višine limitiranega zneska.Datum objave: 02.02.2022   15:09
VPRAŠANJE
Spoštovani, imamo vprašanje:
zakaj ste v predhodnem ločenem javnem naročilu št. JN005097/2021-E01 za izvedbo Deviacije obstoječe proge v Divači (ki je sedaj v celoti zajet v tem JN) zahtevali objektne in kadrovske reference tako za sklop B (predelav SVTK naprav na postaji Divača) kot tudi za sklop C (sistem ETCS na postaji Divača in odseku Divača-Rodik)( 03_RD-Deviacija Divača_Komisija_čistopis RD 03092021.docx na strani 12), kjer ste zahteval dokazilo, da je ponudnik izvedel novogradnjo ali nadgradnjo SV zavarovanja postaje na enakem sistemu zavarovanja kot je vgrajen na postaji Divača (Simis W proizvajalca Siemens) ter sistemu ETCS (proizvajalca Thales Austria). Poleg objektnih referenc ste ravno tako za oba sklopa zahtevali tudi dokazilo za usposobljenost in pooblaščenost za izvedbe sprememb in dopolnitev sistema?

V tem razširjenem JN, ki poleg predelav zgoraj omenjenih sistemov proizvajalcev Siemens ter Thales Austria, vključuje tudi predelavo SV naprav na postaji Koper (sistem L90 5 proizvajalca Thales Transportation system, Nemčija) ter ETCS sistema na postaji Koper in odseku Rižana-Koper (proizvajalca Thales Austria), GSMR (Iskratel) sistema in še nekaterih drugih sistemov, pa dokazil z referencami in dokazil za usposobljenost ter pooblaščenost za izvedbo sprememb na dotičnih sistemih ne zahtevate.

To pri tako kompleksnih sistemih od katerih je nenazadnje odvisno varno in zanesljivo odvijanje železniškega prometa s stališča transparentnosti JN nikakor ni dopustno, saj lahko pride do izigravanja med ponudniki. Naročnik pa na koncu ne bo mogel pravočasno zaključiti projekta.

Predlagamo vam, da navedete kateri pravni subjekti imajo izključno pravico posegati v obstoječe sisteme ter, da morajo biti ti pravni subjekti nominirani kot podizvajalci v vsaki prejeti ponudbi. Le na tak način bo naročnik lahko prepričan, da je ponudnik ustrezno ovrednotil dela in si zagotovil sodelovanje ključnih pravnih subjektov vključno s potrebnimi kadri.

ODGOVOR
Naročnik je objavil kompletno projektno dokumentacijo in Specifikacijo naročila, iz katere izhaja, katere vrste del morajo izvesti ponudniki. Naročnik ne bo spreminjal določil razpisne dokumentacije.Datum objave: 02.02.2022   15:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnika pozivamo, da iz predmeta javnega naročila izloči vse postavke in poglavja, ki so vezana na pravno varovane intelektualnih pravice tretjih subjektov v primeru prilagoditev obstoječih sistemov in naprav in sicer:
-Potrebne prestavitve obstoječih SV elementov v Divači - 1. alineja na 2. strani Razpisne dokumentacije in
-Vgraditev SV postajnih naprav v Divači in v Kopru, vključno s prilagoditvami obstoječega sistema ECTS na omenjenih postajah - 5. alineja na 2. strani Razpisne dokumentacije in
- GSM-R - 7. alineja na 2. strani Razpisne dokumentacije,
ter skladno z navedenim, odstrani in uskladi vse ostale elemente razpisne dokumentacije. Vključitev navedenih postavk in elementov v okvir konkretnega javnega naročila je namreč v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja in drugimi določili ZJN-3 ter onemogoča podajo konkurenčnih in med seboj primerljivih ponudb. Če naročnik ne ve, kateri so subjekti z varovanimi intelektualnimi pravicami posegov v obstoječe SV in TK sisteme, si je dolžan te informacije in ta dejstva pridobiti s strani DRSI, DRI ali SŽ ter jih objaviti na v tem javnem naročilu.
Lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.


Datum objave: 02.02.2022   15:10
VPRAŠANJE
Prosim vas, da objavite kontakt proizvajalca SV naprav na postaji Divača, ki je kolikor vemo edini, ki ima pravico posegati v strojno in programsko opremo obstoječega zavarovanja na postaji Divača in centru vodenja prometa za imenovano postajo.

ODGOVOR
Naročnik je objavil specifikacijo naročila, iz katere je razvidno obstoječe stanje in katera dela mora izvesti ponudnik. Iz dokumentacije, ki je na voljo ponudnikom, so že razvidni podatki, potrebni za pripravo ponudbe.

VPRAŠANJE
Prosim vas, da objavite kontakt proizvajalca obstoječih SV naprav na postaji Koper kamor lahko naslovimo povpraševanje. Kolikor vemo je edini, ki ima pravico posegati v strojno in programsko opremo obstoječega zavarovanja na postaji Koper in centru vodenja prometa za progo Divača-Koper.

ODGOVOR
Naročnik je objavil specifikacijo naročila, iz katere je razvidno obstoječe stanje in katera dela mora izvesti ponudnik. Iz dokumentacije, ki je na voljo ponudnikom, so že razvidni podatki, potrebni za pripravo ponudbe.Datum objave: 02.02.2022   15:11
VPRAŠANJE
Prosim vas, da objavite kontakt proizvajalca GSMR sistema na obstoječi progi na katreo se bo drugi tir priključil , ki je kolikor vemo edini, ki ima pravico posegati v strojno in programsko opremo obstoječega sistema GSMR.

ODGOVOR

Naročnik je objavil specifikacijo naročila, iz katere je razvidno obstoječe stanje in katera dela mora izvesti ponudnik. Iz dokumentacije, ki je na voljo ponudnikom, so že razvidni podatki, potrebni za pripravo ponudbe.


Datum objave: 02.02.2022   15:12
VPRAŠANJE
Prosim vas, da objavite kontakt proizvajalca ETCS sistema na postaji Koper in postaji Divača, ki je kolikor vemo edini, ki ima pravico posegati v strojno in programsko opremo obstoječega zavarovanja na postaji Koper in Divača.

ODGOVOR
Naročnik je objavil specifikacijo naročila, iz katere je razvidno obstoječe stanje in katera dela mora izvesti ponudnik. Iz dokumentacije, ki je na voljo ponudnikom, so že razvidni podatki, potrebni za pripravo ponudbe.Datum objave: 02.02.2022   15:12
VPRAŠANJE
Prosim vas, da objavite kontakt proizvajalca ETCS sistema na postaji Koper in postaji Divača, ki je kolikor vemo edini, ki ima pravico posegati v strojno in programsko opremo obstoječega zavarovanja na postaji Koper in Divača.

ODGOVOR
Naročnik je objavil specifikacijo naročila, iz katere je razvidno obstoječe stanje in katera dela mora izvesti ponudnik. Iz dokumentacije, ki je na voljo ponudnikom, so že razvidni podatki, potrebni za pripravo ponudbe.Datum objave: 02.02.2022   15:13
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da nam pojasni kako bo glede na dejstvo da se na lokaciji Koper in Divača priključujemo na obstoječe SV sisteme, zagotovil da bosta izvajalca teh sistemov (Siemens, Thales) vsem zainteresiranim ponudnikom na njihovo povpraševanje dala enako ponudbo s sprejemanjem vseh določil te razpisne dokumentacije (prenos avtorskih pravic na naročnika, neomejena odgovornost, garancijski pogoji,...). V kolikor tega ne morete zagotoviti, od vas zahtevamo, da vsa dela povezana s predelavo obstoječih železniških SV in TK sistemov izvzamete iz tega javnega naročila.

ODGOVOR
Naročnik je objavil specifikacijo naročila, iz katere je razvidno obstoječe stanje in katera dela mora izvesti ponudnik. Naročnik ne bo spreminjal določil razpisne dokumentacije.Datum objave: 02.02.2022   15:14
VPRAŠANJE
Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti se za našo branžo, ki je visoko tehnološka ne uporablja.
Smo tehnološko podjetje iz tujine, ki imamo edini pravico posegati v programsko in strojno opremo obstoječega sistema. Tako smo edini, ki lahko izvedemo predelavo in prilagoditev obstoječega signalnovarnostnega sistema. Mi takega obrazca ne moremo podpisati. Prosimo naročnika da umakne zahtevo vsaj za nabor del za signalne naprave in telekomunikacije.

ODGOVOR
Izjavo o spoštovanju Kolektivne pogodbe gradbene dejavnosti, obrazec št. 7, podpišejo ponudniki, partnerji in podizvajalci, ki bodo gradbena dela izvajali. V kolikor ponudnik meni, da posamezni partner ali podizvajalec v okviru javnega naročila ne bo izvajal gradbenih del, mu te izjave ni potrebno podpisati. Ob tem naročnik posebej opozarja, da morajo ponudniki, partnerji in podizvajalci spoštovati veljavno delovno-pravno zakonodajo. V kolikor bo naročnik iz predložene ponudbe ugotovil, da je posamezni ponudnik soudeležen tudi pri gradbenih delih, pa te izjave ni podpisal, bo zaradi tega ponudba izločena.

Datum objave: 02.02.2022   15:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Z odgovorom na vprašanje, objavljenim dne 12.1.2022 ob 9:54, ste nas glede obrazca 4b opozorili, da je potrebno za izvedbo tega JN posegati tudi v obstoječe ter delujoče SV in TK sisteme in sicer:
- nadgradnja SV naprav na postaji Divača in sistema za vodenja promet, kot sta vgrajena na postaji Divača in CVP Postojna,
- nadgradnja SV naprav na postaji Koper tovorna in sistema za vodenja prometa, kot sta vgrajena na postaji Koper tovorna in CVP Postojna,
- nadgradnja ETCS naprav na postaji Divača in Koper tovorna ter odsekih obstoječe proge
- nadgradnja GSM-R omrežja,
Po našem vedenju imajo izključno pravico in znanje za poseganje v te sisteme zgolj in samo proizvajalci le teh. To potrjuje tudi dosedanja strokovna in pravna praksa lastnika javne železniške infrastrukture (Ministrstva za infrastrukturo - DRSI), ki pri tovrstnih posegih nadgradenj obstoječih sistemov, izvzame vsa dela, ki so za to potrebna iz odprtega javnega naročila in kot skrben gospodar izvede javno naročila z direktno oddajo del s pogajanji.
Pri skrbnem pregledu razpisne dokumentacije in analizi stanja na terenu smo ugotovili, da v tem javnem naročilu ne sledite tej praksi lastnika JŽI (Ministrstva za infrastrukturo - DRSI), kar predstavlja nevarno prakso in nedefinirano ter v fazi izvedbe neizvedljivo nadgradnjo obstoječih SV in TK sistemov izbranega ponudnika po tem javnem naročilu. To pa pomeni, da se projekt ne bo mogel zaključiti. Že v fazi priprave ponudbe vas, kot izkušeni izvajalci, na to javno opozarjamo. Na osnovi teh dejstev vas tudi pozivamo, da iz obstoječega naročila izločite sklope:
- nadgradnja SV naprav na postaji Divača in sistema za vodenja promet, kot sta vgrajena na postaji Divača in CVP Postojna,
- nadgradnja SV naprav na postaji Koper tovorna in sistema za vodenja prometa, kot sta vgrajena na postaji Koper tovorna in CVP Postojna,
- nadgradnja ETCS naprav na postaji Divača in Koper tovorna ter odsekih obstoječe proge
- nadgradnja GSM-R omrežja,
in imetnike intelektualnih pravic za posege, predelavo in nadgradnjo obstoječih SV in TK sistemov povabite k sodelovanju z ločenimi javnimi naročili z direktno oddajo del s pogajanji.
Samo in le na takšen način boste zagotovili spoštovanje določil ZJN in transparentno ter enakopravno vodili postopke tega javnega naročila.
Opozarjamo vas da bomo, v kolikor predelav zgoraj omenjenih obstoječih sistemov ne boste izvzeli iz javnega naročila, primorani uporabiti vsa pravna sredstva za zaščito transparentnosti in enakopravnosti vsem ponudnikom na tem javnem naročilu.


ODGOVOR
Naročnik je pripravil razpis kot odprti postopek, ki omogoča pripravo ponudbe vsem potencialnim ponudnikom. Pri opisu predmeta je naročnik sledil dejanskemu stanju, kot se nahaja na terenu in ki vključuje opremo različnih proizvajalcev in dobavitelje. Naročnik v nobenem primeru ne omejuje svobodne volje potencialnih ponudnikov, ki se lahko na trgu svobodno in prosto organizirajo s ciljem, da kvalitetno izvedejo dela, ki so predmet razpisne dokumentacije.
Naročnik ne bo spreminjal zahtev.
Datum objave: 02.02.2022   15:15
VPRAŠANJE
Ali pravilno razumemo, da ste predvideli, da se ETCS sistem na postaji Koper in odseku proge Rižana-Koper prilagodi le enkrat in sicer na končno stanje po predelavi uvoznega dela postaje in po vzpostavitvi ETCS sistema na novem tiru - torej predelava le na končno stanje?

ODGOVOR
Da, pravilno razumete.

VPRAŠANJE
Ali pravilno razumemo, da se ETCS sistem na postaji Divača in odseku proge Divača-Rodik v prvi fazi prilagodi in verificira na novo stanje tira zaradi izvedene Deviacije (zavihek 3-02 SVTK Divača) v drugi pa na končno stanje s povezavo na drugi tir (zavihek EL -06 SV naprave)?

ODGOVOR
Da, pravilno razumete.Datum objave: 02.02.2022   15:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
kot novega investitorja na področju novogradenj in nadgradenj železniške infrastrukture vas seznanjamo, da je lastnik JŽI (MZI-DRSI) v primerih, ko je bil za izvedbo investicije potreben poseg oz. nadgradnja obstoječih SV in TK sistemov, pri katerih ima izključno pravico in znanje za tovrstne posege zgolj njihov proizvajalec, vedno izvedel takšno jn z izvzemom takšnih področij iz celotnega jn in to s postopkom direktne oddaje del s pogajanji. S takšnim postopkom izločitve del posegov v obstoječe SV in TK sisteme iz celotnega obsega jn je naročnik MZI-DRSI zagotovil ne le transparentno in enakopravno nastopanje vseh zainteresiranih ponudnikov, temveč kasneje v času izvedbe tudi varno in zanesljivo poseganje v delovanje obstoječih SV in TK sistemov.
Tudi s tem jn posegate v delovanje obstoječih SV in TK sistemov in zaradi tega vas pozivamo, da iz tega jn izločite vse postavke, ki predstavljajo poseg v nadgradnjo ali prilagoditev obstoječih SV in TK sistemov
Lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik je pripravil razpis kot odprti postopek, ki omogoča pripravo ponudbe vsem potencialnim ponudnikom. Pri opisu predmeta je naročnik sledil dejanskemu stanju, kot se nahaja na terenu in ki vključuje opremo različnih proizvajalcev in dobavitelje. Naročnik v nobenem primeru ne omejuje svobodne volje potencialnih ponudnikov, ki se lahko na trgu svobodno in prosto organizirajo s ciljem, da kvalitetno izvedejo dela, ki so predmet razpisne dokumentacije.
Naročnik ne bo spreminjal zahtev.
Datum objave: 02.02.2022   15:17
VPRAŠANJE
V skladu z 10.členom pogodbe drugi odstavik aline ja e). Naročnik je predvidel da je potrebno zavarovanje skleniti takoj po podpisu pogodbe in zadržati do zaključka-na polno vrednost del. Čeprav se glavnina del izvede v zadnjih dveh letih, 2024 in 2025, kar povzorča samo dodatne stroške in zvišuje investitcijo. Strošek zavarovanja ne bo nizek zato naročnika prosimo, da zavarovanje preloži za dela po terminskem in finančnem planu in se pred pričetkom posamezne faze del predloži dodatek k polici.
Enako je z bančno garancijo, ki bi jo bilo smiselno dopolnjevati glede na napredovanje del.
Dejansko bodo stroški za zavarovanje enormni, naročnik pa tako tudi neracionalno porablja davkoplačevalski denar. Predlagamo, da naročnik določi mejnike in vrednosti po katerim bodo zavarovanja sledila. Na ta način se zavarovanje naročniku nič ne poslabša se pa prihrani se na stroških.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije v zvezi z garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
V skladu z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16) se višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti določa od celotne pogodbene vrednosti z DDV.
Datum objave: 02.02.2022   15:18
VPRAŠANJE
V specifikaciji naročila je na 8 strani navedeno "Okvirno tako glavnino del po tem javnem naročilu predstavlja:" ter nato so našteta dela, med drugim
...Pomembne ureditve predstavljajo tudi potrebne nadgradnje in prilagoditve obstoječih SV in TK naprav in sistemov na postaji in odseku proge proti Rodiku ter v CV Postojna, za kar je potrebno predhodno dopolniti tudi projektno dokumentacijo PZI;
-Izdelava PZI in vgradnja SV naprav na novi progi Divača - Koper, ki obsega vgradnjo vseh naprav...
-Izdelava PZI in nadgradnja GSM-R in dispečerskega sistema na novi progi Divača
-Izdelava PZI in izvedba kabliranja z optičnimi in progovnim TK kablom, izvedba komunikacijskih mest ob progi
-Izdelava PZI in vgradnja sistemov za detekcijo vročih koles in pritrjenih zavor ter vgradnjo sistema za detekcijo ploščatih koles in sistema za dinamično tehtanje tirnih vozil
-Izdelava PZI in izvedba strojnih inštalacij za prezračevanje predorov vključno s pripadajočimi električnimi inštalacijami za napajanje in krmiljenje ter nadzor nad prezračevanjem;
- Izdelava PZI in vgradnja vrat na ubežnih poteh vključno z električno opremo in inštalacijami vrat.

v nadaljevanju je pri posameznem poglavju navedeno, da je zasnova obdelava v elaboratih PZI ter je tudi našteta. Prejeli smo tudi link kjer smo si prenesli vso PZI dokumentacijo.
na vseh načrtih je navedeno, da je vrsta projekta PZI.
V ponudbenem predračunu v uvodnih straneh najdemo komentarje kot npr "dodelava PZI ..." ali "Dopolnitev PZI glede na izbrano opremo".
v samih načrtih PZI, v tehničnem poročilu nikjer ne zasledimo, da so načrti kakorkoli pomankljivi.

Zato nas zanima kakšen je točno predviden obseg del za izdelavo načrtov PZI. Namreč brez podrobne specifikacije le te ne moremo ovrednotiti. Brez specifikacij razumemo, da je potrebno le za izbrano opremo izdelati tehnološke načrte/elaborate ali delavniške načrte. Kot je navedeno ima naročnik sklenjeno ločeno pogodbo za izdelavo PZI in PID dokumentacije ter za projektantski nadzor. Običajno je, da se dodelava PZI izvede ali preko ločene pogodbe ali preko projektantskega nadzora, nenavadno je, da mora izvajalec dodelati PZI načrte.
Prav tako v ponudbenem predračunu sploh ni predvidene postavke za vnos cene posameznega načrta.

Prosimo za pojasnilo in podajo podrobnejših specifikacij obsega potrebnih del za morebitni izdelavo načrtov PZI.


