Dosje javnega naročila 000208/2022
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup delovne in zaščitne obleke ter obutve za Reševalno postajo
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 545.346,22 EUR

JN000208/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.01.2022
JN000208/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.02.2022
JN000208/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.04.2022
JN000208/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.05.2022
JN000208/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.05.2022
JN000208/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 23.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000208/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 010-017802
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Jelena Savić, mag. posl. ved
jelena.savic@kclj.si
+386 15221207

Internetni naslovi
http://www.kclj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/431473/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_(166).zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=9997
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup delovne in zaščitne obleke ter obutve za Reševalno postajo
Referenčna številka dokumenta: JN-9997
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup delovne in zaščitne obleke ter obutve za Reševalno postajo
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 498.240,60 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAŠČITNA OBLEKA
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup delovne in zaščitne obleke ter obutve za Reševalno postajo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 446.430,60 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAŠČITNA OBUTEV
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup delovne in zaščitne obleke ter obutve za Reševalno postajo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 51.810,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.02.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.02.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.02.2022   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.01.2022   12:52
1. Vprašanja : Datum prejema: 14.01.2022 14:52
Ali si je mogoče vzorce ogledati v živo?

Odgovor na 1. vprašanje: Datum prejema: 14.01.2022 14:52:
Kot pravi razpis mora ponudnik opreme dostaviti vzorce obleke oz. obutve, ki jo bo ponudil na razpisu. Če je interesent razumel zadevo napak in misli na obleke in obutev, ki jih trenutno uporabljamo, zadeva nima veze z razpisom, ki je trenutno objavljen. Torej vzorce ponujenega mora dostaviti ponudnik in pri nas niso na razpolago nobeni vzorci.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum objave: 19.01.2022   13:46
2. Vprašanje: Datum prejema: 18.01.2022 ob 08:41
Pozdravljeni,
ponudnik mora dostaviti brezplačno po dva (2) kosa / vzorca vsakega ponujenega artikla v velikostni številki L oz. št. 54. Katero velikostno številko vzorca moramo dostaviti za zaščitno obutev?

Odgovor na 2. vprašanje: Datum prejema: 18.01.2022 ob 08:41
Žal je to v razpisni dokumentaciji nehote izpuščeno. Prosili bi tudi tukaj za 2 vzorca in sicer številka 43.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Vprašanje: Datum prejema: 18.01.2022 ob 12:16
Pozdravljeni,
artikel Zaščitna obutev (shema 9.) - v kateri velikosti naj se dostavita 2 vzorca obutve?


Odgovor na 3. vprašanje: 18.01.2022 ob 12:16
Žal je to v razpisni dokumentaciji nehote izpuščeno. Prosili bi tudi tukaj za 2 vzorca in sicer številka 43.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum objave: 20.01.2022   06:54
4. Vprašanje: Datum prejema: 19.01.2022 ob 14:34
Ali mora celotno oblačilo biti certificirano EN 20471: 2013 razred 2 ali razred 3 ali le uporabljen material?

