Dosje javnega naročila 000152/2022
Naročnik: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana
Storitve: Razpis za storitve imenovanih zdravnikov, zdravnikov - članov zdravstvene komisije, zdravnikov izvedencev in finančno medicinskih nadzornikov za ZZZS za obdobje od 2022 do 2024
ZJN-3:
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 274.934,36 EUR

JN000152/2022-R01 - Socialne in druge posebne storitve - javna naročila (EU 21 - SL), objavljeno dne 11.01.2022
JN000152/2022-R02 - Socialne in druge posebne storitve - javna naročila (EU 21 - SL), objavljeno dne 12.07.2022
JN000152/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.07.2022
JN000152/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 13.07.2022
JN000152/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 13.07.2022
JN000152/2022-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 13.07.2022
JN000152/2022-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 13.07.2022
JN000152/2022-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 13.07.2022
JN000152/2022-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 13.07.2022
JN000152/2022-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 13.07.2022
JN000152/2022-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 13.07.2022
JN000152/2022-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 13.07.2022
JN000152/2022-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 13.07.2022
JN000152/2022-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 13.07.2022
JN000152/2022-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 13.07.2022
JN000152/2022-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 13.07.2022
JN000152/2022-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 13.07.2022
JN000152/2022-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 13.07.2022
JN000152/2022-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 13.07.2022
JN000152/2022-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 13.07.2022
JN000152/2022-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 13.07.2022
JN000152/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 15.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000152/2022-R01 Socialne in druge posebne storitve - javna naročila (EU 21 - SL) 2022/S 008-016355

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
Obvestilo o naročilu
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Miklošičeva cesta 24
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Matjaž Jamnik
IJN@zzzs.si
+386 13077279

Internetni naslovi
http://zzzs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/431145/RD_objavljena.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Razpis za storitve imenovanih zdravnikov, zdravnikov - članov zdravstvene komisije, zdravnikov izvedencev in finančno medicinskih nadzornikov za ZZZS za obdobje od 2022 do 2024
Referenčna številka dokumenta: SKU-ZDR-13/048/21-S, 430-55/2021-DI/27
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
75122000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Upravne in svetovalne storitve zdravnikov za potrebe ZZZS v letih 2022-2024, in sicer storitve izvajanja nalog imenovanega zdravnika, izvajanja nalog zdravnika - člana zdravstvene komisije in izvajanja nalog zdravnika izvedenca.

