Dosje javnega naročila 000135/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
Storitve: Prometno - inženirska operativna podpora v NCUP
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.167.686,40 EUR

JN000135/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.01.2022
JN000135/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.02.2022
JN000135/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.02.2022
JN000135/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.04.2022
JN000135/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.05.2022
JN000135/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000135/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 007-013948
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Langusova ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila MZI
mzi.jn@gov.si
+386 14788000

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/431109/objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=9923
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prometno - inženirska operativna podpora v NCUP
Referenčna številka dokumenta: 430-53/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
63712700
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Prometno-inženirska operativna podpora v NCUP obsega v prvi vrsti upravljanje z obstoječima rešitvama »Prometni model za urni promet - PTV VISUM« in »Dinamični simulacijski prometni model - PTV OPTIMA« (tehnične podrobnosti prometnega modela se nahajajo v JN št.: 2430-17-006 »Izdelava makroskopskega prometnega modela in vzpostavitev dinamičnega simulacijskega prometnega modela za Nacionalni center za upravljanje prometa«, dosegljivo na spletu) ter njuno dinamično integracijo s povezanimi obstoječimi in bodočimi informacijskimi ITS sistemi NCUP (prometno podatkovno skladišče, platforma za spremljanje masovnih podatkov vozil v gibanju (FCD), spremljanje zapor, multimodalne storitve, statična digitalna prometna infrastruktura DPI s prometnim GIS sistemom, storitve enotne točke dostopa do prometnih podatkov (NAP)). Operativna podpora prometnega inženirstva se nanaša na strokovno operativno prometno-inženirsko tehnično podporo za vse omenjene sisteme v fazah načrtovanja, razvoja, implement
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
63712700
63712710
72310000
72313000
72314000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prometno-inženirska operativna podpora v NCUP obsega v prvi vrsti upravljanje z obstoječima rešitvama »Prometni model za urni promet - PTV VISUM« in »Dinamični simulacijski prometni model - PTV OPTIMA« (tehnične podrobnosti prometnega modela se nahajajo v JN št.: 2430-17-006 »Izdelava makroskopskega prometnega modela in vzpostavitev dinamičnega simulacijskega prometnega modela za Nacionalni center za upravljanje prometa«, dosegljivo na spletu) ter njuno dinamično integracijo s povezanimi obstoječimi in bodočimi informacijskimi ITS sistemi NCUP (prometno podatkovno skladišče, platforma za spremljanje masovnih podatkov vozil v gibanju (FCD), spremljanje zapor, multimodalne storitve, statična digitalna prometna infrastruktura DPI s prometnim GIS sistemom, storitve enotne točke dostopa do prometnih podatkov (NAP)). Operativna podpora prometnega inženirstva se nanaša na strokovno operativno prometno-inženirsko tehnično podporo za vse omenjene sisteme v fazah načrtovanja, razvoja, implementacije, vzdrževanja v produkciji, nadgrajevanja in celovitega strateškega upravljanja sistemov in storitev NCUP.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
dodatne reference vodje prometnega inženirstva22
dodatne reference strokovnega kadra8

Cena – Ponder:
70
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Natančni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Natančni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.02.2022   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.02.2022   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.01.2022   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Langusova ulica 4
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.02.2022   11:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Menimo, da je garancija za resnost ponudbe nepotrebna! Prav tako ne razberemo pogojev za potrebe garancije za dobro izvedbo? Prosimo za spremembo in dopolnitev RD.

Hvala!

ODGOVOR št. 1

Glede zahtevanih finančnih zavarovanj ostaja razpisna dokumentacija nespremenjena. Spremljajte objave na portalu v zvezi z rokom veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe.

Lep pozdrav, MZI

Datum objave: 03.02.2022   11:12
VPRAŠANJE
Menimo, da je zavarovanje za resnost ponudbe nepotrebno in previsoko ocenjeno. Naročnika pozivamo, da spremeni zahtevano zavarovanje in zahteva zgolj menice, podobno kot na ostalih razpisih.

ODGOVOR št. 2


Glede zahtevanih finančnih zavarovanj ostaja razpisna dokumentacija nespremenjena. Spremljajte objave na portalu v zvezi z rokom veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe.

Lep pozdrav, MZI
Datum objave: 03.02.2022   11:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Iz razpisa ne razberemo ali je za kader predpisan delovni čas? Ali je predvideno delo ob nedeljah, parznikih? Kako je z obračunom ur za delo ob praznikih in/ali izmenskem delu? Ali je vsa potrebna delovna oprema na voljo pri naročniku? Kako je zagotovljeno parkiranje zaposlenih in/ali prehranjevanje med delovnim časom? Ali se koriščenja rednega dopusta šteje v delovni čas?


