Dosje javnega naročila 000116/2022
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA, Cesta na Kremenco 2, 6230 Postojna
Blago: SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 0,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000116/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.01.2022
JN000116/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.01.2022
JN000116/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.03.2022
JN000116/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.04.2022
JN000116/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2022
JN000116/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2022
JN000116/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2022
JN000116/2022-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2022
JN000116/2022-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2022
JN000116/2022-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2022
JN000116/2022-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2022
JN000116/2022-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2022
JN000116/2022-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2022
JN000116/2022-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2022
JN000116/2022-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2022
JN000116/2022-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2022
JN000116/2022-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2022
JN000116/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000116/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 006-010888
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA
Cesta na Kremenco 2
6230
SI
Postojna
Slovenija
tajništvo
majda.bole-gril@osagpostojna.si
+386 57000313

Internetni naslovi
http://osagpostojna.splet.arnes.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/430999/RD_OSAGPostojna.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=9899
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL
Referenčna številka dokumenta: JN-9899
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEKO IN MEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MLEKO IN MEČNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: MESO IN MESNI IZDELKI
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MESO IN MESNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENE RIBE
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENE RIBE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH, PEKOVSKO PECIVO
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KRUH, PEKOVSKO PECIVO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: SLAŠČICE IN PECIVA
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15812000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SLAŠČICE IN PECIVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
15400000
15600000
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO SADJE IN ZELENJAVA
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO SADJE IN ZELENJAVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.02.2022   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.02.2022   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.01.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA
Cesta na Kremenco 2
6230
Postojna
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.01.2022   14:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP 5
55. Jabolka, različne vrste
56. Jabolka Braeburn
57. Jabolka Fuji
58. Jabolka Gala
59. Jabolka Idared
60. Jabolka Jonagold
61. Jabolka Zlati delišes

52. Hruške viljamovke
53. Hruške julijska lepotica
54. Hruške različne sorte

Na navedenih postavkah imate za artikla hruška in jabolko postavko za različne sorte, nato pa imate več postavk še za posamezne vrste.

Opozarjamo, da takšen popis povzroča manipulacijo cen, ki povzroča škodo tako naročniku kot tudi zainteresiranim ponudnikom.

Pozivamo vas, da postavke 56, 57, 58, 59, 60 in 61 združite v postavko 55.

Prav tako vas pozivamo, da postavki 53 in 54 združite v postavko 52.

S spoštovanjem

ODGOVOR

5. sklop:
SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE
Popravljamo opis in količino:
54. Hruške rdeče viljamovke - kg 300 kg

Dodajamo v predračun dva artikla:
54a Hruške Abate Fetel - kg 300 kg
54b Hruške Santa Marija - kg 200 kg

Iz predračuna brišemo sledeči artikel:
55. Jabolka, različne vrste

Ko poteče rok za vprašanja, bomo objavili popravek predračuna.

LpDatum objave: 13.01.2022   16:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za informacijo, ali so količine v predračunu letne ali za celotno obdobje.

Hvala in LP


ODGOVOR

ZA CELOTNO OBDOBJE.Datum objave: 13.01.2022   16:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri pripravi ponudbe smo naleteli na kar nekaj artiklov, kjer nimate točno definirane enote mere. Zanima nas, kaj pomeni 1/1, 2/1, 3/1 kos?

Artikli so na voljo v različnih pakiranjih in da bi bila ponudba med seboj primerljiva, prosimo, da za vse ponudnike poenotite EM.

Prosimo točno določite EM oz. če ste imeli v mislih, da podamo ceno za KG oz. LITER, potrdite slednje.

Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.


ODGOVOR
NAVEDBE NE DRŽIJO, ZA NAŠ PREDRAČUN.

Datum objave: 13.01.2022   16:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, ali lahko ponudimo artikle z drugačnimi pakiranji (približke) s tem, da ceno preračunamo na vašo določeno enoto mere?

Ker imamo ponudniki (od vsakega posebej je odvisno) različna pakiranja in se tudi od vaših zahtevanih razlikujejo in ker nam ni v interesu, da za vsak artikel posebej pišemo na Portal in tako nam kot tudi vam posledično naredimo dodatno delo, vas prosimo, če lahko dovolite, da ponudimo artikel kot najbližji približek vaši zahtevani EM oz. če lahko omogočite odstopanja v teži ponujenih artiklov na vsaj 50% kot to dopuščajo tudi drugi naročniki.

Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.


ODGOVOR

KOT JE DOLOČENO V RD.


Datum objave: 13.01.2022   16:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naše podjetje (kakor večina ponudnikov) ni registrirano za odvoz nepovratne embalaže, ki je komunalni odpadek, za to imamo z ustreznimi podjetji, ki se s tem ukvarjajo, podpisane pogodbe.
Prosimo, da ustrezno spremenite razpisno dokumentacijo, ker menimo, da od nas ponudnikov tega ne morete zahtevati.
Vsa odpadna embalaža šol, vrtcev, domov in drugih ustanov je komunalni odpadek.
Naša vozila so skladna s HACCP-om, zato ne moremo v vozilih, s katerimi vršimo dostavo živil, opravljati tudi dejavnosti odvoza komunalnih odpadkov.
Upamo, da naročnik to razume, saj bi morali torej imeti posebna vozila za odvoz odpadkov - embalaže.

Zato pozivamo naročnika, da popravi in izbriše zahtevo za odvoz nepovratne embalaže, to namreč lahko zahteva le za POVRATNO EMBALAŽO.

Hvala za razumevanje.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Preučite 27. člen Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21).


Datum objave: 17.01.2022   12:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 3. Perutninsko meso in izdelki so v predračunu pod pozicijami:

24. Turistična pašteta
25. Tunina pašteta
26. Lososova pašteta,

ki nimajo nobene povezave z perutninskim mesom in izdelki. Prosim, če navedene izdelke izločite iz sklopa.

Hvala.

ODGOVOR

Artikli ostajajo v sklopu.

Lp


Datum objave: 17.01.2022   12:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za pojasnila:
2. sklop: MESO IN MESNI IZDELKI
8. svinjski zrezki - Ali so iz stegna?
32. Klobasa za kuhanje kot Kranjska klobasa, manj začinjena - Ali povprašujete po certificirani ZGO?
37. Svinjski kotleti -- Ali so s kostjo?
Hvala za odgovore.
ODGOVOR
2. sklop: MESO IN MESNI IZDELKI
8. svinjski zrezki - Ali so iz stegna?
iz svinjske prate

32. Klobasa za kuhanje kot Kranjska klobasa, manj začinjena - Ali povprašujete po certificirani ZGO?
ne

37. Svinjski kotleti -- Ali so s kostjo?
da

Lp

Datum objave: 25.01.2022   06:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za odgovor:
11. sklop:
SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
Pri nekaterih artiklih imate zahtevano pakiranje 0,1-1, zahtevano pakiranje pa GRAM, prepričani smo, da gre za pomoto,
prosimo da predračun za ta sklop čim prej pregledate in sporočite pravo zahtevano pakiranje:
2. Kumina, mleta 0,1-1 g
3. Lovor, suhi listi v vrečki, pakiran 0,1-1 g
4. Majaron v embalaži, pakiran 0,1-1 g
6. Timijan v embalaži, pakiran 0,1-1 g
7. Origano v embalaži, pakiran 0,1-1 g
8. Paprika, sladka, mleta, rdeča, pakirana 0,1-1 g
9. Poper, črni, mleti, pakiran 0,1-1 g
10. poper, črni, v zrnju, pakiran 0,1-1 g
11. mešani poper, v zrnju, pakiran 0,1-1 g
12. Peteršilj, suh, listi, pakiran 0,1-1 g
13. Česen v embalaži, grobo mleti, pakiran 0,1-1 g
14. rožmarin v embalaži, pakiran 0,1-1 g

Ali je pri teh pozicijah mišljena enota (stolpec 2b) KILOGRAM?

Hvala za odgovor,
Lep pozdrav,


ODGOVOR


11. sklop:
SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
Pri nekaterih artiklih imate zahtevano pakiranje 0,1-1, zahtevano pakiranje pa GRAM, prepričani smo, da gre za pomoto,
prosimo da predračun za ta sklop čim prej pregledate in sporočite pravo zahtevano pakiranje:
2. Kumina, mleta 0,1-1 g
3. Lovor, suhi listi v vrečki, pakiran 0,1-1 g
4. Majaron v embalaži, pakiran 0,1-1 g
6. Timijan v embalaži, pakiran 0,1-1 g
7. Origano v embalaži, pakiran 0,1-1 g
8. Paprika, sladka, mleta, rdeča, pakirana 0,1-1 g
9. Poper, črni, mleti, pakiran 0,1-1 g
10. poper, črni, v zrnju, pakiran 0,1-1 g
11. mešani poper, v zrnju, pakiran 0,1-1 g
12. Peteršilj, suh, listi, pakiran 0,1-1 g
13. Česen v embalaži, grobo mleti, pakiran 0,1-1 g
14. rožmarin v embalaži, pakiran 0,1-1 g


Popravljamo podatek v 2b - ZAHTEVANO PAKIRANJE Enota:
2. Kumina, mleta 0,1-1 kg
3. Lovor, suhi listi v vrečki, pakiran 0,1-1 kg
4. Majaron v embalaži, pakiran 0,1-1 kg
6. Timijan v embalaži, pakiran 0,1-1 kg
7. Origano v embalaži, pakiran 0,1-1 kg
8. Paprika, sladka, mleta, rdeča, pakirana 0,1-1 kg
9. Poper, črni, mleti, pakiran 0,1-1 kg
10. poper, črni, v zrnju, pakiran 0,1-1 kg
11. mešani poper, v zrnju, pakiran 0,1-1 kg
12. Peteršilj, suh, listi, pakiran 0,1-1 kg
13. Česen v embalaži, grobo mleti, pakiran 0,1-1 kg
14. rožmarin v embalaži, pakiran 0,1-1 kg

Objavili bomo popravek predračuna!

Lp

Datum objave: 25.01.2022   07:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ker bi radi kot slovenski proizvajalec oddali našo ponudbo vas prosimo za odgovore na spodnja vprašanja :

10. SLAŠČICE IN PECIVA

3. Polnozrnat francoski rogljiček 80 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 70g?
5. Zavitek jabolčni 100 g
6. zavitek skutni 100 g
Vam lahko zgornje dva zavitka ponudimo gramature 130g?
9. Čokoladni muffini 100 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 80g?


7. ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
9. Koruzna polenta, instant 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 450g ali 5kg ?
10. Polnozrnata koruzna polenta, instant 1 kg
Artikel je ukinjen, vam lahko ponudimo polento iz 3 žit 450g?
15. Pirin zdrob 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 250g Bio ?
17. Dolgozrnati parboiled riž ekstra kakovosti 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 800g ali 5kg ?
19. Rjavi riž, ekstra kakovosti 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g?
20. Rjavi riž, ekstra kakovosti 5 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 800g ?
24. Musli - sadni, min 35% sadja 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 750g ?
25. Musli s čokolado in bučnimi semeni 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 750g samo čokolado?

26. Granola jagoda-bela čokolada 1 kg
27. Granola z oreščki in temno čokolado 1 kg
28. Žitna ploščica s čokolado ali sadjem, 90% sadja 50 g
29. žitna ploščica s čokolado ali sadjem, 33% sadja 50 g
30. Beljakovinska ploščica, različni okusi 50 g
Zaradi specifičnosti zgornjih artiklov in , da bomo lahko kot slovenski proizvajalec izdelkov tega sklopa oddali našo ponudbo vas prosimo, da zgornje artikle prestavite v sklop 11. splošno prehrambeno blago.

31. Čokoladni kosmiči - kroglice 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g?
34. Ovseni kosmiči 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g?
39. Testenine, svedri 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g ali 10kg ?
40. Testenine, dvojni svedri 8,0-10
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g , ali 10kg kot testenine Kitke ?
42. Valoviti široki rezanci, jajčni 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g?
44. Testenine polži, večji, jajčni 5 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g?

51. Tortelini sirovi 1 kg
52. Tortelini špinačni 1 kg
54. Suhe testenine za lazanjo brez glutena 250 g
Zaradi specifičnosti zgornjih treh artiklov in , da bomo lahko kot slovenski proizvajalec izdelkov tega sklopa oddali našo ponudbo vas prosimo, da zgornje artikle prestavite v sklop 11. splošno prehrambeno blago.

61. mlinci 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 250g ali 6kg ?
62. grisini 100 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 120g ?
63. Grisini polnozrnati 100 g
Artikel je ukinjen iz našega asortimana, vam lahko ponudimo mini grisine s semeni 100g ?
64. grisini s sezamom 100 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 120g ?

