Dosje javnega naročila JN5063/2012
Naročnik: OBČINA IG 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN5063/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.05.2012
    JN5063/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 14. 5. 2012
Številka objave: JN5063/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) OBČINA IG, GOVEKARJEVA CESTA 6, Kontakt: Marjetka Pintarič Župec, SI-1292 IG.
Tel. 01/2802308. Telefaks 01/2802322. E-pošta marjetka@obcina-ig.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: OBNOVA VODOVODOV V LETU 2012
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: območje občine Ig
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: obnova vodovodov
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
45230000 (Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)OpcijeII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 26. 6. 2012, Zakljucek 31. 10. 2012.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva v razpisni dokumentaciji
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano v razpisni dokumentaciji
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumentaciji
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumentaciji
III.2.4)Pridržana naročilaIII.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka S pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 43004/002/2012
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 29. 5. 2012
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb:VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.obcina-ig.si
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke OBČINA IG, GOVEKARJEVA CESTA &, SI-1292 IG.
Tel. 01/2802308. Telefaks 01/2802322.
Organ, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 14. 5. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.05.2012   10:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ker gre za gradnjo nezhtevnega objekta nas zanima ali je obvezen vpis odgovornega vodje del v IZS?

Ali se reference v ponudbi upoštevajo kumulativno za ponudnika in podizvajalce?

ODGOVOR:
Vpis odgovornega vodja del v IZS - kot v razpisni dokumentaciji
Reference se v ponudbi upoštevajo kumulativno za ponudnika in podizvajalce.

Datum objave: 22.05.2012   10:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ker gre za gradnjo nezhtevnega objekta nas zanima ali je obvezen vpis odgovornega vodje del v IZS?

Ali se reference v ponudbi upoštevajo kumulativno za ponudnika in podizvajalce?

ODGOVOR:
Vpis odgovornega vodja del v IZS - kot v razpisni dokumentaciji
Reference se v ponudbi upoštevajo kumulativno za ponudnika in podizvajalce.Datum objave: 22.05.2012   10:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ker gre za gradnjo nezhtevnega objekta nas zanima ali je obvezen vpis odgovornega vodje del v IZS?

Ali se reference v ponudbi upoštevajo kumulativno za ponudnika in podizvajalce?

ODGOVOR:
Vpis odgovornega vodja del v IZS - kot v razpisni dokumentaciji
Reference se v ponudbi upoštevajo kumulativno za ponudnika in podizvajalce.Datum objave: 22.05.2012   10:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Prosimo. če lahko odblokirate popis del, ker so zaklenjene vse celice

lep pozdrav

ODGOVOR:
Celice so odklenjene.

Datum objave: 22.05.2012   10:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

zanima me,ali lahko pri popisu del obnova vodovoda Golo ter Zapotok proti šoli v programu excel odklenete vrstice cena/en ter cena,da jih ponudniki lahko izpolnemo.

Hvala Uroš

ODGOVOR:
Celice so odklenjene.

Datum objave: 22.05.2012   10:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
PRI POPISU DEL ZA OBNOVO VODOVODA V NASELJU GOLO IMATE ZAŠČITEN EXCEL. PROSIM, DA SE ZAŠČITA ODSTRANI. HVALA

ODGOVOR:
Celice so odklenjene.

Datum objave: 23.05.2012   13:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

zanima me,ali je pri popisih del (Brezje ter Zaurbanca) pri zemeljskih delih v drugi postavki prišlo do napake kategorije izkopa. V drugi postavki je namreč vpisan delež V in VI ktg.,nato pa je v četrti postavki ponovno vpisana V ktg.

Lp

ODGOVOR:
V popisu ni napake.

Datum objave: 24.05.2012   12:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim za sestavo in debelino asfalta samo za vodovod Zapotok Brezje - f.ASFALTERSKA DELA postavka 4.
Prejšnje vprašanje glede asfalta ni relevantno!

ODGOVOR:
V skladu s 4. členom Navodil za izdelavo ponudbe naročnik posreduje dodatna pojasnila na zahteve, ki so bile pravočasne. Zahteva za dodatno pojasnilo je pravočasna, če je bila zahtevana preko portala javnih naročil ali po elektronski pošti najkasneje osem dni pred iztekom roka za predložitev ponudb. Naročnik bo na postavljena vprašanja odgovoril najkasneje šest dni pred iztekom roka za predložitev ponudb. Na vprašanja, ki bodo na naročnika prispela po zgoraj navedenem roku, naročnik ne bo dajal pojasnil v zvezi s ponudnikovimi vprašanji.

Datum objave: 24.05.2012   12:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim, da definirate sestavo in debelino asfalta.

ODGOVOR:
V skladu s 4. členom Navodil za izdelavo ponudbe naročnik posreduje dodatna pojasnila na zahteve, ki so bile pravočasne. Zahteva za dodatno pojasnilo je pravočasna, če je bila zahtevana preko portala javnih naročil ali po elektronski pošti najkasneje osem dni pred iztekom roka za predložitev ponudb. Naročnik bo na postavljena vprašanja odgovoril najkasneje šest dni pred iztekom roka za predložitev ponudb. Na vprašanja, ki bodo na naročnika prispela po zgoraj navedenem roku, naročnik ne bo dajal pojasnil v zvezi s ponudnikovimi vprašanji.