ODGOVOR
V dokumentu Specifikacija naročila je že navedeno: »Poleg same dobave, vgradnje, končnih preizkušanj in predaje v obratovanje v obseg del sodi tudi projektiranje PZI za specialne sisteme, ki so vezani na dobavljeno tehnologijo, za kar je izdelana dokumentacija le na nivoju elaboratov ter priprava dokumentacije izvedenih del vključno z delom v BIM okolju.«
Kot je razvidno iz zahteve, je potrebno izdelati podrobnejše rešitve na nivoju PZI za opremo in sisteme, katerih rešitve se med potencialnimi ponudniki razlikujejo, zato jih ni možno ali smiselno projektirati detajlno oziroma na nivoju PZI, ampak so bili za te sisteme in opremo podane le rešitve na nivoju elaboratov in zanje izdelane tehnične specifikacije z zahtevami. Iz opisa oziroma specifikacije naročila je razvidno, za katere sisteme in opremo se zahteva za izdelavo dodatnih detajlnejših načrtov in drugih vsebin PZI nanaša.
Izdelani elaborati z opisi in načrti so tako po eni strani projektna naloga in hkrati podlaga za nadaljnjo obdelavo tehničnih rešitev teh posebnih sistemov. Navedba »PZI« na elaboratih predstavlja zgolj fazo izdelave dokumenta. Skladno s Projektno nalogo za izdelavo PZI drugega tira Projektant za te sisteme in naprave ni imel pogodbeno obveznost izdelati rešitve na nivoju PZI, ampak se ta obveznost zahteva od potencialnih ponudnikov, ki tako ponudijo rešitve za te sisteme po načelu »projektiraj in izvedi«, ob upoštevanju zahtev in rešitev, ki izhajajo in so skladne z elaborati in tehničnimi specifikacijami.

Datum objave: 02.02.2022   15:19
VPRAŠANJE
Rok za dokončanje del je definiran kot "Rok za dokončanje vseh del po pogodbi je 31.12.2025 ob izpolnjenih pogojih za izvedbo del skladno s Specifikacijo naročila."
V specifikaciji naročila so v poglavju 5.navedeni "Predvideni mejniki za izvedbo del", ki so zelo na grobo specificirani in sicer če povzamemo glavne mejnike:
-Koper-Črni Kal: 10 mesecev
-Glinščica - Črni Kal (plato T2 Koper): 7 mesecev
-T1 Divača - viadukt Glinščica: 7 mesecev
Nadalje je navedeno, da "Izvajalec mora svoj plan napredovanja del prilagoditi dejanskemu napredovanju oziroma zaključku glavnih gradbenih del in pri načrtovanju sodelovati z izvajalcem teh del in Inženirjem in si pravočasno pridobiti potrebne informacije za usklajeno načrtovanje svojih del".
Nato pa je navedeno, da v primeru, da se izvajalcu ne omogoči pričetek izvajanja del v skladu z predvidenim planom, se upošteva, da izvajalcu pripada vsaj 15 mesecev, od tega vsaj 6 mesecev T1, 6 mesecev od T1 do viadukta Gabrovica in 9 mesecev za Črni kal-Koper.
v slednjem pa v okviru tega pa vsaj:
-2 meseca za izvedbo del od viadukta Gabrovica do platoja T3 KP
-3 mesece za izvedbo del od T3 KP do T7 Divača
-3 mesece za izvedbo del od T7 Divača do T8 Divača
-5 mesecev za izvedbo del v predoru T8 in do zaključka trase
Za zadnji odsek je predvidenih 9 mesecev, znotraj teh 9 mesecev pa je naročnik očitno nekako določil, da bomo vzporedno delali preostale predore komulativno del 13 meecev.

Nemogoče je sedaj v tem trenutku napovedati kako bodo gradbena dela potekala in v kakšni fazi bo izvajalec lahko pričel z deli na ESO. Nemogoče je na osnovi teh podatkov potrditi roke za izvedbo del, ker v tem trenutku ne vemo v kakšen zaporedju si bodo dela sledila, kateri odsek bo prvi pripravljen, itd, zato je nujno da naročnik objavi celoten terminski plan za izvajanje gradbenih del in sklopa 3. Prosimo, da to objavite, v nasprotnem izvajalec ne more prevzeti takega rizika saj je naročnik določil fiksi rok za končanje del, istočasno pa zagotavlja pogoje za pričetek del.
Prosimo za objavo zahtevanega terminskega plana na osnovi katerega so ti roki določeni.

ODGOVOR
Z razpisno dokumentacijo je določen rok za dokončanje del ob predpostavki sukcesivnega zaključevanja glavnih gradbenih del in na tej osnovi so podani tudi mejniki za izvedbo del, iz katerih je razviden okvirni časovni plan naročnika, predpostavljen na podlagi situacije v času priprave razpisne dokumentacije. V primeru da dejansko napredovanje del ne bo skladno s predvidenim so v naprej predvideni tudi minimalni pogoji oziroma roki, ki morajo biti zagotovljeni izvajalcu del sklopa 3, na osnovi katerih se bo lahko določilo tudi morebiti potrebno podaljšanje roka izvedbe.
Za pripravo ponudbe so v zvezi roka dokončanja podane vse relevantne informacije, s katerimi trenutno razpolaga naročnik. Te so po mnenju naročnika tudi zadostne za pripravo ponudbe skladno z zahtevami te razpisne dokumentacije.
Datum objave: 02.02.2022   15:19
VPRAŠANJE
Spoštovani

V zavihku 3-20 Elektricne inšt. v ENP so postavke 1.0.00.00.0001.; 2.0.00.00.0001.; 3.0.00.00.0001.; 4.0.00.00.0001.; 5.0.00.00.0001.; 6.0.00.00.0001.;. Povsod je navedeno "Veljajo določila podana v Tehničnih specifikacijah ter Splošni in Posebni tehnični pogoji in Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev, razen če tu ni drugače določeno. Cena postavke vključuje nabavo, transport ter ves potreben material, opremo in delo za izvedbo posamezne postavke. ". Vse navedene postavke imajo enoto kpl 1.

Ali se lahko omenjeni opis postavke dopolni z matematičnimi podatki, da lahko izračunamo vrednost teh postavk?

ODGOVOR
Naročnik je objavil popis oziroma predračun skladno u izdelanim PZI s strani projektanta. Postavke x.0.xxx... imajo zgolj pojasnilno funkcijo in jih ponudnik ne izpolnjuje.
Naročnik ne bo spreminjal predračuna.
Datum objave: 02.02.2022   15:20
VPRAŠANJE
V zavihku 3-26 Požarno javljanje ENP so postavke 1.0.00.00.0001.; 2.0.00.00.0001.; 3.0.00.00.0001.; , ki imajo opis "Veljajo določila podana v Tehničnih specifikacijah ter Splošni in Posebni tehnični pogoji in Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev, razen če tu ni drugače določeno. Cena postavke vključuje nabavo, transport ter ves potreben material, opremo in delo za izvedbo posamezne postavke" in enoto 1,o kpl (set) in vpisano formulo za izračun. Ker celica ni označena z rdečo barvo, se najbrž tu ne vpiše cene na enoto?
Gre najbrž za opombo, ki se nanaša na vse postavke v poglavju. Prosimo za pojasnilo in popravek popisa del.
Enako se zgodi še v nekaterih zavihkih npr. 3-20 Električne inšt. v ENP. Prosimo, da se pregleda popis del in odstrani računske operacije in količine iz postavk, ki so dane le kot pojasnilo oz navodilo, kaj naj bo zajeto v postavkah.

ODGOVOR
Naročnik je objavil popis oziroma predračun skladno z izdelanim PZI s strani projektanta. Postavke x.0.xxx... imajo zgolj pojasnilno funkcijo in jih ponudnik ne izpolnjuje.
Naročnik ne bo spreminjal predračuna.
Datum objave: 02.02.2022   15:21
VPRAŠANJE
Spoštovani, pozdravljeni.

Prosimo za pojasnilo, kako je razumeti vašo, citirano, razpisno zahtevo:

»Zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe
Ponudnik kot zavarovanje za resnost ponudbe v predmetnem javnem naročilu kot del ponudbene dokumentacije predloži finančno zavarovanje prvovrstne banke, zavarovalnice ali druge ustrezne inštitucije (v nadaljevanju: banke). Prvovrstnost se presoja na podlagi zadnje razpoložljive ocene bonitete banke, ki so jo opravili Moody's, Standard & Poor's in Fitch oziroma primerljiva inštitucija. Banka mora za izpolnjevanje kriterija prvovrstnosti dosegati bonitetno oceno, ki je primerljiva bonitetni oceni najmanj BBB- ustanove Standard & Poor's ali Fitch oziroma Baa3 ustanove Moody's ali drugo primerljivo
oceno.«

Kako se preverja ustreznost banke v skladu z razpisom, v kolikor banka garant (slovenska banka) nima ratinga, ima pa ustrezno bonitetno oceno njena »mama«.

Vnaprej lepa hvala za vaš odgovor.


ODGOVOR

Da, v kolikor banka garant (slovenska banka) nima ratinga lahko zahtevano bonitetno oceno poda njena mati.


Datum objave: 02.02.2022   15:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za pojasnilo glede razpisa oz. garancije za resnost ponudbe po razpisu »Železniški in predorski sistemi na drugem tiru Divača - Koper«.

V razpisu navajate, da mora biti vsebina zavarovanja skladna z vzorcem garancije iz Poglavja 4.

V samem vzorcu se uporablja izraz naročnik zavarovanja hkrati pa v razpisu navajate, da Naročnik unovčil zavarovanje za resnost ponudbe:
a. če ponudnik po roku za oddajo ponudb umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
b. če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami teh navodil ponudnikom ali
c. če ponudnik ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami teh navodil in pogodbe ali
izbrani ponudnik v roku 30 delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe za vodjo gradnje ni izkazal vpisa v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS) in ga.

V primeru skupne ponudbe naročnik zavarovanja in ponudnik nista ena in ista entiteta.
Poleg tega v samem vzorcu uporabljate besedo naročnik za prijavitelja na razpis, v razpisni dokumentacije pa isti izraz uporabljate zase kot naročnika, ki razpisuje javno naročilo.

Prosimo za pojasnilo kateri izraz naj se v garanciji uporablja, t.j. ponudnik ALI naročnik zavarovanja oz. potrditev, da ponudnik ne bo izločen iz postopka, v kolikor bo v predloženi garanciji navedeno ponudnik namesto naročnik garancije.

V našem primeru gre namreč za stranko, ki nastopa v skupnem nastopu, zato je potrebno natančno definirati izraze in razjasniti določbe vašega razpisa.

Hvala in prijazen pozdrav.

ODGOVOR
V skladu s poglavjem 2.3.9. Razpisne dokumentacije v primeru skupne ponudbe zavarovanje za resnost (celotne) ponudbe predloži eden izmed partnerjev.

Obrazec 6.1. - Garancija za resnost ponudbe je sestavni del ponudbe; v obrazcu je za pomoč navedeno, kako ga je potrebno izpolniti. Naročnik zavarovanja je ponudnik v predmetnem javnem naročilu.
Datum objave: 02.02.2022   15:22
VPRAŠANJE
naročnik naj objavi informativni terminski plan gradnje celotnega projekta, ki mora upoštevati realne čase gradnje posameznih aktivnosti oziroma sklopov aktivnosti, ki ga je v sklopu pogodbe 11/2019 bil dolžan izdelati projektant PZI in BIM. Še bolje pa bo, če objavi trenutno veljavni aktualni terminski plan izvajnja gradbenih del, po izvajalski pogodbi za gradbena dela.

ODGOVOR
Z razpisno dokumentacijo je določen rok za dokončanje del ob predpostavki sukcesivnega zaključevanja glavnih gradbenih del in na tej osnovi so podani tudi mejniki za izvedbo del, iz katerih je razviden okvirni časovni plan naročnika, predpostavljen na podlagi situacije v času priprave razpisne dokumentacije. V primeru da dejansko napredovanje del ne bo skladno s predvidenim so v naprej predvideni tudi minimalni pogoji oziroma roki, ki morajo biti zagotovljeni izvajalcu del sklopa 3, na osnovi katerih se bo lahko določilo tudi morebiti potrebno podaljšanje roka izvedbe.
Za pripravo ponudbe so v zvezi roka dokončanja podane vse relevantne informacije, s katerimi trenutno razpolaga naročnik. Te so po mnenju naročnika tudi zadostne za pripravo ponudbe skladno z zahtevami te razpisne dokumentacije.
Datum objave: 02.02.2022   15:23
VPRAŠANJE
Požarno prezračevanje kot je sedaj definirano, že na prvi pogled izgleda da gre bolj kot ne za konceprt, kar tudi je zapisano v projektu. Načrt oz. elaborat ki ima naslov PZI, si ne zasluži naslova PZI. Če pogledate načrte prezračvanja predorov DARSa boste videli da načrt PZI za elektro opremo podrobno definira tropolno shemo napajanja in krmiljenja, na signal natančno. Razdelilec je možno na osnovi te sheme naročiti in kupiti osnoven material, na relejček natančno. Strojni načrt je konceptualen brez detajlov, brez določenega ventilatorja. Niso podrobno definirane lopute itd.. Pri vratih, ki so ločen načrt, v povezavi z prezračevanjem, so predvidena pomagala za odpiranje. Kot vemo sila odpiranja evakuacijskih vrat ne sme presegati 100N. Ni izdelane študije prezračevanja, ki bi definirala osnovne pogoje za načrtovanje.
Manjka načrt krmilnenja prezračevanja z algoritmi vodenja in načrt preizkusov.
Kdo bo zagotovil vse te potrebne načrte?

ODGOVOR
Iz Specifikacije naročila je razvidno, da PZI izdela izbrani ponudnik, saj se prezračevanje oddaja po načelu projektiraj in izvedi (npr. stran 10).

V dokumentu Specifikacija naročila je že navedeno: »Poleg same dobave, vgradnje, končnih preizkušanj in predaje v obratovanje v obseg del sodi tudi projektiranje PZI za specialne sisteme, ki so vezani na dobavljeno tehnologijo, za kar je izdelana dokumentacija le na nivoju elaboratov ter priprava dokumentacije izvedenih del vključno z delom v BIM okolju.«
Kot je razvidno iz zahteve, je potrebno izdelati podrobnejše rešitve na nivoju PZI za opremo in sisteme, katerih rešitve se med potencialnimi ponudniki razlikujejo, zato jih ni možno ali smiselno projektirati detajlno oziroma na nivoju PZI, ampak so bili za te sisteme in opremo podane le rešitve na nivoju elaboratov in zanje izdelane tehnične specifikacije z zahtevami. Iz opisa oziroma specifikacije naročila je razvidno, za katere sisteme in opremo se zahteva za izdelavo dodatnih detajlnejših načrtov in drugih vsebin PZI nanaša.
Izdelani elaborati z opisi in načrti so tako po eni strani projektna naloga in hkrati podlaga za nadaljnjo obdelavo tehničnih rešitev teh posebnih sistemov. Navedba »PZI« na elaboratih predstavlja zgolj fazo izdelave dokumenta. Skladno s Projektno nalogo za izdelavo PZI drugega tira Projektant za te sisteme in naprave ni imel pogodbeno obveznost izdelati rešitve na nivoju PZI, ampak se ta obveznost zahteva od potencialnih ponudnikov, ki tako ponudijo rešitve za te sisteme po načelu »projektiraj in izvedi«, ob upoštevanju zahtev in rešitev, ki izhajajo in so skladne z elaborati in tehničnimi specifikacijami.
Datum objave: 02.02.2022   15:24
VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacija v točki 3.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost podtočka 1. Seznam zahtevanih referenčnih poslov (tehnična sposobnost) določa, da mora ponudnik izkazati, da je v zadnjih petnajstih letih pred objavo predmetnega naročila na območju EU uspešno izvedel:
h) Projekt centralnega varnostnega prezračevanja za namen reševanja iz predora instalirane moči vsaj 400 kW, vključno s projektiranje za elektro in strojno opremo; pogoj se lahko izpolni z ločenima projektoma za projektiranje in izvedbo del.
Razpisna dokumentacija še določa, da bo naročnik upošteval le referenčna dela, ki so dokončana (uporabno dovoljenje ali dovoljenje za začetek obratovanja).

Razpisna dokumentacija v točki 2. Kadrovska sposobnost opredeljuje potrebne kadrovske zmogljivosti ponudnika za kvalitetno izvedbo celotnega naročila. V tabelarnem pregledu zahtev so v posameznih točkah od 1 do 10 opredeljene zahteve, ki jih morajo izpolniti vodja gradnje in vodje posameznih del. Zahteve za Strokovnjaka za projektiranje centralnega varnostnega prezračevanja za namen reševanja iz predora so določene v točki 11 za področje elektrotehnike in v točki 12 za področje strojništva.
Tudi za področje kadrovske sposobnosti razpisna dokumentacija določa, da bo naročnik upošteval le referenčna dela, ki so dokončana.

Zahteva po spremembi razpisne dokumentacije:
Menimo, da bi razpisna dokumentacija pogoje izpolnjevanje referenc za projektiranje tako za družbo (tč. 3.2.3.1h) kot za Strokovnjake (3.2.3.2.- točke 11 in 12) morala ločiti od izpolnjevanja pogojev za izvajanje in vodenje del tako, da bi reference za projektiranje naročnik priznal za izvedeno projektno dokumentacijo zatem, ko je ta revidirana oz. sprejeta s strani naročnika. Zahteva, da je referenčna dokumentacija za projektiranje priznana samo za zgrajene objekte ni smiselna in utemeljena, saj projektant delo zaključi po predaji in sprejemu dokumentacije. Tudi sicer razpisna dokumentacija predvideva, da se reference dokazujejo ločeno za projektiranje in ločeno za izvajanje del.


ODGOVOR
Naročnik bo kot dokončana referenčna dela za projektiranje upošteval tudi projektno dokumentacijo, ki je izdelana ter revidirana oziroma sprejeta s strani naročnika.Datum objave: 02.02.2022   15:39
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da sproti odgovarja na postavljena vprašanja in naj ne taktizira in ne čaka na objavo odgovorov po preteku roka za postavitve vprašanj, kajti na tak način ne bodo mogle biti razjasnjene podrobnosti tega jn, kar pa mora biti v interesu naročnika, da bo dobil korektne in popolne ponudbe.


ODGOVOR
Naročnik odgovarja na vprašanja v okviru predvidenih rokov po tem razpisu.Datum objave: 04.02.2022   08:41
VPRAŠANJE
Prosimo, da pojasnite kje na strani http://www.drugitir.si/priloge ste objavili obrazec "06a_Priloga 1 k NPP - Obrazec Analiza cene.pdf" v .xls formatu.ODGOVOR
V skladu z obvestilom TED bo obrazec objavljen do 8.2.2022.

VPRAŠANJE
vezano na odgovor: Datum objave: 12.01.2022 09:48

kje je objavljen novi predračun?

ODGOVOR
V skladu z obvestilom TED bo popravljen predračun objavljen do 8.2.2022.

VPRAŠANJE
Kdaj bo naročnik objavil in/oziroma kje je objavil novo verzijo ponudbenega predračuna?

ODGOVOR

V skladu z obvestilom TED bo popravljen predračun objavljen do 8.2.2022.


Datum objave: 09.02.2022   15:39
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo da datoteko celotnega ponudbenega predračuna, zaradi lažjega dela, objavi v odklenjeni obliki.
Hvala

ODGOVOR

Naročnik enako kot v vseh dosedanjih javnih razpisih objavlja popis oziroma obrazec ponudbenega predračuna le v zaklenjeni obliki.


