Dosje javnega naročila 000164/2022
Naročnik: OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje
Storitve: IZDAJANJE OBČINSKEGA ČASOPISA KOČEVSKA - ponovitev postopka za sklop TRŽNIK"
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 12.803,02 EUR

JN000164/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.01.2022
JN000164/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.01.2022
JN000164/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.03.2022
JN000164/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000164/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KOČEVJE
Ljubljanska cesta 26
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Katja Godeša
katja.godesa@kocevje.si
+386 18938218

Internetni naslovi
http://www.kocevje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/431735/RD_Casopis_Kocevsko_ponovitev_sklop_TRZENJE.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10057
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZDAJANJE OBČINSKEGA ČASOPISA KOČEVSKA - ponovitev postopka za sklop TRŽNIK"
Referenčna številka dokumenta: JN-10057
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
V razpisni dokumentaciji
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI03 - Vzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ejn
II.2.4 Opis javnega naročila
Trženje storitve za časopis Občine Kočevje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.01.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.01.2022   10:00
Kraj: ejn


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.01.2022   09:00

Dodatne informacije:
Ponovitev postopka.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.01.2022