Dosje javnega naročila 000059/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Gradnje: Izdelava prostorov za Krajevno skupnost Podblica
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 194.301,23 EUR

JN000059/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.01.2022
JN000059/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.02.2022
JN000059/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.02.2022
JN000059/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.02.2022
JN000059/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 21.04.2022
JN000059/2022-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 20.06.2022

Revizijski zahtevki
24.01.2022 Drugo Več informacij
24.01.2022 Vložen je zahtevek za revizijo
24.01.2022 Državna revizijska komisija je objavila popravek Popravek_na_portalu_eRevizija_-_Mes.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN000059/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1
4000
SI
Kranj
Slovenija
OSNJN, Dejan Dragaš
dejan.dragas@kranj.si
+386 42373199
+386 42373106

Internetni naslovi
http://www.kranj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/430891/rd_5.1.22_Izdelava_prostorov_KS_Podblica.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=9883
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava prostorov za Krajevno skupnost Podblica
Referenčna številka dokumenta: 21-01237
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila obsega izdelavo prostorov za Krajevno skupnost Podblica v obstoječem gasilskem domu, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.

V prostorih gasilskega doma Podblica bo v prenovljenih prostorih nadstropja in mansarde izdelan ustrezen prostor izključno za delovanje Krajevne skupnosti Podblica in Izposojevališče premične zbirke Mestne knjižnice Kranj.

Podrobnosti glede predmeta javnega naročila so razvidne iz popisa del, ki je dostopen na Portalu javnih naročil, na spletnem naslovu https://www.enarocanje.si, ter iz projektne dokumentacije, ki je dostopna na:

https://www.dropbox.com/sh/rffk4ba5ox3gdla/AAA98UczBHKX_kfRLU7_gpQOa?dl=0
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Objekt stoji na parcelnih številkah 748/2, 748/3 oboje k.o. Nemilje.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila obsega izdelavo prostorov za Krajevno skupnost Podblica v obstoječem gasilskem domu, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.

V prostorih gasilskega doma Podblica bo v prenovljenih prostorih nadstropja in mansarde izdelan ustrezen prostor izključno za delovanje Krajevne skupnosti Podblica in Izposojevališče premične zbirke Mestne knjižnice Kranj.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 15.03.2022
Konec: 15.06.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je možno podaljšati v primeru nepredvidenih okoliščin.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Vsebovano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, objavljeni na https://www.enarocanje.si.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.01.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.04.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.01.2022   13:30
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu:
https://ejn.gov.si/


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.01.2022   09:00

Dodatne informacije:
Tehnične priloge so dostopne na spletnem naslovu:

https://www.dropbox.com/sh/rffk4ba5ox3gdla/AAA98UczBHKX_kfRLU7_gpQOa?dl=0

(v primeru težav pri odpiranju povezave, naročnik ponudnikom svetuje, naj naslov povezave skopirajo in odprejo v spletnem brskalniku)

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.01.2022   07:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. v popisu del, "OBRTNIŠKA DELA", poglavje "VII NARAVNI IN UMETNI KAMEN", imate v poziciji 1. napisano, da je vrsta kamna po izbiri projektant. Prosimo za navedbo vrste kamna, saj je od tega odvisna cena postavke

2. v popisu del, "OBRTNIŠKA DELA", poglavje "V STAVBNO POHIŠTVO", imate v poziciji 9 (strešna okna). napisano, da je ento "m1". Verjetno gre za enoto "kom"

Prosimo za oba odgovora.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

Odgovore navajamo po točkah:
1.
OBRTNIŠKA DELA", poglavje "VII NARAVNI IN UMETNI KAMEN", pozicija 1

Pri poziciji 1, obrtniška dela, poglavje "VII NARAVNI IN UMETNI KAMEN« ponudniki ponudijo sledečo vrsta kamna: repen kamen

2.
OBRTNIŠKA DELA", poglavje "V STAVBNO POHIŠTVO", pozicija 9 (strešna okna).

Pri poziciji 9 (strešna okna), poglavje V Stavbno pohištvo, Obrtniška dela, je pravilna merska enota kos.


Odgovori so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in so jih ponudniki dolžni upoštevati pri oddaji ponudbe.Datum objave: 17.01.2022   07:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. v popisu del se pri posameznih pozicijah sklicujete na detajle - kot npr.:

1. 1. Kjučavničarska dela - poz. 03, 04, 05

Prosimo za objavo VSEH detajlov

2. Prosimo za sheme oken.

4. Kje naj bi bile stene iz max plošč - poz 08, poglavje stvbno pohištvo? Prosimo za detajl

5. Pri poziciji 01, Tlakarska dela ste navedli "vrsta lesa po izbiri arhitekta" - od vrste lesa je odvisna cena. Prosim, da točno določite vrsto lesa.

Prosimo za vse odgovore. Splošno prosimo za določitev vseh materialov in pa objavo vseh detajlov.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

Odgovore navajamo po točkah:

1. Ključavničarska dela

Detajli za ključavničarska dela (poz. 03,04,05) so prikazani v načrtu gradbenih konstrukcij PZI.


2.Sheme oken

Naročnik ni pripravil posebne sheme oken, saj so v načrtih arhitekture in v popisih navedene oznake oken in dimenzij, kar ponudnikom omogoča ustrezne podatke za oddajo ponudb.


4. Stene iz max plošč - poz 08, poglavje stavbno pohištvo

Stene iz max plošč - poz 08(stavbno pohištvo) so prikazane v objavljenem načrtu arhitekture (1 Podblica_načrt arhitekture PZI.pdf), v risbah so označen kot MDF plošče.


5. Vrsta lesa pri poziciji 01, Tlakarska dela

Ponudniki naj pri pripravi ponudb upoštevajo, da se pri poziciji 01, Tlakarska dela ponudi sledeča vrsta lesa: hrast lakirano.


Naročnik meni, da je objavljena dokumentacija ustrezna in omogoča oddaja kvalitetnih ponudb.

Detajli in materiali so razvidni iz objavljene PZI projektne dokumentacije. Opisani in prikazani so v risbah, opisih in popisih.

Odgovori so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in so jih ponudniki dolžni upoštevati pri oddaji ponudbe.