Datum objave: 09.02.2022   15:43
VPRAŠANJE


V zavihku 2-02 Tirne naprave na progi je pri odvodnjavanju postavka: "Dobava in vgradnja pokrova revizijskega jaška odpadne vode v predoru, prefabrikat iz armiranega betona C35/45/XC3/XF3/XA1, PV III, Cl 0,2, SF2, Dmax8, dimenzij 47x60cm in debeline 12cm." z opombo "pokrov revizijskega jaška odpadne vode (2 kosa na jašek)". Skupaj je 330 kos.

Kej je skladno s popisom del (postavka "'Dobava in vgradnja revizijskega jaška, prefabrikat iz armiranega betona C35/45/XC3/XF3/XA1, PV III, Cl 0,2, SF2, Dmax8, notranjih dimenzij 27/100/79 cm, s preiskusom tesnosti.", skupaj 314 kos revizijskih jaškov odpadne vode), nas zanima ali je potrebno skladno z opombo pri postavki za pokrove, zajeti 2 pokrova?

Število jaškov in pokrovov se sicer ne ujema. Imamo 314 jaškov in 2 * 330 = 660 pokrovov.(ali je prav 2*314 = 328 pokrovov)?
Prosimo za pojasnilo ali ima vsak jašek 2 pokrova ali ne in ali to zajamemo v ceni za pokrove zaškov kot kpl (ne kos), ki vsebuje dva pokrova?

ODGOVOR

Pravilno skupno število jaškov je 340, ki jim pripada 680 pokrovov (2 na jašek). V popisu je bilo za predor T1 navedeno napačno število jaškov (86), pravilno število jaškov za ta predor je 112, ki jim pripada 224 pokrovov. Napaka v številu pokrovov je bila tudi v postavki pri predoru T8, kjer je pravilno število pokrovov 126 (za 63 jaškov). Jaški so razporejeni v rastru ca 60 m po dolžini posameznega predora.
V popisu del sta ločena postavka za jaške in ločena postavka za pokrove teh jaškov (2 pokrova na jašek). Besedilo postavk in ID številke postavk so v popravljenem popisu poenoteni tako za jaške kot pokrove.
Popravljen predračun bo objavljen v sklopu poprave oziroma dopolnitve razpisne dokumentacije, predvidoma najkasneje 15. 02. 2022.Datum objave: 09.02.2022   15:44
VPRAŠANJE
Spoštovani

V popisu del so v zavihku 2-02 Tirne naprave na progi zajeti prefabricirani jaški. Za jaške notranje dimenzije 27/100/79 cm se pojavljata dva različna zapisa postavke in sicer:
1.) Dobava in vgradnja revizijskega jaška, prefabrikat iz armiranega betona C35/45/XC3/XF3/XA1, PV III, Cl 0,2, SF2, Dmax8, notranjih dimenzij 27/100/79 cm, s preiskusom tesnosti.
2.) Dobava in vgradnja revizijskega jaška, prefabrikat iz armiranega betona C35/45/XC3/XF3/XA1, Dmax8, notranjih dimenzij 27/100/79 cm, s preiskusom tesnosti.

Razlika je v recepturi betona. Gre za upravičeno razlika ali je napaka v zapisu?

Prosimo za načrt tega jaška ter dodatne podatke o debelini stene jaška in armaturi, ker teh podatkov v objavljeni dokumentaciji ne najdemo.

ODGOVOR
Pravilni opis kvalitete betona je: C35/45/XC3/XF3/XA1, PV III, Cl 0,2, SF2, Dmax8. Dodana je podrobnejša risba jaška s pokrovoma na dopolnjeni risbi 2TDK_SZP_PZI_GR_S3-x2-02_N3_XX_CC_XX_BI_3121_P_022.pdf, ki bo dodana v mapi »Sklop 3-Železniški in predorski sistemi na progi Divača - Koper« na povezavi http://www.drugitir.si/priloge/Sklop 3 - dopolnitev 2022_02_09.
Besedilo postavk in ID številke postavk so v popravljenem popisu poenoteni tako za jaške kot pokrove.
Popravljen predračun in risba bosta objavljena v sklopu poprave oziroma dopolnitve razpisne dokumentacije, predvidoma najkasneje 15. 02. 2022.
Datum objave: 09.02.2022   15:45
VPRAŠANJE
Spoštovani

Kot vemo iz faze razpisa za Lot 1 in Lot 2, je bila tam postavka za postavitev prostorov za nadzor, ki morajo biti na razpolago Naročniku še 6 mesecev po izdaji potrdila o izvedbi. Naročnika vprašujemo za pojasnilo kaj je potrebno zajeti v popisu del v zavihku "2-02 Tirne naprave na progi" za štiri postavke in sicer:
1.) 1.0.00.00.0001. Organizacija gradbišča - postavitev začasnih objektov, 1.0 kos, vključno z vsemi geodetskimi deli in geotehničnim nadzorom
2.) 1.0.00.00.0002. Organizacija gradbišča - odstranitev začasnih objektov, 1.0 kos
3.) 1.0.00.00.0003. Organizacija gradbišča - odstranitev začasnih objektov, 1.0 kos, T1-Di - prostori za nadzor
4.) 1.0.00.00.0004. Organizacija gradbišča - odstranitev začasnih objektov, 1.0 kos, T8-Kp - prostori za nadzor

Če prav razumemo sta postavki 3 in 4 namenjeni samo odstranitvi objektov za nadzor, ki jih je postavi izvajalec Lot 1 in Lot 2? Torej mora izvajalec Lot 3 ob pričetku del za Lot 3 prevzeti tekoče stroške na obratovanju prostorov za nadzor? Ali se to zajame v postavki 1.0.00.00.0003. in 1.0.00.00.0004.?

V postavki 1.0.00.00.0001. je opomba "vključno z vsemi geodetskimi deli in geotehničnim nadzorom". Kaj navedena opomba pomeni? Prosimo za pojasnilo in dodatne podatke, da lahko ovrednotimo vrednost geodetskih del in geotehnični nadzor pri organizaciji gradbišča.
ODGOVOR
Da, postavki 3 in 4 sta predvideni za strošek odstranitve objektov v času po zaključku glavnih gradbenih del in nadaljnji uporabi prostorov s strani Naročnika in Inženirja ter drugih izvajalcev storitev. Izvajalec del sklopa 3 krije stroške obratovanja teh prostorov do preselitve v prostore, ki jih zagotavlja sam po točki 1. Stroški obratovanja prostorov za nadzor niso opredeljeni kot posebna postavka ne v začetnem ne v kasnejšem obdobju, zato jih je potrebno vključiti v enotne cene drugih postavk.
Iz teksta postavke 1.0.00.00.0001. izhaja, da se v to postavko vključi tudi vse stroške geodetskih del in geotehničnega nadzora pri izvajanju vseh del po tem načrtu.
Datum objave: 09.02.2022   15:45
VPRAŠANJE
v predračunu je postavka 02.01.01.01.0004 Zaporana loputa - sesalni ventilator, pozicionirana na izhodni strani (tlačni), 2 segmenta na zaporni dušilnik z enim pogonom na segment, F400...itd.
V načrtu in tlačnem izračunu je nismo opazili.
Prosimo za pojasnilo ali je le ta potrebna.

ODGOVOR
Zaporna loputa na izhodni strani sesalnega ventilatorja (02.01.01.01.0004) je upoštevana pri izračunu izgube tlaka. Ni pa vključena kot ločen element, ampak je del ventilatorja. Tehnične specifikacije lopute so podane v prilogi poročila v načrtu prezračevanja.Datum objave: 09.02.2022   15:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V popisu del je v zavihku 2-02 Tirne naprave na progi postavka "Izdelava hidroizolacije kinete za odvod odpadne vode z enim slojem sintetične membrane TPO/FPO min. debeline 2,1 mm (-5/+10%) in natezne trdnosti 17 N/mm2.".

Nikjer ne je najdemo načrta, ki bi zajemal hidroizolacijo kinete ter detajle priklopov in zaključkov te hidroizolacije na konstrukcijo predora oz kinete.
Prosimo za pojasnilo kje so ti načrti.

ODGOVOR

Dopolnjena je risba v načrtu tirnih naprav (risba karakterističnega prečnega profila polaganja tira v predoru - oznaka »2TDK_SZP_PZI_GR_S3-x2-02_N3_XX_CC_XX_BI_3121_P_022«), ki prikazuje potek hidroizolacije kinete za odvod onesnažene vode iz predora. Risba je dodana v mapi »Sklop 3-Železniški in predorski sistemi na progi Divača - Koper« na povezavi http://www.drugitir.si/priloge/Sklop 3 - dopolnitev 2022_02_09.
Popravljena risba bo objavljena v sklopu poprave oziroma dopolnitve razpisne dokumentacije, predvidoma najkasneje 15. 02. 2022.Datum objave: 09.02.2022   15:47
VPRAŠANJE
Nikjer ne najdemo zahteve za zvočno moč ventilatorja za T1 in T2. Za aksialne potisne ventilatorje v prečnikih je v poglavju 11.1.10.2 definiranih 95dB (A) za večja ventilatorja pa ne. Prosimo, da se zahteva definira.

ODGOVOR

Vsi sestavni deli ventilatorjev (ki se v načrtu prezračevanja imenujejo cele prezračevalne enote (WVU)), kot tudi motorji ventilatorjev, morajo v 120 min (F400) v celoti izpolniti požarno odpornost 400°C (F400). Skladno z EN 12101-3.


Datum objave: 09.02.2022   15:51
VPRAŠANJE
Prosim pojasnite, ali mora biti veliki aksialni izpušni ventilator načrtovan tako, da vzdrži 400°C, 120 min in ga poganja ognjevarni motor 400°C, 120 min ali mora biti celoten izpušni ventilator certificiran v skladu z EN 12101-3?

ODGOVOR
Vsi sestavni deli ventilatorjev (ki se v načrtu prezračevanja imenujejo cele prezračevalne enote (WVU)), kot tudi motorji ventilatorjev, morajo v 120 min (F400) v celoti izpolniti požarno odpornost 400°C (F400). Skladno z EN 12101-3.Datum objave: 09.02.2022   15:52
VPRAŠANJE
Kje v načrtu so definirani algoritmi požarnega prezračevanja?

ODGOVOR

Algoritme za požarno prezračevanje mora razviti izvajalec na osnovi načrta prezračevanja.


Datum objave: 09.02.2022   15:53
VPRAŠANJE
Spoštovani
Prosimo, da naročnik objavi načrte prefabriciranih AB jaškov, ki so zajeti v zavihku 2-02 Tirne naprave na progi (jaški notranjih dimenzij 27/100/79 cm, jaški dimenzij 47x60cm in debeline 12cm, jaški iz konusne cevi premera fi 60-100cm in globine 0,5-1,0,...).
Lepo prosimo, da naročnik posredujem informacijo, kdo je proizvajalec teh netipskih jaškov. V kolikor ga v Sloveniji ni, prosimo, za potrditev, da bo moral izbrani ponudnik izpeljati celoten postopek certifikacije proizvoda.

ODGOVOR

Dopolnjena je risba v načrtu tirnih naprav (risba karakterističnega prečnega profila polaganja tira v predoru - oznaka »2TDK_SZP_PZI_GR_S3-x2-02_N3_XX_CC_XX_BI_3121_P_022«), ki prikazuje potek hidroizolacije kinete za odvod onesnažene vode iz predora. Risba bo dodana v mapi »Sklop 3-Železniški in predorski sistemi na progi Divača - Koper« na povezavi http://www.drugitir.si/priloge/Sklop 3 - dopolnitev 2022_02_09
Popravljena risba bo objavljena v sklopu poprave oziroma dopolnitve razpisne dokumentacije, predvidoma najkasneje 15. 02. 2022.
Ker gre za jaške, ki se uporabljajo za posebno vrsto odvodnjavanja v predoru, v kombinaciji s tirom na togi podlagi v predoru, nam ni znano, da bi se taki jaški že proizvajali. Ponudnik mora upoštevati, da v kolikor ponuja drugačen sistem tira na togi podlagi (od tistega prikazanega v risbah oziroma obdelanega v PZI) mora temu ustrezno prilagoditi tudi projektne rešitve jaškov in celotne odvodnje onesnažene vode iz predora. Prav tako mora ustrezno rešiti izvedbo revizijskega jaška odvodnje zaledne vode, ki se nahaja v osi tira.
Izbrani ponudnik mora za vse dobavljene proizvode izpolniti veljavne zahteve za gradbene proizvode, po potrebi tudi izpeljati celoten postopek certifikacije proizvoda.Datum objave: 10.02.2022   11:11
VPRAŠANJE
Datum objave: 09.02.2022 15:47
VPRAŠANJE
Nikjer ne najdemo zahteve za zvočno moč ventilatorja za T1 in T2. Za aksialne potisne ventilatorje v prečnikih je v poglavju 11.1.10.2 definiranih 95dB (A) za večja ventilatorja pa ne. Prosimo, da se zahteva definira.
ODGOVOR
Vsi sestavni deli ventilatorjev (ki se v načrtu prezračevanja imenujejo cele prezračevalne enote (WVU)), kot tudi motorji ventilatorjev, morajo v 120 min (F400) v celoti izpolniti požarno odpornost 400°C (F400). Skladno z EN 12101-3.

Naročnik ni podal odgovora na zastavljeno vprašanje ampak odgovoril na popolnoma drugo vprašanje. Prosimo, da nemudomaodgovorite in obenem tudi podaljšate rok za oddajo ponudbe. Gre za zelo pomembno vprašanje, ki terja precejšen čas za pridobivanje ponudbe dobaviteljev in obenem tudi po objavi odogovra mogoče še as za podajo dodatnih vprašanj, ki jih očitno ne bomo imeli.

Vprašanje smo zastavili 28.1.2022, do napačno objavljenega odgovora je bilo potrebnih 12DNI! 12 DNI! Mi pa imamo na razpolago manj kot 3 mesece, da preštudiramo dokumentacijo, ki jo je naročnik pripravljal 3 leta!

ODGOVOR
Pri odgovoru na to vprašanje z dne 28.1.2022 ob 14:49 je prišlo do tipkarske napake; odgovor se nanaša na drugo vprašanje, ki je prišlo na isti dan in uro.
Naročnik bo odgovoril takoj, ko dobi podatke s strani projektanta.Datum objave: 14.02.2022   14:14
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

Pri pogojih za sodelovanje ponudnika, v poglavju 3.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost, 1.e) Projekt napajanja oziroma gradnje SN EE omrežja, so vaše zahteve nerazumno stroge in z njimi preprečujete sodelovanje večini, če ne celo vsem renomiranim in visoko usposobljenim slovenskim podjetjem (dejanskim izvajalcem) predmetnega obsega del, ki so že zelo dolgo prisotni na slovenskem elektroenergetskem področju. Kakor je bilo že omenjeno v objavljenem vprašanju na portalu javnih naročil, se naročniki (javna distribucijska podjetja) pri izvedbi projektov, odločajo za ločeno izvedbo transformatorskih postaj, med tem ko se polaganje daljših tras SN kabla realizira po ločeni pogodbi ali pa ga celo izvedejo sami. Posledično je zahtevo, posameznemu ponudniku, s samo 3 projekti, v vrednosti najmanj 2 mio EUR, nemogoče izpolniti.
Vljudno vas prosimo, da svoje zahteve omilite do te mere, da jih bodo lahko izpolnili zgolj izkušeni in renomirani izvajalci s slovenskega elektroenergetskega področja, ki zaposlujejo visoko usposobljen kader in jim izvedba predmetnega javnega naročila za razliko od referenčnih zahtev, ne predstavlja nikakršnega problema.
V polnem zavedanju in sposobnosti izvedbe predmetnega obsega del, vas prosimo za potrditev, da predmetno referenco (projekt napajanja oziroma gradnje SN EE omrežja) razdelite na dva dela, tako, da lahko en gospodarski subjekt zagotoviti referenco (kumulativno z največ dvema referenčnima projektoma) za izvedbo dveh transformatorskih postaj s SN celicami, vključno z njihovo montažo in vključitvijo v daljinski sistem vodenja, v skupni vrednosti 2 mio EUR;
drugi gospodarski subjekt pa lahko zagotoviti referenco za vgradnjo najmanj 5 km kabla, v vrednosti 1mio EUR.

V želji po ugoditvi vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR
Naročnik glede na specifične razmere na trgu (opisane v vprašanju) dopolnjuje pogoje za sodelovanje ponudnika za Projekt napajanja oziroma gradnje SN EE omrežja in sicer tako, da lahko ponudnik izpolni pogoje tudi tako, da predloži reference dveh gospodarskih subjektov, ki skupaj kumulativno izpolnjujeta vse zahtevane pogoje in sicer vsak z največ 3 referenčnimi deli, pri čemer skupna vrednost vseh referenčnih del (obeh gospodarskih subjektov skupaj) ostaja vsaj 2 mio EUR brez DDV (dovoljeno je torej predložiti 2 x po tri referenčna dela za vsak gospodarski subjekt). Ostali pogoji ostajajo nespremenjeni.Datum objave: 14.02.2022   14:15
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

Pri pogojih za sodelovanje ponudnika, v poglavju 3.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost, v točki 2. 6. Vodja del za izvedbo SN elektroinštalacij predora, so vaše zahteve nerazumno stroge in z njimi preprečujete sodelovanje večini, če ne celo vsem renomiranim in visoko usposobljenim slovenskim podjetjem (dejanskim izvajalcem) predmetnega obsega del, ki so že zelo dolgo prisotni na slovenskem elektroenergetskem področju. Kakor je bilo že omenjeno v objavljenem vprašanju na portalu javnih naročil, se naročniki (javna distribucijska podjetja) pri izvedbi projektov, odločajo za ločeno izvedbo transformatorskih postaj, med tem ko se polaganje daljših tras SN kabla realizira po ločeni pogodbi ali pa ga celo izvedejo sami. Posledično je zahtevo, posameznemu ponudniku, s samo 3 projekti, v vrednosti najmanj 2 mio EUR, nemogoče izpolniti.
Vljudno vas prosimo, da svoje zahteve omilite do te mere, da jih bodo lahko izpolnili zgolj izkušeni in renomirani izvajalci s slovenskega elektroenergetskega področja, ki zaposlujejo visoko usposobljen kader in jim izvedba predmetnega javnega naročila za razliko od referenčnih zahtev, ne predstavlja nikakršnega problema.
V polnem zavedanju in sposobnosti izvedbe predmetnega obsega del, vas posledično prosimo za potrditev, da predmetno referenco (Vodja del - za izvedbo SN elektroinštalacij predora) razdelite na dva dela, tako, da lahko en Vodja del zagotoviti reference (komutativno z največ dvema referenčnima projektoma, kjer je vodil dela na dveh transformatorskih postajah, s SN celicami, vključno z njihovo montažo in vključitvijo v daljinski sistem vodenja, v skupni vrednosti 2 mio EUR; drugi Vodja del pa lahko zagotovi referenco za vgradnjo najmanj 5 km kabla, v vrednosti 1 mio EUR.

V naprej hvala za odgovor in lep pozdrav.