Najlepša vam hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni


ODGOVOR

10. SLAŠČICE IN PECIVA

3. Polnozrnat francoski rogljiček 80 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 70g?
NE 80G

5. Zavitek jabolčni 100 g
6. zavitek skutni 100 g
Vam lahko zgornje dva zavitka ponudimo gramature 130g?
LAHKO 80-100G

9. Čokoladni muffini 100 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 80g?
DA


7. ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
9. Koruzna polenta, instant 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 450g ali 5kg ?
DA

10. Polnozrnata koruzna polenta, instant 1 kg
Artikel je ukinjen, vam lahko ponudimo polento iz 3 žit 450g?
DA

15. Pirin zdrob 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 250g Bio ?
DA

17. Dolgozrnati parboiled riž ekstra kakovosti 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 800g ali 5kg ?
5KG

19. Rjavi riž, ekstra kakovosti 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g?
DA

20. Rjavi riž, ekstra kakovosti 5 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 800g ?
DA

24. Musli - sadni, min 35% sadja 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 750g ?
DA

25. Musli s čokolado in bučnimi semeni 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 750g samo čokolado?
DA

26. Granola jagoda-bela čokolada 1 kg
27. Granola z oreščki in temno čokolado 1 kg
28. Žitna ploščica s čokolado ali sadjem, 90% sadja 50 g
29. žitna ploščica s čokolado ali sadjem, 33% sadja 50 g
30. Beljakovinska ploščica, različni okusi 50 g
Zaradi specifičnosti zgornjih artiklov in , da bomo lahko kot slovenski proizvajalec izdelkov tega sklopa oddali našo ponudbo vas prosimo, da zgornje artikle prestavite v sklop 11. splošno prehrambeno blago.
ARTIKLE BRIŠEMO IZ TEGA SKLOPA IN JIH DODAMO V 11. SKLOP

31. Čokoladni kosmiči - kroglice 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g?
DA

34. Ovseni kosmiči 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g?
DA

39. Testenine, svedri 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g ali 10kg ?
DA, 10 KG

40. Testenine, dvojni svedri 8,0-10
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g , ali 10kg kot testenine Kitke ?
LAHKO 10 KG KOT KITKE

42. Valoviti široki rezanci, jajčni 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g?
DA

44. Testenine polži, večji, jajčni 5 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g?
NE

51. Tortelini sirovi 1 kg
52. Tortelini špinačni 1 kg
54. Suhe testenine za lazanjo brez glutena 250 g
Zaradi specifičnosti zgornjih treh artiklov in , da bomo lahko kot slovenski proizvajalec izdelkov tega sklopa oddali našo ponudbo vas prosimo, da zgornje artikle prestavite v sklop 11. splošno prehrambeno blago.
ARTIKLE BRIŠEMO IZ TEGA SKLOPA IN JIH DODAMO V 11. SKLOP

61. mlinci 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 250g ali 6kg ?
6 KG

62. grisini 100 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 120g ?
DA

63. Grisini polnozrnati 100 g
Artikel je ukinjen iz našega asortimana, vam lahko ponudimo mini grisine s semeni 100g ?
DA

64. grisini s sezamom 100 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 120g ?
DA

LP


Datum objave: 25.01.2022   08:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za vaše odgovore oz. popravke:
23. Alkoholni 9% kis, pridobljen na naraven način brez kemičnih dodatkov - l Večina alkoholnih kisov ima dodano aromo in barvilo, ali lahko vseeno ponudimo?
27. čokoladni namaz, kot Nutella, enobarvni 700 g Ali lahko ponudimo pakiranje 300g? Odstopanje od dovoljenega je minimalno.
34. Sladkor vanili 200 g Vanilin sladkorja v 200g gramaturi ni na tržišču, na voljo so male vrečke (5x10g) ali 1 kg. Prosimo sporočite katerega lahko ponudimo.
39. tunina pašteta, 50% deleža tune, brez glutena, brez konzervansov in drugih aditivov, visoka vrednost omega 3, 50 g Paštete, ki bi imela 50% tunine na tržišču ni, prosimo brišite oz. spremenite pogoj, največji odstotek tunine, ki jo dosega tunina pašteta na slovenskem tržišču je 35-45%
40. turistična pašteta, iz skuše, bogata z omega 3, brez glutena, brez konzervansov in drugih aditivov 50 g ali lahko ponudimo Delamaris turistično pašteto? Na njen namreč ne najdemo nobene navedbe o vsebnosti omega 3.
46. tunina v lastnem soku, velike konzerve 1705 g Tune v lastnem soku v gastro konzervi ni več na slovenskem tržišču, ker jo je dobavitelj ukinil, prosimo za izbris pozicije ali dovoljenje da ponudimo pakiranje 3x65g.
49. Sardela v oljčnem olju, večje pakiranje 1705 g Izdelek v gastro pakiranju ne obstaja, prosimo za izbris ali dovoljenje da ponudimo sardine v navadnem olju, pakirane 697 g ali v mediteranskem oz. oljčnem olju pakirane po 90 oz. 115g
57. Čokolada, jedilna, z najmanj 45% kakavovih deležev 500 g Ali lahko ponudimo jedilno čokolado z 42% kak. delcev, odstopanje od zahteve je minimalno.
62. Domača marmelada - marelica, min 70% sadja 850 g Izdelka s tako visokim sadnim deležem ni na tržišču, ali lahko ponudimo Extra domačo marmelado, ki vsebuje min. 55% sadja?
64. Domača marmelada - jagoda min. 70% sadja 600 g Izdelka s tako visokim sadnim deležem ni na tržišču, ali lahko ponudimo Extra domačo marmelado, ki vsebuje min. 55% sadja?
66. Domača šipkova marmelada, min 70% sadja 600 g Izdelka s tako visokim sadnim deležem ni na tržišču, ali lahko ponudimo Extra domačo marmelado, ki vsebuje min. 55% sadja?
67. 100% borovničev namaz brez dodanega sladkorja 215 g Tak izdelek ne obstaja, ali lahko ponudimo namaz borovnica 100%, ki pa je izdelan iz 66g sadja na 100g izdelka (ETA)?
71. Ketchup brez sladkorja 453-700 g Prosimo popravite opis, saj gre za ketchup BREZ DODANEGA SLADKORJA, ki pa vseeno vsebuje naravno prisotne sladkorje-ali lahko ponudimo?
93. Bučna semena, cela, brez soli 200 g Izdelka brez soli ne najdemo na tržišču, prosimo za dovoljenje da ponudimo slana semena.
99. Čokolešnik 1000 g Ali lahko ponudimo pakiranje 1800g? Odstopanje od dovoljenega je minimalno.
103. Piškoti brez alergenov, okus vanilija, 8x22g 176 g Izdelek ima samo en ponudnik v Sloveniji (Impuls) in ni prosto dostopen na tržišču. Ker gre za hudo omejevanje konkurence pozivamo, da izdelek brišete.
104. Polnozrnati piškoti brez glutena, 8x22g 176 g Izdelek ima samo en ponudnik v Sloveniji (Impuls) in ni prosto dostopen na tržišču. Ker gre za hudo omejevanje konkurence pozivamo, da izdelek brišete.
105. Keksi v obliki živalic Bambi 75 g Izdelek je ukinjen in ni več na voljo, prosimo za izbris ali dovoljenje da ponudimo kekse v obliki živalic kot Leibniz.
106. Kaša KVINOJA GOZDNI SADEŽI, brez alergenov, 7x30g 210 g Izdelek ima samo en ponudnik v Sloveniji (Impuls) in ni prosto dostopen na tržišču. Ker gre za hudo omejevanje konkurence pozivamo, da izdelek brišete.
116. Desert brezmlečni rižev z okusom 2x100g 200 g Desert imamo pakiran 4x110g, ali lahko ponudimo?
121. bio marmelada jagoda, 70%s.d. 225 g Ali lahko ponudimo izdelek s 50% s.d. kot Medeni butik Voglar? V primeru negativnega odgovora prosimo za navedbo blagovne znamke, ki ste jo imeli v mislih.
122. bio marmelada marelica, 70% s.d. 225 g Ali lahko ponudimo izdelek s 50% s.d. kot Medeni butik Voglar? V primeru negativnega odgovora prosimo za navedbo blagovne znamke, ki ste jo imeli v mislih.
123. bio marmelada borovnica, 70% s.d. 225 g Ali lahko ponudimo izdelek malina s 50% s.d. kot Medeni butik Voglar? V primeru negativnega odgovora prosimo za navedbo blagovne znamke, ki ste jo imeli v mislih.
148. Večzrnati krekerji, brez glutena, brez sledov jajc, oreščkov, mleka 130 g Ali lahko ponudimo Schär? V primeru negativnega odgovora prosimo za navedbo katero blagovno znamko (ki je prosto dostopna na tržišču) ste imeli v mislih.
149. Krekerji s kvinojo, brez sledov glutena, jajc, oreščkov, mleka 130 g Izdelek ima samo en ponudnik v Sloveniji (Impuls) in ni prosto dostopen na tržišču. Ker gre za hudo omejevanje konkurence pozivamo, da izdelek brišete.
150. Kvinojini kosmiči, brez sledov glutena, jajc, oreščkov in mleka 350 g Izdelek ima samo en ponudnik v Sloveniji (Impuls) in ni prosto dostopen na tržišču. Ker gre za hudo omejevanje konkurence pozivamo, da izdelek brišete. Ali pa za vse te izdelke naredite poseben sklop dietnih izdelkov.
152. prepečenec, brez sledov glutena, jajc, oreščkov, mleka 175 g Ali lahko ponudimo Schär? V primeru negativnega odgovora prosimo za navedbo katero blagovno znamko (ki je prosto dostopna na tržišču) ste imeli v mislih.
153. grisini, brez sledov glutena, jajc, oreščkov, mleka 150 g Ali lahko ponudimo Schär? V primeru negativnega odgovora prosimo za navedbo katero blagovno znamko (ki je prosto dostopna na tržišču) ste imeli v mislih.
155. čaj, okus brusnica, velika filter vrečka 1000 g Čaja brusnica ni na tržišču v gastro pakiranju, ali lahko ponudimo okus borovnica?
161. čaj, okus hibiskus, velika filter vrečka 1000 g Čaja hibiskus v gastro pakiranju ni na tržišču, lahko ponudimo šipek s hibiskusom?
172. Jušna osnova v prahu, bio 500-1000 g Izdelka ne poznamo, prosimo za navedbo katero blagovno znamko oz. izdelek ste imeli v mislih in je prosto dostopen na slovenskem tržišču.
174. Instant pire krompir 5 kg ali lahko ponudimo pakiranje 2 kg?
177. Oljke črne brez koščic 1 kg ali lahko ponudimo pakiranje 300g, saj večjega ne najdemo?
182. nektar, marelica, min. 43% sadni delež, tetrapak 1 l Ali lahko ponudimo nektar z 42% s.d., odstopanje je minimalno, nektar pa skladen s pravilnikom.
195. Sadni sirup jabolko 5 l Izdelka v gastro pakiranju ni na tržišču oz. ga ima samo en ponudnik, ki se na ta sklop ne prijavlja, ali lahko ponudimo pakiranje 1 l?
199. 100% sadni sirup, zgoščen sadni sok, jagoda 5 l Izdelek ima v ponudbi le en ponudnik v Sloveniji (Nektar Natura), ki se na ta sklop ne prijavlja, prosimo za izbris pozicije.
200. 100% sadni sirup, zgoščen sadni sok, višnja 5 l Izdelek ima v ponudbi le en ponudnik v Sloveniji (Nektar Natura), ki se na ta sklop ne prijavlja, prosimo za izbris pozicije.
201. Pašteta s šunko 30 g Izdelek je na voljo v pakiranju 50g, ali ga lahko ponudimo?

