Dosje javnega naročila 000193/2022
Naročnik: LEKARNA SLOVENSKA BISTRICA, Partizanska ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica
Blago: Hitri antigenski testi za samotestiranje na SARS-Cov-2
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 397.380,00 EUR

JN000193/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.01.2022
JN000193/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.02.2022
JN000193/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.02.2022
JN000193/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000193/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 010-017803
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
LEKARNA SLOVENSKA BISTRICA
Partizanska ulica 1
2310
SI
Slovenska Bistrica
Slovenija
MARTINA Krošel
martina.krosel@lekarna-slb.si
+386 28430443
+386 28430444

Internetni naslovi
https://lekarna-slov.bistrica.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/431429/Hitri_testi_javno_narocilo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=9993
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Hitri antigenski testi za samotestiranje na SARS-Cov-2
Referenčna številka dokumenta: JN-1/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Hitri antigenski testi za samotestiranje na SARS-Cov-2
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 434.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenska Bistrica
II.2.4 Opis javnega naročila
Hitri antigenski testi za samotestiranje na SARS-Cov-2
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
Pospešen postopek.
Utemeljitev:
Naročnik je skladno s četrtim odstavkom 40. člena ZJN-3 določil krajši rok za prejem ponudb.
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.01.2022   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.05.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.01.2022   14:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.01.2022   13:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
LEKARNA SLOVENSKA BISTRICA
Partizanska ulica 1
2310
Slovenska Bistrica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.01.2022   08:38
Vprašanje:
Spoštovani,
ali lahko ponudimo pakiranje po 5 kos ali pakiranje po 5 kos in ne celotnega sklopa.
Hvala za odgovor!

Odgovor:
Spoštovani,
predmet javnega naročila je sukcesivna dobava hitrih antigenskih testov za samotestiranje na SARS-Cov-2, in sicer:
- 46.320 kosov - pakiranje po 5 kom (škatla s 5 testi)
in
- 24.000 kosov - pakiranje po 1 kom (škatla z 1 testom)

Ponudniki morajo v svoji ponudbi torej ponuditi tako pakiranje po 5 kom (škatla s 5 testi) kot tudi pakiranje po 1 kom (škatla z 1 testom). Ponudba s pakiranjem zgolj po 5 kom torej ni ustrezna.
Lep pozdravVprašanje:
Spoštovani,
Vezano na navedbo referenčnega naročila nas zanima ali lahko navedemo naročnika, ki smo mu dobavili profesionalne hitre teste za COVID-19?
Hvala in lep pozdrav.

Odgovor:
Spoštovani,
kot referenca se lahko predloži le referenčna dobava, ki se navezuje na dobavo hitrih antigenskih testov za samotestiranje na SARS-CoV-2 in ne profesionalnih hitrih testov.
Lep pozdrav

Vprašanje:
Spoštovani,
zanima me, če je možno oddati le bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali se lahko namesto bančne garancije nakaže kavcija?
Najlepša hvala za odgovor.

Odgovor:
Spoštovani,
namesto bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih del naročniku lahko izbrani ponudnik predloži tudi kavcijsko zavarovanje v enakovredni vsebini (gl. B.02.10. Zahteve naročnika glede finančnih zavarovanj v zvezi z naročilom, pogoj 12, str. 19. razpisne dokumentacije).
Lep pozdrav
Vprašanje:
Spoštovani,
Vljudno vas prosimo, da dovolite oddajo referenčnega potrdila na obrazcu iz drugega razpisa. Da ne nadlegujemo naših strank ponovno.
Hvala v naprej za razumevanje.

Odgovor:
Spoštovani,
v kolikor takšno referenčno potrdilo vsebuje vse podatke, ki se zahtevajo v razpisni dokumentaciji tega postopka (OBRAZEC 7: REFERENČNO POTRDILO), je le-to sprejemljivo.
Lep pozdrav

Datum objave: 18.01.2022   08:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima me, če je možno oddati le bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali se lahko namesto bančne garancije nakaže kavcija?

Najlepša hvala za odgovor.ODGOVOR

Spoštovani,

namesto bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih del naročniku lahko izbrani ponudnik predloži tudi kavcijsko zavarovanje v enakovredni vsebini (gl. B.02.10. Zahteve naročnika glede finančnih zavarovanj v zvezi z naročilom, pogoj 12, str. 19. razpisne dokumentacije).

Lep pozdravDatum objave: 18.01.2022   08:40
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik.

Vljudno vas prosimo, da dovolite oddajo referenčnega potrdila na obrazcu iz drugega razpisa. Da ne nadlegujemo naših strank ponovno.
Hvala v naprej za razumevanje.

ODGOVOR
Spoštovani,

v kolikor takšno referenčno potrdilo vsebuje vse podatke, ki se zahtevajo v razpisni dokumentaciji tega postopka (OBRAZEC 7: REFERENČNO POTRDILO), je le-to sprejemljivo.

Lep pozdrav
Datum objave: 18.01.2022   08:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na navedbo referenčnega naročila nas zanima ali lahko navedemo naročnika, ki smo mu dobavili profesionalne hitre teste za COVID-19?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

kot referenca se lahko predloži le referenčna dobava, ki se navezuje na dobavo hitrih antigenskih testov za samotestiranje na SARS-CoV-2 in ne profesionalnih hitrih testov.

Lep pozdrav


Datum objave: 18.01.2022   08:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko ponudimo pakiranje po 5 kos ali pakiranje po 5 kos in ne celotnega sklopa.

Hvala za odgovor!

ODGOVOR

Spoštovani,

predmet javnega naročila je sukcesivna dobava hitrih antigenskih testov za samotestiranje na SARS-Cov-2, in sicer:
- 46.320 kosov - pakiranje po 5 kom (škatla s 5 testi)
in
- 24.000 kosov - pakiranje po 1 kom (škatla z 1 testom)

Ponudniki morajo v svoji ponudbi torej ponuditi tako pakiranje po 5 kom (škatla s 5 testi) kot tudi pakiranje po 1 kom (škatla z 1 testom). Ponudba s pakiranjem zgolj po 5 kom torej ni ustrezna.

Lep pozdrav


Datum objave: 19.01.2022   13:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da gre za sukcesivne dobave, torej enkratno precej manjše količine, vas pozivamo k znižanju vrednosti referenčne dobave.

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,

 

vrednost referenčne dobave, ki se navezuje na predmet javnega naročila, ostaja v vrednosti najmanj 200.000,00 EUR brez DDV, kot izhaja iz razpisne dokumentacije.

 

Lep pozdravDatum objave: 19.01.2022   13:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na zahtevo po predložitvi referenčnega naročila vas sprašujemo ali je možno predložiti skupno referenčno dobavo (več kupcev) v skupni vrednosti 200.000 eur?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

 

žal ne. Kot izhaja iz razpisne dokumentacije (gl. B.02.9. Tehnična in strokovna sposobnost in drugi pogoji naročnika, Pogoj 10), mora biti referenčni posel izveden na podlagi sklenjene pogodbe/naročilnice ipd. z enim naročnikom (seštevanje pogodb/naročilnic, sklenjenih z več naročniki, ni dopustno).

 

Lep pozdrav