Dosje javnega naročila 000066/2022
Naročnik: GRM NOVO MESTO - center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto
Storitve: STORITEV VAROVANJA OBJEKTOV, PREMOŽENJA NAROČNIKA, PRENOSA GOTOVINE IN IZVAJANJA STORITEV POŽARNEGA VAROVANJA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 50.969,23 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000066/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.01.2022
JN000066/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.01.2022
JN000066/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.02.2022
JN000066/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000066/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
GRM NOVO MESTO - center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Milena Bartrelj
milena.bartelj@guest.arnes.si
+386 73934713
+386 73934710

Internetni naslovi
http://www.grm-nm.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/431001/razpisna_dokumentacija_JNMV16-2021.zip
ESPD: http://jr.grm-nm.si/razpisi/storitev-varovanja-objektov-premozenja-narocnika-prenosa-gotovine-izvajanja-storitev
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=9907
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: STORITEV VAROVANJA OBJEKTOV, PREMOŽENJA NAROČNIKA, PRENOSA GOTOVINE IN IZVAJANJA STORITEV POŽARNEGA VAROVANJA
Referenčna številka dokumenta: JN-9907
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
STORITEV VAROVANJA OBJEKTOV, PRENOSA GOTOVINE, STORITEV POŽARNEGA VAROVANJA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NOVO MESTO
II.2.4 Opis javnega naročila
STORITEV VAROVANJA OBJEKTOV, PRENOSA GOTOVINE, STORITEV POŽARNEGA VAROVANJA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
VSI POGOJI NAVEDENI V RAZPISNI DOKUMENTACIJI


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.01.2022   08:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.01.2022   09:00
Kraj: PORTAL


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.01.2022   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.01.2022   16:41
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Javno naročilo »Storitev varovanja objektov, premoženja naročnika, prenosa gotovine in izvajanja storitev požarnega varovanja« že samo po sebi pove katere storitve naročnik dejansko potrebuje.

Storitve, ki jih naročnik potrebuje so razvidne iz kratkega opis predmeta javnega naročila: V okviru javnega naročila je predvideno varovanja objektov, premoženja naročnika, prenosa gotovine in izvajanja storitev požarnega varovanja v sklopu šolskega kompleksa GRM NOVO MESTO-center biotehnike in turizma.

Vprašanja za naročnika:

1. Pojasnite zakaj mora izvajalec/ponudnik posedovati veljavni licenci za načrtovanje sistemov tehničnega varovanja in izvajanje sistemov tehničnega varovanja, saj iz javnega naročila ne izhaja zahteva po morebitnem načrtovanju sistemov tehničnega varovanja (in tudi ne izvajanju)?
Glede na sam razpis in potrebe naročnika bi bilo smiselna in zadostna licenca za izvajanje sistemov tehničnega varovanja v kolikor je seveda potreben servis, zamenjava ali nadgradnja že obstoječih tehničnih sistemov na objektih kjer se izvaja javno naročilo.

2. Pojasnite zakaj mora ponudnik storitev varovanja razpolagati z najmanj 4. intervencijskimi skupinami, ki so istočasno prisotne na terenu na območju Mestne občine Novo mesto (MO NM)?
Kdorkoli bo izvajal javno naročilo ima intervencijske skupine na razpolago za vse naročnike na tem območju. Vaša zahteva praktično pomeni, da mora imeti ponudnik za vsak vaš objekt ločeno oziroma posebno intervencijsko skupino. Pri izvedbi naročila pa ni »pomembno« število intervencijskih skupin temveč le odzivni čas (protipožarni sistemi standard 15 minut), ki ga mora ponudnik dosegati v primeru sprožitve (ali več hkratnih sprožitev) alarmnega sistema.

3. Pojasnite zakaj mora ponudnik storitev varovanja razpolagati z najmanj 2. razpoložljivimi varnostnimi osebami na območju Mestne občine Novo mesto in kaj je to »razpoložljiva varnostna oseba ter katere pa so njene naloge?

4. Pojasnite zakaj mora ponudnik storitev varovanja razpolagati z najmanj z 2. stalno razpoložljivima varnostnima tehnikoma na območju Mestne občine Novo mesto?

Ponavljamo, da iz razpisa ne izhaja potreba oziroma naročilo storitev izvajanja sistemov tehničnega varovanja, ravno tako pa je težko strokovno (in iz pogojev razpisa) razumeti zakaj morata biti stalno dosegljiva dva varnostna tehnika in to celo točno definirano, da morata imeti verjetno prijavljeno stalno bivališče na območju Mestne občina Novo Mesto!?

Po preučitvi razpisa in zahtevanih pogojev izhaja, da zelo verjetno zaradi privilegiranega položaja določenega (verjetno dolgoletnega) ponudnika varnostnih storitev naročnik krši 5. člen (načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki) ZJN-3!

V izogib težavam vam predlagamo, da pogoje v razpisu uskladite z realnimi potrebami, ki jih kot naročnik dejansko potrebujete.

Že vnaprej sem vam zahvaljujemo za strokovne odgovore!

Srečno, uspešno in predvsem zdravo 2022!


ODGOVOR

1. Pojasnite zakaj mora izvajalec/ponudnik posedovati veljavni licenci za načrtovanje sistemov tehničnega varovanja in izvajanje sistemov tehničnega varovanja, saj iz javnega naročila ne izhaja zahteva po morebitnem načrtovanju sistemov tehničnega varovanja (in tudi ne izvajanju)?
Glede na sam razpis in potrebe naročnika bi bilo smiselna in zadostna licenca za izvajanje sistemov tehničnega varovanja v kolikor je seveda potreben servis, zamenjava ali nadgradnja že obstoječih tehničnih sistemov na objektih kjer se izvaja javno naročilo.