ODGOVOR

Naročnik glede na specifične razmere na trgu (opisane v vprašanju) dopolnjuje pogoje za vodjo del za izvedbo SN elektroinštalacij predora in sicer tako, da lahko ponudnik izpolni pogoje tudi tako, da za vodenje del nominira največ 2 strokovnjaka, ki skupaj kumulativno izpolnjujeta vse zahtevane pogoje in sicer vsak z največ 3 referenčnimi deli, pri čemer skupna vrednost vseh referenčnih del (obeh vodij skupaj) ostaja vsaj 2 mio EUR brez DDV (dovoljeno je torej predložiti 2 x po tri referenčna dela za vsakega strokovnjaka). Ostali pogoji ostajajo nespremenjeni.


Datum objave: 14.02.2022   14:17
VPRAŠANJE
Spoštovani

Naročnika vprašujemo, ali mora nasipne materiale dobaviti izbrani ponudnik (tolčenc, nasipni materiali za deviacijo proge, tampon,..) ali jih zagotavlja naročnik iz izkopnega materiala, ki ostaja pri izkopu predorov na LOT 1?
Enako velja za agregat za betone.

ODGOVOR

Vse agregate za tolčenec, nasipe, tampone in betone idr. Mora zagotavljati ponudnik sam in stroške upoštevati v ustreznih enotnih cenah.
Glede na podan odgovor v predhodnem stavku in spremenjeno strategijo v zvezi ravnanja z viški materiala ter na nove okoliščine pri izvajanju del, naročnik preklicuje zahteve in pogoje iz točke 4.9. Specifikacije naročila v zvezi zagotavljanja in uporabe viškov materiala iz izkopov pri delih na odseku Divača - Koper.Datum objave: 14.02.2022   14:18
VPRAŠANJE
Ponudbeni predračun vsebuje postavko:
Modeliranje sprememb glede na projekt PZI, izvedenih med gradnjo.
Nadgradnja 3D BIM modelov faze PZI tako, da so vanje vključuene spremembe oz. odstopanja izvedenega stanja od 3D BIM modelov faze PZI. Točen obseg se določi v dogovoru z Naročnikom in zapise v BEP.
Izdelava in predajanje posodobljenih BIM modelov glede na izvedeno stanje v odprtokodnem formatu IFC2x3 ostalim udeležencem na projektu.
Posnetki obstoječega in novega stanja ter vse potrebne sprotne meritve za zagotavljanje geometrijske skladnosti so zajete v to postavko.
Modeli sprememb služijo tudi Projektantu za izdelavo BIM modelov faze PID.

Iz pogodbe za izdelavo PZI št. 11/2019 je razvidno, da ima projektant v pogodbi obvezo izdelati dopolnitve BIM modela PZI, kar je v navzkrižju z zahtevano postavko...

ODGOVOR

Obveznosti izvajalca v zvezi BIM so podane v specifikaciji naročila in posebej v ta namen izdelani tehnični specifikaciji Projektanta, ki je sestavni del RD. Iz specifikacije za delo v BIM okolju se lahko razbere tudi obveznosti projektanta oziroma razmejitev obveznosti med izvajalcem in projektantom, pri čemer je potrebno ločiti na obveznosti pri izvajanju pogodbe, med deli, ki se izvajajo na osnovi predanih podrobnih rešitev PZI, za kar so že izdelani modeli, in rešitve, ki se izvedejo po načelu »projektiraj in izvedi«.
Obveznost projektanta izdelati dopolnitve BIM modela PZI se nanaša na spremembe že izdelanih rešitev v PZI, ki jih mora izdelati projektant na osnovi spremenjenih ali dodatnih zahtev v času izvajanja projekta, ki so posledica novih informacij ali zahtev Naročnika. Ne nanašajo pa se na izdelavo sprememb sistemov in opreme, ki jih projektira izbrani ponudnik ali ki jih predlaga izbrani ponudnik.

V okviru izvajanja BIM mora tako izvajalec poskrbeti, da so vse spremembe, ki jih sam izvede (predvidene ali nepredvidene), preslikati tudi v BIM modele. To zajema vsa odstopanja od PZI in tudi dopolnila PZI, katera sam predlaga (ob potrditvi Inženirja in Projektanta). BIM modeli morajo dosegati isti nivo obdelave, kot jih obsegajo modeli PZI za dotičen sistem in tudi vsebovati iste tipe elementov. Za objekte, ki so razpisani na način »projektiraj in izvedi«, se mora nivo obdelave posebej definirati v Izvajalskem BEP-u izbranega izvajalca del sklopa 3 oziroma njegovega projektanta, ki ga potrdi BIM Nadzornik. Vse BIM modele, ki jih Izvajalec izdela, mora predati v formatu IFC2x3, nakar jih morata, če vključujejo spremembo PZI, potrditi Projektant (tehnično) in BIM Nadzornik (informacijsko). Na podlagi teh modelov Projektant izdela modele BIM stopnje PID ob zaključku projekta. To je tudi enolično zapisano v Tehničnih specifikacijah, del 12, Delo v BIM okolju.Datum objave: 14.02.2022   14:40
VPRAŠANJE
Ali pravilno razumemo, da določila drugega odstavka prve točke pogoja 3.2.4 »Primernost gospodarskega subjekta v skladu z določili Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19« naročnikove razpisne dokumentacije, pomenijo, da bo naročnik iz nadaljnjega postopka izbire izključil vse ponudbe, v katerih bodo v katerikoli vlogi (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec in/ali subjekt, ki zagotavlja zmogljivosti ponudniku) sodelovali gospodarski subjekt, ki imajo sedež v tretjih državah, ki ob oddaji ponudbe z Republiko Slovenijo nimajo sklenjenega veljavnega sporazuma o vzajemnem in popolnoma enakopravnem dostopu do trga javnih naročil?
Vezano na navedeno prosimo tudi za potrditev, da bo naročnik za izpolnjevanje zgoraj navedenega pogoja, kot ustrezne štel le tiste meddržavne sporazume iz katerih izhaja, da ima gospodarski subjekt pod enakopravnimi in enakovrednimi pogoji zagotovljen dostop do postopkov javnega naročanja v Republiki Sloveniji in/ali da je enakovreden in enakopraven dostop zagotovljen tudi gospodarskim subjektom iz Republike Slovenije v državi podpisnici sporazuma?
Prosimo za jasne odgovore z DA ali NE. Kakršen koli drugačen odgovor bo namreč pomenil nejasnost in nezakonitost v razpisni dokumentaciji, ki je lahko predmet uspešnega uveljavljanja pravnega varstva.


ODGOVOR
Razumevanje točke 3.2.4. navajate z drugačno vsebino, kot jo je predvidel naročnik, zato je ne moremo potrditi. Naročnik bo ravnal skladno z veljavno zakonodajo in skladno z določbo, predvideno v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 14.02.2022   14:40
VPRAŠANJE
Naročnika opozarjamo, da smo kot potencialni ponudnik naročniku zastavili več vprašanj, ki ne glede na njihovo jezikovno in vsebinsko formulacijo izkazujejo zaznane nezakonitosti v razpisni dokumentaciji naročnika. Enako velja za vsa druga vprašanja, ki so jih zastavili ostali potencialni ponudniki. Vezano na navedeno iz pravne previdnosti izpostavljamo, da naj naročnik vsa predmetna vprašanja obravnava kot opozorila na očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo skladno s 16. členom ZPVPJN.

ODGOVOR
V tekstu ni navedenega vprašanja, niti ni opredeljeno, na kaj se nanaša opozorilo o nezakonitosti v razpisni dokumentaciji. Naročnik sproti odgovarja na postavljena vprašanja.Datum objave: 14.02.2022   14:46
VPRAŠANJE
Kot izhaja iz odgovorov objavljenih dne 02.02.2022 ste v okviru konkretnega javnega naročila prejeli več vprašanj oziroma opozoril glede vključenosti postavk, ki so vezane na pravno varovane intelektualnih pravice tretjih subjektov v primeru prilagoditev obstoječih sistemov in naprav in sicer:
-Potrebne prestavitve obstoječih SV elementov v Divači - 1. alineja na 2. strani Razpisne dokumentacije in
-Vgraditev SV postajnih naprav v Divači in v Kopru, vključno s prilagoditvami obstoječega sistema ECTS na omenjenih postajah - 5. alineja na 2. strani Razpisne dokumentacije in
- GSM-R - 7. alineja na 2. strani Razpisne dokumentacije.
Na podane očitke ste odgovorili, da razpisne dokumentacije ne boste spremenili in da ne omejujete svobodne volje potencialnih ponudnikov, ki se lahko na trgu svobodno in prosto organizirajo s ciljem, da kvalitetno izvedejo dela, ki so predmet razpisne dokumentacije.
Podan odgovor nas zelo preseneča, saj je popolnoma neresničen in morebiti celo vsebuje elemente kaznivega dejanja po 228. členu Kazenskega zakonika oziroma najmanj 258. člena istega zakona, kar utemeljujemo v nadaljevanju.
Kot izhaja iz uradnih evidenc je bilo glede točno konkretnih sistemov v preteklosti na točno tem Portalu javnih naročil s strani resornega ministrstva Republike Slovenije javno izrecno potrjeno, da so izvajalci teh del lahko samo točno določeni gospodarski subjekti.
Zgolj za primer podajamo enega od odgovorov takratnega naročnika (Ministrstva za infrastrukturo, DRSI):
»Naročnik ponudnike obvešča, da bo podizvajalec del signalno varnostnih ( SVTK ) naprav Thales Transportation Systems GmbH, ki se nadgrajujejo, vsem ponudnikom zagotovil enako ceno in ostale pogoje, v ponudbo pa se ga vključi kot podizvajalca.«
Navedeno dejstvo je bilo ugotovljeno tudi pred Državno revizijsko komisijo v Sklepu številka 018-219/2015 iz katerega izhaja, da je Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI takrat izrecno izjavilo, da »lahko dela, ki se nanašajo na SVTK naprave (zavarovanje novo zgrajenega železniškega tira s SVTK napravami, povezava novih SVTK naprav z obstoječim sistemom in nadgradnja obstoječega sistema), izvede le izvajalec obstoječega sistema SVTK«.
Po naših informacijah se razmerja do obstoječih izvajalcev v uvodu navedenih sistemov do današnjega dne niso spremenila.
Glede na navedeno vas še zadnjič pozivamo, da dejansko pristopite k vsebinski obravnavi izpostavljene problematike in da podate jasen odgovor (z DA ali NE) na vprašanje ali lahko zgoraj izpostavljene postavke izvajamo brez sodelovanja in soglasja izvajalcev obstoječih sistemov?
V kolikor je odgovor negativen pa vas pozivamo, da razpisno dokumentacijo spremenite na način, da bo le-ta skladna z zakonodajo in ne bo prejudicirala sodelovanja z drugimi (vnaprej določenimi) gospodarskimi subjekti.
V kolikor ne boste podali pritrdilnega odgovora oziroma ne boste sledili predlogu za korekcijo razpisne dokumentacije bomo zaradi zaščite lastnih interesov in zagotovitve zakonitosti razpisne dokumentacije primorani zoper vsebino razpisne dokumentacije uveljavljati ustrezno pravno varstvo. Skladno z navedenim naročnika že v naprej opozarjamo, da predmetno vprašanje predstavlja opozorilo na očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, skladno s 16. členom ZPVPJN.


ODGOVOR
Kot navedeno že v samem vprašanju je naročnik v zvezi z vsebino in obsegom javnega naročila že podal več odgovorov, kot npr. na vprašanje z dne 28.1.2022 ob 14:14. (odgovor 2.2. ob 15:16)
Naročnik ne bo spreminjal zahtev oziroma razpisne dokumentacije.
Datum objave: 14.02.2022   14:47
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

Zaradi pravilnega razumevanja vašega odgovorna na portalu javnih naročil - navajamo:
'Naročnik bo kot ustrezno referenco za izvedbo vsaj 110 kV stikališča v GIS izvedbi priznal tudi rekonstrukcijo/nadgradnjo vsaj 110 kV stikališča v GIS izvedbi, v kolikor je rekonstrukcija/nadgradnja vsebovala kompletno zamenjavo primarne in sekundarne opreme stikališča v GIS izvedbi';
- vas prosimo za potrditev, da boste kot ustrezne reference, upoštevali projekt novogradnje ALI rekonstrukcije/nadgradnje 110 kV stikališča v GIS izvedbi, kjer je bila vključena kompletna dobava kakor tudi montaža primarne in sekundarne opreme vsaj 110 kV stikališča v GIS izvedbi ter polaganje 110 kV kablov, kakor je tudi skladno z obsegom del predmetnega javnega naročila.

Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR
Da, kot je že odgovorjeno na vprašanje z dne 12.1.2022.Datum objave: 14.02.2022   14:47
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

Na podlagi vašega odgovora na portalu javnih naročil (dne 12.1.2022) glede dopustitve ustreznosti referenčnega projekta tudi kot rekonstrukcije/nadgradnje 110 kV stikališča v GIS izvedbi vključno s polaganjem 110 kV kablov in ne samo novogradnje, vas prosimo za potrditev, da enake spremembe kot za referenčni projekt veljajo tudi pri zahtevah za kader - Vodjo del za izvedbo elektromontažnih del za vgradnjo opreme GIS stikališča 110 kV in kablovoda 110 kV, kot je navedeno spodaj:
Da je vodil dela novogradnje ALI rekonstrukcije/nadgradnje 110 kV stikališča v GIS izvedbi, vključno z montažo in preizkušanjem opreme za vodenje in zaščito ter s polaganjem kablov najmanj 110 kV.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Da. Tudi za ta zahtevani kader bo naročnik upošteval reference pri novogradnji, pri rekonstrukciji ali nadgradnji stikališča v GIS izvedbi, vključno z montažo in preizkušanjem opreme za vodenje in zaščito ter s polaganjem kablov najmanj 110 kV.


Datum objave: 14.02.2022   16:13
VPRAŠANJE
Smo potencialni ponudnik elektronske SV naprave za avtomatski progovni blok na novem tiru. Da bi lahko pravilno pripravili ponudbo in ocenili strošek izvedbe vas prosimo, da objavite:
- tehnične specifikacije blokovnega vmesnika in protokol za izmenjavo podatkov z SV napravo na postaji Koper.
- tehnične specifikacije blokovnega vmesnika in protokol za izmenjavo podatkov z SV napravo na postaji Divača.
- tehnične specifikacije za vmesnik do CVP

Brez teh podatkov je nemogoče pravilno ovrednotiti stroške za izdelavo vseh potrebnih vmesnikov in protokolov.

Ob tem naročnika iz pravne previdnosti opozarjamo, da je nejasno določen predmet javnega naročila razlog za uveljavljanja pravnega varstva, zaradi česar naročnika pozivamo, da poda jasne in nedvoumne tehnične specifikacije in ne zgolj pavšalnega odgovora.


ODGOVOR
V zvezi tehničnih specifikacij blokovnega vmesnika in protokola za izmenjavo podatkov s SV napravo na postaji Divača in postaji Koper tovorna naročnik pojasnjuje, da naročnik, pa tudi upravljavec JŽI, to je SŽ Infrastruktura d.o.o., ne razpolagata s specifikacijami blokovnih vmesnikov in protokoli za izmenjavo podatkov s SV napravo na postaji Koper oziroma Divača. V javno naročilo so vključena vsa dela na ureditvi SV zavarovanj in vodenja prometa. Potrebnost vmesnikov je odvisna od ponujene rešitve, ponudnik mora v svojo ponudbo vključiti tudi izvedbo vmesnikov, kjer potrebno. V postavki ''1.2 Vmesnik APB naprave na postaji Divača in/ali vmesnik APB naprave na postaji Koper tovorna'' elaborata ''EL-06 SV naprave'' morajo biti zajeti vsi stroški povezani s projektiranjem in izvedbo potrebnih blokovnih vmesnikov in protokolov.
V zvezi tehničnih specifikacij za vmesnik do CVP naročnik pojasnjuje, da je skladno s PZI predvidena tehnična rešitev, ki jo je potrdil upravljavec JŽI, ki določa vključitev progovnih SV naprav v sistem za centralno vodenje prometa preko ene od obstoječih postavljalnic in z nadgradnjo obstoječe programske opreme za vodenje prometa, za kar so predvidene tudi ustrezne postavke v predračunu, zato specifikacije za vmesnik do CVP za to javno naročilo po mnenju naročnika niso relevantne. Vse potrebne signale za obratovanje oziroma krmiljenje in nadzor nad progovnimi SV napravami je zato potrebno urediti na ravni vmesnika do postavljalnice.
Datum objave: 14.02.2022   16:16
VPRAŠANJE
Prosimo, da objavite v sklopu razpisne dokumentacije tudi "Funkcionalne zahteve za signalnovarnostne naprave, SŽ-Infrastruktura". Brez teh podatkov je nemogoče pripraviti ponudbo, tako tehnično kot ovrednotiti stroške za izdelavo vseh potrebnih vmesnikov in protokolov.

ODGOVOR

Funkcionalne zahteve so dodane med priloge na povezavi http://www.drugitir.si/priloge/Sklop 3 - dopolnitev 2022_02_09.


Datum objave: 14.02.2022   16:27
VPRAŠANJE
Spoštovani

Kot vemo iz faze razpisa za Lot 1 in Lot 2, je bila tam postavka za postavitev prostorov za nadzor, ki morajo biti na razpolago Naročniku še 6 mesecev po izdaji potrdila o izvedbi. Naročnika vprašujemo za pojasnilo kaj je potrebno zajeti v popisu del v zavihku "2-02 Tirne naprave na progi" za štiri postavke in sicer:
1.) 1.0.00.00.0001. Organizacija gradbišča - postavitev začasnih objektov, 1.0 kos, vključno z vsemi geodetskimi deli in geotehničnim nadzorom
2.) 1.0.00.00.0002. Organizacija gradbišča - odstranitev začasnih objektov, 1.0 kos
3.) 1.0.00.00.0003. Organizacija gradbišča - odstranitev začasnih objektov, 1.0 kos, T1-Di - prostori za nadzor
4.) 1.0.00.00.0004. Organizacija gradbišča - odstranitev začasnih objektov, 1.0 kos, T8-Kp - prostori za nadzor

Če prav razumemo sta postavki 3 in 4 namenjeni samo odstranitvi objektov za nadzor, ki jih je postavi izvajalec Lot 1 in Lot 2? Torej mora izvajalec Lot 3 ob pričetku del za Lot 3 prevzeti tekoče stroške na obratovanju prostorov za nadzor? Ali se to zajame v postavki 1.0.00.00.0003. in 1.0.00.00.0004.?

V postavki 1.0.00.00.0001. je opomba "vključno z vsemi geodetskimi deli in geotehničnim nadzorom". Kaj navedena opomba pomeni? Prosimo za pojasnilo in dodatne podatke, da lahko ovrednotimo vrednost geodetskih del in geotehnični nadzor pri organizaciji gradbišča.
ODGOVOR
Da, postavki 3 in 4 sta predvideni za strošek odstranitve objektov v času po zaključku glavnih gradbenih del in nadaljnji uporabi prostorov s strani Naročnika in Inženirja ter drugih izvajalcev storitev. Izvajalec del sklopa 3 krije stroške obratovanja teh prostorov do preselitve v prostore, ki jih zagotavlja sam po točki 1. Stroški obratovanja prostorov za nadzor niso opredeljeni kot posebna postavka ne v začetnem ne v kasnejšem obdobju, zato jih je potrebno vključiti v enotne cene drugih postavk.