Hvala,
Lep pozdrav,

ODGOVOR
23. Alkoholni 9% kis, pridobljen na naraven način brez kemičnih dodatkov - l Večina alkoholnih kisov ima dodano aromo in barvilo, ali lahko vseeno ponudimo?
ne
zahtevamo, kot je opis

27. čokoladni namaz, kot Nutella, enobarvni 700 g Ali lahko ponudimo pakiranje 300g? Odstopanje od dovoljenega je minimalno.
ne

34. Sladkor vanili 200 g Vanilin sladkorja v 200g gramaturi ni na tržišču, na voljo so male vrečke (5x10g) ali 1 kg. Prosimo sporočite katerega lahko ponudimo.
lahko 5x10g

39. tunina pašteta, 50% deleža tune, brez glutena, brez konzervansov in drugih aditivov, visoka vrednost omega 3, 50 g Paštete, ki bi imela 50% tunine na tržišču ni, prosimo brišite oz. spremenite pogoj, največji odstotek tunine, ki jo dosega tunina pašteta na slovenskem tržišču je 35-45%
Popravljamo opis:
39. tunina pašteta, min. 30% deleža tune, brez glutena, brez konzervansov in drugih aditivov

40. turistična pašteta, iz skuše, bogata z omega 3, brez glutena, brez konzervansov in drugih aditivov 50 g ali lahko ponudimo Delamaris turistično pašteto? Na njen namreč ne najdemo nobene navedbe o vsebnosti omega 3.
lahko

46. tunina v lastnem soku, velike konzerve 1705 g Tune v lastnem soku v gastro konzervi ni več na slovenskem tržišču, ker jo je dobavitelj ukinil, prosimo za izbris pozicije ali dovoljenje da ponudimo pakiranje 3x65g.
lahko je v sončničnem olju - pakiranje 1000-1800g

49. Sardela v oljčnem olju, večje pakiranje 1705 g Izdelek v gastro pakiranju ne obstaja, prosimo za izbris ali dovoljenje da ponudimo sardine v navadnem olju, pakirane 697 g ali v mediteranskem oz. oljčnem olju pakirane po 90 oz. 115g
lahko sardine v navadnem olju, pakirane 500 g - 1800g

57. Čokolada, jedilna, z najmanj 45% kakavovih deležev 500 g Ali lahko ponudimo jedilno čokolado z 42% kak. delcev, odstopanje od zahteve je minimalno.
da

62. Domača marmelada - marelica, min 70% sadja 850 g Izdelka s tako visokim sadnim deležem ni na tržišču, ali lahko ponudimo Extra domačo marmelado, ki vsebuje min. 55% sadja?
Popravljamo opis:
62. Ekstra domača marmelada - marelica, ki vsebuje min. 55% sadja
Lahko pakiranje 250-900g

64. Domača marmelada - jagoda min. 70% sadja 600 g Izdelka s tako visokim sadnim deležem ni na tržišču, ali lahko ponudimo Extra domačo marmelado, ki vsebuje min. 55% sadja?
Popravljamo opis:
64. Ekstra domača marmelada - jagoda, ki vsebuje min. 55% sadja
Lahko pakiranje 250-900g

66. Domača šipkova marmelada, min 70% sadja 600 g Izdelka s tako visokim sadnim deležem ni na tržišču, ali lahko ponudimo Extra domačo marmelado, ki vsebuje min. 55% sadja?
66. Ekstra domača marmelada - šipek, ki vsebuje min. 55% sadja
Lahko pakiranje 250-900g

67. 100% borovničev namaz brez dodanega sladkorja 215 g Tak izdelek ne obstaja, ali lahko ponudimo namaz borovnica 100%, ki pa je izdelan iz 66g sadja na 100g izdelka (ETA)?
Popravljamo opis:
67. Namaz borovnica, 100 % iz sadja in sadnega soka


71. Ketchup brez sladkorja 453-700 g Prosimo popravite opis, saj gre za ketchup BREZ DODANEGA SLADKORJA, ki pa vseeno vsebuje naravno prisotne sladkorje-ali lahko ponudimo?
Popravljamo opis:
71. Ketchup brez dodanega sladkorja

93. Bučna semena, cela, brez soli 200 g Izdelka brez soli ne najdemo na tržišču, prosimo za dovoljenje da ponudimo slana semena.
lahko

99. Čokolešnik 1000 g Ali lahko ponudimo pakiranje 1800g? Odstopanje od dovoljenega je minimalno.
lahko

103. Piškoti brez alergenov, okus vanilija, 8x22g 176 g Izdelek ima samo en ponudnik v Sloveniji (Impuls) in ni prosto dostopen na tržišču. Ker gre za hudo omejevanje konkurence pozivamo, da izdelek brišete.
Ponudite lahko katere koli Piškote brez alergenov, okus vanilija pakirano do 500g

104. Polnozrnati piškoti brez glutena, 8x22g 176 g Izdelek ima samo en ponudnik v Sloveniji (Impuls) in ni prosto dostopen na tržišču. Ker gre za hudo omejevanje konkurence pozivamo, da izdelek brišete.
lahko ponudite pakirano do 500g

105. Keksi v obliki živalic Bambi 75 g Izdelek je ukinjen in ni več na voljo, prosimo za izbris ali dovoljenje da ponudimo kekse v obliki živalic kot Leibniz.
lahko

106. Kaša KVINOJA GOZDNI SADEŽI, brez alergenov, 7x30g 210 g Izdelek ima samo en ponudnik v Sloveniji (Impuls) in ni prosto dostopen na tržišču. Ker gre za hudo omejevanje konkurence pozivamo, da izdelek brišete.
artikel brišemo

116. Desert brezmlečni rižev z okusom 2x100g 200 g Desert imamo pakiran 4x110g, ali lahko ponudimo?
lahko

121. bio marmelada jagoda, 70%s.d. 225 g Ali lahko ponudimo izdelek s 50% s.d. kot Medeni butik Voglar? V primeru negativnega odgovora prosimo za navedbo blagovne znamke, ki ste jo imeli v mislih.
lahko

122. bio marmelada marelica, 70% s.d. 225 g Ali lahko ponudimo izdelek s 50% s.d. kot Medeni butik Voglar? V primeru negativnega odgovora prosimo za navedbo blagovne znamke, ki ste jo imeli v mislih.
lahko

123. bio marmelada borovnica, 70% s.d. 225 g Ali lahko ponudimo izdelek malina s 50% s.d. kot Medeni butik Voglar? V primeru negativnega odgovora prosimo za navedbo blagovne znamke, ki ste jo imeli v mislih.
lahko

148. Večzrnati krekerji, brez glutena, brez sledov jajc, oreščkov, mleka 130 g Ali lahko ponudimo Schär? V primeru negativnega odgovora prosimo za navedbo katero blagovno znamko (ki je prosto dostopna na tržišču) ste imeli v mislih.
lahko ponudite artikel kreker, ki je samo brez glutena, pakiran do 250g

149. Krekerji s kvinojo, brez sledov glutena, jajc, oreščkov, mleka 130 g Izdelek ima samo en ponudnik v Sloveniji (Impuls) in ni prosto dostopen na tržišču. Ker gre za hudo omejevanje konkurence pozivamo, da izdelek brišete.
artikel brišemo

150. Kvinojini kosmiči, brez sledov glutena, jajc, oreščkov in mleka 350 g Izdelek ima samo en ponudnik v Sloveniji (Impuls) in ni prosto dostopen na tržišču. Ker gre za hudo omejevanje konkurence pozivamo, da izdelek brišete. Ali pa za vse te izdelke naredite poseben sklop dietnih izdelkov.
artikel brišemo

152. prepečenec, brez sledov glutena, jajc, oreščkov, mleka 175 g Ali lahko ponudimo Schär? V primeru negativnega odgovora prosimo za navedbo katero blagovno znamko (ki je prosto dostopna na tržišču) ste imeli v mislih.
lahko ponudite artikel, ki je deklariran Brez glutena in laktoze, Brez palmovega olja kot Schar do 250g pakiranje

153. grisini, brez sledov glutena, jajc, oreščkov, mleka 150 g Ali lahko ponudimo Schär? V primeru negativnega odgovora prosimo za navedbo katero blagovno znamko (ki je prosto dostopna na tržišču) ste imeli v mislih.
lahko ponudite artikel, ki je deklariran Brez glutena in laktoze, Brez palmovega olja kot Schar do 250g pakiranje


155. čaj, okus brusnica, velika filter vrečka 1000 g Čaja brusnica ni na tržišču v gastro pakiranju, ali lahko ponudimo okus borovnica?
lahko

161. čaj, okus hibiskus, velika filter vrečka 1000 g Čaja hibiskus v gastro pakiranju ni na tržišču, lahko ponudimo šipek s hibiskusom?
lahko

172. Jušna osnova v prahu, bio 500-1000 g Izdelka ne poznamo, prosimo za navedbo katero blagovno znamko oz. izdelek ste imeli v mislih in je prosto dostopen na slovenskem tržišču.
lahko ponudite kot vegeta natur ali drugo jušno zelenjavo sušeno, mleto


174. Instant pire krompir 5 kg ali lahko ponudimo pakiranje 2 kg?
da

177. Oljke črne brez koščic 1 kg ali lahko ponudimo pakiranje 300g, saj večjega ne najdemo?
da

182. nektar, marelica, min. 43% sadni delež, tetrapak 1 l Ali lahko ponudimo nektar z 42% s.d., odstopanje je minimalno, nektar pa skladen s pravilnikom.
ne, zahtevamo min. 43% sadni delež

195. Sadni sirup jabolko 5 l Izdelka v gastro pakiranju ni na tržišču oz. ga ima samo en ponudnik, ki se na ta sklop ne prijavlja, ali lahko ponudimo pakiranje 1 l?
da

199. 100% sadni sirup, zgoščen sadni sok, jagoda 5 l Izdelek ima v ponudbi le en ponudnik v Sloveniji (Nektar Natura), ki se na ta sklop ne prijavlja, prosimo za izbris pozicije.
lahko ponudite 100% sadni sirup malina 0,5 l

200. 100% sadni sirup, zgoščen sadni sok, višnja 5 l Izdelek ima v ponudbi le en ponudnik v Sloveniji (Nektar Natura), ki se na ta sklop ne prijavlja, prosimo za izbris pozicije.
lahko ponudite 100% sadni sirup bezeg 0,5 l

201. Pašteta s šunko 30 g Izdelek je na voljo v pakiranju 50g, ali ga lahko ponudimo?
ne

LP

Datum objave: 25.01.2022   08:37
VPRAŠANJE
vprašanje,

11 splošno prehrambeno blago.
Določenih artiklov nismo našli. Gre za spodnje postavke .Prosimo za izbris postavk, da bo možna prijava večjim ponudnikom. Hvala za razumevanje

103. Piškoti brez alergenov, okus vanilija, 8x22g
104. Polnozrnati piškoti brez glutena, 8x22g
105. Keksi v obliki živalic Bambi
113. bio pirin napitek
144. Bio namaz iz bazilike Zwergenwiese
145. Bio namaz s porom in bučkami Zwergenwiese
148. Večzrnati krekerji, brez glutena, brez sledov jajc, oreščkov, mleka
149. Krekerji s kvinojo, brez sledov glutena, jajc, oreščkov, mleka
150. Kvinojini kosmiči, brez sledov glutena, jajc, oreščkov in mleka
Lepo pozdravljeni

ODGOVOR


11 splošno prehrambeno blago.
Določenih artiklov nismo našli. Gre za spodnje postavke .Prosimo za izbris postavk, da bo možna prijava večjim ponudnikom. Hvala za razumevanje

103. Piškoti brez alergenov, okus vanilija, 8x22g
Ponudite lahko katere koli Piškote brez alergenov, okus vanilija pakirano do 500g

104. Polnozrnati piškoti brez glutena, 8x22g
lahko ponudite pakirano do 500g

105. Keksi v obliki živalic Bambi
ponudite lahko kekse v obliki živalic kot Leibniz

113. bio pirin napitek
izdelek obstaja na trgu - več blagovnih znamk, lahko je konvencionalni napitek

Popravljamo opis:
143. Namaz kot Zwergenwiese različni okusi

144. Bio namaz iz bazilike Zwergenwiese
Popravljamo opis:
144. Bio namaz iz bazilike kot Zwergenwiese
lahko kakšen drugi okus pakiranje lahko do 200g


145. Bio namaz s porom in bučkami Zwergenwiese
Popravljamo opis:
145. Bio namaz s porom in bučkami kot Zwergenwiese
lahko kakšen drugi okus pakiranje lahko do 200g

148. Večzrnati krekerji, brez glutena, brez sledov jajc, oreščkov, mleka
lahko ponudite artikel kreker, ki je samo brez glutena, pakiran do 250g

149. Krekerji s kvinojo, brez sledov glutena, jajc, oreščkov, mleka
artikel brišemo

150. Kvinojini kosmiči, brez sledov glutena, jajc, oreščkov in mleka
artikel brišemo


Lp


Datum objave: 25.01.2022   09:01
VPRAŠANJE
spoštovani

sklop 7 mlevski izdelki.

pri navedenem sklopu ne dovolite odstopanj. Prosimo če lahko ponudimo sledeče artikle z najbližjimi približki katere imamo na razpolago.V nasprotnem primeru žal ne bo možna oddaja ponudbe.