Ponudnik mora posedovati obe licenci, ki so vezane na sisteme tehničnega varovanja. Naša institucija je v stalni razvojni fazi (novogradnja na Bajnofu, po požaru uničenih prostorov, nova univerza na naši lokaciji in pod našo pristojnostjo, inštitut za hrano, nove butične trgovine,...) z več lokacijami izvajanja storitev in se pojavljajo potrebe po postavitvi dodatnih sistemov tehničnih sistemov. Kot nam je znano iz zakona, ki velja za zasebno varovanje, je za postavitev dodatnih tehničnih sistemov potrebna tudi licenca za načrtovanje sistemov tehničnega varovanja. Na podlagi tega od navedenega pogoja ne odstopamo.
Ponudbena dokumentacija v točki 2.6 jasno omogoča možnost prijave s skupno ponudbo , s čimer ne omejujemo nastopa na razpisu nobenemu potencialnemu ponudniku. Z razpisom želimo pridobiti najboljšega možnega ponudnika z izpolnjevanjem zahtev iz razpisne dokumentacije (ali skupino ponudnikov).
2. Pojasnite zakaj mora ponudnik storitev varovanja razpolagati z najmanj 4. intervencijskimi skupinami, ki so istočasno prisotne na terenu na območju Mestne občine Novo mesto (MO NM)?
Kdorkoli bo izvajal javno naročilo ima intervencijske skupine na razpolago za vse naročnike na tem območju. Vaša zahteva praktično pomeni, da mora imeti ponudnik za vsak vaš objekt ločeno oziroma posebno intervencijsko skupino. Pri izvedbi naročila pa ni »pomembno« število intervencijskih skupin temveč le odzivni čas (protipožarni sistemi standard 15 minut), ki ga mora ponudnik dosegati v primeru sprožitve (ali več hkratnih sprožitev) alarmnega sistema.

V razpisni dokumentaciji je navedeno, da ponudnik razpolaga, kar ne pomeni, da morajo biti intervencijske skupine ves čas aktivne na terenu. Seveda glede na to, da gre za neko območje, to pomeni MO NM, nikakor ne predvidevamo, da je možnost razpoložljivih intervencijskih skupin namenjenih samo za objekte GRM NOVO MESTO, ampak terensko.

Navedeno dikcijo vseeno popravljamo in se pravilno glasi: »Ponudnik storitev varovanja razpolaga z najmanj 2. (dvema) intervencijskima skupinama, ki so istočasno prisotne na terenu na območju Mestne občine Novo mesto (MO NM).«.

Ponudbena dokumentacija v točki 2.6 jasno omogoča možnost skupne ponudbe, s čimer ne omejujemo nastopa na razpisu nobenemu potencialnemu ponudniku. Z razpisom želimo pridobiti najboljšega možnega ponudnika z izpolnjevanjem zahtev iz razpisne dokumentacije (ali skupino ponudnikov).

3. Pojasnite zakaj mora ponudnik storitev varovanja razpolagati z najmanj 2. razpoložljivimi varnostnimi osebami na območju Mestne občine Novo mesto in kaj je to »razpoložljiva varnostna oseba ter katere pa so njene naloge?

Navedeno pojasnjujemo iz razloga enake razpoložljivosti, kot je to navedeno pri prejšnjem vprašanju. Odziv na potrebo po prisotnosti varnostnika na naših površinah z nasadi (Srebrniče, Bajnof,-Trška Gora) mora biti po prihodu intervencijske skupine skoraj takojšen. Naloga varnostnikov je prisotnost na površinah po odhodu intervencijske skupine do naslednjega dne.

Ponudbena dokumentacija v točki 2.6 jasno omogoča možnost skupne ponudbe, s čimer ne omejujemo nastopa na razpisu nobenemu potencialnemu ponudniku. Z razpisom želimo pridobiti najboljšega možnega ponudnika z izpolnjevanjem zahtev iz razpisne dokumentacije (ali skupino ponudnikov).

4. Pojasnite zakaj mora ponudnik storitev varovanja razpolagati z najmanj z 2. stalno razpoložljivima varnostnima tehnikoma na območju Mestne občine Novo mesto?

Za naše objekte želimo najboljšo odzivnost tehnične službe, prisotnost na območju pomeni tudi takojšen odziv. Najbolj pereča problematika lahko nastane v naši kemijski učilnici in laboratoriju, predvsem pa hladilnici, kjer šteje vsaka minuta. Iz tega razloga smo v razpisni dokumentaciji izrecno zahtevali, da ima izvajalec varnostne tehnike v neposredni bližini. V razpisni dokumentaciji ni navedeno, da morata varnostna tehnika imeti prijavljeno stalno prebivališče v MO NM, ampak samo, da ima ponudnik 2. razpoložljiva varnostna tehnika na območju MO NM. Prav tako smo v razpisni dokumentaciji navedli, da mora imeti ponudnik pooblastilo za vzdrževanje tehničnih sistemov aktivnega požarnega javljanja proizvajalca DIGIT SIRA, ki je vgrajen v enem izmed naših objektov, saj iz leta 2019 že beležimo veliki požar, ko nam je zgorelo celo poslopje (hladilnic, skladišč, laboratorij, učilnice za praktični pouk,...)

Ponudbena dokumentacija v točki 2.6 jasno omogoča možnost skupne ponudbe, s čimer ne omejujemo nastopa na razpisu nobenemu potencialnemu ponudniku. Z razpisom želimo pridobiti najboljšega možnega ponudnika z izpolnjevanjem zahtev iz razpisne dokumentacije (ali skupino ponudnikov).

Vabimo vse zainteresirane kandidate, ki izpolnjujejo pogoje k predložitvi ponudbe,
S spoštoavnjem,