Dosje javnega naročila 008317/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: C-17/21; Recenzija in revizija DGD/ PZI dokumentacije novogradnje navezovalne ceste Dramlje - Šentjur
ZJN-3: Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije (EU 15)
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 472.922,28 EUR

JN008317/2021-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 09.12.2021
JN008317/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.01.2022
JN008317/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN008317/2021-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2022/S 015-035501

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-17/21; Recenzija in revizija DGD/ PZI dokumentacije novogradnje navezovalne ceste Dramlje - Šentjur
Referenčna številka dokumenta: 43001-125/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Recenzija in revizija DGD/ PZI dokumentacije novogradnje navezovalne ceste Dramlje - Šentjur
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 387.641,21 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Recenzija in revizija DGD/ PZI dokumentacije novogradnje navezovalne ceste Dramlje - Šentjur
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Brez ponudb ali primernih ponudb/prijav za sodelovanje v odziv na: Odprti postopek

Razlaga:
Naročnik je dne 03.05.2021 objavil naročilo z oznako JN002775/2021-B01, a je v postopku javnega naročila prejel le eno ponudbo, ki je presegala naročnikova zagotovljena sredstva.
Podrobna vsebina projekta je razvidna iz Specifikacije naročila (JN002775/2021-B01), ki je sestavni del razpisne dokumentacije v predhodno izvedenem odprtem postopku.
Naročnik bo v sklopu tega javnega naročila k oddaji ponudbe pozval edinega ponudnika iz predhodnega odprtega postopka, ponudnika JV PNG Ljubljana d.o.o. (vodilni partner), GI ZRMK d.o.o. (partner), Geoportal d.o.o. (partner) in BPI d.o.o. (partner). Naročnik Direkcija RS za infrastrukturo oddajo istega javnega naročila nadaljuje po konkurenčnem postopku s pogajanji, na podlagi točke b), prvega odstavka 44. člena ZJN-3.


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN008317/2021-L01
Številka obvestila v UL: 2021/S 240-633333
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 07.12.2021
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
18.01.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PNG projekt nizke gradnje Ljubljana, d.o.o.
Komanova ulica 17
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o.
Dimičeva ulica 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
GEOPORTAL, podjetje za projektiranje, svetovanje in inženiring d.o.o.
Tehnološki park 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
BPI biro za projektiranje in inženiring d.o.o.
Mlinska ulica 32
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 268.500,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 387.641,21 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.01.2022