Storitve finančno medicinskega nadzora zdravstvenih delavcev za potrebe ZZZS v letih 2022-2024, in sicer storitve izvajanja teh nadzorov v zdravstvenih dejavnosti na vseh treh ravneh zdravstvenega varstva - za nadzore skupin primerljivih primerov (SPP), za nadzore specialističnih ambulant ter za nadzore patronaže in nege , vključno z delom na sestankih nadzornikov ZZZS.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: OE Celje naloge imenovanega zdravnika in zdravnika izvedenca
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
75122000
85148000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Upravne in svetovalne storitve zdravnikov za potrebe ZZZS v letih 2022-2024, in sicer storitve izvajanja nalog imenovanega zdravnika iz 81. člena ZZVZZ in izvajanja nalog zdravnika izvedenca iz 258. člena Pravil OZZ , ki poda izvedensko mnenje na zahtevo uradne osebe ZZZS, ko ta odloča na podlagi 81., 82. ali 84. člena ZZVZZ ali v primeru izjemnih odobritev na podlagi tretjega odstavka 259. člena Pravil OZZ.
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: OE Krško naloge imenovanega zdravnika in zdravnika izvedenca
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
75122000
85148000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
Upravne in svetovalne storitve zdravnikov za potrebe ZZZS v letih 2022-2024, in sicer storitve izvajanja nalog imenovanega zdravnika iz 81. člena ZZVZZ in izvajanja nalog zdravnika izvedenca iz 258. člena Pravil OZZ , ki poda izvedensko mnenje na zahtevo uradne osebe ZZZS, ko ta odloča na podlagi 81., 82. ali 84. člena ZZVZZ ali v primeru izjemnih odobritev na podlagi tretjega odstavka 259. člena Pravil OZZ.
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: OE Kranj naloge imenovanega zdravnika in zdravnika izvedenca
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
75122000
85148000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kranj
II.2.4 Opis javnega naročila
Upravne in svetovalne storitve zdravnikov za potrebe ZZZS v letih 2022-2024, in sicer storitve izvajanja nalog imenovanega zdravnika iz 81. člena ZZVZZ in izvajanja nalog zdravnika izvedenca iz 258. člena Pravil OZZ , ki poda izvedensko mnenje na zahtevo uradne osebe ZZZS, ko ta odloča na podlagi 81., 82. ali 84. člena ZZVZZ ali v primeru izjemnih odobritev na podlagi tretjega odstavka 259. člena Pravil OZZ.
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: OE Ljubljana naloge imenovanega zdravnika in zdravnika izvedenca
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
75122000
85148000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Upravne in svetovalne storitve zdravnikov za potrebe ZZZS v letih 2022-2024, in sicer storitve izvajanja nalog imenovanega zdravnika iz 81. člena ZZVZZ in izvajanja nalog zdravnika izvedenca iz 258. člena Pravil OZZ , ki poda izvedensko mnenje na zahtevo uradne osebe ZZZS, ko ta odloča na podlagi 81., 82. ali 84. člena ZZVZZ ali v primeru izjemnih odobritev na podlagi tretjega odstavka 259. člena Pravil OZZ.
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: OE Novo mesto naloge imenovanega zdravnika in zdravnika izvedenca
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
75122000
85148000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Upravne in svetovalne storitve zdravnikov za potrebe ZZZS v letih 2022-2024, in sicer storitve izvajanja nalog imenovanega zdravnika iz 81. člena ZZVZZ in izvajanja nalog zdravnika izvedenca iz 258. člena Pravil OZZ , ki poda izvedensko mnenje na zahtevo uradne osebe ZZZS, ko ta odloča na podlagi 81., 82. ali 84. člena ZZVZZ ali v primeru izjemnih odobritev na podlagi tretjega odstavka 259. člena Pravil OZZ.
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: OE Krško naloge zdravnika izvedenca psihiatra
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
75122000
85148000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
Upravne in svetovalne storitve zdravnikov za potrebe ZZZS v letih 2022-2024, in sicer storitve izvajanja nalog zdravnika izvedenca iz 258. člena Pravil OZZ , ki poda izvedensko mnenje na zahtevo uradne osebe ZZZS, ko ta odloča na podlagi 81., 82. ali 84. člena ZZVZZ ali v primeru izjemnih odobritev na podlagi tretjega odstavka 259. člena Pravil OZZ.
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Direkcija naloge zdravnika izvedenca pulmologa (trajno zdravljenje s kisikom na domu)
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
75122000
85148000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Upravne in svetovalne storitve zdravnikov za potrebe ZZZS v letih 2022-2024, in sicer storitve izvajanja nalog zdravnika izvedenca iz 258. člena Pravil OZZ , ki poda izvedensko mnenje na zahtevo uradne osebe ZZZS, ko ta odloča na podlagi 81., 82. ali 84. člena ZZVZZ ali v primeru izjemnih odobritev na podlagi tretjega odstavka 259. člena Pravil OZZ.
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Direkcija naloge finančno-medicinskega nadzornika
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
75122000
85148000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve finančno medicinskega nadzora zdravstvenih delavcev za potrebe ZZZS v letih 2022-2024, in sicer storitve izvajanja teh nadzorov v zdravstvenih dejavnosti na vseh treh ravneh zdravstvenega varstva - za nadzore skupin primerljivih primerov (SPP), za nadzore specialističnih ambulant ter za nadzore patronaže in nege, vključno z delom na sestankih nadzornikov ZZZS.
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
II.3 Predvideni datum objave obvestila o naročilu


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Glej razpisno dokumentacijo na povezavi v uvodu tega obvestila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Oblika postopka

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.10 Opredelitev nacionalnih pravil, ki veljajo za postopek

IV.1.11 Glavne značilnosti postopka oddaje

IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.01.2022   08:00
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.5 Predvideni datum začetka postopka oddaje naročila

IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: OE Celje naloge imenovanega zdravnika in zdravnika izvedenca

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: OE Krško naloge imenovanega zdravnika in zdravnika izvedenca

Sklop 3

Številka sklopa: 3
Naslov: OE Kranj naloge imenovanega zdravnika in zdravnika izvedenca

Sklop 4

Številka sklopa: 4
Naslov: OE Ljubljana naloge imenovanega zdravnika in zdravnika izvedenca

Sklop 5

Številka sklopa: 5
Naslov: OE Novo mesto naloge imenovanega zdravnika in zdravnika izvedenca

Sklop 6

Številka sklopa: 6
Naslov: OE Krško naloge zdravnika izvedenca psihiatra

Sklop 7

Številka sklopa: 7
Naslov: Direkcija naloge zdravnika izvedenca pulmologa (trajno zdravljenje s kisikom na domu)

Sklop 8

Številka sklopa: 8
Naslov: Direkcija naloge finančno-medicinskega nadzornika


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.01.2022   10:00

Dodatne informacije:
Ponudnik odda svojo ponudbo tako, da:
- v slovenskem jeziku ustrezno izpolni, podpiše (s strani pooblaščene osebe) in žigosa (če posluje z žigom) priloženo prijavo ter ustrezno izpolni njeno prilogo,
- zbere v prijavi zahtevana dokazila, če ZZZS z njimi še ne razpolaga;
- poskrbi, da se prijava, njena priloga in zahtevana dokazila, s katerimi ZZZS še ne razpolaga, skenira ter vse skupaj predloži po elektronski poti na e-poštni naslov zdravniki@zzzs.si, najkasneje do 21.1.2022 do 08:00 ure.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Miklošičeva cesta 24
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.01.2022