Odgovor na 4. vprašanje: : Datum prejema: 19.01.2022 ob 14:34
V razpisu je točno definirano za posamezen kos oblačila kdaj 1, kdaj 2 in kdaj 3 razred glede standarda EN 20471: 2013. Zato zadeve prosimo pozorno preberite! Če boste pozorni lahko vidite, da se npr. za delovne zaščitne hlače in delovno zaščitno bundo posamezno zahteva en standard, ko sta skupaj v kombinaciji pa se zahteva standard 3 (zadeva je namreč vezana na površino).
Certificirani morajo biti materiali sami kot taki, vendar mora biti certificirano tudi oblačilo kot celota. Pred razpisom smo iskali ustrezne informacije in vemo, da je certifikacija celotnega oblačila zamuden (traja vsaj 3 mesece) in tudi drag postopek. Zato ponudnik mora ob prijavi na razpis predložiti zgolj certifikate za materiale in hkrati s pisno izjavo zagotoviti, da bo v primeru, da je izbran, v roku 4. mesecev predložil certifikate za oblačila kot celota, da ustrezajo standardom, izdane od potrjenega urada za tovrstne certifikacije. V nasprotnem primeru se pogodba ne bo sklenila oz. bo razveljavljena. Trenutno smo pred objavo razpisa, ko smo delali raziskavo trga, ugotovili, da že obstajajo oblačila certificirana tudi v celoti, ki pa nam na žalost ne ustrezajo, ker so delana za potrebe nekoga drugega. Ker želimo na razpisu oblačila prilagojena našim potrebam, to pa zahteva nov postopek certifikacije, smo se odločili za takšno formulacijo, kot sem jo opisal. Hkrati s tem dajemo veliko več možnosti, da je na razpisu lahko izbran tudi manjši ponudnik saj ne želimo preferirati samo večjih izdelovalcev zaščitnih delovnih oblačil in obutve in imajo vsi ponudniki enake možnosti, kar je osnovno vodilo razpisa na katerega želimo, da se prijavi več ponudnikov.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum objave: 27.01.2022   09:19
5. Vprašanje: Datum prejema: 25.01.2022 ob 17:14
1. Glede na to, da želite tekstilne izdelke vas naprošamo, da barvo definirate po Pantone lestvici
katera se uporablja v tekstilni stroki.
2. Kakšno podlogo ste predvideli pri art. bunda. Ali je to prešita, debelina teža, vrednost Rct,
barva itd.
3. Ali so to točne količine artiklov, ker bo za nekatere tkanine problem glede razvoja tkanin kot
je npr. bunda kjer je samo 110 kosov?


Odgovor na 5. vprašanje: Datum prejema: 25.01.2022 ob 17:14
1. Glede na to, da želite tekstilne izdelke vas naprošamo, da barvo definirate po Pantone lestvici
katera se uporablja v tekstilni stroki.
Definirana je barva po RAL lestvici. Proizvajalec si naj sam poišče primerljivo šifro po Pantone lestvici. Mi želimo ustreznost RAL lestvici. Kot imamo izkušnjo že iz več dosedanjih razpisov tudi v tekstilni industriji oz. ponudnikom RAL lestvica ni nikoli predstavljala kakšnega problema.
2. Kakšno podlogo ste predvideli pri art. bunda. Ali je to prešita, debelina teža, vrednost Rct, barva itd.
Podlaga naj bo prešita, črne barva ter maksimalne teže 500 g (pri velikosti bunde M).
3. Ali so to točne količine artiklov, ker bo za nekatere tkanine problem glede razvoja tkanin kot je
npr. bunda kjer je samo 110 kosov?
V okviru politike glede delovnih oblačil in obutve imamo za vsak posamezen kos oblačil oz. za obutev dorečeno koliko časa se lahko uporablja pri delu na terenu predno se ga uradno odpiše. Bunda je artikel, ki se ne obrablja toliko kot nekateri drugi artikli in njena življenjska doba je zato določena na 4 leta kar pomeni, da vsak zaposlen operativec v času razpisnega obdobja (4 leta) dobi 1 kos bunde, kar skupaj znaša 110 kosov za vse zaposlene, ki jim pripada bunda.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum objave: 04.02.2022   12:31
6. Vprašanje: Datum prejema: 02.02.2022 11:27
Zaradi trenutne izredne epidemiološke situacije se soočamo z velikimi težavami pri pripravi ponudbe. Na vseh področjih se srečujemo v veliko kadrovsko okrnjenostjo zaradi okužb z Covid 19, kar posledično pomeni zamude pri dobavi materialov, izdelavi vzorcev, velike težave pri pridobitvi preostale spremljajoče dokumentacije za pripravo ponudbe. Ker je situacije resnično zelo zahtevna, prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj za 14 dni.

Odgovor na 6. vprašanje: Datum prejema: 02.02.2022 11:27
Rok za oddajo in prejem ponudb bomo podaljšali:
Rok za prejem ponudb: 14.03.2022 do 10:00 ure
Rok/način odpiranja ponudb: 14.03.2022 ob 11:00
Sporočilo smo poslali že v objavo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------