9. Koruzna polenta, instant 1 kg ali lahko ponudimo pakiranje 500g ali 4* 1kg?
10. Polnozrnata koruzna polenta, instant 1 kg ali lahko ponudimo polento zajdo 500g.?
15. Pirin zdrob 1 kg artikel imamo v pakiranju 500g.ali ga lahko ponudimo?
19. Rjavi riž, ekstra kakovosti 1 ali zahtevate integrarni rjavi riž ali riž parboleid
20. Rjavi riž, ekstra kakovosti 5 kg artikla v 5kg pakiranju nismo našli.Ali lahko ponudimo riž parboleid 5kg.V nasprotnem primeru prosimo za izbris postavke
24. Musli - sadni, min 35% sadja 1 ali lahko ponudimo artikel ki ima 30% sadja
24. Musli - sadni, min 35% sadja ali lahko ponudimo pakiranje 750g?
25. Musli s čokolado in bučnimi semeni 1 artikla nismo našli.Prosimo za izbris postavke ali navedite blagovno znamko kaj ste imeli v mislih kot pomoč pri izdelavi in dovolite večje odstopanje
26. Granola jagoda-bela čokolada 1 kg ali lahko ponudimo musli pakirano 375g
27. Granola z oreščki in temno čokolado 1 kg ali lahko ponudimo muesli z oreščki in čokolado pakirano 375g
28. Žitna ploščica s čokolado ali sadjem, 90% sadja 50 g artikel je v pakiranju 35g Prosimo za popravek
29. žitna ploščica s čokolado ali sadjem, 33% sadja 50 g artikel je v pakiranju 30g .prosimo za popravek
30. Beljakovinska ploščica, različni okusi 50 g artikel je v pakiranju 45g. Prosimo za popravek
34. Ovseni kosmiči 1 kg artikel imamo v pakiranju 500g .Ali ga lahko ponudimo?
36. Jušna zakuha, rezanci 1 kg artikel imamo v pakiranju 500g.Ali ga lahko ponudimo?
37. Zvezdice 500-4000 g artikel imamo v pakiranju 5 kg .Ali ga lahko ponudimo?
38. jušni fritati 500 g artikel imamo v pakiranju 1 kg .Ali ga lahko ponudimo?
39. Testenine, svedri 1 kg artikel imamo v pakiranju 500g .Ali ga lahko ponudimo?
41. Peresniki 8,0-10 kg artikel imamo v pakiranju 5KG .Ali ga lahko ponudimo?
42. Valoviti široki rezanci, jajčni 1 kg artikel imamo v pakiranju 500G .Ali ga lahko ponudimo?
52. Tortelini špinačni 1 kg ali lahko ponudimo zamrznjen izdelek?
52. Tortelini špinačni 1 kg ali lahko ponudimo pakiranje 250g?
54. Suhe testenine za lazanjo brez glutena 250 g artikla nismo našli prosimo za izbris postavke
59. Testenine, peresniki, polnozrnati, kot št. 49 - kg ali lahko ponudimo pirine peresnike?
62. grisini 100 g ali lahko ponudimo pakiranje 125g?
63. Grisini polnozrnati 100 g artikel imamo v pakiranju 250g. Prosimo dovolite odstopanje
64. grisini s sezamom 100 g arikel imamo v pakiranju 170g. Prosimo dovolite odstopanje
68. drobtine polbele 500-100 g artikel imamo v pakiranju 400g Ali ga lahko ponudimo?

Hvala za odgovore
Lep pozdrav


ODGOVOR
sklop 7 mlevski izdelki.

pri navedenem sklopu ne dovolite odstopanj. Prosimo če lahko ponudimo sledeče artikle z najbližjimi približki katere imamo na razpolago.V nasprotnem primeru žal ne bo možna oddaja ponudbe.

9. Koruzna polenta, instant 1 kg ali lahko ponudimo pakiranje 500g ali 4* 1kg?
lahko 4x1 kg

10. Polnozrnata koruzna polenta, instant 1 kg ali lahko ponudimo polento zajdo 500g.?
ne

15. Pirin zdrob 1 kg artikel imamo v pakiranju 500g.ali ga lahko ponudimo?
da

19. Rjavi riž, ekstra kakovosti 1 ali zahtevate integrarni rjavi riž ali riž parboleid
Popravljamo opis:
19. Integralni rjavi riž, ekstra kakovosti

20. Rjavi riž, ekstra kakovosti 5 kg artikla v 5kg pakiranju nismo našli.Ali lahko ponudimo riž parboleid 5kg.V nasprotnem primeru prosimo za izbris postavke
da

24. Musli - sadni, min 35% sadja 1 ali lahko ponudimo artikel ki ima 30% sadja
da

24. Musli - sadni, min 35% sadja ali lahko ponudimo pakiranje 750g?
da

25. Musli s čokolado in bučnimi semeni 1 artikla nismo našli.Prosimo za izbris postavke ali navedite blagovno znamko kaj ste imeli v mislih kot pomoč pri izdelavi in dovolite večje odstopanje
lahko ponudite musli s čokolado

26. Granola jagoda-bela čokolada 1 kg ali lahko ponudimo musli pakirano 375g
artikel smo prestavili v 11. sklop

27. Granola z oreščki in temno čokolado 1 kg ali lahko ponudimo muesli z oreščki in čokolado pakirano 375g
artikel smo prestavili v 11. sklop

28. Žitna ploščica s čokolado ali sadjem, 90% sadja 50 g artikel je v pakiranju 35g Prosimo za popravek
artikel smo prestavili v 11. sklop

29. žitna ploščica s čokolado ali sadjem, 33% sadja 50 g artikel je v pakiranju 30g .prosimo za popravek
artikel smo prestavili v 11. sklop

30. Beljakovinska ploščica, različni okusi 50 g artikel je v pakiranju 45g. Prosimo za popravek
artikel smo prestavili v 11. sklop

34. Ovseni kosmiči 1 kg artikel imamo v pakiranju 500g .Ali ga lahko ponudimo?
lahko

36. Jušna zakuha, rezanci 1 kg artikel imamo v pakiranju 500g.Ali ga lahko ponudimo?
lahko

37. Zvezdice 500-4000 g artikel imamo v pakiranju 5 kg .Ali ga lahko ponudimo?
lahko

38. jušni fritati 500 g artikel imamo v pakiranju 1 kg .Ali ga lahko ponudimo?
lahko

39. Testenine, svedri 1 kg artikel imamo v pakiranju 500g .Ali ga lahko ponudimo?
lahko

41. Peresniki 8,0-10 kg artikel imamo v pakiranju 5KG .Ali ga lahko ponudimo?
lahko

42. Valoviti široki rezanci, jajčni 1 kg artikel imamo v pakiranju 500G .Ali ga lahko ponudimo?
lahko

52. Tortelini špinačni 1 kg ali lahko ponudimo zamrznjen izdelek?
artikel smo prestavili v 11. sklop
52. Tortelini špinačni 1 kg ali lahko ponudimo pakiranje 250g?
artikel smo prestavili v 11. sklop

54. Suhe testenine za lazanjo brez glutena 250 g artikla nismo našli prosimo za izbris postavke
artikel smo prestavili v 11. sklop

59. Testenine, peresniki, polnozrnati, kot št. 49 - kg ali lahko ponudimo pirine peresnike?
da

62. grisini 100 g ali lahko ponudimo pakiranje 125g?
da

63. Grisini polnozrnati 100 g artikel imamo v pakiranju 250g. Prosimo dovolite odstopanje
da

64. grisini s sezamom 100 g arikel imamo v pakiranju 170g. Prosimo dovolite odstopanje
da

68. drobtine polbele 500-100 g artikel imamo v pakiranju 400g Ali ga lahko ponudimo?
da

Lp

Datum objave: 25.01.2022   11:02
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

7. sklop: Žita, mlevski izdelki in testenine
7. kus kus - razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg?
8. Kus kus, polnozrnati- razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg?
10. Polnozrnata koruzna polenta, instant - izdelek je mogoče dobiti v 375g pakiranju in ne v 1000g. Prosimo popravite.
12. pšenična moka bela gladka Tip 400 - izdelka v tako velikem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 1kg ali pa v 5kg? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
20. Rjavi riž, ekstra kakovosti - izdelka v tako velikem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 1kg? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
24. Musli - sadni, min 35% sadja - ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje minimalno 31% sadja. Gre za manjše odstopanje. Prosimo za razumevanje.
25. Musli s čokolado in bučnimi semeni - izdelek ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo običajne musli? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
26. Granola jagoda-bela čokolada- izdelek ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo običajne sadne musli? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
27. Granola z oreščki in temno čokolado- izdelek ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo običajne musli recimo okus natur? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
28. Žitna ploščica s čokolado ali sadjem, 90% sadja - izdelek je dobavljiv v 35g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
29. žitna ploščica s čokolado ali sadjem, 33% sadja- izdelek je dobavljiv v 30g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
30. Beljakovinska ploščica, različni okusi - na trgu smo našli beljakovinske ploščice v 45g pakiranju. Ali jih lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
34. Ovseni kosmiči -izdelek v 1000g na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g? v kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za umik izdelka iz razpisa.
36. Jušna zakuha, rezanci - Ali lahko ponudimo izdelek v 500g?
38. jušni fritati - ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju? Prosimo za razumevanje.
39. Testenine, svedri - Ali lahko ponudimo izdelek v 500g?
40. Testenine, dvojni svedri - nismo še slišali za testenine - dvojni svedri. Ali lahko ponudimo običajne svedre v 5kg pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
41. Peresniki - ali lahko ponudimo izdelek v 5kg? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
42. Valoviti široki rezanci, jajčni - izdelek v 1000g pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
43. Ribana kaša - ali lahko ponudimo izdelek v 3kg pakiranju?
47. Jajčne testenine kitke - ali lahko ponudimo izdelek v 10kg pakiranju?
48. Jajčne testenine široki rezanci - razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 8kg?
49. Rezanci ajdov - ali lahko ponudimo izdelek v 2kg?
51. Tortelini sirovi - smo ponudniki trajnega blaga in izdelek pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe. Zamrznjeni oz. hlajeni izdelek potrebujejo drugačno rokovanje, shranjevanje in distribucijo. Naročnika prosimo, da izdelek uvrsti v drugi sklop, recimo v sklop 8, kjer imate razpisane sorodne izdelke, kot je izdelek v 8. sklopu pod zaporedno št. 33.
52. Tortelini špinačni- smo ponudniki trajnega blaga in izdelek pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe. Zamrznjeni oz. hlajeni izdelek potrebujejo drugačno rokovanje, shranjevanje in distribucijo. Naročnika prosimo, da izdelek uvrsti v drugi sklop, recimo v sklop 8, kjer imate razpisane sorodne izdelke, kot je izdelek v 8. sklopu pod zaporedno št. 33.
54. Suhe testenine za lazanjo brez glutena - ali lahko ponudimo izdelek v 200g pakiranju, saj ga v 250g na trgu ne najdemo? ? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
61. mlinci - ali lahko ponudimo izdelek v 6kg?
62. grisini - ali lahko ponudimo izdelek v 125g pakiranju? Prosimo za razumevanje. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
63. Grisini polnozrnati - ali lahko ponudimo izdelek v 180g pakiranju? Prosimo za razumevanje. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
64. grisini s sezamom - ali lahko ponudimo izdelek v 125g pakiranju? Prosimo za razumevanje. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
68. drobtine polbele - nekaj se vam je ponesrečilo z gramaturo. Verjetno ste želeli zapisati 500-1000g. Prosimo popravite.

11. sklop: Splošno prehrambeno blago
2. Kumina, mleta - ali je mogoče naročnik imel v mislih 0,1-1kg? V kolikor je odgovor pozitiven, potem prosimo da popravite enoto mere iz g v kg, saj izdelka, ki bi bil v gramaturi 0,1-1g na trgu ni.
3. Lovor, suhi listi v vrečki, pakiran- ali je mogoče naročnik imel v mislih 0,1-1kg? V kolikor je odgovor pozitiven, potem prosimo da popravite enoto mere iz g v kg, saj izdelka, ki bi bil v gramaturi 0,1-1g na trgu ni.
4. Majaron v embalaži, pakiran - ali je mogoče naročnik imel v mislih 0,1-1kg? V kolikor je odgovor pozitiven, potem prosimo da popravite enoto mere iz g v kg, saj izdelka, ki bi bil v gramaturi 0,1-1g na trgu ni.
6. Timijan v embalaži, pakiran - ali je mogoče naročnik imel v mislih 0,1-1kg? V kolikor je odgovor pozitiven, potem prosimo da popravite enoto mere iz g v kg, saj izdelka, ki bi bil v gramaturi 0,1-1g na trgu ni.
7. Origano v embalaži, pakiran - ali je mogoče naročnik imel v mislih 0,1-1kg? V kolikor je odgovor pozitiven, potem prosimo da popravite enoto mere iz g v kg, saj izdelka, ki bi bil v gramaturi 0,1-1g na trgu ni.
8. Paprika, sladka, mleta, rdeča, pakirana - ali je mogoče naročnik imel v mislih 0,1-1kg? V kolikor je odgovor pozitiven, potem prosimo da popravite enoto mere iz g v kg, saj izdelka, ki bi bil v gramaturi 0,1-1g na trgu ni.
9. Poper, črni, mleti, pakiran - ali je mogoče naročnik imel v mislih 0,1-1kg? V kolikor je odgovor pozitiven, potem prosimo da popravite enoto mere iz g v kg, saj izdelka, ki bi bil v gramaturi 0,1-1g na trgu ni.
10. poper, črni, v zrnju, pakiran - ali je mogoče naročnik imel v mislih 0,1-1kg? V kolikor je odgovor pozitiven, potem prosimo da popravite enoto mere iz g v kg, saj izdelka, ki bi bil v gramaturi 0,1-1g na trgu ni.
11. mešani poper, v zrnju, pakiran- ali je mogoče naročnik imel v mislih 0,1-1kg? V kolikor je odgovor pozitiven, potem prosimo da popravite enoto mere iz g v kg, saj izdelka, ki bi bil v gramaturi 0,1-1g na trgu ni.
12. Peteršilj, suh, listi, pakiran - ali je mogoče naročnik imel v mislih 0,1-1kg? V kolikor je odgovor pozitiven, potem prosimo da popravite enoto mere iz g v kg, saj izdelka, ki bi bil v gramaturi 0,1-1g na trgu ni.
13. Česen v embalaži, grobo mleti, pakiran - ali je mogoče naročnik imel v mislih 0,1-1kg? V kolikor je odgovor pozitiven, potem prosimo da popravite enoto mere iz g v kg, saj izdelka, ki bi bil v gramaturi 0,1-1g na trgu ni.
14. rožmarin v embalaži, pakiran- ali je mogoče naročnik imel v mislih 0,1-1kg? V kolikor je odgovor pozitiven, potem prosimo da popravite enoto mere iz g v kg, saj izdelka, ki bi bil v gramaturi 0,1-1g na trgu ni.
16. Čokolada v prahu, min 36% kakavovih d. - ali lahko ponudimo izdelek v 250g pakiranju?
17. Kakav v granulah, kot Benquick, min 25% kakava - ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
26. čokoladni namaz, dvobarvni, kot Viki - v kolikor želite izdelek kot Viki zahtevajte izdelek, ki sicer je dvobarven, ampak da hkrati vsebuje lešnike. Hvala za razumevanje.
32. Sladkor mleti v vrečki - ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
34. Sladkor vanili - ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
39. tunina pašteta, 50% deleža tune, brez glutena, brez konzervansov in drugih aditivov, visoka vrednost omega 3, - izdelek ne obstaja. Prosimo za umik izdelka iz popisa. Ali lahko ponudimo npr. izdelek v 80g pakiranju, ki vsebuje 45% tunine? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za umik izdelka iz razpisa. Hvala
49. Sardela v oljčnem olju, večje pakiranje - izdelka v 1705g pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 800g? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
62. Domača marmelada - marelica, min 70% sadja - ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 65% sadja? Izdelek z minimalno 70% sadja se namreč lahko dobi le v 225g pakiranju? Kaj od predlaganega je za naročnika sprejemljivo?
64. Domača marmelada - jagoda min. 70% sadja- ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 65% sadja? Izdelek z minimalno 70% sadja se namreč lahko dobi le v 225g pakiranju? Kaj od predlaganega je za naročnika sprejemljivo?
66. Domača šipkova marmelada, min 70% sadja- ali lahko ponudimo izdelek v 225g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
73. Kumarice delikatesne - ali lahko ponudimo običajne kumarice namesto delikatesnih (manjših)?
74. Kumarice delikatesne - delikatesne kumarice v tako velikem pakiranju ne obstajajo. Ali lahko ponudimo običajne kumarice?
89. Jedilni škrob, za zgoščevanje jedi - ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
99. Čokolešnik - ali lahko ponudimo izdelek v 1800g pakiranju?
104. Polnozrnati piškoti brez glutena, 8x22g - izdelek ni polnozrnat, sicer vsebuje sirup rjavega riža, a to ga še ne naredi polnozrnatega. Ali izdelek lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za umik izdelka iz razpisa. Hvala za razumevanje.
105. Keksi v obliki živalic Bambi - izdelek je dobavljiv v 150g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
114. kokosovo mleko s kalcijem 3x250ml - izdelek je ukinjen. Trenutno iščemo primeren nadomestek na trgu, pa ponudbe še nismo prejeli. Ali lahko umaknete izdelek iz razpisa.
115. Jogurt sojin z okusom 2x115g - bolj pravilen izraz je desert sojin z okusom. Ali naročnik želi sadni okus ali okus vanilija oz. čokolada. Izdelka se cenovno razlikujeta.
116. Desert brezmlečni rižev z okusom 2x100g - ali naročnik želi izdelek sadni okus ali okus vanilija oz. kakav v 4x100g pakiranju. Izdelka se namreč cenovno zelo razlikujeta.
117. Desert puding kokos bio, 2x125g - ali naročnik želi izdelek sadni okus ali okus vanilija v 125g oz. kakav v 2x125g pakiranju. Izdelki se namreč cenovno zelo razlikujeta.
121. bio marmelada jagoda, 70%s.d. - izdelek je brez glutena in brez dodanega sladkorja. Ali želite tak proizvod?
122. bio marmelada marelica, 70% s.d. - izdelek je brez glutena in brez dodanega sladkorja. Ali želite tak proizvod?
123. bio marmelada borovnica, 70% s.d. - izdelek je brez glutena in brez dodanega sladkorja. Ali želite tak proizvod?
127. kruh brez glutena, polnozrnati - izdelek, ki je polnozrnat se dobi v 350g pakiranju. Ali je naročnik mogoče imel v mislih temni kruh 250g? Povejte.
145. Bio namaz s porom in bučkami Zwergenwiese - izdelek s tem okusom ne obstaja. Včasih je obstajal okus Granovita s porom in bučkami, pa je bil ukinjen. Sedaj vam lahko ponudimo bio namaz okus paradižnik-rukola, otroški, z baziliko, drobnjakom itd.
170. Gobova juha z jurčki, brez konzervansov - vse juhe so brez konzervansov. Ste mogoče imeli v mislih brez ojačevalcev okusa (natrijev glutaminat)?
182. nektar, marelica, min. 43% sadni delež, tetrapak - ali lahko ponudimo izdelek nektar s 40% sadnega deleža marelice (izključno marelice). Hvala za razumevanje.
187. 100% motni jabolčni sok z dodanim kalcijem, tetrapak - ali lahko namesto zahtevanega izdelka ponudimo bio jabolčni sok, ki pa nima dodanega kalcija? Prosimo za razumevanje.
194. Sadni sirup bezek - ali lahko ponudimo kakšen drugačen okus namesto bezka? Ali pa lahko ponudimo sirup bezeg v 1000ml pakiranju? Prosimo za razumevanje.
195. Sadni sirup jabolko- ali lahko ponudimo kakšen drugačen okus namesto jabolka? Recimo borovnica, malina, višnja, banana-kivi?
198. Smoothie sadni obrok, več okusov, tertrapak - ali lahko ponudimo izdelek v samostoječi blazinici z zamaškom? Izdelki iz tetrapaka se ukinjajo.
200. 100% sadni sirup, zgoščen sadni sok, višnja - ali lahko ponudimo sirup okus gozdni sadeži ali pa jabolko? Lahko tudi ponudimo sirup okus bezeg ali malina 100% sirup v 500ml. Kaj od predlaganega je naročniku všeč?

Lep pozdrav.


ODGOVOR

ODGOVOR
7. sklop: Žita, mlevski izdelki in testenine
7. kus kus - razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg?
lahko

8. Kus kus, polnozrnati- razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg?
lahko

10. Polnozrnata koruzna polenta, instant - izdelek je mogoče dobiti v 375g pakiranju in ne v 1000g. Prosimo popravite.
lahko 375g

12. pšenična moka bela gladka Tip 400 - izdelka v tako velikem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 1kg ali pa v 5kg? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
5 kg

20. Rjavi riž, ekstra kakovosti - izdelka v tako velikem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 1kg? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
lahko

24. Musli - sadni, min 35% sadja - ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje minimalno 31% sadja. Gre za manjše odstopanje. Prosimo za razumevanje.
lahko

25. Musli s čokolado in bučnimi semeni - izdelek ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo običajne musli? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
lahko

ARTIKLE SMO PRESTAVILI V 11. SKLOP:
26. Granola jagoda-bela čokolada- izdelek ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo običajne sadne musli? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
lahko - odgovor velja za 11. sklop
27. Granola z oreščki in temno čokolado- izdelek ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo običajne musli recimo okus natur? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
lahko - odgovor velja za 11. sklop

28. Žitna ploščica s čokolado ali sadjem, 90% sadja - izdelek je dobavljiv v 35g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
lahko - odgovor velja za 11. sklop

29. žitna ploščica s čokolado ali sadjem, 33% sadja- izdelek je dobavljiv v 30g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
lahko - odgovor velja za 11. sklop
30. Beljakovinska ploščica, različni okusi - na trgu smo našli beljakovinske ploščice v 45g pakiranju. Ali jih lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
lahko - odgovor velja za 11. sklop


34. Ovseni kosmiči -izdelek v 1000g na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g? v kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za umik izdelka iz razpisa.
lahko

36. Jušna zakuha, rezanci - Ali lahko ponudimo izdelek v 500g?
lahko

38. jušni fritati - ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju? Prosimo za razumevanje.
lahko

39. Testenine, svedri - Ali lahko ponudimo izdelek v 500g?
lahko

40. Testenine, dvojni svedri - nismo še slišali za testenine - dvojni svedri. Ali lahko ponudimo običajne svedre v 5kg pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
lahko

41. Peresniki - ali lahko ponudimo izdelek v 5kg? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
lahko

42. Valoviti široki rezanci, jajčni - izdelek v 1000g pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
lahko

43. Ribana kaša - ali lahko ponudimo izdelek v 3kg pakiranju?
lahko

47. Jajčne testenine kitke - ali lahko ponudimo izdelek v 10kg pakiranju?
lahko

48. Jajčne testenine široki rezanci - razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 8kg?
lahko

49. Rezanci ajdov - ali lahko ponudimo izdelek v 2kg?
lahko

ARTIKLE SMO PRESTAVILI V 11. SKLOP:
51. Tortelini sirovi - smo ponudniki trajnega blaga in izdelek pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe. Zamrznjeni oz. hlajeni izdelek potrebujejo drugačno rokovanje, shranjevanje in distribucijo. Naročnika prosimo, da izdelek uvrsti v drugi sklop, recimo v sklop 8, kjer imate razpisane sorodne izdelke, kot je izdelek v 8. sklopu pod zaporedno št. 33.
52. Tortelini špinačni- smo ponudniki trajnega blaga in izdelek pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe. Zamrznjeni oz. hlajeni izdelek potrebujejo drugačno rokovanje, shranjevanje in distribucijo. Naročnika prosimo, da izdelek uvrsti v drugi sklop, recimo v sklop 8, kjer imate razpisane sorodne izdelke, kot je izdelek v 8. sklopu pod zaporedno št. 33.
54. Suhe testenine za lazanjo brez glutena - ali lahko ponudimo izdelek v 200g pakiranju, saj ga v 250g na trgu ne najdemo? ? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
lahko - odgovor velja za 11. sklop


61. mlinci - ali lahko ponudimo izdelek v 6kg?
da

62. grisini - ali lahko ponudimo izdelek v 125g pakiranju? Prosimo za razumevanje. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
da

63. Grisini polnozrnati - ali lahko ponudimo izdelek v 180g pakiranju? Prosimo za razumevanje. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
da

64. grisini s sezamom - ali lahko ponudimo izdelek v 125g pakiranju? Prosimo za razumevanje. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
da

68. drobtine polbele - nekaj se vam je ponesrečilo z gramaturo. Verjetno ste želeli zapisati 500-1000g. Prosimo popravite.
da


11. sklop: Splošno prehrambeno blago
2. Kumina, mleta - ali je mogoče naročnik imel v mislih 0,1-1kg? V kolikor je odgovor pozitiven, potem prosimo da popravite enoto mere iz g v kg, saj izdelka, ki bi bil v gramaturi 0,1-1g na trgu ni.
2b, ZAHTEVANO PAKIRANJE, Enota - popravljamo v kg

3. Lovor, suhi listi v vrečki, pakiran- ali je mogoče naročnik imel v mislih 0,1-1kg? V kolikor je odgovor pozitiven, potem prosimo da popravite enoto mere iz g v kg, saj izdelka, ki bi bil v gramaturi 0,1-1g na trgu ni.
2b, ZAHTEVANO PAKIRANJE, Enota - popravljamo v kg

4. Majaron v embalaži, pakiran - ali je mogoče naročnik imel v mislih 0,1-1kg? V kolikor je odgovor pozitiven, potem prosimo da popravite enoto mere iz g v kg, saj izdelka, ki bi bil v gramaturi 0,1-1g na trgu ni.
2b, ZAHTEVANO PAKIRANJE, Enota - popravljamo v kg

6. Timijan v embalaži, pakiran - ali je mogoče naročnik imel v mislih 0,1-1kg? V kolikor je odgovor pozitiven, potem prosimo da popravite enoto mere iz g v kg, saj izdelka, ki bi bil v gramaturi 0,1-1g na trgu ni.
2b, ZAHTEVANO PAKIRANJE, Enota - popravljamo v kg

7. Origano v embalaži, pakiran - ali je mogoče naročnik imel v mislih 0,1-1kg? V kolikor je odgovor pozitiven, potem prosimo da popravite enoto mere iz g v kg, saj izdelka, ki bi bil v gramaturi 0,1-1g na trgu ni.
2b, ZAHTEVANO PAKIRANJE, Enota - popravljamo v kg

8. Paprika, sladka, mleta, rdeča, pakirana - ali je mogoče naročnik imel v mislih 0,1-1kg? V kolikor je odgovor pozitiven, potem prosimo da popravite enoto mere iz g v kg, saj izdelka, ki bi bil v gramaturi 0,1-1g na trgu ni.
2b, ZAHTEVANO PAKIRANJE, Enota - popravljamo v kg

9. Poper, črni, mleti, pakiran - ali je mogoče naročnik imel v mislih 0,1-1kg? V kolikor je odgovor pozitiven, potem prosimo da popravite enoto mere iz g v kg, saj izdelka, ki bi bil v gramaturi 0,1-1g na trgu ni.
2b, ZAHTEVANO PAKIRANJE, Enota - popravljamo v kg

10. poper, črni, v zrnju, pakiran - ali je mogoče naročnik imel v mislih 0,1-1kg? V kolikor je odgovor pozitiven, potem prosimo da popravite enoto mere iz g v kg, saj izdelka, ki bi bil v gramaturi 0,1-1g na trgu ni.
2b, ZAHTEVANO PAKIRANJE, Enota - popravljamo v kg

11. mešani poper, v zrnju, pakiran- ali je mogoče naročnik imel v mislih 0,1-1kg? V kolikor je odgovor pozitiven, potem prosimo da popravite enoto mere iz g v kg, saj izdelka, ki bi bil v gramaturi 0,1-1g na trgu ni.
2b, ZAHTEVANO PAKIRANJE, Enota - popravljamo v kg

12. Peteršilj, suh, listi, pakiran - ali je mogoče naročnik imel v mislih 0,1-1kg? V kolikor je odgovor pozitiven, potem prosimo da popravite enoto mere iz g v kg, saj izdelka, ki bi bil v gramaturi 0,1-1g na trgu ni.
2b, ZAHTEVANO PAKIRANJE, Enota - popravljamo v kg

13. Česen v embalaži, grobo mleti, pakiran - ali je mogoče naročnik imel v mislih 0,1-1kg? V kolikor je odgovor pozitiven, potem prosimo da popravite enoto mere iz g v kg, saj izdelka, ki bi bil v gramaturi 0,1-1g na trgu ni.
2b, ZAHTEVANO PAKIRANJE, Enota - popravljamo v kg

14. rožmarin v embalaži, pakiran- ali je mogoče naročnik imel v mislih 0,1-1kg? V kolikor je odgovor pozitiven, potem prosimo da popravite enoto mere iz g v kg, saj izdelka, ki bi bil v gramaturi 0,1-1g na trgu ni.
2b, ZAHTEVANO PAKIRANJE, Enota - popravljamo v kg

16. Čokolada v prahu, min 36% kakavovih d. - ali lahko ponudimo izdelek v 250g pakiranju?
lahko

17. Kakav v granulah, kot Benquick, min 25% kakava - ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
lahko

26. čokoladni namaz, dvobarvni, kot Viki - v kolikor želite izdelek kot Viki zahtevajte izdelek, ki sicer je dvobarven, ampak da hkrati vsebuje lešnike. Hvala za razumevanje.
lahko

32. Sladkor mleti v vrečki - ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
lahko

34. Sladkor vanili - ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
lahko

39. tunina pašteta, 50% deleža tune, brez glutena, brez konzervansov in drugih aditivov, visoka vrednost omega 3, - izdelek ne obstaja. Prosimo za umik izdelka iz popisa. Ali lahko ponudimo npr. izdelek v 80g pakiranju, ki vsebuje 45% tunine? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za umik izdelka iz razpisa. Hvala
Popravljamo opis:
39. tunina pašteta, min. 30% deleža tune, brez glutena, brez konzervansov in drugih aditivov

49. Sardela v oljčnem olju, večje pakiranje - izdelka v 1705g pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 800g? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
lahko

62. Domača marmelada - marelica, min 70% sadja - ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 65% sadja? Izdelek z minimalno 70% sadja se namreč lahko dobi le v 225g pakiranju? Kaj od predlaganega je za naročnika sprejemljivo?
Popravili smo opis:
62. Ekstra domača marmelada - marelica, ki vsebuje min. 55% sadja


64. Domača marmelada - jagoda min. 70% sadja- ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 65% sadja? Izdelek z minimalno 70% sadja se namreč lahko dobi le v 225g pakiranju? Kaj od predlaganega je za naročnika sprejemljivo?
Popravili smo opis:
64. Ekstra domača marmelada - jagoda, ki vsebuje min. 55% sadja


66. Domača šipkova marmelada, min 70% sadja- ali lahko ponudimo izdelek v 225g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Popravili smo opis:
66. Ekstra domača marmelada - šipek, ki vsebuje min. 55% sadja

73. Kumarice delikatesne - ali lahko ponudimo običajne kumarice namesto delikatesnih (manjših)?
zahtevamo delikatesne - deklarirane

74. Kumarice delikatesne - delikatesne kumarice v tako velikem pakiranju ne obstajajo. Ali lahko ponudimo običajne kumarice?
lahko

89. Jedilni škrob, za zgoščevanje jedi - ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
lahko

99. Čokolešnik - ali lahko ponudimo izdelek v 1800g pakiranju?
lahko

104. Polnozrnati piškoti brez glutena, 8x22g - izdelek ni polnozrnat, sicer vsebuje sirup rjavega riža, a to ga še ne naredi polnozrnatega. Ali izdelek lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za umik izdelka iz razpisa. Hvala za razumevanje.
lahko ponudite pakirano do 500g

105. Keksi v obliki živalic Bambi - izdelek je dobavljiv v 150g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
lahko

114. kokosovo mleko s kalcijem 3x250ml - izdelek je ukinjen. Trenutno iščemo primeren nadomestek na trgu, pa ponudbe še nismo prejeli. Ali lahko umaknete izdelek iz razpisa.
artikel umikamo


115. Jogurt sojin z okusom 2x115g - bolj pravilen izraz je desert sojin z okusom. Ali naročnik želi sadni okus ali okus vanilija oz. čokolada. Izdelka se cenovno razlikujeta.
ponudite lahko vsaj dva različna okusa (navedite točno katere ponujate)

116. Desert brezmlečni rižev z okusom 2x100g - ali naročnik želi izdelek sadni okus ali okus vanilija oz. kakav v 4x100g pakiranju. Izdelka se namreč cenovno zelo razlikujeta.
ponudite lahko vsaj dva različna okusa (navedite točno katere ponujate)

117. Desert puding kokos bio, 2x125g - ali naročnik želi izdelek sadni okus ali okus vanilija v 125g oz. kakav v 2x125g pakiranju. Izdelki se namreč cenovno zelo razlikujeta.
ponudite lahko vsaj dva različna okusa (navedite točno katere ponujate)

121. bio marmelada jagoda, 70%s.d. - izdelek je brez glutena in brez dodanega sladkorja. Ali želite tak proizvod?
lahko

122. bio marmelada marelica, 70% s.d. - izdelek je brez glutena in brez dodanega sladkorja. Ali želite tak proizvod?
lahko

123. bio marmelada borovnica, 70% s.d. - izdelek je brez glutena in brez dodanega sladkorja. Ali želite tak proizvod?
lahko

127. kruh brez glutena, polnozrnati - izdelek, ki je polnozrnat se dobi v 350g pakiranju. Ali je naročnik mogoče imel v mislih temni kruh 250g? Povejte.
lahko 350g

145. Bio namaz s porom in bučkami Zwergenwiese - izdelek s tem okusom ne obstaja. Včasih je obstajal okus Granovita s porom in bučkami, pa je bil ukinjen. Sedaj vam lahko ponudimo bio namaz okus paradižnik-rukola, otroški, z baziliko, drobnjakom itd.
lahko

170. Gobova juha z jurčki, brez konzervansov - vse juhe so brez konzervansov. Ste mogoče imeli v mislih brez ojačevalcev okusa (natrijev glutaminat)?
Popravljamo opis:
170. Gobova juha z jurčki, brez mononatrijevega glutamata


Popravljamo opis:
171. Špargljeva juha, brez mononatrijevega glutamata


182. nektar, marelica, min. 43% sadni delež, tetrapak - ali lahko ponudimo izdelek nektar s 40% sadnega deleža marelice (izključno marelice). Hvala za razumevanje.
ne

187. 100% motni jabolčni sok z dodanim kalcijem, tetrapak - ali lahko namesto zahtevanega izdelka ponudimo bio jabolčni sok, ki pa nima dodanega kalcija? Prosimo za razumevanje.
lahko

194. Sadni sirup bezek - ali lahko ponudimo kakšen drugačen okus namesto bezka? Ali pa lahko ponudimo sirup bezeg v 1000ml pakiranju? Prosimo za razumevanje.
lahko 1l

195. Sadni sirup jabolko- ali lahko ponudimo kakšen drugačen okus namesto jabolka? Recimo borovnica, malina, višnja, banana-kivi?
ne

198. Smoothie sadni obrok, več okusov, tertrapak - ali lahko ponudimo izdelek v samostoječi blazinici z zamaškom? Izdelki iz tetrapaka se ukinjajo.
lahko

200. 100% sadni sirup, zgoščen sadni sok, višnja - ali lahko ponudimo sirup okus gozdni sadeži ali pa jabolko? Lahko tudi ponudimo sirup okus bezeg ali malina 100% sirup v 500ml. Kaj od predlaganega je naročniku všeč?
lahko 100% sadni sirup okus bezeg 0,5 l

LP


Datum objave: 25.01.2022   11:25
VPRAŠANJE
Spoštovani
zanima nas ali je dovoljeno odstopanje -+ 50% pri artiklih kjer imate opredeljeno pakiranje od-do?
primer: Muškatni orešček v embalaži, mleti, pakiran 100-250g(ali je dovoljeno odstopanje 100g-+50%, oziroma) 250g-+50%
Hvala za pojasnitev

sklop11 splošno prehrambeno blago
ali je pravilno zahtevano pakiranje od 0,1-1g. Najbrž gre za napako in ste želeli pakiranje od 0,1 -1 kg
2. Kumina, mleta 0,1-1 g
3. Lovor, suhi listi v vrečki, pakiran 0,1-1 g
4. Majaron v embalaži, pakiran 0,1-1 g
6. Timijan v embalaži, pakiran 0,1-1 g
7. Origano v embalaži, pakiran 0,1-1 g
8. Paprika, sladka, mleta, rdeča, pakirana 0,1-1 g
9. Poper, črni, mleti, pakiran 0,1-1 g
10. poper, črni, v zrnju, pakiran 0,1-1 g
11. mešani poper, v zrnju, pakiran 0,1-1 g
12. Peteršilj, suh, listi, pakiran 0,1-1 g
13. Česen v embalaži, grobo mleti, pakiran 0,1-1 g
14. rožmarin v embalaži, pakiran 0,1-1 g

