Dosje javnega naročila NMV3178/2012
Naročnik: UKC Ljubljana 
Storitve: Strokovne storitve, povezane z računalniki
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV3178/2012 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.12.2012
NMV45/2013 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 08.01.2013
NMV1128/2013 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.05.2013
    NMV1128/2013 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA MALE VREDNOSTI

Storitve

Strokovne storitve, povezane z računalniki

Datum objave: 14. 5. 2013
Številka objave: NMV1128/2013


Podatki o obvestilu o naročilu, na katero se nanasa to obvestilo o oddaji naročila:
NMV3178/2012, Storitve: Strokovne storitve, povezane z računalniki; datum objave: 20. 12. 2012 (NMV1)
Naročnik: UKC Ljubljana, ZALOŠKA CESTA 2, SI-1000 LJUBLJANA, kontakt: karmen.trselic@kclj.si, tel.: +386 15222273, telefaks: +386 15222764, e-pošta: karmen.trselic@kclj.si

Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: UKC Ljubljana, ZALOŠKA CESTA 2, Kontakt: karmen.trselic@kclj.si, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 15222273. Telefaks +386 15222764. E-pošta karmen.trselic@kclj.si.
Internetni naslovi: http://www.kclj.si
I.2)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Izvedba aktivnosti TELEGENETIKE za projekt SIGN
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Izvedbe aktivnosti TELEGENETIKE za projekt SIGN.

Podrobnejše strokovne zahteve naročnika za izvedbo aktivnosti TELEGENETIKE za projekt SIGN so razvidne iz priložene razpisne dokumentacije!
I.5)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 72590000 (Strokovne storitve, povezane z računalniki)
I.6)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL: Vrednost: 38906,40 EUR, z 20 % DDV
I.7)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.8)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Mednarodni strokovno-raziskovalni projekt SIGN (Slovenska -italijanska genetska mreža) , sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
I.9)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV3178/2012 z dne 20. 12. 2012
I.10)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.11)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 14. 5. 2013
SKLOP ŠT.
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 4. 4. 2013
2)ŠTEVILO PREJETIH PONUDB 2
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: ABBM soft, d.o.o. Ljubljana, Škrabčeva ulica 31, SI-1000 Ljubljana.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 40000,00 EUR, z 20 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 38906,40 EUR, z 20 % DDV
Trajanje pogodbe: 19 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA