Dosje javnega naročila 000205/2022
Naročnik: NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
Blago: DOBAVA IN MONTAŽA MULTIMEDIJE, AKTIVNE IN PASIVNE OPREME UNIVERZALNEGA OŽIČENJA ZA BIOTEHNOLOŠKO STIČIŠČE NIB
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 456.003,76 EUR

JN000205/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.01.2022
JN000205/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.01.2022
JN000205/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.02.2022
JN000205/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.03.2022
JN000205/2022-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.03.2022
JN000205/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.04.2022
JN000205/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.04.2022
JN000205/2022-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 18.08.2022
JN000205/2022-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 18.08.2022
JN000205/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 19.08.2022
JN000205/2022-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.10.2022
JN000205/2022-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.10.2022
JN000205/2022-Q04 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.10.2022
JN000205/2022-Q05 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 27.12.2022
JN000205/2022-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 30.12.2022
JN000205/2022-Q06 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 27.07.2023
JN000205/2022-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 28.07.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000205/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 010-017969
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology
Večna pot 111
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Tomšič
alenka.tomsic@nib.si
+386 59232706

Internetni naslovi
http://www.nib.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/431654/RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://www.s-procurement.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Raziskovalna dejavnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA IN MONTAŽA MULTIMEDIJE, AKTIVNE IN PASIVNE OPREME UNIVERZALNEGA OŽIČENJA ZA BIOTEHNOLOŠKO STIČIŠČE NIB
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32322000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema dobavo in montažo multimedije, aktivne in pasivne opreme univerzalnega ožičenja za novi objekt Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Multimedija
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32322000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet sklopa je dobava in montaža multimedije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 20
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z veljavno javnonaročniško zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Aktivna oprema univerzalnega ožičenja
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet sklopa zajema dobavo in montažo aktivne opreme univerzalnega ožičenja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 20
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z veljavno javnonaročniško zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Pasivna oprema univerzalnega ožičenja
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet sklopa zajema dobavo in montažo pasivne opreme univerzalnega ožičenja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 20
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z veljavno javnonaročniško zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.02.2022   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.02.2022   12:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v okviru informacijskega sistema »S-Procurement«.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.01.2022   11:00

Dodatne informacije:
Tehnična dokumentacija (datoteka BTS-NIB_EI-MULTIMEDIJA.zip) je dostopna pri objavi predmetnega javnega naročila v informacijskem sistemu S-Procurement.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology
Večna pot 111
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.01.2022   10:32
VPRAŠANJE
V Vzorcu pogodbe je navedeno v 2. odstavku 13. člena, da je odzivni čas največ 24 ur od prijave in čas za popravilo 5 delovnih dni od prijave napake.
Ali to pomeni, da je za vse sklope in vso ponujeno opremo zahtevano enako?

ODGOVOR
Da, vzorec pogodbe je za vse sklope enak v tem delu.Datum objave: 01.02.2022   16:04
VPRAŠANJE
Vezano na vzorec pogodbe naročnika opozarjamo, da je določba 25. člena vzorca pogodbe nezakonita, saj je v nasprotju s temeljnimi načeli obligacijskega prava, predvsem 4. členom Obligacijskega zakonika, ki zahteva enakopravnost pogodbenih strank. V nasprotju s tem, omenjeni člen vzorca pogodbe v bistvu pomeni, da je ta zavezujoča samo za eno stranko, druga pa se lahko kadarkoli umakne. Poleg tega so pogodbi zvesti stranki v tem primeru v celoti odvzete vse pravice do povrnitve škode, ki bi ji s tem brez njene odgovornosti nastala, medtem, ko ima naročnik v svojo korist določenih več instrumentov zavarovanja (pogodbena kazen, finančna zavarovanja, odškodnina). Naročnik odstopa od pogodbe torej ne more urejati v nasprotju s kogentnimi določili Obligacijskega zakonika, saj v tem delu ne velja avtonomija pogodbenih strank. Prosimo, da se določba umakne iz vzorca pogodbe.

ODGOVOR
Pogodba o izvedbi javnega naročila ki klasična civilnopravna pogodba, pač pa ima elemente javne pogodbe, zaradi česar je avtonomija pogodbenih strank, kar je sicer temeljno načelo obligacij, omejena z varovanjem javnega interesa in premoženja javnega naročnika. Posledično, naročnik 25. člena vzorca pogodbe ne bo spreminjal. Odločitev o tem, ali gospodarski subjekt sprejema tveganja, ki zanj izhajajo iz vzorca pogodbe in v kakšni meri bo ta tveganja vključil v svojo ponudbeno ceno, je lastna odločitev vsakega gospodarskega subjekta.Datum objave: 01.02.2022   16:04
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede na obseg razpisanih zahtev in priprave ponudbe prosimo za podaljšanje roka za sprejemanje ponudnikovih vprašanj do ponedeljka, 31.1.2022.

