Dosje javnega naročila 000161/2022
Naročnik: KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana
Blago: Mineralna gnojila
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 400.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000161/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.01.2022
JN000161/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.01.2022
JN000161/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.03.2022
JN000161/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2022
JN000161/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000161/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE
Hacquetova ulica 17
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Pevec
barbara.pevec@kis.si
+386 12805220

Internetni naslovi
https://www.kis.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/431709/mineralna_gnojila.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10053
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Kmetijstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Mineralna gnojila
Referenčna številka dokumenta: JN-10053
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24440000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava mineralnih gnojil.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24440000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Jablje
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava mineralnih gnojil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 5
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.01.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.01.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.01.2022   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.01.2022   08:38
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
ali je razpis za eno ali za dve leti, v RD navajate da je za 24 mesecev predvidoma od 1.2.2022 - 31.1.2023?ODGOVOR

Razpis je za 2 leti. Okvirni sporazumi se sklepajo za obodobje 1.2.2022 do 31.1.2024.
Pravilna navedba je torej, da se javno naročilo oddaja za 24 mesecev in sicer od 1.2.2022 do 31.1.2024.