Dosje javnega naročila 000182/2022
Naročnik: OBČINA VRHNIKA, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika
Gradnje: Sanacija B kanala, 2. faza
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 114.692,45 EUR

JN000182/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.01.2022
JN000182/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.02.2022
JN000182/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.04.2022
JN000182/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000182/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA VRHNIKA
Tržaška cesta 1
1360
SI041
Vrhnika
Slovenija
Ana Jurjevčič
ana.jurjevcic@vrhnika.si
+386 17555415
+386 17505158

Internetni naslovi
https://vrhnika.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/431829/Dokumentacija_Sanacija_B_kanala_na_Vrhniki._2._faza.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10084
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija B kanala, 2. faza
Referenčna številka dokumenta: JN-10084
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija B kanala na Vrhniki, 2. faza, natančneje od jaška J11 do jaška J13.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dela/storitve/dobave se izvajajo na območju občine Vrhnika, natančneje na parcelni številki: 2854/50 k.o. 2002 Vrhnika, od jaška J11 do jaška J13.
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija B kanala na Vrhniki, 2. faza, natančneje od jaška J11 do jaška J13.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 50
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.01.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.01.2022   10:00
Kraj: preko informacijskega sistema eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.01.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.01.2022   12:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
v popisu del navajate ''Izvedba sanacije kanala s preplastitvijo obstoječe cevi z oblogo iz umetnih smol. Pri tem se upošteva vsa dela, ki so potrebna za izvedbo del:..''.
V priloženi tehnični dokumentaciji IZN pregledna situacija in gradbena situacija s katastrom, predvidevate: uvlačenje po principu ''UVLEČENE NOGAVICE''.

1) Zanima nas ali je predvidena le sanacija, kot jo predvideva priložena tehnična dokumentacija - Uvlačenje po principu ''UVLEČENE NOGAVICE'', ki se izvaja med jaškoma v enem kosu ali je dopustna sanacija med jaškoma s krajšimi povezanimi segmenti?

2) ali boste pri izvedbi sanacije upoštevali veljavne evropske smernice DWA-M 144-3, ki zahtevajo, da mora biti pri sanaciji cevovoda premera 900 mm, na globini 3,5 m, minimalna debelina stene KONČNEGA izdelka 10,2 mm?


lpODGOVOR

Pozdravljeni,

v nadaljevanju odgovora:
(1) Investitor bo kot dopustno upošteval tako ponudbe, ki bodo sanacijo izvedle v enem kosu kot tudi ponudbe, ki bodo sanacijo izvedle s krajšimi segmenti.
(2) V razpisni dokumentaciji debelina ni določena. Izvajalec po končani sanaciji predloži garancijo s katero jamči vodotesnost in statično stabilnost kanala.

Lepo pozdravljeni!