16. Čokolada v prahu, min 36% kakavovih d. 100 g artikel v navedeni zahtevi obstaja v pakiranju 250g. Prosimo za popravek
17. Kakav v granulah, kot Benquick, min 25% kakava 400 g artikel imamo v pakiranju 1kg .Ali ga lahko ponudimo?
24. Kokosova moka 500 g ali lahko ponudimo pakiranje 200g
25. Zmes za krompirjevo testo 500-1000 g zmes za krompirjevo testo je v pakiraniu 10kg. Prosimo za popravek. Razno če ste imeli v mislih krompir pire. Kaj zahtevate?
34. Sladkor vanili 200 g artikel je v pakiranju 1kg. Prosimo za popravek
44. Tuna vrste »tunnus albacares« v olivnem olju kot Rio-mare 80 g artikel je v pakiranju 4*80g.Ali ga lahko ponudimo?
46. tunina v lastnem soku, velike konzerve 1705 g artikla v zahtevanem pakiranju in lastnem soku nismo našli. Prosimo za izbris postavke ali pa dovolite da ponudimo tuno v rastlinskem olju ali tuno v naravnem soku 160g
49. Sardela v oljčnem olju, večje pakiranje 1705 g artikla v zahtevanem pakiranju in oljčnem olju nismo našli.Ali lahko ponudimo sardine v rastlinskem olju in pakiranje 800g? V nasprotnem primeru prosimo za izbris postavke
57. Čokolada, jedilna, z najmanj 45% kakavovih deležev 500 g artikel imamo v pakiranju 200g .Ali ga lahko ponudimo?
58. Temna čokolada, z najmanj 85% kakavovih deležev 100-500 g ali lahko ponudimo temno čokolado z 72%
66. Domača šipkova marmelada, min 70% sadja 600 g Marmelade v tako visokem deležu ne obstajajo. Ali lahko ponudimo 55% sadni delež. V nasprotnem primeru prosimo za izbris postavke. Ali popravite in zahtevajte džem -LAHKO PONUDIMO DŽEM 375G Z 75% sadnega deleža
62. Domača marmelada - marelica, min 70% sadja 850 g Marmelade v tako visokem sadnem deležu ne obstajajo . Ali lahko ponudimo 55% sadni delež. V nasprotnem primeru prosimo za izbris postavke. Ali popravite postavko in zahtevajte džem . Lahko ponudimo džem 100% v pakiranju 240g
64. Domača marmelada - jagoda min. 70% sadja 600 g Marmelade v tako visokem sadnem deležu ne obstajajo . Ali lahko ponudimo 55% sadni delež. V nasprotnem primeru prosimo za izbris postavke. Ali popravite postavko in zahtevajte džem . Lahko ponudimo džem gozdni sadeži 70% v pakiranju 240g
71. Ketchup brez sladkorja 453-700 g ali lahko ponudimo pakiranje 435g
72. Koruza sladka 2,0-3 kg ali lahko ponudimo pakiranje 4,2 kg?
74. Kumarice delikatesne 4100 g delikatesne kumarice v velikem pakiranju ne obstajajo. Prosimo za izbris postavke ali dovolite da ponudimo običajne vložene kumarice
79. Gobe-šampinjoni rezani, v slanici, konzerva 1 kg artikel obstaja v pakiranju 400g ali 2,5 kg.Kaj ponudimo?
86. Prašek za puding, okus čokolade 45-50 g ali lahko ponudimo pakiranje 4*40g?
87. Prašek za puding, okus vanilije 50 g ali lahko ponudimo pakiranje 4*41g?
93. Bučna semena, cela, brez soli 200 g Ali i lahko ponudimo luščena bučna semena ? Ki vsebujejo 0,01g soli na 100g -
103. Piškoti brez alergenov, okus vanilija, 8x22g 176 g Artikla nismo našli .Prosimo za izbris postavke, ali pa dovolite da ponudimo žitne kekse z kakavom brez glutena jajac in mleka pakirane 150g
104. Polnozrnati piškoti brez glutena, 8x22g 176 g Artikla nismo našli .Prosimo za izbris postavke, ali dovolite da ponudimo kekse v sestavi
Moka (proso, tef, ajda), riževa polnozrnata moka 18%, rastlinske maščobe (karite, kokos), sladkor, ajdovi kosmiči, sirup iz invertnega sladkorja, koruzni škrob, kokosovi kosmiči 5%, tefovi kosmiči , manj masten kakav 2%, sončnično olje z visoko vsebnostjo
105. Keksi v obliki živalic Bambi 75 g artikla nismo našli, razno če ste imeli v mislih otroške kekse plazma znamke bambi 75g.A li lahko ponudimo navedeno
106. Kaša KVINOJA GOZDNI SADEŽI, brez alergenov, 7x30g 210 g artikla nismo našli. Prosimo za izbris postavke ali natančno obrazložitev oziroma blagovno znamko kaj ste imeli v mislih
107. jajčni nadomestek 200 g atikel je ukinjen, Prosimo za izbris postavke
111. bio rižev napitek vanilija 1 bio riževega napitka z vanilijo nismo našli. Ali lahko ponudimo bio rižev napitek brez vanilije? Ali rižev napitek z kalcijem. Kaj ponudimo?
113. bio pirin napitek 1 l artikla nismo našli.Ali lahko ponudimo bio sojin napitek ali kak drug bio napitek?
116. Desert brezmlečni rižev z okusom 2x100g 200 g artikel imamo v pakiranju 4*110g.Ali lahko ponudimo navedeno?
117. Desert puding kokos bio, 2x125g artikel imamo v posameznem pakiranju 125g -ali ga lahko ponudimo?
118. Desert puding kokos-ananas bio, 2x125g 230 g Navedenega okusa ne tržimo ali lahko ponudimo drug okus vpakiranju 125g-marelica-marakuja?
120. Nadomestek za sir, mozzarella rezine 180 g ali lahko ponudimo artikel ki niv rezinah
121. bio marmelada jagoda, 70%s.d. 225 g artikel imamo v 65% sadnem deležu in pakiranje 800g. Vljudno prosimo dovolite odstopanje
122. bio marmelada marelica, 70% s.d. 225 g artikel imamo v 65% sadnem deležu in pakiranje 800g. Vljudno prosimo dovolite odstopanje
123. bio marmelada borovnica, 70% s.d. 225 g artikel imamo v 65% sadnem deležu in pakiranje 800g. Vljudno prosimo dovolite odstopanje
127. kruh brez glutena, polnozrnati 250 ali lahko ponudimo večzrnati kruh brez glutena?
133. Polnozrnati riževi vaflji, brez soli 100-150 g artikla nismo našli.Prosimo za izbris postavke
134. Riževi vaflji s temno čokolado 100-150 g artikel imamo v pakiranju 65g. Ali ga lahko ponudinmo?
144. Bio namaz iz bazilike Zwergenwiese 180 g Artikla nismo našli. Prosimo za izbris postavke ali dovolite da ponudimo kak drug bio namaz npr .bio sojin namz z zelenjavo in zelišči 125g
145. Bio namaz s porom in bučkami Zwergenwiese 180 g Artikla nismo našli. Prosimo za izbris postavke ali dovolite da ponudimo drug bio namaz npr.bio sojin namaz iz bučk in zelene paprike 125g
147. Hrustljavi riževi kruhki, brez sledov glutena, jajc, oreščkov, mleka 125 Ne vemo kaj želite?Ali želite riževe vaflje? Prosimo navedite blagovno znamko kot pomoč pri izdelavi ponudbe .v nasprotnem primeru prosimo za izbris postavke
148. Večzrnati krekerji, brez glutena, brez sledov jajc, oreščkov, mleka 130 g artikla nismo našli.Prosimo dovolite da ponudimo kreker brez glutena sledi jajc mleka in oreščkov pakiran 200g ki ni večzrnati. V nasprotnem primeru prosimo za izbris postavke
149. Krekerji s kvinojo, brez sledov glutena, jajc, oreščkov, mleka 130 g artikla nismo našlI.ali lahko ponudimo kruhke s kvinojo brez glutena jajac oreščkov in mleka 150g v nasprotnem primeru prosimo za izbris postavke
150. Kvinojini kosmiči, brez sledov glutena, jajc, oreščkov in mleka 350 g navedenega artikla nismo našli.Prosimo za izbris postavke
155. čaj, okus brusnica, velika filter vrečka 1000 g artikla ni na tržišču ali lahko ponudimo kak drug okus npr vrtno sadje ali malino?
161. čaj, okus hibiskus, velika filter vrečka 1000 g artikel je samo v kombinaciji šipeh hibiskus. Prosimo da dovolite da ponudimo navedeno
172. Jušna osnova v prahu, bio 500-1000 g Artikla z oznako bio nismo našli.prosimo za izbris oznake bio
183. nektar, breskev, min. 50% sadni delež, tetrapak 1 l artikel je samo v kombinaciji z jabolkom ali ga lahko ponudimo?
192. nektar, borovnica, borovničev sok iz zgoščenega soka min. 24,00 %, tetrapak 0,2 l ali lahko ponudimo artikel iz zgoščenega soka borovnic, jabolk in aronije sd 40%
199. 100% sadni sirup, zgoščen sadni sok, jagoda 5 l ali lahko ponudimo okus jabolko
200. 100% sadni sirup, zgoščen sadni sok, višnja 5 l ali lahkjo ponudimo okus gozdni sadeži?
202. Pašteta čajna 30 g ali lahko ponudimo pakiranje 50g?
182. nektar, marelica, min. 43% sadni delež, tetrapak 1 l artikel je samo v kombinaciji z jabolkom.Ali ga lahko ponudimo?
192. nektar, borovnica, borovničev sok iz zgoščenega soka min. 24,00 %, tetrapak 0,2 l artikel imamo v sestavi iz zgoščenih sokov 40% sd,od tega 20% borovnice, 15%jabolka, 5% aronije .Ali ga lahko ponudimo?


sklop 6-zamrznjena zelenjava in sadje
g zamrznjene jagode 2,5 kg Glede na manjšo količino ali lahko ponudimo pakiranje 750G
13. Zamrznjene borovnice 2,5 kg Glede na manjšo količino ali lahko ponudimo pakiranje 750G
14. Zamrznjene višnje brez koščic 2,5 kg Glede na manjšo količino ali lahko ponudimo pakiranje 750G
15. Zamrznjene marelice v kockah 2,5 kg Glede na manjšo količino ali lahko ponudimo pakiranje 450G


Hvala za odgovore in lepo pozdravljeni


ODGOVOR

Spoštovani
zanima nas ali je dovoljeno odstopanje -+ 50% pri artiklih kjer imate opredeljeno pakiranje od-do?
primer: Muškatni orešček v embalaži, mleti, pakiran 100-250g(ali je dovoljeno odstopanje 100g-+50%, oziroma) 250g-+50%
Hvala za pojasnitev
DA, DOVOLJENO JE -/+ 50% TUDI pri artiklih, kjer je opredeljeno pakiranje od-do?


sklop11 splošno prehrambeno blago
ali je pravilno zahtevano pakiranje od 0,1-1g. Najbrž gre za napako in ste želeli pakiranje od 0,1 -1 kg
2. Kumina, mleta 0,1-1 g
3. Lovor, suhi listi v vrečki, pakiran 0,1-1 g
4. Majaron v embalaži, pakiran 0,1-1 g
6. Timijan v embalaži, pakiran 0,1-1 g
7. Origano v embalaži, pakiran 0,1-1 g
8. Paprika, sladka, mleta, rdeča, pakirana 0,1-1 g
9. Poper, črni, mleti, pakiran 0,1-1 g
10. poper, črni, v zrnju, pakiran 0,1-1 g
11. mešani poper, v zrnju, pakiran 0,1-1 g
12. Peteršilj, suh, listi, pakiran 0,1-1 g
13. Česen v embalaži, grobo mleti, pakiran 0,1-1 g
14. rožmarin v embalaži, pakiran 0,1-1 g
Pri zgoraj navedenih artiklih smo v stolpcu 2b - ZAHTEVANO PAKIRANJE Enota, popravili v KG.


