Dosje javnega naročila 000169/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: IZVEDBA PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OPPN 370 P+R POLJE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 205.489,80 EUR

JN000169/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.01.2022
JN000169/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.01.2022
JN000169/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.01.2022
JN000169/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.03.2022
JN000169/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.04.2022
JN000169/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2022
JN000169/2022-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000169/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ana Gazvoda
ana.gazvoda@ljubljana.si
+386 13064401
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/431736/Izvedba_promet._in_kom._inf._Polje._objava.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/431736/espd/Narocnik_ESPD_(44).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10059
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVEDBA PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OPPN 370 P+R POLJE
Referenčna številka dokumenta: 7560-21-220075
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema izvedbo prometne in komunalne infrastrukture na območjih OPPN 370 P+R Polje.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema izvedbo prometne in komunalne infrastrukture na območju OPPN 370 P+R Polje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Javno naročilo je mogoče podaljšati skladno z določili pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
kot določeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.01.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.01.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.01.2022   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.01.2022   10:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za objavo projektne dokumentacije.

lep pozdrav

ODGOVOR


Spoštovani.

Objavljamo PZI projektno dokumentacijo.

Z lepimi pozdravi.

Datum objave: 20.01.2022   08:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,
od objavljene projektne dokumentacije ponudniki lahko odpremo samo NGGO in elektro del, vse ostalo so neuporabne datoteke. Prosimo za objavo gradbene situacije, pregledne situacije, situacije obstoječih komunalnih vodov, prerezov, tehničnega poročila.

Prosimo za objavo načrta RF kovinske ograje.

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani.

Objavili bomo gradbeno situacijo, pregledno situacijo, situacije obstoječih komunalnih vodov, prerezov in tehnično poročilo.

Kovinska ograja iz nerjavečega jekla (RF): iz opisa v popisu del je razvidna velikost ograje in količina materiala, kar zadostuje za pripravo ponudbe. Z načrtom RF kovinske ograje ne razpolagamo.


Z lepimi pozdravi.
Datum objave: 21.01.2022   08:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali finančnega zavarovanja za resnost ponudbe ni potrebno priložiti?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Spoštovani.

Finančnega zavarovanja za resnost ponudbe ni potrebno predložiti.

Z lepimi pozdravi.Datum objave: 21.01.2022   08:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Pri postavki projektantski nadzor je vpisano (60/uro). Ali moramo ponudniki upoštevati to številko?

ODGOVOR

Spoštovani.

Da, projektantski nadzor je zunanji in je za vse ponudnike enak.

Z lepimi pozdravi.