Iz teksta postavke 1.0.00.00.0001. izhaja, da se v to postavko vključi tudi vse stroške geodetskih del in geotehničnega nadzora pri izvajanju vseh pripravljalnih del po tem načrtu.
Stroški geodetskih del in geotehničnega nadzora potrebni pri samem izvajanju del pa morajo biti vključeni v enotne cene postavk, kjer so ta dela oziroma nadzor s strani izvajalca potrebni.
Datum objave: 14.02.2022   16:28
VPRAŠANJE
Spoštovani

1. V odgovoru glede cevi z dne 1.2.2022 ste navedli, da cevi imajo oznako PE100 in morajo biti vsaj 10MPa. To pomeni, da so te cevi edino lahko tlačne cevi, gladke zunaj in znotraj z oznako na ceveh PE100 PN10 SDR17 (v tem primeru pomeni oznaka PN10 da je cev 10barska /10MPa/, oznaka SDR17 pa pomeni razmerje med premerom cevi in debelino stene in jo določa standard EN12201.
2. PE100 je oznaka materiala in ni vezana na kakšno koli trdnost cevi. PE100 je oznaka materiala, ki se uporablja za izdelavo tlačnih PE cevi.
3. »Trdnost« cevi je pri cevi lahko vezana na temensko togost, ki se za cevi za gravitacijsko kanalizacijo označuje z oznako SN (npr. SN4 je 4kN/m², SN8 je 8kN/m²) ali na tlačno trdnost, ki se pri tlačnih ceveh označuje na v MPa oz. PN ali SDR.
4. Če je lahko PE cev znotraj gladka in zunaj rebrasta, pa to pomeni, da je cev narejena po standardu EN13476 (cevi s strukturirano (rebrasto) steno za odvodnjavanje in kanalizacijo iz PEHD materiala) za maksimalne tlake do 0,5 MPa.

Zato vas naprošam za nedvoumen odgovor katere cevi zahtevate.
So to cevi PE100 MPa10 (tlačne) ali PE rebraste gravitacijske?
V kolikor so to PE rebraste gravitacijske navedite zahtevano temensko togost (SN), pri čem vas pa vnaprej opozarjamo, da so osnovne cevi lahko SN4, SN8, SN16 (kar dokazuje Izjava o lastnostih za cevi), vendar se nato medrebrni prostor perforira. Podatka o temenski togosti po perforiranju NI in ga standard tudi ne zahteva.


ODGOVOR

Za drenažne cevi se zahtevajo lastnosti: »Drenažna cev za odvod odpadne vode in tekočin v primeru nesreč oz. vode pri morebitnem gašenju iz PE, OD/ID 250/216, 220°, obodne togosti SN8«.


Datum objave: 14.02.2022   16:30
VPRAŠANJE
Lepo prosimo za objavo načrtov za postavke - v sklopu 2-02 Tirne naprave na progi, odvodnjavanje
- Dobava in vgradnja revizijskega jaška, prefabrikat iz armiranega betona C35/45/XC3/XF3/XA1, Dmax8, notranjih dimenzij 27/100/79 cm, s preiskusom tesnosti.
- Dobava in vgradnja revizijskega LTŽ jaška, konusne cevi premera fi 60-100cm in globine 0,5-1,0 m, s preiskusom tesnosti.
- Dobava in vgradnja pokrova revizijskega jaška odpadne vode v predoru, prefabrikat iz armiranega betona C35/45/XC3/XF3/XA1, Dmax8, dimenzij 47x60cm in debeline 12cm

Hvala

ODGOVOR

V okviru dopolnitev risb je je bila spremenjena in z detajli dopolnjena risba z oznako: »2TDK_SZP_PZI_GR_S3-x2-02_N3_XX_CC_XX_BI_3121_P_022.pdf«, ki je dodana med priloge in sicer na povezavi http://www.drugitir.si/priloge/Sklop 3 - dopolnitev 2022_02_09.


Datum objave: 14.02.2022   16:31
VPRAŠANJE
V zavihku 2-04 ENP in zunanja ureditev je postavka

Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 2,1 do 4,0 m - ročno, planiranje dna ročno, 292 m3

Zakaj je potrebno skopati 292,00 m3 ročno, kakšen je razlog?

ODGOVOR

Pri omenjeni postavki je mišljen strojni izkop in ročno planiranje dna jame. Postavka se pravilno glasi:
»Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 2,1 do 4,0 m - strojno, planiranje dna ročno.« ID postavke je: 02.04.05.0016
Naročnik bo naveden popravek upošteval pri popravkih ponudbenega predračuna.Datum objave: 14.02.2022   16:32
VPRAŠANJE

Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji za ENP Črni Kal se pri dobavi 110 kV kabelskega priključka zahteva tudi dobava 660 m 110 kV kabla Cu 800 mm2 in 162 m 110 kV kabla Cu 240 mm2.
Proizvodnja tako kratkih dolžin je za proizvajalce nesprejemljiva.
V konkretnem primeru lahko zadevo optimiramo tako, da združimo obe krajši dolžini v eno dolžino z večjim presekom, t. j. 822 m VN kabla Cu 800 mm2, ki izpolnjuje vse tehnične pogoje tudi za kabel Cu 240 mm2.
Prosimo za potrditev.

Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR

Možna je tudi ta rešitev pod pogojem, da kabelski končniki za priključitev 110 kV kablov na GIS postroj in na energetski transformator dovoljujejo ta presek vodnika 110 kV kabla.


Datum objave: 14.02.2022   16:33
VPRAŠANJE
spoštovani!

Skladno z točko 2.2 morajo biti optični kabli zaščiteni proti glodalcem. Kakšna zaščita mora biti?

Iz aramidnih vlaken ali jeklena?

Lp

ODGOVOR


Vsi optični kabli, ki so predvideni z elaboratom (EL-07), morajo biti na vseh mestih, kjer ti niso položeni v cevi malega premera (uvodi v objekte/omare, rezervne dolžine ), zaščiteni z zaščitno gibko spiralno samougasno cevjo ali ustrezno drugo cevjo za zagotovitev zaščite proti glodavcem. Za zaščito proti glodavcem jeklena zaščita ni predvidena.

Datum objave: 14.02.2022   16:34
VPRAŠANJE
Spoštovani

V zavihkih 1-03 Objekt ENP Črni Kal, 1-04 Objekt TP 1.0, 1-05 Objekt TP 8.0 in 1-06 Objekt TP 8.8 je zajet sklop postavk "Notranja oprema za obratovanje ENP".

Lepo prosimo za objavo shem in dimenzij te opreme. Brez tega se ne da pripraviti ponudbe.


ODGOVOR

Ponudnik naj pri dobavi upošteva naslednje najmanj dimenzije in zahteve:
Pisarniška miza, dim.: 160x80x75 cm, podnožje leseno, mizna ploskev lesena (površina in korpus mize so iz iverne plošče 28 mm, oboje stansko finalno obdelane s HPL laminatnimi ploščami in ABS robnimi nalimki s posnetimi robovi, r = 10 mm)
Podmizna omarica, dim.:45x60x72, podpultni fiksni predalnik s 4. predali, sistemska ključavnica
podnožje alu tipske kovinske noge Ø 40 s PVC podložkami (korpus predalnika je izdelan iz ivernih plošč 18 mm, oboje stansko finalno obdelane s HPL laminatnimi ploščami in ABS robnimi nalimki, s posnetimi robovi r = 2,5 mm, v enaki barvi kot izbrani laminat, predalnik je sestavljen iz štirih predalov, trije plitvi in en globok predal, ki
imajo čelo enake obdelave, kvalitetna kovinska vodila, kot npr.: TANDEM VODILA ali METALBOX)
Nosilec za PC (tipski kovinski nosilec)
Pisarniška omara, dim.: 80x44x210 cm, visoka, zaprta z dvokrilnimi vrati, pomične police, sistemska ključavnica,
podnožje alu tipske kovinske noge Ø 40 s PVC podložkami, material HPL laminat (Korpus in vrata omar sta izdelana iz ivernih plošč 18 mm, oboje stansko finalno obdelane s HPL laminatnimi ploščami in ABS robnimi nalimki, s posnetimi robovi r = 2,5 mm, v enaki barvi kot izbrani laminat, sistemsko okovje vrat, odmične spone, ključavnice 1A kvalitete in ročaje potrdi naročnik oziroma upravlalec, pomične, notranje police so iz iverala 14 mm, v barvi izbranih laminatrnih plošč, robovi so obdelani z robnimi trakovi v enaki barvi kot polica, police so položene na inox zatiče za police)
Delovni stol (npr.: Ergoles Pu air synchron)
Stenski obešalnik (3 obešala)
Koš za smeti PVC (volumen 10 l)
Datum objave: 14.02.2022   16:35
VPRAŠANJE
Spoštovani

Po pregledu popisa del so ugotovljene naslednje napake v popisu del in sicer:

- V zavihku 3-08_I1 Močnostne inšt. T1 manjka formula za izračun postavke 01.01.15.01.0007. /Sirena z bliskavko, kot npr. DSC, zunanja, z vgrajeno akumulatorsko baterijo 12V/1,2Ah (D4) / kos / 1,0
- V zavihku 3-08_I2 Močnostne inšt. T2 manjka formula za izračun postavke 01.01.16.01.0007. / 'Sirena z bliskavko, kot npr. DSC, zunanja, z vgrajeno akumulatorsko baterijo 12V/1,2Ah (V1) / kos / 1,0
- V zavihku 3-10_E3 Napajanje varn.s. T3-T7 je naslovu poglavja 01.04.04.03. / Pripravljalna, zaključna in ostala dela / v stolpcu H, kjer se vpisuje enotne cene označeno z rdečo barvo čeprav gre za naslov poglavja, kjer ni enote mere
- V zavihku » 3-12_R3 Zasilna razsvet. T3-T7 » je pri naslovu poglavja 01.02.01.02. / Napajanje in nadzor svetilk / v stolpcu H, kjer se vpisuje enotne cene označeno z rdečo barvo čeprav gre za naslov poglavja, kjer ni enote mere
- V zavihku » 3-13_I3 Močnostne inšt. T3 - T7 » manjkajo formule za izračun pri postavkah 01.02.15.01.0006. ; 01.03.05.01.0004.; 01.04.09.01.0006.; 01.04.09.02.0004..
- V zavihku »3-13_I4 Močnostne inšt. T8« manjka formula za izračun postavke 01.01.09.01.0018. in 01.01.11.02.0003.

Prosimo, da naročnik podrobno pregleda objavljen popis del in odpravi pomanjkljivosti v popisu del.

ODGOVOR

Naročnik bo še enkrat pregledal objavljen popis del in odpravil pomanjkljivosti v popisu del ter ponovno objavil popravljen ponudbeni predračun z vsemi ugotovljenimi pomanjkljivostmi.


Datum objave: 14.02.2022   16:36
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Imamo nekaj vprašanj kot sledi:
1. Ali je treba zagotoviti pokrivanje področjih izven pokrivanja železniške proge:
a. izstopnih cevi,
b. področja (platojev) na vhodu izstopnih cevi,
c. prečnikov v tunelih T1, T2, T8,
d. tehničnih prostorov v prečnikih,
e. ostalih tehničnih prostorov?
Naročnika pozivamo, da opredeli tehnične zahteve za pokrivanje zgoraj naštetih prostorov?
Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR
V kolikor se vprašanje nanaša na pokrivanje z GSM-R signalom, se zagotovi pokrivanje z GSM-R signalom za vsa navedena področja. Elaborat (EL-09) sicer navaja, da že obstoječe bazne postaje zagotavljajo dovolj visok nivo signala tudi za pokritje na novi trasi proge drugega tira Divača - Koper, tako da so antene novih lokacij lahko nameščene nizko in ni potrebe po visokih stolpih. Nove lokacije so potrebne zaradi zagotavljanja zadostne kapacitete in pokrivanja predorov.Datum objave: 14.02.2022   16:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
V razpisni dokumnetaciji v dokumentu 2TDK_PAP_PZI_EL_S3-EL-09_XX_XX_TR_XX_SL_0001_P_004 , v Poglavju 8.1 je zapisana zahteva V tunelih T1, T2, T8 je potrebno zagotoviti dvojno pokrivanje obeh predorskih cevi. .
Prosimo za pojasnilo, ali je dvojno pokrivanje potrebno zagotovi tudi v ostalih tunelih na trasi in na odprti progi?
Za odgovor se lepo zahvaljujemo.

ODGOVOR

Projekt predvideva dvojno pokrivanje z GSM-R radijskim signalom v vseh predorih. V navedenem dokumentu je v tabeli 7 razvidno, da se pri priključitvi na sevalni kabel izmenično sledijo RRH priključene na različne bazne postaje.


Datum objave: 14.02.2022   16:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
V dokumentu 2TDK_PAP_PZI_EL_S3-EL 09_XX_XX_TR_XX_SL_0001_P_004 je v poglavju Poglavje 8.1 je predvideno izmenično povezovanje RBP eno na bazni postaji na vsaki strani predora za zagotavljanju dvojnega pokrivanja v predorih T1, T2, T9.

Naročnika sprašujemo:
Ali lahko spremenimo način povezave RBP enot, tako da povečamo redundanco rešitve? Število opreme ostane enako, spremeni se povezovanje na BP in poveča redundanca ter zreducira število HO (handover) le na enega v sredini predora.
Predlagamo tudi montažo dodatnih anten na koncu sevalnega kabla na portalih omenjenih predorov, da se poveča redunanco tudi na področjih portalov.ODGOVOR
Ponudnik lahko ponudi enakovredno ali boljšo rešitev, če le ta izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Vsako spremembo, ki jo bo predlagal izbrani izvajalec, bo prej potrdil projektantski nadzor naročnika in inženir.Datum objave: 14.02.2022   16:38
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V dokumentu TDK_PAP_PZI_EL_S3-EL 09_XX_XX_TR_XX_SL_0001_P_004, Poglavje 8.1 navedena oprema iz razpisne dokumentacije ni več dobavljiva (npr. Antene Kathrein, zunanje omare ipd.).

Naročnika sprašujemo: ali lahko ponudimo alternativno opremo z enako funkcionalnostjo ali izboljšano funkcionalnostjo?
Za odgovor se vnaprej zahvaljujemo.


ODGOVOR
Ponudnik lahko ponudi enakovredno ali boljšo opremo, če le ta izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Izpolnitev zahtev se bo preverila v okviru pregleda in recenzije dokumentacije za izvedbo del (PZI, Tehnološki elaborat..).Datum objave: 14.02.2022   16:39
VPRAŠANJE
Ali so lahko obrazci, npr reference, potrjeni v angleškem jeziju iz zraven se priloži prevod?
To je nujno namreč naročniki iz tuijine ne bodo potrevali slovenskih obrazecev, ki jih ne razumejo.

ODGOVOR

Da. V tem primeru se predloži uraden sodni prevod, kot zahtevano v točki 2.3.1. Jezik ponudbe (to je v navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe - dokument 03_RD_Železniški in predorski sistemi).


Datum objave: 14.02.2022   16:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Pri izvedbi meritev, ki so opisane v dokumentu: 2TDK_PAP_PZI_EL_S3-EL-09_XX_XX_TR_XX_SL_0002_P_004, Poglavje 2.5.1 imamo naslednja vprašanja:

a. Kdo zagotovi merilno vozilo in pod kakšnimi pogoji? Vkolikor je to odgovornost izvajalca, prosimo za cenik najema merilnega vozila (drezina enakega tipa, kot se je uporabil pri meritvah obstoječega omrežja).

b. Poglavje 2.5 določa da mora biti v postopke preverjanja in testiranja vkljucen neodvisni organ - priglaseni organ. Ali pravilno razumemo, da strošek storitev NOBO/DEBO za področje TK/GSM-R ni odgovornost izvajalca? Katere aktivnosti oz. dokumentacija je v tem primeru odgovornost izvajalca?

c. Točka 5.1: Ali so določeni pogoji oz. vrednosti za zahtevane teste?

d. V točki 5.2 je navedeno Namen preizkusa je preveriti pravilno ponovno izbiro celice v stanju pripravljenosti

Naročnika sprašujemo: ali pravilno razumemo, da naročnik v tej točki obravnava cell re-selection" kot je definiran v EIRENE omrežju (izbira celice v stanju pripravljenosti; idle mode)? V primeru vodenja centralnega prometa za celo progo ta parameter namreč ne vpliva na operativno vodenje prometa.

e. Točki 6, 7: ali obstajajo vrednosti, ki so zahtevane za naštete KPI?"

f. V Poglavju 2.4 Rezervni deli in orodje je zahteva po dobavi merilnega orodja in inštrumentov za izvajanje rednih in intervencijskih vzdrževalnih del.

Naročnika prosimo, da opredeli potreben set merilne opreme.


ODGOVOR

a. Merilno vozilo zagotovi izvajalec (glej predračun, postavko 7.4. v zavihku EL-09 GSM-R). Naročnik ne razpolaga merilnim vozilom in posledično s cenikom najema merilnega vozila.

b. Naročnik ima sklenjeno pogodbo s priglašenim organom (NoBo) za preverjanje skladnosti izvedenih del s Tehničnimi Specifikacijami za Interoperabilnost (TSI).

c. Izvajalec uporabi pri testiranju enake zahtevane vrednosti in načine, kot so bile definirane v obstoječem omrežju.

d. Kljub temu, da bo v primeru novega tira Divača Koper vodenje prometa izvedeno iz centralne lokacije, mora Izvajalec vseeno z meritvami preveriti lokacije, kjer se izvede izbira celic.

e. Izvajalec uporabi pri testiranju enake zahtevane vrednosti in načine, kot so bile definirane v obstoječem omrežju.

f. Naročnik za izvajanje rednih in intervencijskih vzdrževalnih del potrebuje naslednjo opremo (po dva kompleta vsakega inštrumenta), ki naj jo ponudnik vključi v ponudbo. Ostale zahteve so določene v 2TDK_PAP_PZI_TS_DOC_11_SL_SVTK_004, Poglavje 2.7.2.

a.) Merilni inštrument za izvedbo rednih vzdrževalnih meritev na vlaku z naslednjimi lastnostmi:
- integrirana dva GSM-R radijska modula (8 W) in dva radijska modula (2W),
- skener z zmožnostjo dekodiranja obstoječih mobilnih signalov javnih operaterjev,
- podpora izvajanju EIRENE testov (O-2475 ter ASCI),
- GPS sprejemnik z zunanjo anteno, prenosnik v zaščitnem ohišju,
- kompaktna oblika, primerna za uporabo na vsaki vrsti vozila SŽ,
- vgrajena baterija ter dodaten zunanji modul za neprekinjeno napajanje (vsaj 5 ure avtonomije),
- 5 zunanjih anten z ustreznimi kabli (vsaj 8 m) in nameščenimi na magnetne nosilce za enostavno montažo in demontažo,
- komplet ročnega orodja za montažo in demontažo na streho vlaka
- programska oprema za analizo rezultatov meritev nameščena na prenosni računalnik po priporočilu dobavitelja,
- vključeno izobraževanje in podpora (3 leta).

b.) Merilni inštrument za izvajanje meritev v sklopu vzdrževanja, integracije in zagona baznih postaj z naslednjimi lastnostmi:
- kompaktna prenosna oblika,
- podpora meritvam kablov, anten, optičnih vlaken,
- podpora meritvam RF spektra GSM-R in javnih operaterjev ter detekcija interferenc,
- vsa potrebna dodatna oprema za izvajanje meritev (kabli, pripor, sonde),
- vključeno izobraževanje in podpora (3 leta).
Datum objave: 14.02.2022   16:41
VPRAŠANJE
S3-EL-19 Strojne inštalacije za prezračevanje
zanima nas ali so zaporene lopute lahko iz materiala SS316L (EN 1.4404)? 1.4571, ki je predviden je težko dobiti takšnih dimenzij zato bi bilo smiselno vrgraditi enakovrednega .Posebej zato ker ventilatorska postaja ne bo v tako agresivnem okolju.

