Dosje javnega naročila 000074/2022
Naročnik: GASILSKA ZVEZA CELJE, Dečkova cesta 36, 3000 Celje
Blago: NAKUP GASILSKEGA VOZILA GV-1 za potrebe PGD Babno
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000074/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.01.2022
JN000074/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.01.2022
JN000074/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.02.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000074/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
GASILSKA ZVEZA CELJE
Dečkova cesta 36
3000
SI
Celje
Slovenija
Janez Senica
gz.celje@telemach.net
+386 41763203
+386 41763203

Internetni naslovi
http://www.gz-celje.org

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/431083/RD_GZC_Babno.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=9918
I.4 Vrsta javnega naročnika
društvo, ki ima sofinancirane nakupe s strani naročnika
I.5 Glavna področja dejavnosti
zaščita in reševanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP GASILSKEGA VOZILA GV-1 za potrebe PGD Babno
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NAKUP GASILSKEGA VOZILA GV-1 za potrebe PGD Babno
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup gasilskega vozila GV-1 za potrebe PGD Babno, skladno s to razpisno dokumentacijo in po Tipizaciji gasilskih vozil Gasilske zveze
Slovenije, ki je veljavna na dan objave tega razpisa. Izbrani izvajalec bo za naročnika dobavil podvozje, na njem izdelal nadgradnjo gasilskega vozila z oznako GV-1 po tipizaciji
gasilskih vozil in v nadgradnjo vgradil opremo, ki mu jo bo dostavilo PGD.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Le v primeru višje sile.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.01.2022   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.01.2022   14:00
Kraj: ejn.gov.si

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb je javnoOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.01.2022   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.01.2022