Dosje javnega naročila 008835/2021
Naročnik: RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje produkcijskih sistemov AVID na RTV Slovenija - za dobo treh let
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 542.817,05 EUR

JN008835/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.12.2021
JN008835/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.03.2022
JN008835/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 18.03.2022
JN008835/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN008835/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 255-675111
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Kolodvorska ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Rome
alenka.rome@rtvslo.si
+386 14752189

Internetni naslovi
https://www.rtvslo.si/razpisi

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.rtvslo.si/razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=9753
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
javni zavod


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje produkcijskih sistemov AVID na RTV Slovenija - za dobo treh let
Referenčna številka dokumenta: JN-S0609
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72220000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je triletna storitev vzdrževanja produkcijskih sistemov AVID za naročnika RTV Slovenija.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana, Koper, Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je triletna storitev vzdrževanja produkcijskih sistemov AVID za naročnika RTV Slovenija.

Zahteva se kvalificirana strokovna storitev proizvajalca programske in strojne opreme oziroma kvalificirana strokovna storitev s strani proizvajalca pooblaščenega izvajalca (v tem primeru je potrebno priložiti izjavo proizvajalca - lastnika programske/strojne opreme).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Ponudnik (gospodarski subjekt) mora imeti veljavno registracijo in vsa potrebna dovoljenja pristojnih organov za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Po dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi - na podstrani
JAVNA NAROČILA - PUBLIC PROCUREMENT pod oznako Javno naročilo JN-S0609.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.02.2022   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.04.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.02.2022   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.01.2022   10:00

Dodatne informacije:
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je brezplačno na voljo na spletni strani: www.rtvslo.si/razpisi na podstrani JAVNA NAROČILA -
PUBLIC PROCUREMENT pod oznako Javno naročilo JN-S0609. Na tej strani bodo objavljene tudi morebitne spremembe dokumentacije, zato
morajo ponudniki spremljati objave na tej spletni strani.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Kolodvorska ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.12.2021



   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.01.2022   11:51
VPRAŠANJE

Spoštovani, vljudno vas prosimo za naslednja pojasnila:

JN-S0609 - Vprašanja_01

RTV Slovenija - Ljubljana:
1. Ves sistem Avid iNEWS, SYS ID: 333005153, pozicije od 1.1. do 1.3 v bodoče ne bo več pod vzdrževanjem?

RTV Slovenija - RC Maribor:
2. Nobena Licenca MediaCentral | MOS Gateway ne bo več pod vzdrževanjem?
3. Niti ena licenca MediaCentral | Command client ne bo več pod vzdrževanjem?
4. Vzdrževanje bo podaljšano samo za dve licenci Capture Client?
5. V poziciji 4.1 je zahtevano vzdrževanje dveh sistemov Pro Tools HDX. Naveden je samo eden, SysID: 50314681. Prosimo, da navedete še drugi SysID.
6. V poziciji 4.2 je zahtevano vzdrževanje dveh sistemov Pro Tools HDX. Naveden je samo eden, SysID: 50749962. Prosimo, da navedete še drugi SysID.

Lep pozdrav
Tomaž
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tomaž Hočevar, prokurist
Silicon d.o.o., Studio za celovite rešitve na področju računalniškega modeliranja, animacije, videa in filma,
Parmova 53, 1000 Ljubljana
GSM:041 631-955
http://www.SiliconStudio.si, mail:Tomaz.Hocevar@SiliconStudio.si
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODGOVOR

RTV Slovenija - Ljubljana:
tč. 1: Drži, za sistem Avid I-news v prihodnje ne bomo sklepali pogodbo o vzdrževanju.

RTV Slovenija - RC Maribor:
tč. 2: Drži.
tč. 3: Zahtevan je MediaCentral | Command in Client.
tč. 4: Drži.
tč. 5: Potrebujemo support le za naveden SysID. Torej 1 sistem.
tč. 6: Naveden sistem ne bo pod supportom.