VPRAŠANJE
Pri nadomestnem kadru praktično ne bo mogoče nadomestiti vodjo (pomanjkanje kadra v Sloveniji), pri daljši odsotnosti z enakovrednim kadrom. Naročnik naj spremeni zahteve za vodjo in/ali pogoje nadomeščanja kadra.

VPRAŠANJE
Zahtevane reference za vodjo so (pre)visoko zastavljene. V Sloveniji smo s tovrstnim kadrom zelo omejeni! Predlagamo naročniku, da za tovrstni kader zahteva maksimalno 30% zasedenosti, saj so tovrstni kadri danes že vezani na druge pogodbe tako za Ministrstvo, kakor tudi za druge naročnike.

ODGOVOR št. 3:

V zvezi z zahtevami za kadre bo razpisna dokumentacija spremenjena. Spremljajte objave na portalu. Podaljšan bo tudi rok za oddajo ponudb, odpiranje ponudb in za vprašanja.

Glede delovnega časa;

Delovni čas je enak delovnem času NCUP. Kot je zapisano v točki 3.2.3.2. se zahteva prisotnost zahtevanih kadrov (po spremembi RD bosta to 2 izkušena prometna inženirja) za polni delovni čas (100% - 8 ur na delovni dan). Ponudnik se z oddajo ponudbe zaveže, da bo v primeru kakršnekoli odsotnosti teh dveh oseb (dopusti, bolniške oziroma katerekoli druge odsotnosti) zagotovil ustrezen nadomestni kader.

Torej 8-urni delovni čas od ponedeljka do petka. Prihod na delovno mesto od 7:00h do 9:00h, odhod po 8-urah od 15:00h do 17:00h. Vsa delovna oprema je zagotovljena pri naročniku. Parkiranje zaposlenih je zagotovljeno na ograjenem parkirišču. Koriščenje rednega dopusta se ne šteje v delovni čas, naročnik pričakuje od izvajalca, da zagotovi ustrezno nadomeščanje.

Glede vodje:

Pogoji za kadre bodo spremenjeni.

Lep pozdrav, MZI

Datum objave: 10.02.2022   11:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na objavljene spremembe razpisne dokumentacije smo opazili, da niste, v skladu s spremembami, popravili tudi prvih dveh alinej drugega odstavka 4. člena pogodbe. Zanima nas ali to sami popravimo ali boste popravke naredili vi.

Lep pozdrav.


ODGOVOR št. 4

Spoštovani,

hvala za opozorilo.

Naročnik navedbe v prvih dveh alinejah drugega odstavka 4.člena pogodbe, ki se glasita:
»Izvajalec se obvezuje, da bo:
zagotovil stalno prisotnost 2 kadrov (stalni kader) s polnim delovnim časom (okvirno 160 ur/mesec) v prostorih NCUP. V primeru dopustov in bolniških ali drugih kratkotrajnih odsotnosti (do 3 tedne) izvajalec na lokaciji NCUP zagotovi nominirani nadomestni kader;
v primeru odsotnosti, daljših od treh tednov, izvajalec zagotovi kader, ki izpolnjuje enake pogoje kot stalni kader«

spreminja na način, da se pravilno glasita:

»Izvajalec se obvezuje, da bo:
zagotovil stalno prisotnost 2 kadrov (stalni kader) s polnim delovnim časom (okvirno 160 ur/mesec) v prostorih NCUP. V primeru dopustov in bolniških ali drugih kratkotrajnih odsotnosti (do največ 6 tednov v enem kosu in kumulativno do največ 10 tednov v letu) izvajalec na lokaciji NCUP zagotovi nominirani nadomestni kader;
v primeru odsotnosti, daljših od 6 tednov v enem kosu ali več kot kumulativno 10 tednov v enem letu, izvajalec zagotovi kader, ki izpolnjuje enake pogoje kot stalni kader«

Lep pozdrav, SJN MZI


Datum objave: 11.02.2022   12:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali se lahko predloži zavarovanje za resnost ponudbe kot varno elektronsko podpisan dokument, podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom garanta?

Lep pozdrav,
ODGOVOR št. 5

Spoštovani,

da.

Lep pozdrav, SJN MZI


Datum objave: 14.02.2022   08:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V obrazcu 7.1.: Garancija za resnost ponudbe, je kot UPRAVIČENEC navedeno Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, Ljubljana. Glede na to, da je uradni naziv upravičenca Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, prosimo za navodilo, da lahko v garanciji uporabimo/navajamo uradni naziv.

Hvala in lep pozdrav,


ODGOVOR št. 6

Spoštovani,

oba načina izpolnitve garancije sta možna.

Lep pozdrav, SJN MZI