Dosje javnega naročila 000023/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA PTUJ, Mestni trg 1, 2250 Ptuj
Blago: Dobava in vgradnja scenske tehnike za Staro steklarsko
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 242.348,70 EUR

JN000023/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.01.2022
JN000023/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.01.2022
JN000023/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.01.2022
JN000023/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.01.2022
JN000023/2022-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.01.2022
JN000023/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.02.2022
JN000023/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.03.2022
JN000023/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.03.2022
JN000023/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 28.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000023/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA PTUJ
Mestni trg 1
2250
SI032
Ptuj
Slovenija
Mojca Brunčič
mojca.bruncic@ptuj.si
+386 27482968
+386 27482944

Internetni naslovi
http://www.ptuj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/430658/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10394
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in vgradnja scenske tehnike za Staro steklarsko
Referenčna številka dokumenta: JN-9843
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32350000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in vgradnja scenske tehnike za Staro steklarsko. Predmet naročila zajema scensko razsvetljavo, audio opremo in video opremo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32350000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in vgradnja scenske tehnike za Staro steklarsko. Predmet naročila zajema scensko razsvetljavo, audio opremo in video opremo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 28.02.2022
Konec: 15.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu s pogodbenimi določili
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
ODLOČITEV O PODPORI št. 6-3/34/MOP/0 za operacijo "Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami (Ptuj)"
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.01.2022   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.01.2022   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.01.2022   23:59

Dodatne informacije:
Zaradi velikosti datoteke je sestavni del razpisne dokumentacije 02 PZI REV. STARE STEKLARSKE OBJAVLJEN le na povezavi https://www.ptuj.si/objava/583841.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA PTUJ
Mestni trg 1
2250
Ptuj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.01.2022   08:20
VPRAŠANJE
Lep pozdrav

Prosimo, če lahko za nekaj dni podaljšate rok za oddajo ponudb.
Zaradi pridobivanja referenčnih potrdil imamo zamudo, ker nekateri
naročniki še niso polno razpoložljivi, zaradi preteklih praznikov

Lp

ODGOVOR
Do roka za oddajo ponudb je še 10 dni, kar bi moralo zadoščati za pridobitev referenčnih potrdil, zato naročnik zaenkrat ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.
Zaradi zagotavljanja konkurenčnosti pa bo podaljšal rok za vprašanja, da ponudniki lahko še enkrat prosijo za podaljšanje v primeru, da bo to neizogibno.Datum objave: 10.01.2022   10:23
VPRAŠANJE
Lep pozdrav

Prosimo za pojasnilo v zvezi z točko 9.1.4. Tehnična usposobljenost
Ali so lahko referenčne dobave različne po področjih?
Ali lahko ponudnik uveljavlja reference tudi če je bil njegov posamični posel avdio, video ali scenska tehnika
Iz dokumentacije ni jasno razvidno ..

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Bistvena značilnost reference je torej ta, da izkazuje, da je posamezni ponudnik že opravljal istovrstni posel ali dobave, saj s tem dokazuje izkušenost in sposobnost ponudnika, da izvede predmet javnega naročila v vsem njegovem obsegu in težavnosti.
Naročnik bo spremenil točko 9.1.4 Navodil gospodarski subjektom za pripravo ponudbe in obrazec Izjava referenčnega naročnika ter oboje objavil.

Iz dokumentacijo bo tako jasno razvidno, da je naročniku pomembno, da je ponudnik izvedel vsaj en posel z nabavo in vgradnjo audio tehnike, vsaj en posel z nabavo in vgradnjo video tehnike ter vsaj en posel z nabavo in vgradnjo scenske tehnike, kar mora biti razvidno iz skupno treh referenčnih poslov.


Datum objave: 14.01.2022   10:16
VPRAŠANJE
Lep pozdrav

Prosimo za podaljšanje roka vprašanja in za oddajo za 5 dni.
Zaradi COVID situacije imamo težave z pridobivanjem referenčnih potrdil ....

Lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik bo roke podaljšal in jih objavil z Obrazcem popravek na PJN.


Datum objave: 17.01.2022   08:02
VPRAŠANJE
Lep pozdrav

V točki 6. predračuna osvetlitev velike in male dvorane in je naveden 200w Fresnel reflektor, ki ima podatke :
Temperatura bele barve je 2800K in kot pokrivanja po podatkih je 14 - 45 stopinj

Ali naročnik dovoljuje kot pokrivanja 17 - 50 stopinj ?
(večji kot pokriva prizorišče bolje glede na naše izračune)
Ali naročnik dovoljuje temperaturo bele barve 3200K ?
(ta temperatura je vsekakor bolj primerna za teater in video snemanje)

ODGOVOR

Predlagana prilagoditev tehničnih specifikacij je boljša za naročnika, zato bo opremo s predlaganimi specifikacijami potrdil kot enakovredno ali boljšo.


Datum objave: 24.01.2022   14:00
Naročnik je objavil popravek razpisne dokumentacije, v katerem je objavil novo povezavo za oddajo ponudb na eJN.