Predvideno je, da se izvajajo iz 2 segmentov. Ker je to konstrukcijsko skoraj nemogoče izvajati, bi predlagali da se izvede iz 4 segmentov. Prosim za potrditev.

ODGOVOR
Lopute so lahko tudi iz materiala SS136L (EN 1.4404). Zaporni loputi sta lahko iz 4 segmentov.Datum objave: 14.02.2022   16:42
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik!
Iz razpisne dokumentacije za Sklop 3 je razvidno, da gradbena ureditev lokacije bpredvidenih baznih postaj ni predmet razpisa. Po našem razumevanju je za le to odgovoren izvajalec Sklopa 1. in 2. Naročnika prosimo, da potrditev navedenega.

V zvezi z navedenim, prosimo naročnika za naslednja pojasnila in opredelitve vsebine odgovornosti:
- Ali bo naročnik izvedel tehnični prevzem izvedenih del (plato, temelji, ozemljitve, stolpi) za sklop 2.?
- V primeru nedoseganja tehničnih zahtev specifikacij (na primer ustreznost ozemljilne upornosti, izvedba kabelskih dovodov v skladu z načrti, ipd.. ), pričakujemo, da naročnik to ustrezno uredi. Morebitna sanacija stanja ni predmet odgovornosti ponudnika sklpoa 3. Prosim za jasno opredelitev naročnika.
Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR
Gradbena ureditev za potrebe opremljanja proge z GSM-R sistemom je obveznost izvajalcev glavnih gradbenih del na obeh odsekih in ni vključena v to javno naročilo. Naročnik bo izvedel prevzem izvedenih del in zahteval odpravo pomanjkljivosti od izvajalca gradbenih del, v kolikor bodo te ugotovljene.Datum objave: 14.02.2022   16:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
V dokumentu 2TDK_PAP_PZI_TS_DOC_11_SL_SVTK_004 naročnik v poglavju 2.7.1. opredeljuje zahteve za rezervne dele.
V zvezi z zahtevo za dobavljivost rezervnih delov in potrebne morebitbe SW nadgradnje za vključitev nadomestnih rezervnih delov za obdobje 20 let, bi naročnika želeli opozoriti, da je zahteva za opremo GSM-R neizvedljiva. Vsa industrija proizvajalcev GSM-R opreme združena v organizaciji UNIFE / UNITEL je javno objavila zavezo, da bo GSM-R tehnologijo podpirala do leta 2035. Glede na dejstvo, da zahtevani 20 letni rok seže lahko tudi v leto 2045, predlagamo, da naročnik ustrezno korigira razpisno zahtevo.

ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal zahtev Tehničnih specifikacij, pri čemer pa pojasnjuje, da v kolikor bo po letu 2035 res prišlo do prekinitve podpiranja dobavljene GSM-R tehnologije v okviru držav članic EU, potem te zaveze dobavitelj ne bo več potreboval izpolniti tudi za dobavljeno GSM-R opremo na drugem tiru.Datum objave: 14.02.2022   16:46
VPRAŠANJE
Datum objave: 09.02.2022 15:47
VPRAŠANJE
Nikjer ne najdemo zahteve za zvočno moč ventilatorja za T1 in T2. Za aksialne potisne ventilatorje v prečnikih je v poglavju 11.1.10.2 definiranih 95dB (A) za večja ventilatorja pa ne. Prosimo, da se zahteva definira.
ODGOVOR
Vsi sestavni deli ventilatorjev (ki se v načrtu prezračevanja imenujejo cele prezračevalne enote (WVU)), kot tudi motorji ventilatorjev, morajo v 120 min (F400) v celoti izpolniti požarno odpornost 400°C (F400). Skladno z EN 12101-3.

Naročnik ni podal odgovora na zastavljeno vprašanje ampak odgovoril na popolnoma drugo vprašanje. Prosimo, da nemudomaodgovorite in obenem tudi podaljšate rok za oddajo ponudbe. Gre za zelo pomembno vprašanje, ki terja precejšen čas za pridobivanje ponudbe dobaviteljev in obenem tudi po objavi odogovra mogoče še as za podajo dodatnih vprašanj, ki jih očitno ne bomo imeli.

Vprašanje smo zastavili 28.1.2022, do napačno objavljenega odgovora je bilo potrebnih 12DNI! 12 DNI! Mi pa imamo na razpolago manj kot 3 mesece, da preštudiramo dokumentacijo, ki jo je naročnik pripravljal 3 leta!

ODGOVOR
Največja zvočna moč velikih ventilatorjev v ventilatorski postaji je 117dB(A).
Podatek, pridobljen s stran projektanta, se nanaša na zvočno moč v sami ventilatorski postaji oziroma maksimalni nivo hrup, ki ga lahko oddaja centralni ventilator, zato je pri projektiranju in izvedbi celotnega sistema potrebno upoštevati tudi omejitev obremenitve okolja s hrupom v zavarovanem območju doline Glinščice in omejitev obremenitve s hrupom v predorskih ceveh v času reševanja za intervencijske skupine.


VPRAŠANJE
Nikjer ne najdemo zahteve za zvočno moč ventilatorja za T1 in T2. Za aksialne potisne ventilatorje v prečnikih je v poglavju 11.1.10.2 definiranih 95dB (A) za večja ventilatorja pa ne. Prosimo, da se zahteva definira.

ODGOVOR

Največja zvočna moč velikih ventilatorjev v ventilatorski postaji je 117dB(A).
Podatek, pridobljen s stran projektanta, se nanaša na zvočno moč v sami ventilatorski postaji oziroma maksimalni nivo hrup, ki ga lahko oddaja centralni ventilator, zato je pri projektiranju in izvedbi celotnega sistema potrebno upoštevati tudi omejitev obremenitve okolja s hrupom v zavarovanem območju doline Glinščice in omejitev obremenitve s hrupom v predorskih ceveh v času reševanja za intervencijske skupine.Datum objave: 18.02.2022   13:03
VPRAŠANJE
pri strojnih inštalacijah za predor je v veliko postavkah predračuna komentar:
30% dodatka za obešalni material, oblikovne kose, odpadek
Zanima nas ali je to že zajeto v količinah in bo tako tudi se obračunavalo ali je potrebno to upoštevati v ceni na enoto?

ODGOVOR

Ponudnik mora v svoji ceni upoštevati vse stroške za izvedbo postavke, npr. kompletnega razvoda kondenzata.
V ceni na enoto mora ponudnik zajeti vse potrebno za izvedbo postavke kot npr. dobavo, montažo in kompleten material npr. ravne cevi, obešalni material, oblikovne kose, odpadek, pritrdilni, spojni, tesni material
Komentar je zgolj opozorilo, da npr. obešalni material, oblikovni kosi, odpadek ipd. nimajo svoje postavke, vsebuje pa tudi oceno projektanta, kakšen je dodatni strošek izvedbe postavke zaradi izvedbe takih del z obračunom po enotni ceni.


Datum objave: 18.02.2022   13:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v dokumentaciji "Tehnične specifikacije za izgradnjo drugega tira žel.proge Divača-Koper" 2TDK_IBE_PZI_TS_DOC_9, v poglavjih PART 4-ENP Črni Kal - 20 kV stikališče in PART 5 - ENP Črni Kal 20 kV kabelski priključni vod pod točkama 4.05.B3 in 5.05.B.2 omenjate obveznosti izvajalca za izpeljavo tehničnega pregleda, poizkusnega obratovanja, pridobitve uporabnega dovoljenja za dokončane odseke itd. V prevzemu del - naslednja točka pa je omenjena dokumentacija PID.

Vprašanje;
Ali omenjene zahteve res spadajo v poglavje 20 kV stikališče in priključni vod ali je to pomota?

ODGOVOR
V primeru, da so tehnične specifikacije, ki jih je pripravljal projektant v okviru izdelave PZI v času pred pripravo razpisne dokumentacije v nasprotju s Splošnimi in posebnimi tehničnimi pogoji Naročnika, podanimi v dokumentu Specifikacija naročila, veljajo zahteve navedene v Specifikaciji naročila, ki jih je pripravil Naročnik kasneje in sicer po oddaji dokumentov s strani Projektanta.
V primeru obveznosti izvajalca za izpeljavo tehničnega pregleda, poizkusnega obratovanja, pridobitve uporabnega dovoljenja za dokončane odseke, izdelave PID itd. ponudniki zato upoštevajo zahteve kot izhajajo iz Specifikacije naročila oziroma njenih Splošnih in posebnih tehničnih pogojih.
Datum objave: 18.02.2022   13:11
VPRAŠANJE
Pri tehničnih specifikacijah ( DOC_10 ) je za lesen prag naveden tirfon 160 mm ( fi 24 x 160 mm ), vendar ni zahtevan vzmetni obroček, kar je običaj pri tej dolžini. Ali pravilno razumemo, da so pritrditve s tirfoni brez vzmetnih obročkov, saj ni podana zahtevana kvaliteta ?

ODGOVOR
Med glavo tirfona in jekleno podložno ploščo je potrebno namestiti vzmetni obroček Ø 26 x 46.Datum objave: 18.02.2022   13:14
VPRAŠANJE
Pri strojnih instalacijah je pri nekaterih postavkah izven besedila OPIS v stolpcu OPOMBA napisano:" 30% dodatka za obešalni material, oblikovne kose, odpadek". Da se popolnoma razjasni, kaj pomeni ta opomba nas zanima ali to pomeni, da so že količine povečane za dodatek 30%, torej se v ceni upošteva dolžina trase 70% količine, 30% količine se pa upošteva ta dodatek, ki je opisan v stolpcu OPOMBA ali pa to mogoče pomeni, da je potrebno cene še dodatno povečati za 30% tega dodatka?

ODGOVOR
Ponudnik mora v svoji ceni upoštevati vse stroške za izvedbo postavke, npr. kompletnega razvoda kondenzata. V ceni na enoto mora ponudnik zajeti vse potrebno za izvedbo postavke kot npr. dobavo, montažo in kompleten material npr. ravne cevi, obešalni material, oblikovne kose, odpadek, pritrdilni, spojni, tesni material
Komentar je zgolj opozorilo, da npr. obešalni material, oblikovni kosi, odpadek ipd. nimajo svoje postavke, vsebuje pa tudi oceno projektanta, kakšen je dodatni strošek izvedbe postavke zaradi izvedbe takih del z obračunom po enotni ceni.
Datum objave: 18.02.2022   13:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Referenčna zahteva pod točko g. v poglavju 3.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost,

1. Seznam zahtevanih referenčnih poslov (tehnična sposobnost):

Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih petnajstih letih pred objavo predmetnega javnega naročila na območju EU uspešno izvedel:

g. Projekt izvedbe varnostnega sistema železniškega ali cestnega predora nad 500 m z vključeno zasilno oziroma varnostno razsvetljavo ter sistemom nadzora in krmiljenja varnostnih in drugih naprav predora vključno s centralnim nadzorom iz nadzornega centra;

nam je nerazumljiva zaradi vsebinskega prepletanja različnih sistemov oz. podsistemov, ki tvorijo varnostne sisteme v predorih.
Varnostni sistemi ( oz. podsistemi ) v predorih vsebujejo sistem spremenljive signalizacije, zasilno oz. varnostno razsvetljavo, ki sta le del predorske razsvetljave, komunikacijsko omrežje z aktivno optično opremo.

Predlagamo, da v izogib napačnim interpretacijam zahteve smiselno uredite predmetno referenčno zahtevo, na primer:

g. Varnostni sistem nadzora in krmiljenja varnostnih in drugih naprav v železniškem ali cestnem predoru nad 500 m, vključno s centralnim nadzorom iz nadzornega centra. Varnostni sistem nadzora in krmiljenja je moral zajemati najmanj naslednje varnostne podsisteme: zasilno oziroma varnostno razsvetljavo, videonadzor, detekcijo izrednih dogodkov, sistem spremenljive signalizacije, požarni sistem;

Predlagamo, da podobno, smiselno uredite tudi referenčno zahtevo za kadrovsko sposobnost za vodjo del pod št.9,

namesto obstoječe dikcije:

v zadnjih petnajstih letih pred objavo predmetnega javnega naročila je vodil dela za izvedbo elektromontažnih del za vgradnjo varnostnega sistema železniškega ali cestnega predora nad 500 m z vključeno zasilno oziroma varnostno razsvetljavo ter sistemom nadzora in krmiljenja varnostnih in drugih naprav predora vključno s centralnim nadzorom iz nadzornega centra in sicer kot kader, ki je izvedel dela, ki v smislu določb GZ pomenijo funkcijo vodje del ali vodjo gradnje oz. v smislu ZGO-1 pomenijo funkcijo odgovornega vodje del ali odgovornega vodje posameznih del ali odgovornega vodje gradbišča (naziv po ZGO-1).

predlagamo:

v zadnjih petnajstih letih pred objavo predmetnega javnega naročila je vodil dela za izvedbo varnostnega sistema nadzora in krmiljenja varnostnih in drugih naprav v železniškem ali cestnem predoru nad 500 m, vključno s centralnim nadzorom iz nadzornega centra. Varnostni sistem nadzora in krmiljenja je moral zajemati najmanj naslednje varnostne podsisteme: zasilno oziroma varnostno razsvetljavo, videonadzor, detekcijo izrednih dogodkov, sistem spremenljive signalizacije, požarni sistem. Vodja del je na projektu sodeloval kot kader, ki je izvedel dela, ki v smislu določb GZ pomenijo funkcijo vodje del ali vodjo gradnje oz. v smislu ZGO-1 pomenijo funkcijo odgovornega vodje del ali odgovornega vodje posameznih del ali odgovornega vodje gradbišča (naziv po ZGO-1).ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal referenčnih zahtev.Datum objave: 18.02.2022   13:19
VPRAŠANJE
Naročnik v točki 3.2.3, 1. Seznam zahtevanih referenčnih poslov (tehnična sposobnost), pod alinejo h) zahteva reference za izvedbo centralnega varnostnega prezračevanja za namen reševanja iz predora.
Enako je točki 2. Kadrovska sposobnost za 10. vodjo del za izvedbo centralnega varnostnega prezračevanja za namen reševanja iz predora in za 11. ter 12. strokovnjaka za projektiranje centralnega varnostnega prezračevanja, zahtevana takšna referenca.

Naj prvo poudarimo, da se v Sloveniji takšnega sistema še ni vgradilo. Tudi v tujini je to redkost, saj takšnih predorov, ki bi imeli centralno prezračevanje, ni veliko in je ta segment precej zaprt.
Obenem pa moramo poudariti, da imamo strokovnjake, ki pa so izvajali in projektirali enako zahtevne prezračevalne sisteme, zahtevanih ali celo večjih moči. Zato se nam zdi neprimerno, da je v razpisu zahtevana tako ozko usmerjena referenca. Razumemo naročnika, da je želel določiti pogoj glede skladnosti z predmetom naročila. Po drugi strani pa je druge pogoje, npr. vozna mreža, oblikoval precej široko saj se pogoj izpolni z enosmernim kot izmeničnim sistemom in vseh različnih napetostnih nivojih kar ni skladno z predmetom naročila. Podobno je tudi pri drugih zahtevanih referencah.
Drugi problem, ki se pojavlja je, da so ti ponudniki izvajali različne primerljive projekte tudi precej bolj zahtevne z večjimi inštaliranimi močmi kot bo na tem projektu, pri čemer pa projekt ni bil izveden kot centralno prezračevanje. Iz tehničnega vidika nikakor ne moremo trditi, da takšen projekt ni primeren za izpolnjevanje referenčnega pogoja. Lahko pa z gotovostjo z tehničnega vidika trdimo, da takšen ponudnik je sposoben izvesti predmetno javno naročilo na segmentu prezračevanja.
Zato od naročnika pričakujemo, da bo pri vseh zahtevanih pogojih imel posluh in bo pripravil pogoj tako, da ga je moč izpolniti z širšim naborom referenc. Pogoj glede prezračevanja je sedaj napisan zelo ozko kar podaja sum, da naročnik perferira določenega ponudnika, namreč na trgu zaenkrat take reference še nismo našli.
Torej prosimo naročnika da pogoje pod točko 3.2.3 1. alineja h) in 2. alineje za kadre 10., 11 in 12.spremeni na način, da bo pogoj mogoče izpolniti z »varnostnim prezračevanjem za namen reševanja iz predora inštalirane moči vsaj 400kW«.

Istočasno opozarjamo naročnika, da tako v Sloveniji kot v tujini ni nujno, da je za vodenje teh del imenovan inženir strojništva ampak lahko je tudi inženir elektrotehnike. Zato je nujno, da se za ustrezno izobrazbo vodje del za prezračevanje predora prizna smer elektrotehnika.
hvala 11022025

ODGOVOR

Naročnik spreminja pogoj.
Ustrezno bo popravljena razpisna dokumentacija v zvezi s pogojem pod točko 3.2.3 1. alineja h) in 2. alineje za kadre 10., 11 in 12., tako da se iz pogoja »centralnega varnostnega prezračevanja« izbriše beseda »centralnega«.
Prav tako bo spremenjen pogoj za vodjo del kader pod številko 10 in sicer je za vodenje teh del lahko imenovan inženir smer strojništva / elektrotehnike.Datum objave: 18.02.2022   13:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ponovno vas pozivamo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe in to ne le zaradi COVID situacije, ki iz podanih odgovorov za vas očitno ne obstaja ter jo popolnoma ignorirate, temveč tudi zaradi nesposobnosti pravočasno ter predvsem PRAVILNO odgovarjati na postavljena vprašanja. Precej žalostno je, da vaša ekipa strokovnjakov ter pravnikov suvereno ne obvladuje vsebine in globine projekta ter se mora za malo bolj tehnično vprašanje zanašati na pomoč projektanta ?!? Ja kako pa boste potem v izvedbenem ciklu sploh pripeljali projekt do konca ? Ali bo vedno projektant zraven pri kakršni koli dilemi ? Verjetno ne bo, saj ne sme biti, ker ste jim to prepovedali v vaši medsebojni pogodbi !

VPRAŠANJE: Glede na navedeno zmedo z odgovorom in potrošenim časom za pravilni odgovor ki ga še vedno niste objavili vas pozivamo, da podaljšate rok za oddajo ponudb za toliko časa, kolikor boste potrebovali za objavo pravilnega odgovora na postavljeno vprašanje:
"Nikjer ne najdemo zahteve za zvočno moč ventilatorja za T1 in T2. Za aksialne potisne ventilatorje v prečnikih je v poglavju 11.1.10.2 definiranih 95dB (A) za večja ventilatorja pa ne. Prosimo, da se zahteva definira."

V nasprotnem primeru bomo zaradi nesorazmernosti in neizpolnjevanja določil ZJN primorani poiskati pravno varstvo.