Hvala, lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik ocenjuje, da je bil rok za postavitev vprašanj določen ustrezno in sorazmerno glede na kompleksnost predmeta javnega naročila ter ob enem na način, ki omogoča naročniku pravočasno objavo vseh pojasnil na prejeta vprašanja in morebitnih popravkov na portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU (TED). Naročniku je namreč v interesu, da ponudnikom zagotovi dovolj časa tudi za kvalitetno pripravo konkurenčnih ponudb po objavi vseh pojasnil. Naročnik roka za postavitev vprašanj ne bo podaljšal.Datum objave: 01.02.2022   16:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pomanjkanje mikročipov v globalni dobavni verigi in logistiki povzroča zelo dolge in nepredvidljive dobavne roke komponent IKT opreme (npr. aktivna omrežna oprema kot so stikala, požarne pregrade,). Oprema se v običajnih razmerah dobavi v nekaj tednih, trenutni dobavni roki pa v povprečju dosegajo šest mesecev, za nekatere tipe opreme tudi leto in pol. Zanima nas, kako bo naročnik odreagiral v primeru, da v okviru predvidenih dobav za 1. etapo izbrani ponudnik ne uspe dobaviti vse zahtevane opreme? Ali je za naročnika sprejemljivo, da se podpiše aneks za delno dobavo opreme iz 1. etape z daljšimi dobavnimi roki z možnostjo dobav tudi v letu 2023 (najkasneje do zaključka 2. etape, ki je predviden 21.7.2023)? Ali bi bilo možno delno fakturirati delno dobavljeno opremo v 1. etapi ob pogoju, da se vzpostavi osnovne funkcionalnosti delovanja omrežja?

Hvala za pojasnila, lep pozdrav!


ODGOVOR
Predmet javnega naročila je del večjega projekta oz. investicije, ki jo izvaja javni naročnik in je sofinancirana s kohezijskimi sredstvi. Za pridobitev slednjih je za naročnika bistvenega pomena pravočasna realizacija investicije, med drugim tudi pridobitev uporabnega dovoljenja po zaključeni 1. etapi. Naročnik je predmet naročila oblikoval na način, da je v okviru prve etape predvidel zgolj dobavo opreme, ki je bistvenega pomena za 1. etapo. Naročnik se zaveda, da so dobavni roki v dani situaciji pogojeni z neugodnimi tržnimi razmerami, zato pričakuje, da bodo ponudbo oddali le ponudniki, ki lahko zagotovijo pravočasno dobavo in da bodo ponudili takšno opremo, ki je dobavljiva v predvideni časovni dinamiki. Zamude bo naročnik obravnaval skladno z določbami iz vzorca pogodbe o izvedbi javnega naročila.Datum objave: 01.02.2022   16:05
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji ima naročnik zahtevo, ki neupravičeno diskriminira elekotrnsko obliko pred pisno, in sicer pri bančni garanciji, za katero naročnik zahteva elektronski podpis. Hkrati naročnik zahteva, da je garancija izdana po EPGP 758/2010, hkrati pa vsebuje klavzulo, da poleg zahteve za unovčitev upravičencu za unovčitev ni potrebno predložiti nobene druge listine (iz vzorca bančne garancije: "LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena"). Ker je garancija nepreklicna, naročnik pa za unovčitev ne potrebuje originala (zadošča le, da pozna vsebino, v kateri je bila izdana, to pa je razvidno že iz navadnega skena). Posledično zadošča, da naročnik predloži sken podpisane garancije, izdane v papirni obliki, saj je s tem v celoti seznanjen z njeno vsebino, naročnik pa samega dokumenta ne potrebuje za zahtevo za unovčitev. Predlagamo, da naročnik dopusti tovrstno predložitev zavarovanja, saj je možnosti njegove unovčitve tudi v tem primeru identične, naročnik pa zaradi tega ni v ničemer v slabšem položaju.
Vnaprej hvala za vašo potrditev, da lahko predložimo tudi takšno zavarovanje - sken originalne garancije (podobne možnosti dopuščajo tudi drugi naročniki v svojih razpisnih dokumentacijah), ter ne bo veljalo določilo iz razpisne dokumentacije, da bo naročnik takšno ponudbo zavrnil brez možnosti dopolnitve.

ODGOVOR
Naročnik vztraja pri zahtevi, da mora biti k ponudbeni dokumentaciji priložena originalna garancija oz. finančno zavarovanje za resnost ponudbe. Vendar pa naročnik dopušča, da je garancija predložena v papirnati obliki ali elektronski obliki. Naročnik je v objavo posredoval popravek RD, v katerem je spremenil navedeno zahtevo. Vzorca zavarovanja naročnik ni spremenil.Datum objave: 01.02.2022   16:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

med pogoji bančnih garancij je navedeno
1. Garancija za resnost ponudbe (originalna, elektronsko podpisana s strani izdajatelja) - v Sloveniji nimajo vse banke možnosti izdaje elektronsko podpisanih garancij. Ali je sprejemljiva in pravilna tudi garancija za resnost ponudbe, ki je izdana v papirni obliki in podpisana z ročnimi podpisi/žigom?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Da, sprejemljiva je tudi garancija oz. finančno zavarovanje v (originalni) papirni obliki, ki mora biti predložena najkasneje do roka za oddajo ponudb v zaprti ovojnici s pripisom »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA JN DOBAVA IN MONTAŽA MULTIMEDIJE!« in sicer osebno ali priporočeno po pošti na naslov javnega naročnika. Naročnik je v objavo posredoval popravek RD, v katerem je spremenil navedeno zahtevo. Vzorca zavarovanja naročnik ni spremenil.