GLEJTE TUDI Seznam opreme naročnika - popravek, ki je objavljen na spletni strani naročnika: www.rtvslo.si/razpisi, na podstrani JAVNA NAROCILA - JAVNA NAROCILA-PUBLIC PROCUREMENT, pod številko JN-S0609.

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod,
Komercialna služba

Ljubljana, 05. 01. 2022





Datum objave: 12.01.2022   10:45
VPRAŠANJE

1. Firma Avid sprašuje, če je ob tokratnem podaljševanju vzdrževanja programske opreme Avid za vas morda zanimiva tudi opcija najema (Subscription). Lahko za posamezne licence ali pa tudi za vse. Vsebina vzdrževanja je v obeh primerih identična.

Lep pozdrav

Tomaž
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tomaž Hočevar, prokurist
Silicon d.o.o., Studio za celovite rešitve na področju računalniškega modeliranja, animacije, videa in filma,
Parmova 53, 1000 Ljubljana
GSM:041 631-955
http://www.SiliconStudio.si, mail:Tomaz.Hocevar@SiliconStudio.si
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ODGOVOR
Za naročnika ob tokratnem podaljševanju vzdrževanja opcija najema (Subscription) NI zanimiva.

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod,
Komercialna služba

Ljubljana, 12. 01. 2022


Datum objave: 21.01.2022   12:40
VPRAŠANJE
1. Menda naj bi se podaljšanje vzdrževanja, ki je poteklo 31. decembra 2021, uradno nadaljevalo z datumom podpisa pogodbe. Ob tem so vsi poslovni partnerji, ki so udeleženi v tem poslu (Avid, SGL-Telestream, Quantum in Silicon studio) neuradno podaljšali vzdrževanje do podpisa pogodbe. Nedavno je Avid zgeneriral vse potrebne začasne licence za sisteme Pro Tools, ker plug-ini po izteku vzdrževanja niso več delovali. Prav tako tudi mi enako vestno nadaljujemo z našimi obveznostmi iz tega naslova.

Vsi omenjeni poslovni partnerji so mnenja, da je zato iz poslovnega vidika korektno, da se podaljšanje vzdrževanja v naši ponudbi nadaljuje od 1. januarja 2022, saj se vzdrževanje od takrat nadaljuje.
Vljudno vas prosimo za pozitiven odgovor, saj je poleg zgornjega razloga, za vse poslovne partnerje tudi poslovno nesprejemljivo, da pripravijo zavezujoče ponudbe z neznanim začetkom vzdrževanja.

2. V razpisu je zahtevano, da ponudimo vzdrževanje programske opreme Avid Media Composer za Ljubljano TV za tri leta, vendar z možnostjo prekinitve vzdrževanja po enem letu.

Avid lahko pripravi zavezujočo ponudbo (vključno z vsemi popusti in drugimi komercialnimi pogoji) za vzdrževanje izključno z določenim obdobjem. V primeru, da imate pomislek glede vzdrževanja v drugem letu, je edina možnost, da vam ponudimo vzdrževanje samo za eno leto, za nadaljevanje vzdrževanja pa se dogovorimo proti koncu prvega leta.
Vljudno vas prosimo za potrditev našega predloga ali pa predlagate vaš predlog.

3. V razpisu so zahtevana kvartalna plačila. Vsi poslovni partnerji to odsvetujejo, saj njihova interna poslovna pravila zahtevajo, da morajo v tem primeru zaračunati dodatne obresti (Avid 5%).
V primeru letnih plačil je vzdrževanje mnogo cenejše.
Vljudno prosimo za jasen odgovor glede plačilnih pogojev.


ODGOVOR

1. Zadevno javno naročilo se izvaja po odprtem postopku z objavo v EU. Storitve vzdrževanje produkcijskih sistemov AVID na RTV Slovenija - za dobo treh let, ki so predmet tega javnega naročila, ne morejo biti opredeljene za že pretečeno obdobje in bo torej 3-letni rok lahko začel teči po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila oz. podpisu pogodbe.