16. Čokolada v prahu, min 36% kakavovih d. 100 g artikel v navedeni zahtevi obstaja v pakiranju 250g. Prosimo za popravek
lahko 250g

17. Kakav v granulah, kot Benquick, min 25% kakava 400 g artikel imamo v pakiranju 1kg .Ali ga lahko ponudimo?
lahko

24. Kokosova moka 500 g ali lahko ponudimo pakiranje 200g
lahko

25. Zmes za krompirjevo testo 500-1000 g zmes za krompirjevo testo je v pakiraniu 10kg. Prosimo za popravek. Razno če ste imeli v mislih krompir pire. Kaj zahtevate?
lahko 10 kg

34. Sladkor vanili 200 g artikel je v pakiranju 1kg. Prosimo za popravek
lahko 1 kg

44. Tuna vrste »tunnus albacares« v olivnem olju kot Rio-mare 80 g artikel je v pakiranju 4*80g.Ali ga lahko ponudimo?
lahko

46. tunina v lastnem soku, velike konzerve 1705 g artikla v zahtevanem pakiranju in lastnem soku nismo našli. Prosimo za izbris postavke ali pa dovolite da ponudimo tuno v rastlinskem olju ali tuno v naravnem soku 160g
lahko je v sončničnem olju - pakiranje 1000-1800g


49. Sardela v oljčnem olju, večje pakiranje 1705 g artikla v zahtevanem pakiranju in oljčnem olju nismo našli.Ali lahko ponudimo sardine v rastlinskem olju in pakiranje 800g? V nasprotnem primeru prosimo za izbris postavke
lahko sardine v navadnem olju, pakirane 500 g - 1800g

57. Čokolada, jedilna, z najmanj 45% kakavovih deležev 500 g artikel imamo v pakiranju 200g .Ali ga lahko ponudimo?
lahko

58. Temna čokolada, z najmanj 85% kakavovih deležev 100-500 g ali lahko ponudimo temno čokolado z 72%
lahko

66. Domača šipkova marmelada, min 70% sadja 600 g Marmelade v tako visokem deležu ne obstajajo. Ali lahko ponudimo 55% sadni delež. V nasprotnem primeru prosimo za izbris postavke. Ali popravite in zahtevajte džem -LAHKO PONUDIMO DŽEM 375G Z 75% sadnega deleža
Popravili smo opis:
66. Ekstra domača marmelada - šipek, ki vsebuje min. 55% sadja

62. Domača marmelada - marelica, min 70% sadja 850 g Marmelade v tako visokem sadnem deležu ne obstajajo . Ali lahko ponudimo 55% sadni delež. V nasprotnem primeru prosimo za izbris postavke. Ali popravite postavko in zahtevajte džem . Lahko ponudimo džem 100% v pakiranju 240g
Popravili smo opis:
62. Ekstra domača marmelada - marelica, ki vsebuje min. 55% sadja

64. Domača marmelada - jagoda min. 70% sadja 600 g Marmelade v tako visokem sadnem deležu ne obstajajo . Ali lahko ponudimo 55% sadni delež. V nasprotnem primeru prosimo za izbris postavke. Ali popravite postavko in zahtevajte džem . Lahko ponudimo džem gozdni sadeži 70% v pakiranju 240g
Popravili smo opis:
64. Ekstra domača marmelada - jagoda, ki vsebuje min. 55% sadja


71. Ketchup brez sladkorja 453-700 g ali lahko ponudimo pakiranje 435g
Popravili smo opis:
71. Ketchup brez dodanega sladkorja
lahko 435g

72. Koruza sladka 2,0-3 kg ali lahko ponudimo pakiranje 4,2 kg?
lahko

74. Kumarice delikatesne 4100 g delikatesne kumarice v velikem pakiranju ne obstajajo. Prosimo za izbris postavke ali dovolite da ponudimo običajne vložene kumarice
lahko

79. Gobe-šampinjoni rezani, v slanici, konzerva 1 kg artikel obstaja v pakiranju 400g ali 2,5 kg.Kaj ponudimo?
2,5 kg

86. Prašek za puding, okus čokolade 45-50 g ali lahko ponudimo pakiranje 4*40g?
lahko

87. Prašek za puding, okus vanilije 50 g ali lahko ponudimo pakiranje 4*41g?
lahko

93. Bučna semena, cela, brez soli 200 g Ali i lahko ponudimo luščena bučna semena ? Ki vsebujejo 0,01g soli na 100g -
lahko

103. Piškoti brez alergenov, okus vanilija, 8x22g 176 g Artikla nismo našli .Prosimo za izbris postavke, ali pa dovolite da ponudimo žitne kekse z kakavom brez glutena jajac in mleka pakirane 150g
lahko žitne kekse samo brez glutena do 500g

104. Polnozrnati piškoti brez glutena, 8x22g 176 g Artikla nismo našli .Prosimo za izbris postavke, ali dovolite da ponudimo kekse v sestavi
Moka (proso, tef, ajda), riževa polnozrnata moka 18%, rastlinske maščobe (karite, kokos), sladkor, ajdovi kosmiči, sirup iz invertnega sladkorja, koruzni škrob, kokosovi kosmiči 5%, tefovi kosmiči , manj masten kakav 2%, sončnično olje z visoko vsebnostjo
lahko ponudite kekse brez glutena, pakirano do 500g

105. Keksi v obliki živalic Bambi 75 g artikla nismo našli, razno če ste imeli v mislih otroške kekse plazma znamke bambi 75g.A li lahko ponudimo navedeno
lahko

106. Kaša KVINOJA GOZDNI SADEŽI, brez alergenov, 7x30g 210 g artikla nismo našli. Prosimo za izbris postavke ali natančno obrazložitev oziroma blagovno znamko kaj ste imeli v mislih
artikel brišemo

107. jajčni nadomestek 200 g atikel je ukinjen, Prosimo za izbris postavke
artikel brišemo

111. bio rižev napitek vanilija 1 bio riževega napitka z vanilijo nismo našli. Ali lahko ponudimo bio rižev napitek brez vanilije? Ali rižev napitek z kalcijem. Kaj ponudimo?
lahko oboje

113. bio pirin napitek 1 l artikla nismo našli.Ali lahko ponudimo bio sojin napitek ali kak drug bio napitek?
lahko - samo da je brez laktoze

116. Desert brezmlečni rižev z okusom 2x100g 200 g artikel imamo v pakiranju 4*110g.Ali lahko ponudimo navedeno?
lahko

117. Desert puding kokos bio, 2x125g artikel imamo v posameznem pakiranju 125g -ali ga lahko ponudimo?
lahko

118. Desert puding kokos-ananas bio, 2x125g 230 g Navedenega okusa ne tržimo ali lahko ponudimo drug okus vpakiranju 125g-marelica-marakuja?
lahko

120. Nadomestek za sir, mozzarella rezine 180 g ali lahko ponudimo artikel ki niv rezinah
lahko

121. bio marmelada jagoda, 70%s.d. 225 g artikel imamo v 65% sadnem deležu in pakiranje 800g. Vljudno prosimo dovolite odstopanje
lahko

122. bio marmelada marelica, 70% s.d. 225 g artikel imamo v 65% sadnem deležu in pakiranje 800g. Vljudno prosimo dovolite odstopanje
lahko

123. bio marmelada borovnica, 70% s.d. 225 g artikel imamo v 65% sadnem deležu in pakiranje 800g. Vljudno prosimo dovolite odstopanje
lahko

127. kruh brez glutena, polnozrnati 250 ali lahko ponudimo večzrnati kruh brez glutena?
lahko

133. Polnozrnati riževi vaflji, brez soli 100-150 g artikla nismo našli.Prosimo za izbris postavke
artikel brišemo

134. Riževi vaflji s temno čokolado 100-150 g artikel imamo v pakiranju 65g. Ali ga lahko ponudinmo?
lahko

144. Bio namaz iz bazilike Zwergenwiese 180 g Artikla nismo našli. Prosimo za izbris postavke ali dovolite da ponudimo kak drug bio namaz npr .bio sojin namz z zelenjavo in zelišči 125g
lahko

145. Bio namaz s porom in bučkami Zwergenwiese 180 g Artikla nismo našli. Prosimo za izbris postavke ali dovolite da ponudimo drug bio namaz npr.bio sojin namaz iz bučk in zelene paprike 125g
lahko

147. Hrustljavi riževi kruhki, brez sledov glutena, jajc, oreščkov, mleka 125 Ne vemo kaj želite?Ali želite riževe vaflje? Prosimo navedite blagovno znamko kot pomoč pri izdelavi ponudbe .v nasprotnem primeru prosimo za izbris postavke
lahko kot ŽITO CRISPY KRUHKI 5 ŽIT 150G

148. Večzrnati krekerji, brez glutena, brez sledov jajc, oreščkov, mleka 130 g artikla nismo našli.Prosimo dovolite da ponudimo kreker brez glutena sledi jajc mleka in oreščkov pakiran 200g ki ni večzrnati. V nasprotnem primeru prosimo za izbris postavke
artikel brišemo

149. Krekerji s kvinojo, brez sledov glutena, jajc, oreščkov, mleka 130 g artikla nismo našlI.ali lahko ponudimo kruhke s kvinojo brez glutena jajac oreščkov in mleka 150g v nasprotnem primeru prosimo za izbris postavke
artikel brišemo

150. Kvinojini kosmiči, brez sledov glutena, jajc, oreščkov in mleka 350 g navedenega artikla nismo našli.Prosimo za izbris postavke
artikel brišemo

155. čaj, okus brusnica, velika filter vrečka 1000 g artikla ni na tržišču ali lahko ponudimo kak drug okus npr vrtno sadje ali malino?
lahko

161. čaj, okus hibiskus, velika filter vrečka 1000 g artikel je samo v kombinaciji šipeh hibiskus. Prosimo da dovolite da ponudimo navedeno
lahko

172. Jušna osnova v prahu, bio 500-1000 g Artikla z oznako bio nismo našli.prosimo za izbris oznake bio
lahko ponudite kot vegeta natur ali drugo jušno zelenjavo sušeno, mleto, ki ni bio

183. nektar, breskev, min. 50% sadni delež, tetrapak 1 l artikel je samo v kombinaciji z jabolkom ali ga lahko ponudimo?
ne, želimo čisti nektar breskev 50% sd breskve

192. nektar, borovnica, borovničev sok iz zgoščenega soka min. 24,00 %, tetrapak 0,2 l ali lahko ponudimo artikel iz zgoščenega soka borovnic, jabolk in aronije sd 40%
lahko

199. 100% sadni sirup, zgoščen sadni sok, jagoda 5 l ali lahko ponudimo okus jabolko
lahko

200. 100% sadni sirup, zgoščen sadni sok, višnja 5 l ali lahkjo ponudimo okus gozdni sadeži?
lahko

202. Pašteta čajna 30 g ali lahko ponudimo pakiranje 50g?
ne

182. nektar, marelica, min. 43% sadni delež, tetrapak 1 l artikel je samo v kombinaciji z jabolkom.Ali ga lahko ponudimo?
da

192. nektar, borovnica, borovničev sok iz zgoščenega soka min. 24,00 %, tetrapak 0,2 l artikel imamo v sestavi iz zgoščenih sokov 40% sd,od tega 20% borovnice, 15%jabolka, 5% aronije .Ali ga lahko ponudimo?
dasklop 6-zamrznjena zelenjava in sadje
g zamrznjene jagode 2,5 kg Glede na manjšo količino ali lahko ponudimo pakiranje 750G
da

13. Zamrznjene borovnice 2,5 kg Glede na manjšo količino ali lahko ponudimo pakiranje 750G
da

14. Zamrznjene višnje brez koščic 2,5 kg Glede na manjšo količino ali lahko ponudimo pakiranje 750G
da

15. Zamrznjene marelice v kockah 2,5 kg Glede na manjšo količino ali lahko ponudimo pakiranje 450G
da

lpDatum objave: 04.02.2022   12:44
Podajamo dodatna pojasnila za 11. sklop: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

Spodaj navedene artikle ponudite v dozah/kozarčkih:
4. Majaron v embalaži, pakiran
5. Muškatni orešček v embalaži, mleti, pakiran
6. Timijan v embalaži, pakiran
7. Origano v embalaži, pakiran
13. Česen v embalaži, grobo mleti, pakiran
14. rožmarin v embalaži, pakiran


205. Granola jagoda-bela čokolada 1 kg
Lahko do 1 kg, lahko katero koli sadje, brez bele čokolade

206. Granola z oreščki in temno čokolado 1 kg
Lahko do 1 kg, lahko brez temne čokolade

210. Tortelini sirovi
Lahko sveže ali zamrznjene.

211. Tortelini špinačni
Lahko sveže ali zamrznjene.

LP