Dosje javnega naročila 008723/2021
Naročnik: GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško
Storitve: Neodvisni strokovni pregled verjetnostne analize potresne varnosti za JEK2 - PSHA za JEK2
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN008723/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.12.2021
JN008723/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN008723/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
GEN energija d.o.o.
Vrbina 17
8270
SI
Krško
Slovenija
darja.pompe@gen-energija.si, darja.pompe@gen-energija.si
darja.pompe@gen-energija.si
+386 74910162
+386 74901118

Internetni naslovi
http://www.gen-energija.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.gen-energija.si/o-gen-skupini/javni-razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=9731
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Neodvisni strokovni pregled verjetnostne analize potresne varnosti za JEK2 - PSHA za JEK2
Referenčna številka dokumenta: JN-9731
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Neodvisni strokovni pregled verjetnostne analize potresne varnosti za JEK2
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Neodvisni strokovni pregled verjetnostne analize potresne varnosti za JEK2
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 14
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.01.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.02.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.01.2022   12:15
Kraj: e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.01.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.12.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.01.2022   14:41
VPRAŠANJE
V dokumnetaciji za pripravo ponudbe v točki 13.2.3.2 Podizvajalci navajate, da mora ponudnik v ponudbi navesti:
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev
- izpolnjee ESPD obrazce teh podizvajalcev.

Zanima nas ali boste naknadno objavili obrazce za kontaktne podatke in zakonite zasponike ter ESPD?

ODGOVOR

Podatki o podizvajalcih se izpolnijo na obrazcu Podatki o ponudniku, in sicer pod točko B.
ESPD obrazca ne bomo posredovali, ker gre za postopek naročila male vrednosti in ESPD obrazec ni obvezen. Dikcija je sicer prepisana iz 94. člena Zakona o javnem naročanju vendar je glede na postopek neobvezna zato jo smatrajte kot brezpredmetno. Hvala za opozorilo.


Datum objave: 04.01.2022   14:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za naslednja pojasnila:
1. V TS-SP-2021-004 v poglavju 7 ni predviden čas za izvedbo storitve, ki je opisana v točke 2 poglavja 2. Koliko časa je predvidenega za izvedbo neodvisnega izračuna?
2. Kdaj bodo na voljo vsi vhodni podatki za neodvisni izračun JEK2 PSHA in do kdaj mora biti neodvisni izračun končan?
3. Ali bo naročnik priskrbel vhodne podatke za JEK2 PSHA v numerični obliki (t.j. koordinate potresnih izvorov ter parametri, npr. v Excel oz. shp datotekah)?
4. Openquake ne podpira točno enakega izračuna PSHA, kot bo izveden v JEK2 PSHA. Ali se lahko v takem primeru uporabijo prilagojeni postopki oz. približki modelov ali podatkov in sicer tako, da bo možno ovrednotiti natančnost JEK2 PSHA?
5. V referencah (npr. [3,5,7] v TS-SP-2021-004), ki so navedene v TS-SP-2021-004 in sklicih na reference (npr. [[7]] v poglavju 4 v TS-SP-2021-004) je nekaj napak.
6. Ali so predmet neodvisne recenzije vsa poglavja v JEK2 PSHA JEK 2 (tudi npr. katalog potresov, seizmotektonski model, GMPE)?
7. Ali je dovoljeno, da je neodvisni recenzent sodeloval pri predhodnih študijah za JEK2 PSHA, pri čemer pa ne revidira poglavij, pri katerih je sodeloval, oz. so bila predhodno neodvisno revidirana?
8. Dosedanja poročila za JEK2 PSHA JEK 2 niso bila narejena po "US NRC, Practical Implementation Guidelines for SSHAC Level 3 and 4 Hazard Studies Office of Nuclear Regulatory Research, NUREG-2117, Rev. 1 (2012)". Uporabljen je bil izboljšan SSHAC Level 2. Iz tega sklepamo, da NUREG-2117 ni treba upoštevati pri presoji JEK2 PSHA. Ali to drži?
9. Ali je pred oddajo ponudbe lahko dostopno vsaj kazalo in povzetek reference [9] iz TS-SP-2021-004, na katero se nanaša del nalog v razpisu?
Hvala za odgovore.


ODGOVOR

1. V TS-SP-2021-004 v poglavju 7 ni predviden čas za izvedbo storitve, ki je opisana v točke 2 poglavja 2. Koliko časa je predvidenega za izvedbo neodvisnega izračuna?

Dostava preliminarnih rezultatov neodvisnega izračuna je previdena pod dostavljeno poročilo št. 5 (Deliverable 5, v poglavju 4.1 Tehničnih specifikacij), katerega predaja je določena 56 tednov po podpisu pogodbe. Za izvedbo izračuna so predvideni trije tedni po dostavi »Final PSHA JEK2 Report delivery by JEK2 PSHA Contactor«. Seveda pa se neodvisni izračun lahko izvaja sočasno s pripravo revizije PSHA za JEK2.