2. Glede na predvidene tehnološke spremembe pri produkcijskem procesu, naročnik vztraja pri zahtevi glede možnosti prekinitve vzdrževanja po enem letu, kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.

3. Naročnik meni, da kvartalno plačevanje ne bi smelo biti dražje, saj si plačila tekoče sledijo in ne bo spreminjal zahtevanih plačilnih pogojev.


Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod,
Komercialna služba

Ljubljana, 21. 01. 2022




Datum objave: 25.01.2022   11:43
VPRAŠANJE
1. V sklopu podaljšanja vzdrževanja imamo opravka tudi z EOS (End Of Support), ki predstavlja generalno prenehanje vzdrževanja komponente s strani proizvajalca. Tak primer so nekateri sistemi Avid Airspeed in Quantum tračne enote LTO-6 (v sklopu tračne knjižnice). Podaljšanje vzdrževanja torej preko datuma EOS ni možno. Predvidevamo, da boste te enote pred datumom EOS zamenjali in se bomo takrat dogovorili tudi o garancijskem roku in morebitnem podaljšanju vzdrževanja zamenjanih enot.
Vljudno vas prosimo za potrditev našega predloga oziroma posredujete vašo odločitev.

2. EOS imamo tudi pri licencah Avid Interplay, Media Central, iNEWS, , v Kopru, vendar v tem primeru predlagamo, da vzdrževanje ponudimo do datuma EOS, za naprej pa ponudimo vzdrževanje licenc Cloud UX. Dograditev licenc v Cloud UX je že bila izvedena v RC Maribor in je brezplačna.
Vljudno vas prosimo za potrditev našega predloga oziroma posredujete vašo odločitev.

Lep pozdrav

Tomaž
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tomaž Hočevar, prokurist
Silicon d.o.o., Studio za celovite rešitve na področju računalniškega modeliranja, animacije, videa in filma,
Parmova 53, 1000 Ljubljana
GSM:041 631-955
http://www.SiliconStudio.si, mail:Tomaz.Hocevar@SiliconStudio.si
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ODGOVOR

1. Za EOS opremo naj bo vzdrževanje ponujeno do datuma EOS, določeno opremo bomo zamenjali in se takrat dogovorili o garancijskem roku in morebitnem podaljšanju vzdrževanja.

2. Ponujeno naj bo vzdrževanje Avid Interplay, Media Central in Inews licenc do datuma EOS, nato se licence brezplačno dogradijo v Cloud UX in se ponudi vzdrževanje novih Cloud UX licenc.


Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod,
Komercialna služba

Ljubljana, 25. 01. 2022

Datum objave: 26.01.2022   09:54
VPRAŠANJE
1. Podaljšanje vzdrževanja za licence Cloud UX lahko ponudimo na naslednja dva načina:

a. V paketu celotnega vzdrževanja sedaj. S tem upoštevamo trenutni cenik, za katerega se napoveduje povečanje cen v drugem kvartalu letos in skupni količinski popust.
b. Podaljšanje vzdrževanja licenc Cloud UX ne vključimo sedaj, ampak ga ponudimo po izvedbi brezplačne dograditve. Takrat bodo pogoji slabši (cene in popusti).

Vljudno vas prosimo za vašo odločitev.
Lep pozdrav
Tomaž
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tomaž Hočevar, prokurist
Silicon d.o.o., Studio za celovite rešitve na področju računalniškega modeliranja, animacije, videa in filma,
Parmova 53, 1000 Ljubljana
GSM:041 631-955
http://www.SiliconStudio.si, mail:Tomaz.Hocevar@SiliconStudio.si
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODGOVOR
Ponudnik naj sedaj ponudi vzdrževanje Cloud UX licenc v paketu celotnega vzdrževanja.

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod,
Komercialna služba

Ljubljana, 26. 01. 2022