ODGOVOR
Na vprašanje je bilo odgovorjeno 14.2.2022.
Rok za oddajo ponudbe ne bo podaljšan.
Datum objave: 18.02.2022   13:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,
opozarjamo vas, da trenutno projektirana oprema nima dovoljenja za vgradnjo niti je na trgu ni prepoznati. Glede na profil tunela bi bila več kot smiselna in cenovno primerljiva, če ne ugodnejša vgradnja tokovne tirnice, tako z vidika začetne investicije kot kasnejšega vzdrževanja. Ali se lahko vgradi tovrstna rešitev?

ODGOVOR
Ponudnik mora podati ponudbo v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
Enakovredne ali boljše tehnične rešitve se lahko obravnavajo z izbranim ponudnikom skladno s predvidenimi postopki v pogodbenih določilih.
Datum objave: 18.02.2022   13:25
VPRAŠANJE
Moje vprašanje se navezuje na tehnično opremo objekta z varnostni sistemi. V tehnični dokumentaciji na strani 427, 435 in 438 je navedeno, da mora video nadzorni sistem omogočati integracijo v obstoječ SCADA sistem, ki je na lokacij NC Postojna.

Kakšen je naziv obstoječega SCADA sistema in kateri komunikacijski protokoli so podprti? Ta informacija je potrebna, da se lahko preveri kateri video nadzorni sistemi so kompatibilni z obstoječim SCADA sistemom.

ODGOVOR

Zahtevana ni povezava z obstoječim SCADA sistemom, ampak integracija v enotno SCADO, ki omogoča nadzor in vodenje vseh sistemov v predorih preko skupnega uporabniškega vmesnika, kije tudi predmet tega javnega naročila.


Datum objave: 18.02.2022   13:26
VPRAŠANJE
Moje vprašanje se navezuje na tehnično opremo objekta z varnostni sistemi. V tehnični dokumentaciji na strani 427 je navedeno, da morajo vrtljive (PTZ) kamere "omogočati samodejno krmiljenje vrtljivih kamere ob sprejemu alarma iz nadzornega krmilnega sistema npr. ob alarmu odprta vrata prečnika se mora kamera samodejno zavrteti in pogled usmeriti v smeri odprtih vrat." (Str. 427)

Vrtljive kamere potrebujejo nadzor nad kontakti, ki so na vratih za omogočanje avtomatskega krmiljenja ob odprtju vrat. Ali so predvidene dodatne inštalacije med sistemi za vrata (magnetni kontakti) in video nadzornim sistemom za nadziranje teh statusov in alarmiranje?

ODGOVOR
Kontakti na vratih so priključeni na krmilnike nadzorno krmilnega sistema. Na TP ob predorskih portalih so kontakti na vratih priključeni tudi na sistem kontrole pristopa. Krmilna in alarmna komunikacija med video sistemom, nadzorno krmilnim sistemom in sistemom kontrole pristopa poteka na TCP/IP nivoju.Datum objave: 18.02.2022   13:27
VPRAŠANJE
Pogodba, 9. člen, 9. odstavek : Ali pravilno razumemo, da bo revizija poslovne dokumentacije Izvajalca opravljena v običajnem delovnem času v skladu s predpisi o varstvu podatkov in zaupnosti ter da stroški revizije bremenijo Naročnika oz. Inženirja?

ODGOVOR

Da. Naročnik pokriva le stroške revidentov.


Datum objave: 18.02.2022   13:28
VPRAŠANJE
Pogodba, 10. člen, 1. odstavek, alineja l): Ali razumemo pravilno, da bo izvajalec moral delati v izmenah in brez dodatnega nadomestila ali plačila samo v primeru zamud s strani izvajalca?

ODGOVOR
Ne.
Izvajalec glede na terminski plan in kadrovske zmožnosti organizira delo za izvedbo pogodbenih obveznosti po lastni presoji; v primeru zamude pa je dolžan organizirati večizmensko delo.
Datum objave: 18.02.2022   13:29
VPRAŠANJE
Pogodba, 10. člen, 1. odstavek, alineja v): Prosimo, da jasno navedete, kateri "drugi odgovorni organi" so mišljeni.

ODGOVOR
Člen govori o »pristojnih organih« . To so organi, ki imajo po veljavnem predpisu v Republiki Sloveniji ali EU možnost dostopa in vpogleda do dokumentacije oziroma izvrševanja projekta (npr. inšpekcijske službe).Datum objave: 18.02.2022   13:30
VPRAŠANJE
Pogodba, 10. člen, 1. odstavek, alineja bb): Prosimo, da jasno navedete, katere zahteve so mišljene.

ODGOVOR
Gre za občasno sodelovanje ponudnikovega osebja pri nadzoru inštitucij nad projektom, npr. pri obiskih gradbišča in sestankih in priprava poročil ali pojasnil o poteku projekta, ipd.Datum objave: 18.02.2022   13:31
VPRAŠANJE
Pogodba, 10. člen, 1. odstavek, alineja dd): Prosimo, da jasno navedete, katere zahteve so mišljene.

ODGOVOR
Gre za občasno sodelovanje ponudnikovega osebja pri nadzoru inštitucij nad projektom, npr. pri obiskih gradbišča in sestankih in priprava poročil ali pojasnil o poteku projekta, ipd.Datum objave: 18.02.2022   13:31
VPRAŠANJE
Pogodba, 11. člen: Ali razumemo pravilno, da bo izvajalec s strani naročnika pozvan k vzpostavitvi skladnosti s pogodbo in da mu bo določen naknadni rok za vzpostavitev skladnosti s pogodbo pred samo odpovedjo pogodbe?

ODGOVOR
Da, naročnik bo postopal v posameznih situacijah tako, kot je določeno v 11. členu Pogodbe ter v podčlenu 15.2. Splošnih pogojev pogodbe in podčlenu 15.2. Posebnih pogojev pogodbe.Datum objave: 18.02.2022   13:32
VPRAŠANJE
Posebni pogoji, podčlen 17.6. : Zaradi razlogov, povezanih z obračunom in možnostjo zavarovanja, ter v izogib visokim premijam za tveganje (ki zvišujejo ceno) predlagamo, da se uvede omejitev odgovornosti na pogodbeno vrednost, kot je običajna praksa v dejavnosti in kot to določa FIDIC?

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal tega posebnega pogoja, velja načelo popolne odškodnine.Datum objave: 18.02.2022   13:33
VPRAŠANJE
Posebni pogoji, podčlen 19.1., zadnji odstavek: Ali pravilno razumemo zadnji odstavek , da se pandemija/epidemija covida/korone ne šteje za višjo silo, medtem ko se ostale pandemije/epidemije šteje za višjo silo, če so izpolnjeni predpogoji iz točke 19.1(a)(d)?

ODGOVOR

Ne.
Posebni pogoji pogodbe določajo: ne glede na prvi odstavek podčlena 19.1. pojav ali razglasitev pandemije ali epidemije ne predstavljata višje sile.Datum objave: 18.02.2022   13:34
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,
Z odgovorom na vprašanje z datumom objave 26.01.2022 14:47 ste zapisali, da dopuščate, da vodja gradnje nastopa tudi v funkciji enega od vodje del, v kolikor nominirani strokovnjak za obe funkciji izpolnjuje vse pogoje. Z dodano navedbo pri predmetnem vprašanju ste zapisali: »Nominiranje drugih zahtevanih kadrov v več vlogah v tem JN ni predvideno in dopustno.«
Kljub temu, da v predmetni razpisni dokumentaciji ni zapisane takšne omejitve, ste torej dodatno zaostrili pogoje za izpolnjevanje kadrovskih zahtev iz tč. - 3.2.3 Tehnična in kadrovska sposobnost / 2. Kadrovska sposobnost.

Zaradi neločljivosti vodenja predmetnih področij vas prosimo, da ponovno razmislite, da lahko ponudnik referenčne zahteve za kadre iz točk 4, 5 in 6 iz RD izkazuje z isto osebo, saj tako zagotovimo enovito vodenje del zaključene funkcionalne celote. Zaradi specifičnosti razdrobljenih javnih naročil v Republiki Sloveniji s to omejitvijo namreč tudi drastično posegate v možnosti konkuriranja slovenskih izvajalcev na predmetnem javnem naročilu.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik delno spreminja odgovor na vprašanje z datumom objave 26.01.2022 14:47 in glede na obseg predvidenih del in povezanost področij dopušča, da lahko ista oseba nastopa v dveh funkcijah tudi za izpolnjevanje kadrovskih zahtev pod točkama 4 in 5, v kolikor izpolnjuje vse zahtevane pogoje.Datum objave: 18.02.2022   13:37
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE/ Komentar:
V Tehničnih tabelah za prenapetostne odvodnike za zaščito faznih vodnikov (Poz. 35) se zahteva, da so ponudbi priloženi tipski in
kosovni preskusni protokoli.
Komentar: Naročnika prosimo, da spremeni zahtevo in sicer, da so tipski protokoli del ponudbene dokumentacije. Rutinske protokoli pa se dostavijo Naročniku ob dobavi opreme.


VPRAŠANJE/ Komentar:
V TehničnI specifikacijI za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača - Koper, se v poglavju 3.02.B. Prenapetostni odvodniki, zahteva, da morajo odvodniki prenapetosti ustrezati zahtevam standarda IEC 60099-4, ed. 2.2, ...

Omenjeni standardi so zastareli in ne veljajo več. Naročnika prosimo, da spremeni zahtevo in sicer, da morajo odvodniki prenapetosti ustrezati zahtevam standarda IEC 60099-4, ed. 3.0. ...


ODGOVOR

ODGOVOR:
Tehnične specifikacije je pripravljal projektant v okviru izdelave PZI v času pred pripravo razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija, ki je bila izdelana kasneje, ne predvideva predložitev tehnične dokumentacije v podani ponudbi za predvideno opremo za dobavo. Izbrani ponudnik bo tehnično dokumentacijo opreme pred potrditvijo naročila dobavitelju podal v tehnoloških elaboratih, ki jih pregleda in potrdi Inženir. S predložitvijo ponudbe se ponudnik zaveže, da bo dobavljena oprema skladna z zahtevami razpisne dokumentacije. Predložitev tipskih in kosovnih preskusnih protokolov v ponudbi tako ni potrebna.
ODGOVOR:
Naročnik spreminja zahtevo skladno s predlogom, tako da za dobavljeno opremo »Prenapetostni odvodniki« velja zahteva za skladnost z novo verzijo standarda IEC 60099-4, ed. 3.0.
Datum objave: 18.02.2022   13:37
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnila v zvezi z načrti za napajanje SVTK opreme v prečnih prostorih. Iz Elaborata napajanja SV in TK naprav je razvidno, da se TK oprema napaja iz NN stikalnega bloka NNA1-4 Stikalni blok splošnega napajanja (Tehnično poročilo, poglavje 3.2 Napajanje v novih prostorih, Tabela priključnih točk in ocenjena priključna moč).
a. Prosimo, da navedete številko načrta, ki vsebuje sliko-shemo splošnega napajanja za prečne prostore predorov, vključno z SVTK prostorom.
b. Prosimo, da navedete številko načrta za enopolno shemo NNA1-4 - Stikalni blok splošnega napajanja.


ODGOVOR
Električno napajanje NN naprav je obdelano v načrtih 3-06 (Električno napajanje varnostnih sistemov v predorih T1 in T2) in 3-10 (Električno napajanje varnostnih sistemov v predorih T3 do T8), kjer je podrobno obdelano napajanje v predorih. V obeh navedenih načrtih so:
a. sheme splošnega napajanja za prostore v prečnikih predorov, vključno s SVTK prostorom.
b. enopolne sheme vseh stikalnih blokov NNA1.
Številke risb in shem v načrtu so razvidne iz uvodnih strani načrta, ki imajo v imenu US (npr. datoteka 2TDK_IBE_PZI_EL_S3-x3-06_E1_XX_US_XX_SL_2006_P_006).Datum objave: 18.02.2022   13:40
VPRAŠANJE
Iz Elaborata napajanja SV in TK naprav je iz točke 3.6 razvidno, da se bazne postaje in repetitorji GSM-R ob progi napajajo preko ločilnega transformatorja. Prosimo za pojasnilo, ali to velja tudi za bazne postaje in repetitorje GSM-R, ki se nahajajo v prostorih SVTK v prečnih prostorih predorov?

ODGOVOR

Ločilni transformatorji so predvideni le za zunanja mesta, ki so navedena v predračunu v postavkah 1.1, 1.2, 1.3 in 1.5 (EL-09).


Datum objave: 18.02.2022   13:40
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo kaj pomeni 1 komplet v ponudbenem predračunu v zavihku "EL-09 GSM-R", točka 6.1. Ali to pomeni ureditev 18. tehničnih prostorov prečnika, ali pa je to 18 kosov na prostor? Ali se ureja celotni prečnik?

ODGOVOR
Gre za en komplet za vsakega od 18 prostorov v prečnikih. Ureditev ostalih tehničnih prostorov v prečnikih ni del tega elaborata (EL-09).Datum objave: 18.02.2022   13:41
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo, kaj pomeni 1 komplet v ponudbenem predračunu v zavihku "EL-09 GSM-R", točka 6.7. Ali gre za en komplet za 6 prostorov, ali pa za en komplet za 18 prostorov?

ODGOVOR

Gre za en komplet za vse prostore navedene v točkah popisa 6.1 do 6.6m, skupaj 24 lokacij.


Datum objave: 18.02.2022   13:42
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo kaj pomeni 61 kosov v ponudbenem predračunu v zavihku "EL-07 TK naprave", točka 6.1. Ali to pomeni ureditev 61 tehničnih prostorov?

ODGOVOR

Da, to pomeni 61 tehničnih prostorov, kot so transformatorske postaje, elektro niše, ENP Črni Kal in bazne postaje GSM-R.


Datum objave: 18.02.2022   13:43
VPRAŠANJE
Postavka EL-07 TK naprave, točka 6.1, vsebuje tudi izvedbo prebojev. Pri pregledu razpisne dokumentacije in načrtov ni razvidnih prebojev. Prosimo za opredelitev števila dovodov v prostor in velikosti prebojev. Ali sta v prostoru potrebna dva ali en dovod? Ali moramo v predračunu upoštevati izvedbo prebojev, ali pa bodo preboji že izvedeni pri gradbenih delih?

ODGOVOR

Preboji so opisani v poglavju 3.8 (EL-07), kjer je med drugim navedeno, da so med kabelskim kolektorjem in objekti TP, ter prehodih med prostori večjih dimenzij predvidene odprtine za prehode kablov (ti prehodi se izvedejo v okviru gradbenih del in niso del tega naročila). Kabelski preboji manjših dimenzij, do premera 160 mm, v objektih niso predvideni in jih je potrebno urediti v sklopu montažnih del (kot npr. povezava med kabelsko kineto v predoru in progovno napravo, preboji med prostori v kolikor ni obstoječih odprtin). Število dovodov v prostor in velikosti prebojev je odvisno od števila kablov in dimenzij kablov. V kolikor nista zahtevana dva ločena uvoda (v tehničnih specifikacijah, načrtih in risbah), je lahko en uvod. Kot je bil odgovorjeno v drugem stavku tega odgovora, mora izvajalec sam izvesti preboje manjših dimenzij.


Datum objave: 18.02.2022   13:44
VPRAŠANJE
V elaboratu za postavitev TK naprav (Številka elaborata 53 37 550/TK, točka 3.1.3, Opis TK pulta) je navedeno delovno mesto varnostnega inženirja (za nadzor nad varnostjo v predorih) na lokaciji CVP Postojna. Pri pregledu dokumentacije nismo našli funkcionalnega opisa in nalog za delovno mesto. Naročnika prosimo za pojasnilo, ali mora TK pult za delovno mesto varnostnega inženirja biti integrirano v obstoječ sistem PTS in imeti zagotovljeno centralizirano upravljanje in nadzor le tega?

ODGOVOR

Da, TK pult mora biti integriran v obstoječi PTS sistem in imeti zagotovljeno centralizirano upravljanje in nadzor.


Datum objave: 18.02.2022   13:44
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo za jasno in nedvoumno razlago vsebine določil pogoja 3.2.4 »Primernost gospodarskega subjekta v skladu z določili Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19«. Konkretno naj naročnik pojasni (in s tem razjasni zaznano nejasnost v razpisni dokumentaciji, ki onemogoča pridobitev primerljivih ponudb) ali sklicevanje naročnika na Sporočilo Komisije Smernice o udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU (UL C št. 271 z dne 13. 8. 2019) pomeni, da naročnik s pogojem pod točko 3.2.4 implementira načelo vzajemnosti in enakopravne obravnave gospodarskih subjektov, torej da je dostop do trga javnih naročil EU dovoljen pod pogojem vzajemnosti in enakopravnosti ter da posledično gospodarskim subjektom iz npr. Kitajske ali Turčije dostop do trga javnih naročil v EU ni dovoljen, v katerikoli vlogi (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec in/ali subjekt, ki zagotavlja zmogljivosti ponudniku), saj njihovi nacionalni predpisi (pravila o javnem naročanju) ne zagotavljajo spoštovanja načela vzajemnosti in enakopravne obravnave gospodarskim subjektom iz območja EU?
Ob tem naročnika iz pravne previdnosti opozarjamo, da je sklicevanje naročnika na Sporočilo Komisije Smernice o udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU (UL C št. 271 z dne 13. 8. 2019) pomanjkljivo, nejasno in dvoumno ter s tem za ponudnike zavajajoče, kar bo rezultiralo v pridobitvi med seboj neprimerljivih ponudb.

Vezano na predmetni element razpisne dokumentacije in opisano problematiko je bistvenega pomena, da je na primer že iz vpogleda na uradno vladno spletno stran Turčije http://dosyalar.kik.gov.tr/ razvidno, da turška javno naročniška zakonodaja vključuje nedvoumno določilo o privilegiranju domačih ponudnikov v smislu 15% cenovne prednosti za domače ponudnike oziroma ponudnike, ki ponujajo turške proizvode, posledično pa v tem primeru nikakor ni mogoče govoriti o enakopravnem dostopu.

V luči navedenega naročnika pozivamo, da razpisno dokumentacijo v tej točki korigira na način, da bodo določila omenjenega poglavja razpisne dokumentacije jasno in nedvoumno oblikovana in sicer na način, da bo naročnik kot ustrezne štel le tiste meddržavne sporazume iz katerih izhaja, da ima gospodarski subjekt pod enakopravnimi in enakovrednimi pogoji zagotovljen dostop do postopkov javnega naročanja v Republiki Sloveniji in/ali da je enakovreden in enakopraven dostop zagotovljen tudi gospodarskim subjektom iz Republike Slovenije v državi podpisnici sporazuma.

V kolikor naročnik predmetnemu predlogu ne bo sledil bomo zaradi zaščite lastnih interesov in zagotovitve zakonitosti razpisne dokumentacije primorani zoper vsebino razpisne dokumentacije uveljavljati ustrezno pravno varstvo. Skladno z navedenim naročnika že v naprej opozarjamo, da predmetno vprašanje predstavlja opozorilo na očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo skladno s 16. členom ZPVPJN.