2. Kdaj bodo na voljo vsi vhodni podatki za neodvisni izračun JEK2 PSHA in do kdaj mora biti neodvisni izračun končan?

Predvidena kritična pot je odvisna od poteka projekta Karakterizacije Drnovske anomalije in Gorjanske strukture. Predviden čas pridobitve vhodnih podatkov iz tega projekta je 43 tednov po podpisu pogodbe, ki je predviden konec januarja 2022 oz. začetek februarja.

3. Ali bo naročnik priskrbel vhodne podatke za JEK2 PSHA v numerični obliki (t.j. koordinate potresnih izvorov ter parametri, npr. v Excel oz. shp datotekah)?

Predvideno je, da nam izvajalec revizije PSHA za JEK2 dostavi vse potrebne podatke, ki so potrebni za neodvisni pregled in izračun.

4. Openquake ne podpira točno enakega izračuna PSHA, kot bo izveden v JEK2 PSHA. Ali se lahko v takem primeru uporabijo prilagojeni postopki oz. približki modelov ali podatkov in sicer tako, da bo možno ovrednotiti natančnost JEK2 PSHA?

Da.

5. V referencah (npr. [3,5,7] v TS-SP-2021-004), ki so navedene v TS-SP-2021-004 in sklicih na reference (npr. [[7]] v poglavju 4 v TS-SP-2021-004) je nekaj napak.

Uporabijo in upoštevajo se logične povezave kot definirane v poglavju 13 Reference.

1st Deliverable
Preliminary Task 1 Report
Task 1A - revision of Ch. 6 of the SHA Report - Referenca 2
Task 1B - revision of Ch. 7 of the SHA Report - Referenca 3
Task 1C - revision of Ch. 8 and 9 of the SHA Report - Referenca 4
Task 1E - inclusion of sensitivity analyses - Referenca 6

6. Ali so predmet neodvisne recenzije vsa poglavja v JEK2 PSHA JEK 2 (tudi npr. katalog potresov, seizmotektonski model, GMPE)?

V primeru ugotovitev tekom revizije PSHA za JEK2, da določeni vhodni podatki vplivajo na končne rezultate je potrebna tudi kritična presoja pregleda le-teh.

7. Ali je dovoljeno, da je neodvisni recenzent sodeloval pri predhodnih študijah za JEK2 PSHA, pri čemer pa ne revidira poglavij, pri katerih je sodeloval, oz. so bila predhodno neodvisno revidirana?

Da.

8. Dosedanja poročila za JEK2 PSHA JEK 2 niso bila narejena po "US NRC, Practical Implementation Guidelines for SSHAC Level 3 and 4 Hazard Studies Office of Nuclear Regulatory Research, NUREG-2117, Rev. 1 (2012)". Uporabljen je bil izboljšan SSHAC Level 2. Iz tega sklepamo, da NUREG-2117 ni treba upoštevati pri presoji JEK2 PSHA. Ali to drži?

Da.

Odgovor na 9. vprašanje posredujemo naknadno.Datum objave: 05.01.2022   08:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za naslednja pojasnila:
1. V TS-SP-2021-004 v poglavju 7 ni predviden čas za izvedbo storitve, ki je opisana v točke 2 poglavja 2. Koliko časa je predvidenega za izvedbo neodvisnega izračuna?
2. Kdaj bodo na voljo vsi vhodni podatki za neodvisni izračun JEK2 PSHA in do kdaj mora biti neodvisni izračun končan?
3. Ali bo naročnik priskrbel vhodne podatke za JEK2 PSHA v numerični obliki (t.j. koordinate potresnih izvorov ter parametri, npr. v Excel oz. shp datotekah)?
4. Openquake ne podpira točno enakega izračuna PSHA, kot bo izveden v JEK2 PSHA. Ali se lahko v takem primeru uporabijo prilagojeni postopki oz. približki modelov ali podatkov in sicer tako, da bo možno ovrednotiti natančnost JEK2 PSHA?
5. V referencah (npr. [3,5,7] v TS-SP-2021-004), ki so navedene v TS-SP-2021-004 in sklicih na reference (npr. [[7]] v poglavju 4 v TS-SP-2021-004) je nekaj napak.
6. Ali so predmet neodvisne recenzije vsa poglavja v JEK2 PSHA JEK 2 (tudi npr. katalog potresov, seizmotektonski model, GMPE)?
7. Ali je dovoljeno, da je neodvisni recenzent sodeloval pri predhodnih študijah za JEK2 PSHA, pri čemer pa ne revidira poglavij, pri katerih je sodeloval, oz. so bila predhodno neodvisno revidirana?
8. Dosedanja poročila za JEK2 PSHA JEK 2 niso bila narejena po "US NRC, Practical Implementation Guidelines for SSHAC Level 3 and 4 Hazard Studies Office of Nuclear Regulatory Research, NUREG-2117, Rev. 1 (2012)". Uporabljen je bil izboljšan SSHAC Level 2. Iz tega sklepamo, da NUREG-2117 ni treba upoštevati pri presoji JEK2 PSHA. Ali to drži?
9. Ali je pred oddajo ponudbe lahko dostopno vsaj kazalo in povzetek reference [9] iz TS-SP-2021-004, na katero se nanaša del nalog v razpisu?
Hvala za odgovore.


