Dosje javnega naročila JN5004/2012
Naročnik: OBČINA IG 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN5004/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.05.2012
    JN5004/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 11. 5. 2012
Številka objave: JN5004/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) OBČINA IG, GOVEKARJEVA CESTA 6, Kontakt: Marjetka Pintarič Župec, SI-1292 IG.
Tel. 01/2802308. Telefaks 01/2802322. E-pošta marjetka@obcina-ig.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Rekonstrukcija občinskih cest v letu 2012
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba gradnje s katerimi koli sredstvi, ki ustreza zahtevam naročnika.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: območje občine Ig
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: izvedba rekonstrukcij občinskih cest v letu 2012
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
45230000 (Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)OpcijeII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 18. 6. 2012, Zakljucek 31. 10. 2012.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva v razpisni dokumentaciji
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano v razpisni dokumentaciji
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumentaciji
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumentaciji
III.2.4)Pridržana naročilaIII.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka S pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 43004/001/2012
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 28. 5. 2012
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb:VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.obcina-ig.si
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke Občina IG, Govekarjeva cesta 6, SI-1292 Ig.
Tel. 01/2802300.
Organ, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 11. 5. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.05.2012   11:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
v popisu del za cesto Pungart pod postavko 52121 so omenjeni varovalni stebrički. Prosimo za podatek kakšne stebričke naj upoštevamo (betonske, RF,...) in kolikšen fi ter višino teh stebričkov?

ODGOVOR:
RF, H = 90 cm. Razpisno dokumentacijo smo dopolnili z detajlom (detajl k postavki 52 121).

Datum objave: 18.05.2012   11:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Križišče Tomišelj - prosimo za natančnejši opis pootavke št.61143. Št. in kakšni jaški se bodo delali, št. kandelabrov, višina kandelabrov, dolžina in vrsta kabla,....).
Predlagamo da se ta postavka razbije na več postavk (jaški, temelj, kandelabri,kabel,...)saj bo kasneje izbranemu ponudniku tudi olajšano obračunavanje te postavke,...

ODGOVOR:
Opis postavke 61 143:

- izdelava temelja 7x
- dobava jaškov 2x
- dobava in postavitev kandelabra in svetilk 7x
- polaganje FeZn 120 m
- dobava in polaganje napajalnega kabla 120 m
- dobava in polaganje traku POZOR EL.KABEL 120 m
- priključitev na obstoječe prižigališčeDatum objave: 18.05.2012   11:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri popisu del za pločnik ob državni cesti - II.del, v rekapitulaciji ni pozicije vodovod. Prosimo za popravek. Ali je žičnata ograja plastificirana (postavka 51321)? Ali se ograja montira na obstoječ bet. parapet? Če ne, kakšne so dimenzije tega bet. parapeta?

ODGOVOR:
1. Rekapitulacija pri popisu del za pločnik ob državni cesti - II.del je dopolnjena.

2. Žičnata ograja se prestavi o.z. se zamenja z enakim tipom (tudi višina ograje ostaja enaka). Izvede se parapetni zid (bxh=25cmx75) na katerega se montirajo stebri ograje.Datum objave: 18.05.2012   11:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri popisu del za Škrilje 48 a, rabimo podatek koliko m zaščite kabelskega in TK voda upoštevamo?

ODGOVOR:
1. postavka 72 311 - zaščita kabelskega voda 35m.

2. postavka 73 131 - zaščita TK voda 98m.

Datum objave: 18.05.2012   11:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri popisu del za Škrilje 48 a, rabimo podatek koliko m zaščite kabelskega in TK voda upoštevamo?

ODGOVOR:
1. postavka 72 311 - zaščita kabelskega voda 35m.

2. postavka 73 131 - zaščita TK voda 98m.

Datum objave: 18.05.2012   11:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Koliko m elektroenergetskega kabla in TK voada upoštevamo pri cesti mali Vrhek, škrilje?

ODGOVOR:
1. postavka 72 ____ - zaščita elektroenergetskega kabla 210 m.

2. postavka 73 131 - zaščita TK voda 255 m.

Datum objave: 18.05.2012   11:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Koliko m elektroenergetskega kabla in TK voada upoštevamo pri cesti mali Vrhek, škrilje?

ODGOVOR:
1. postavka 72 ____ - zaščita elektroenergetskega kabla 210 m.

2. postavka 73 131 - zaščita TK voda 255 m.

Datum objave: 18.05.2012   11:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, če lahko bolj razčlenite postavko za javno razsvetljavo:

Izdelava JR (izdelava temelja, jaškov, dobava in
postavitev kandelabra, dobava in polaganje FZne,
dobava in polaganje napajalnega kabla in
priključitev na obstoječe prižigališče)
kos 1

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Opis postavke 61 143:

- izdelava temelja 7x
- dobava jaškov 2x
- dobava in postavitev kandelabra in svetilk 7x
- polaganje FeZn 120 m
- dobava in polaganje napajalnega kabla 120 m
- dobava in polaganje traku POZOR EL.KABEL 120 m
- priključitev na obstoječe prižigališče

Datum objave: 22.05.2012   10:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri popisih del se pojavlja postavka - Zunanja kontrola kakovosti.
Po izkušnjah, ki jih imamo zun. kontrolo pokliče naročnik oz. investitor in poledično tudi plača račun.
Predlagamo, da napišete fiksen znesek katerega bomo upoštevali vsi ponudniki enako.
ODGOVOR:
Zunanja kontrola kakovosti je kontrola kakovosti vgrajenega materiala (tamponi asfalti, betoni,..). Ateste vgrajenih materialov predloži izvajalec ob primopredaji.

Datum objave: 22.05.2012   10:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri popisih del se pojavlja postavka - Zunanja kontrola kakovosti.
Po izkušnjah, ki jih imamo zun. kontrolo pokliče naročnik oz. investitor in poledično tudi plača račun.
Predlagamo, da napišete fiksen znesek katerega bomo upoštevali vsi ponudniki enako.
ODGOVOR:
Zunanja kontrola kakovosti je kontrola kakovosti vgrajenega materiala (tamponi asfalti, betoni,..). Ateste vgrajenih materialov predloži izvajalec ob primopredaji.