Dosje javnega naročila 000105/2022
Naročnik: OBČINA ŠENTILJ, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slov. goricah
Storitve: UREJANJE ZELENIH POVRŠIN V OBČINI ŠENTILJ
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 62.098,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000105/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.01.2022
JN000105/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.01.2022
JN000105/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.01.2022
JN000105/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.02.2022
JN000105/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.02.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000105/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠENTILJ
Maistrova ulica 2
2212
SI032
Šentilj v Slov. goricah
Slovenija
Nataša Vouk
natasa.vouk@sentilj.si
+386 26506209

Internetni naslovi
http://www.sentilj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/431292/ESPD__ZELENE_POVRSINE.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/431292/espd/ESPD__ZELENE_POVRSINE.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=9942
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: UREJANJE ZELENIH POVRŠIN V OBČINI ŠENTILJ
Referenčna številka dokumenta: 430-14/2022-103
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77310000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Urejanje zelenih javnih površin v Občini Šentilj
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OBČINA ŠENTILJ
II.2.4 Opis javnega naročila
Urejanje zelenih javnih površin v Občini Šentilj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
ANEKS
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
v skladu z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.01.2022   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.01.2022   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.01.2022   12:00

Dodatne informacije:
Na spletni strani https://www.sentilj.si/objave/58
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.01.2022