ODGOVOR
1. V TS-SP-2021-004 v poglavju 7 ni predviden čas za izvedbo storitve, ki je opisana v točke 2 poglavja 2. Koliko časa je predvidenega za izvedbo neodvisnega izračuna?

Dostava preliminarnih rezultatov neodvisnega izračuna je previdena pod dostavljeno poročilo št. 5 (Deliverable 5, v poglavju 4.1 Tehničnih specifikacij), katerega predaja je določena 56 tednov po podpisu pogodbe. Za izvedbo izračuna so predvideni trije tedni po dostavi »Final PSHA JEK2 Report delivery by JEK2 PSHA Contactor«. Seveda pa se neodvisni izračun lahko izvaja sočasno s pripravo revizije PSHA za JEK2.

2. Kdaj bodo na voljo vsi vhodni podatki za neodvisni izračun JEK2 PSHA in do kdaj mora biti neodvisni izračun končan?

Predvidena kritična pot je odvisna od poteka projekta Karakterizacije Drnovske anomalije in Gorjanske strukture. Predviden čas pridobitve vhodnih podatkov iz tega projekta je 43 tednov po podpisu pogodbe, ki je predviden konec januarja 2022 oz. začetek februarja.

3. Ali bo naročnik priskrbel vhodne podatke za JEK2 PSHA v numerični obliki (t.j. koordinate potresnih izvorov ter parametri, npr. v Excel oz. shp datotekah)?

Predvideno je, da nam izvajalec revizije PSHA za JEK2 dostavi vse potrebne podatke, ki so potrebni za neodvisni pregled in izračun.

4. Openquake ne podpira točno enakega izračuna PSHA, kot bo izveden v JEK2 PSHA. Ali se lahko v takem primeru uporabijo prilagojeni postopki oz. približki modelov ali podatkov in sicer tako, da bo možno ovrednotiti natančnost JEK2 PSHA?

Da.

5. V referencah (npr. [3,5,7] v TS-SP-2021-004), ki so navedene v TS-SP-2021-004 in sklicih na reference (npr. [[7]] v poglavju 4 v TS-SP-2021-004) je nekaj napak.

Uporabijo in upoštevajo se logične povezave kot definirane v poglavju 13 Reference.

1st Deliverable
Preliminary Task 1 Report
Task 1A - revision of Ch. 6 of the SHA Report - Referenca 2
Task 1B - revision of Ch. 7 of the SHA Report - Referenca 3
Task 1C - revision of Ch. 8 and 9 of the SHA Report - Referenca 4
Task 1E - inclusion of sensitivity analyses - Referenca 6

6. Ali so predmet neodvisne recenzije vsa poglavja v JEK2 PSHA JEK 2 (tudi npr. katalog potresov, seizmotektonski model, GMPE)?

V primeru ugotovitev tekom revizije PSHA za JEK2, da določeni vhodni podatki vplivajo na končne rezultate je potrebna tudi kritična presoja pregleda le-teh.

7. Ali je dovoljeno, da je neodvisni recenzent sodeloval pri predhodnih študijah za JEK2 PSHA, pri čemer pa ne revidira poglavij, pri katerih je sodeloval, oz. so bila predhodno neodvisno revidirana?

Da.

8. Dosedanja poročila za JEK2 PSHA JEK 2 niso bila narejena po "US NRC, Practical Implementation Guidelines for SSHAC Level 3 and 4 Hazard Studies Office of Nuclear Regulatory Research, NUREG-2117, Rev. 1 (2012)". Uporabljen je bil izboljšan SSHAC Level 2. Iz tega sklepamo, da NUREG-2117 ni treba upoštevati pri presoji JEK2 PSHA. Ali to drži?

Da.

9. Ali je pred oddajo ponudbe lahko dostopno vsaj kazalo in povzetek reference [9] iz TS-SP-2021-004, na katero se nanaša del nalog v razpisu?

Na spletni strani https://www.gen-energija.si/o-gen-skupini/javni-razpisi smo objavili dodatne Tehnične specifikacije, ki JN - TS-SP-2021-003-Revision of Probabilistic Seismic Hazard Analysis_R0, GEN energija, August 2021.