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal zahtev oziroma razpisne dokumentacije.Datum objave: 18.02.2022   13:45
VPRAŠANJE
Zaradi precejšnjih okužb z Covidom smo tako mi kot naši podizvajalci in dobavitelji v zadnjem mesecu precej kadrovsko podhranjeni. Več časa se potrebuje za izdelavo kalkulacije, ki je zelo obsežna in sestavo vseh pogojhev, ki so tudi zelo zahtevni. Zato imamo velike težave z sestavljanjem ponudbe in naročnika lepo prosimo da podaljša rok za oddajo ponudbo za vsaj 1 mesec. V nasprotnem naročnik ne bo pridobil veliko ponudb, kar mu je najbrž tudi v interesu. Časa za izvedbo LOTa3 je dovolj, vse se izvaja čez leto ali dve zato ni nikakršne ovire, da naročnik nebi podaljšal roka za oddajo ponudb.
V kolikor nam zahteve ne boste odobrili bomo primorali uveljavljati tudi revuzijski zahtevek in zadevo medijsko izpsotaviti saj to meče sum, da ima naročnik vse pripravljeno, da določena ponudba pa bo le vendarle oddana. vnaprej hvala.

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.Datum objave: 18.02.2022   13:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V načrtu št. S3-x3-14, ENP Črni kal - 110 kV stikališče, primarna oprema se navaja zahteva za opremo stikališča: letna izguba plina <1,0%.
Prosimo vas, da glede na UREDBO (EU) št. 517/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. aprila 2014, ki navaja zahtevo, da GIS postroj izpolnjuje tudi pogoj, da je testirana stopnja uhajanja plina SF6 manjša kot 0,1 % na leto preverite ali gre v danem primeru za tiskarsko napako.


ODGOVOR

Da, v danem primeru gre za tipkarsko napako.
Pravilen podatek je: testirana stopnja uhajanja plina SF6 je manjša kot 0,1 % na leto.Datum objave: 18.02.2022   13:46
VPRAŠANJE
V datoteki za analizo cen je pod 01.01.05.04.0001. podana specifikacija naprave za brezprekinitveno napajanje (UPS), kjer se med ostalim zahteva stopnja zaščite IP43. V podrobnem tehničnem opisu IBE št.načrta S3-x3-06 pa je na strani 30/42 podana zahteva za stopnjo zaščite IP31. Za UPS napravo 3/1 z izhodno močjo 10kVA/9kW, sestavljeno iz dveh močnostnih modulov, vsak po 10kVA v redundantni vezavi, z vgrajenima vhodnima izolacijskima transformatorjema, bypass linijo vse skupaj v ohišju 810x650x2010 mm je tehnično zaradi načina hlajenja UPS praktično nemogoče zagotoviti stopnjo zaščite IP43, lahko pa je zagotovljena stopnja zaščite IP31. Ali torej lahko potrdite, da je možno ponuditi napravo z nivojem zaščite npr. IP21 ali IP31, kar bi bilo v skladu s prakso za tovrstne aplikacije ?«

ODGOVOR
Za UPS naprave za brezprekinitveno napajanje je skladno s tehničnim opisom zahtevana stopnja zaščite IP31, v okviru katere je izvedljivo tudi hlajenje omenjene UPS naprave 3/1 moči 10kVA/9kW.Datum objave: 18.02.2022   13:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Zahtevana funkcionalnost nadzorno krmilnega sistema za predore je med drugim tudi daljinsko upravljanje transformatorskih postaj, daljinski preklopi SN in NN napajanja, avtomatski preklopi SN in NN napajanja, itd. Ali naročnik predvideva, da ponudnik za takšne funkcionalnosti upošteva komunikacijski energetski standard IEC 61850? Prav tako naročnika sprašujemo ali mora ponudnik upoštevati standard varnostnih zaščit (IEC62443), ki dviguje odpornost sistema na zunanje vdore nepooblaščenega osebja?
2. Glede na pomembnost priključenih podsistemov na nadzorni krmilni sistem, sprašujemo ali ima naročnik kakšne zahteve glede redundance strežnike opreme?
3. Ali naročnik predvideva, da se iz lokalne delovne postaje TP1.0 upravljajo in nadzirajo tudi ostali predori T3-T8?ODGOVOR
1. S projektom je za nadzor in krmiljenje elektro energetskih naprav predviden komunikacijski protokol po standardu IEC 61850. Požarni zid je predviden v NC Postojna, kjer se predorski nadzorno krmilni sistemi povezujejo z zunanjimi omrežji in ni v obsegu tega projekta (v domeni SŽ-I).
2. Redundanca je predvidena že s projektno dokumentacijo.
3. V projektni dokumentaciji je predvideno, da je možno celotno verigo predorov voditi paralelno iz NC postojna, TP1.0 in TP8.8.
Datum objave: 18.02.2022   13:47
VPRAŠANJE
Zdravo,
In order to prepare a competitive offer and due to the pandemic restrictions, we kindly request thirty (30) days extension of time for the submission of the Tender (Proposed Tender submission date is 14th of April 2022, Thursday).

Da bi pripravili konkurenčno ponudbo, vas v luči omejitev zaradi pandemije vljudno prosimo za trideset (30) dni podaljšanja roka za oddajo ponudbe (predlagani datum za oddajo ponudbe je 14.4.2022, četrtek).

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.Datum objave: 18.02.2022   13:48
VPRAŠANJE
Vzorec pogodbe:
- 7. člen, 7. odstavek - drugi in tretji stavek "Pri tem mora razkriti tudi specifikacijo drugih del, ki jih izvaja s tem podizvajalcem ali njegovimi povezanimi osebami in obseg teh del. Naročniku izvajalec redno (vsaj enkrat letno) poroča o obsegu del z navedenim podizvajalcem ali njegovimi povezanimi osebami." sta nesprejemljiva, zato predlagamo, da se ju črta iz vzorca pogodbe.
- 9. člen, 9. odstavek - določba: "Naročnik ima pravico vpogledati v vso poslovno dokumentacijo Izvajalca (ali podizvajalcev v primeru le-teh), ki se nanaša na izvedbo pogodbenih obveznosti, nadzor nad izvajanjem del, opravljeni postopek izbora podizvajalca ipd. Izvajalec je dolžan Naročniku in morebitnim zunanjim sodelavcem Naročnika omogočiti vpogled v listine in podatke v roku največ pet (5) delovnih dni od napovedanega vpogleda. Naročniku ni potrebno navajati razloga za vpogled v dokumentacijo in podatke." je nedopustna, zato predlagamo, da se jo črta iz vzorca pogodbe.
- 14. člen: Predvidevamo, da se bo izvedba deviacije v Divači pričela več mesecev pred preostalimi deli, zato naročniku predlagamo, da v roku 15 dni od prejema sklenjene pogodbe izvajalec dostavi garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za deviacijo v Divači, za preostala dela pa pred dejanskim pričetkom teh del.
- V 17. členu zahtevate garancijski rok 10 let za konstrukcijske elemente zgornjega ustroja tira. Zahteva je nerazumna in nesprejemljiva, saj dobavitelji materialov nudijo garancijski rok največ 5 let, zato prosimo za spremembo tega garancijskega roka.
- 19. člen, 8. odstavek - določba: "Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina,..." je nesprejemljiva, zato predlagamo, da se jo črta iz vzorca pogodbe.


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal določil pogodbe.Datum objave: 18.02.2022   13:49
VPRAŠANJE
Posebni pogoji pogodbe:
- Prvi predlagani dodani odstavek Podčlena 4.1 je nesprejemljiv, saj izvajalec v roku le enega meseca ne more ugotoviti vseh napak, izostankov, pomanjkljivosti ali drugih nepravilnosti v projektu. Podaljšajte rok oz. črtajte to določbo.
- Določba, dodana v podčlenu 8.1 "Izvajalec iz tega naslova ni upravičen do povračila kakršnihkoli stroškov ali dobička." je neuravnotežena in nepravična do Izvajalca. Da Izvajalec ni upravičen do dobička je mogoče še sprejemljivo in bi določbo celo lahko upravičili z generalno usmeritvijo FIDIC, nikakor pa ni mogoče zavrniti dejanskih stroškov in morebitnih podražitev.
- Podčlen 10.2 - Določilo, da Izvajalec ni upravičen zahtevati plačila kakršnihkoli stroškov, ki bi bili posledica prevzema in/ali uporabe dela Del s strani Naročnika, če ni izrecno drugače dogovorjeno s pogodbo je neupravičeno, verjetno pa celo nezakonito. FIDIC je glede tega povsem jasen, obstoja tudi sklep Vlade RS, ki jasno določa, da z dnem, ko Naročnik del Del začne uporabljati, istega dne Naročnik prevzame tudi vsa tveganja in stroške.


ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal zgoraj navedenih določil.
V zvezi z morebitnimi podražitvami je v pogodbi določilo o valorizaciji cen.Datum objave: 18.02.2022   13:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V zadnjem letu smo priča veliki in izjemno hitri rasti cen vseh osnovnih materialov pri izdelavi transformatorjev na svetovnih borzah materialov. Takšne rasti cen materialov nismo mogli predvideti in nanjo tudi ne moremo vplivati, saj gre za cene, ki se oblikujejo na svetovnih borzah. Tudi v prihodnje kaže, da se razmere še ne bodo umirili, zato predlagamo, da se ponujene cene transformatorjev usklajujejo z rastjo oziroma padcem cen ključnih materialov in da se v razpisu oz. v pogodbi določi drsna lestvica, ki bo osnova za določanje cen.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

3. člen Pogodbe omogoča valorizacijo cen.


Datum objave: 18.02.2022   14:15
VPRAŠANJE
za izpolnjevanje pogoja pod točko 3.2.3/1 c. ter kader 3.2.3/2, 4 smo mnenja, da bi naročnik lahko dopustil, da se referenca za dobavo in vgradnjo GIS 110kV prizna tudi v primeru, če je izvajalec izvedel GIS z daljnovodnim poljem, transformatorskim poljem in ozemljilnim poljem ter vso montažo in zagonom pri čemer 110kV kabel ni bil izveden v tem obsegu del. Namreč 110kV kabel je običajno del druge pogodbe ali celo drugega investitorja in zato naročnik z tem pogojem zelo omejuje konkurenco.
Vrednost GIS v višini 2mio EUR je zelo malo zato je nujno, da naročnik ta pogoj spusti na 800.000 brez ddv.
Ponovno, Slovenskih referenc je malo in naročnik očitno perferira tuje ponudnike. Prosimo, da nam dovolite sodeloati na razpisu in znižate kriterij. hvala!

ODGOVOR

Naročnik pogoja ne bo spreminjal.


Datum objave: 18.02.2022   14:17
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

v razpisni dokumentaciji smo odkrili več nejasnosti, za katerih razjasnitev smo vam postavili vprašanja in katerih odgovori bodo vplivali na čas priprave ponudbe, kot npr:
- V zavihku 3-08_I1 Močnostne inšt. T1 manjka formula za izračun postavke 01.01.15.01.0007. /Sirena z bliskavko, kot npr. DSC, zunanja, z vgrajeno akumulatorsko baterijo 12V/1,2Ah (D4) / kos / 1,0
- V zavihku 3-08_I2 Močnostne inšt. T2 manjka formula za izračun postavke 01.01.16.01.0007. / 'Sirena z bliskavko, kot npr. DSC, zunanja, z vgrajeno akumulatorsko baterijo 12V/1,2Ah (V1) / kos / 1,0
- V zavihku 3-10_E3 Napajanje varn.s. T3-T7 je naslovu poglavja 01.04.04.03. / Pripravljalna, zaključna in ostala dela / v stolpcu H, kjer se vpisuje enotne cene označeno z rdečo barvo čeprav gre za naslov poglavja, kjer ni enote mere
- V zavihku » 3-12_R3 Zasilna razsvet. T3-T7 » je pri naslovu poglavja 01.02.01.02. / Napajanje in nadzor svetilk / v stolpcu H, kjer se vpisuje enotne cene označeno z rdečo barvo čeprav gre za naslov poglavja, kjer ni enote mere
- V zavihku » 3-13_I3 Močnostne inšt. T3 - T7 » manjkajo formule za izračun pri postavkah 01.02.15.01.0006. ; 01.03.05.01.0004.; 01.04.09.01.0006.; 01.04.09.02.0004..
- V zavihku »3-13_I4 Močnostne inšt. T8« manjka formula za izračun postavke 01.01.09.01.0018. in 01.01.11.02.0003.

VAŠ odgovor:
Naročnik bo še enkrat pregledal objavljen popis del in odpravil pomanjkljivosti v popisu del ter ponovno objavil popravljen ponudbeni predračun z vsemi ugotovljenimi pomanjkljivostmi.

Iz vašega odgovora je razvidno, da boste potrebovali čas za preveritev dejanskega stanja. Na osnovi tega sledi še priprava naše ponudbe in tudi za to je potreben čas. Zato vas prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe do vsaj 10.4.2022.

Hvala vnaprej in lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik je podal popravljen predračun v objavo, predvidoma bo objavljen 22.2.2022.
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.
Datum objave: 18.02.2022   15:01
VPRAŠANJE
Zaradi jasnosti in pravne varnosti ponudnika in naročnika prosimo za potrditev, da navedba na strani 2 razpisne dokumentacije Nadzor in druge inženirske storitve pri gradnji drugega tira železniške proge Divača - Koper pomeni samo storitve, ki jih ima naročnik zagotovljene na podlagi Pogodbe za nadzor in druge inženirske storitve pri gradnji drugega tira železniške proge Divača - Koper št. 54/2020 (z izjemo storitev upravljavca).


ODGOVOR

Iz vprašanja ni razvidno, kaj v razpisni dokumentaciji ni jasno. Pri navedbi na strani 2 razpisne dokumentacije gre za smiselno uporabo določb Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 - popr., 65/20, 15/21 - ZDUOP in 199/21 - GZ-1).
Pri predmetnem naročilu tako ne morejo sodelovati gospodarski subjekti ali njihovi posamezni kadri, ki imajo z naročnikom sklenjeno pogodbo za sledeče storitve:
- nadzor in druge inženirske storitve pri gradnji drugega tira železniške proge Divača - Koper, kar ne velja za upravljavce javne infrastrukture za storitve, ki jih opravljajo po zakonu,
- izvajanje storitve investicijskega super nadzora pri gradnji drugega tira železniške povezave Divača Koper,
- izvajanje Zunanje kontrole kakovosti pri glavnih gradbenih delih (odsek 1 in odsek 2) drugega tira železniške povezave Divača Koper.Datum objave: 18.02.2022   15:04
VPRAŠANJE
1. Prosimo, potrdite, da bo se lahko med izvajanjem nadgradnje postaje Koper za nov uvozni signal A3 vgradi klasičen svetlobni signal z žarnicami (z dvojnimi svetilnimi nitkami (in ne LED)), ker bo Thales ponudil spremembo obstoječega sistema oz. rešitve..
2. Prosimo, potrdite, da se bo za prilagoditev bloka za povezavo s sosednjo postajo(signalnovarnostno naprav/postavljalnico) uporabil vmesnik na podlagi prilagoditve bloka (SBL5). Ta vmesnik na podlagi prilagoditve bloka (SBL5) je namreč poznan tako Thalesu kot Siemensu. Smo mnenje da bo vmesnik na podlagi prilagoditve bloka (SBL5) najučinkovitejša rešitev za obe strani: Prosimo potrdite.
3. Prosimo, opredelite, kateri prostorni odseki morajo biti javljani in prikazani na MMI v postaji Koper
4. Diagnostični sistem ETCS: kje bo nameščen centralizirani diagnostični računalnik?
5. Zahteva po pravici do reproduciranja in prenosa naših pravic intelektualne lastnine tretjim osebam ni jasno opredeljena. Prosimo, navedite natančno, kateri del naših pravic intelektualne lastnine bi želeli reproducirati in prenesti tretjim osebam.
6. Ali prav razumemo XVI AVTORSKE PRAVICE IN PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE, 24. člen, da bo naročnik vse dokumente, ki jih predložijo dobavitelji, in pripadajoče avtorske pravice uporabljal le za namene projekta? V primeru, da naročnik posreduje kakšne koli od dobavitelja prejete dokumente ali informacije tretji osebi, mora naročnik skleniti dogovor o nerazkrivanju podatkov s to tretjo osebo. Poleg tega prej omenjeno velja le za morebitne novosti, ki jih je dobavitelj razvil za potrebe tega projekta. Vse osnovne informacije ostajajo izključna lastnina dobavitelja in naročnik jih nima pravice uporabljati ali razširjati brez izrecnega dovoljenja dobavitelja. Prosimo, potrdite.
7. Da bi bila pogodba poštena, uravnotežena in v skladu s preteklimi pogodbami za podobna dela, ljubeznivo prosimo, da se posebni pogoj, ki ste ga predlagali kot dopolnitev splošnega pogoja 16.6 izbriše in se uporablja splošni pogoj 17.6 brez vsakršnih sprememb. To pomeni, da je odškodninska odgovornost omejena na pogodbeno ceno, odškodnine za posredno in posledično škodo pa so izključene.
8. Ker smo pred kratkim prejeli zahtevke za ponudbo za nekatera dela v zvezi z nadgradnjo signalizacije v Kopru in Divači in na novem 2. tiru, ki se med seboj precej razlikujejo v zahtevanem obsegu v primerjavi s tem, kar je zahtevano v razpisu, vas ljubeznivo prosimo, da se rok za oddajo podaljša za 4 tedne. Prevesti moramo še precej veliko število dokumentov, jih analizirati in pripraviti svojo ponudbo (veliko dokumentov namreč ni v angleškem jeziku). V primeru, da podaljšanja ne bo, ne vidimo možnosti, da bi naša družba lahko pripravila ponudbo za ustrezni obseg in jo pravočasno zagotovila družbam, ki so za ponudbo povpraševala. To lahko pripelje do tega, da bo moral naročnik ustavil postopek razpisa, saj nobena od zainteresiranih družb ne bo imela možnosti izpolniti vse zahteve in izpolniti vse dele popisa del z ustreznimi cenami. Prosimo, potrdite podaljšanje roka.ODGOVOR
1. Naročnik pojasnjuje, da v kolikor so glavni signali na postaji že opremljeni z žarnicami z dvojnimi svetilnimi nitkami in ne LED žarnicami, potem je dovoljeno opremiti tudi nove uvozne signale z žarnicami z dvojnimi svetilnimi nitkami. Prostorni signali pa morajo biti opremljeni z LED žarnicami.
2. Naročnik ne omejuje ponudnikov pri rešitvah blokovnih vmesnikov s postajno postavljalnico.
3. Vsi prostorni odseki med postajo Divača in Koper tovorna se morajo prikazovati na obeh postajah (Divači in Koper tovorna). Posluževanje prostornih odsekov pa zavisi od ponudnika.
4. Centralni diagnostični računalnik za sistem ETCS na progi Divača-Koper naj bo nameščen v CVP Postojna z možnostjo dostopa iz lokacije vzdrževanja SV Divača in lokacije vzdrževanja Koper tovorna.
5. Naročnik pojasnjuje, da so avtorske pravice in pravice intelektualne lastnine, ki nam po pogodbi pripadajo in nam jih izvajalec preda po zaključku del, podrobno pojasnjene v 24. členu vzorca pogodbe.
6. Potrjujemo, da bo naročnik vse dokumente, ki jih predložijo dobavitelji, in pripadajoče avtorske pravice uporabljal le za namene projekta. V primeru, da naročnik posreduje kakšne koli od dobavitelja prejete dokumente ali informacije tretji osebi, bo naročnik sklenil dogovor o nerazkrivanju podatkov s to tretjo osebo.
7. Naročnik ne bo spreminjal tega posebnega pogoja, velja načelo popolne odškodnine.
8. Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.