Dosje javnega naročila 004459/2021
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
Gradnje: Ureditev centra za učenje kliničnih veščin na lokaciji Korytkova 2
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.921.802,60 EUR

JN004459/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.07.2021
JN004459/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.07.2021
JN004459/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.07.2021
JN004459/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.07.2021
JN004459/2021-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.08.2021
JN004459/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.11.2021
JN004459/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.12.2021
JN004459/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.12.2021
JN004459/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 29.12.2021
JN004459/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 29.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004459/2021-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2021/S 252-669205

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA
Vrazov trg 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Andreja Žagar, Andreja Žagar
andreja.zagar@mf.uni-lj.si
+386 15437711
+386 15437726

Internetni naslovi
http://www.mf.uni-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev centra za učenje kliničnih veščin na lokaciji Korytkova 2
Referenčna številka dokumenta: 091-17-1/21
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je Ureditev centra za učenje kliničnih veščin na lokaciji Korytkova 2, ki vključuje gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, ter dobavo in montažo opreme.

UL MF želi v pritličju stavbe na Korytkovi urediti center za učenje kliničnih veščin za študente dentalne medicine. Center bo umeščen v pritličje stavbe, levo od glavnega hodnika. Poleg centra za učenje kliničnih veščin je potrebno prenoviti še nekatere druge prostore v stavbi z namenom umestitve programov, ki jih zaradi ureditve centra selimo v druge dele stavb. Tako zajema javno naročilo ureditev oziroma prenovo med drugim naslednjih delov stavbe oziroma prostorov:
1) Samega centra za učenje kliničnih veščin za študente dentalne medicine v pritličju, z dvema vajalnicama in vsemi ostalimi pomožnimi prostori.
2) Laboratorija Inštituta za histologijo in embriologijo (IHE) ob centru kliničnih veščin,
3) Prostorov za izvedbo pouka IHE v pritličju,
4) Pripadajočo ureditev nekaterih prostorov Inštituta za anat
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 2.394.920,16 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Gradbena, obrtniška in inštalacijska (GOI) dela
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradbena, obrtniška in inštalacijska (GOI) dela
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža pohištvene opreme
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža pohištvene opreme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža tehnološke opreme z vključenim pet letnim po-garancijskim vzdrževanjem
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža tehnološke opreme z vključenim pet letnim po-garancijskim vzdrževanjem
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN004459/2021-B01
Številka obvestila v UL: 2021/S 126-330314
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 28.06.2021
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: Gradbena, obrtniška in inštalacijska (GOI) dela

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
30.11.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
LESNINA MG OPREMA podjetje za inženiring, d.d., Ljubljana
Parmova ulica 53
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 1.064.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 1.342.640,90 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
Mavčnokartonska dela, slikopleskarska dela, podopolagarska dela, stavbno pohištvo, oprema (4. nadstropje in pritličje) strojne inštalacije, elektroinštalacijska dela (kontrola pristopa, multimedije, javljanje požara).

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: Dobava in montaža pohištvene opreme

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
29.11.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ATLAS OPREMA, podjetje za proizvodnjo in trgovino z notranjo opremo, d.o.o.
Samova ulica 12A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 190.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 64.207,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka sklopa: 3
Naslov: Dobava in montaža tehnološke opreme z vključenim pet letnim po-garancijskim vzdrževanjem

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
30.11.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PRODENT INTERNATIONAL, Trgovina z zobozdravstvenimi in medicinskimi proizvodi, d.o.o.
Zvezna ulica 2A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 960.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 988.072,26 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA
Vrazov trg 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.12.2021