Dosje javnega naročila 000153/2022
Naročnik: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
Storitve: Nadzor nad izgradnjo stanovanjske soseske Nova Dolinska v Kopru
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 275.720,00 EUR

JN000153/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.01.2022
JN000153/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.01.2022
JN000153/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.02.2022
JN000153/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 18.03.2022
JN000153/2022-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Popravek, objavljeno dne 24.03.2022
JN000153/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.04.2022
JN000153/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 02.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000153/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 008-015771
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Katarina Tomšič
katarina.tomsic@ssrs.si
+386 14710500
+386 14710503

Internetni naslovi
https://ssrs.si/

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA
Verdijeva ulica 10
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
tajnistvo@jss-mok.si
+386 59699404

Internetni naslovi
https://www.jss-mok.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/431213/RD_JN_22-2021.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=9950
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadzor nad izgradnjo stanovanjske soseske Nova Dolinska v Kopru
Referenčna številka dokumenta: JN 22/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71700000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Nadzor nad izgradnjo stanovanjske soseske Nova Dolinska v Kopru
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 279.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadzor nad izgradnjo stanovanjske soseske Nova Dolinska v Kopru
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 279.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 21
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Rok izvedbe del se lahko podaljša skladno z 8. členom vzorca pogodbe.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.02.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.02.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.01.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.01.2022   15:22
VPRAŠANJE 1
Zanima nas ali lahko v vlogi inženirja za kakovst nastopa pooblačeni inženir z članstvom in vpisom v imenik pooblaščenih arhitekov, ki ima pravico nastopati kot odgovorni projektant načrtov arhitekure za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte, kot odgovorni nadzornik za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte in je v enaki vlogi že v preteklosti sodeloval za vas na podobnem razpisu?
ODGOVOR 1
Ne. Naročnik je določil pogoje skladno s svojimi potrebami in vztraja pri zahtevah iz razpisne dokumentacije.

VPRAŠANJE 2
prosimo, da popravite zahteve za kadre tako, da je lahko inzenir za kakovost tudi nadzorni inzenir strojne ali elektro stroke.
ODGOVOR 2
Ne. Naročnik zahteva, da sta inženir za kakovost in nadzornik nad strojno inštalacijskimi deli in opremo oziroma nadzornik nad elektro inštalacijskimi deli in opremo ločena kadra.

Naročnik dodatno pojasnjuje, da dopušča dve vlogi v eni osebi samo za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta. Združevanje drugih funkcij ni dopustno.


VPRAŠANJE 3
ali lahko nastopa kot vodja nadzora in nadzornik gradbenih in obrtniskih del ter inzenir za kakovost ista oseba?
ODGOVOR 3
Ne, naročnik zahteva, da sta inženir za kakovost in vodja nadzora, ki bo hkrati po pogodbi nastopal tudi v funkciji nadzora nad gradbenimi in obrtniškimi deli ter opravljal inženirske storitve in koordinacijo ločena kadra.

Naročnik dodatno pojasnjuje, da dopušča dve vlogi v eni osebi samo za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta. Združevanje drugih funkcij ni dopustno.

VPRAŠANJE 4
prosim za odgovore na vprasanja
ODGOVOR 4
Naročnik na vprašanja odgovarja skladno določili razpisne dokumentacije in ZJN-3.

Datum objave: 26.01.2022   15:24
VPRAŠANJE 5 z dne 21.01.2022 ob 12:00
Spoštovani,

glede na zahtevnost ponudbe (pridobivanje vseh vodilnih PGD map in PRAVNOMOČNIH uporabnih dovoljenj, veliko število strokovnjakov) in trenutne razmere glede Covid-a - ogromno ljudi je zbolelo in je v karantenah - podaljšate rok za pripravo ponudbe za vsaj 1 teden. Vemo, da ste napisali, da boste vodilne mape in UD zahtevali v fazi preverjanja ponudbe, ampak mi moramo vse to imeti že pred samo oddajo.

Za razumevanje se vam že v naprej zahvaljujemo.
Lep pozdrav

ODGOVOR 5
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb, in sicer je nov rok za oddajo ponudb 14.2.2022 do 10.00 ure.
Naročnik bo spremenjen datum objavil tudi preko popravka na Portalu javnih naročil.

VPRAŠANJE 6 z dne 25.01.2022 ob 17:04
Spoštovani

Iz RD izhaja da se kot ustrezne upoštevajo reference, ki izhajajo storitev pri novogradnji objekta oz. več objektov.

Zanima nas ali bo naročnik upošteval kot ustrezno upošteval referenco, ki izhaja iz kompletne rekonstrukcije objekta, pri kateri je bila izvedena celovita statična prenova konstrukcije vključno s temeljenjem ter izvedba vseh ostalih GOI del kompletno na novo.

Lep pozdrav

ODGOVOR 6
Naročnik ne sprejema predloga za razširitev reference na rekonstrukcije.

VPRAŠANJE 7 z dne 26.01.2022 ob 12:49
Naprošamo za posredovanje odgovorov na vprašanja.

ODGOVOR 7
Naročnik bo vse odgovore posredoval v zakonskem roku.