Dosje javnega naročila 000180/2022
Naročnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve stacionarne IP telefonije in storitve posredovanja podatkov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 125.857,15 EUR

JN000180/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.01.2022
JN000180/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.01.2022
JN000180/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.01.2022
JN000180/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.01.2022
JN000180/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.03.2022
JN000180/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.04.2022
JN000180/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.04.2022
JN000180/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 07.04.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000180/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA
Dunajska cesta 160
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Eva Leben
aktrp@gov.si
+386 15807596

Internetni naslovi
http://www.arsktrp.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/431930/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10107
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve stacionarne IP telefonije in storitve posredovanja podatkov
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64210000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve stacionarne IP telefonije in storitve posredovanja podatkov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Storitve stacionarne IP telefonije
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve stacionarne IP telefonije, ki vključuje naslednje storitve:
- storitev uporabe centrale znotraj HKOM,
- storitev najema IP opreme (telefonskih aparatov),
- storitve klicanja za prenos podatkov za potrebe govorne telefonije in
- storitev klicnega centra, agentov ter nadzornikov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Storitve posredovanja podatkov - storitve masovnega pošiljanja SMS-ov upravičencem
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve posredovanja podatkov - storitve masovnega pošiljanja SMS-ov upravičencem
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.01.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.01.2022   11:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.01.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.01.2022   12:08
VPRAŠANJE
Jezus Marija, samo da dobi posel Telekom Slovenije, držimo pesti!

Naročnik za dosego svojih poslovnih ciljev potrebuje kakovostno storitev, ki bo odločilno vplivala na izvajanje ključnih naročnikovih poslovnih procesov. V ta namen se od izvajalca zahteva izvajanje visokokakovostne storitve, podprte s primerno/ustrezno infrastrukturo, ki jo sestavlja strojna in programska oprema svetovno uveljavljenih in vodilnih proizvajalcev (za področja; Unified communications, LAN) - »po razvrstitvi Gartnerja«, ki niso samo dokazano visokokakovostni, so tudi tehnološko najsodobnejši in praviloma standardizirani, so široko preizkušeni v praksi, na voljo je široka baza kadra, ki te produkte obvlada in servisira. Zahtevane tehnične specifikacije opreme ne privilegirajo določene rešitve ali določenega produkta/opreme ali določenega proizvajalca ali določenega ponudnika, ampak definirajo samo okvir rešitve oziroma razred opreme in nivoje kakovosti, ki bo naročniku zanesljivo omogočil dosego poslovnih ciljev in pričakovanih poslovnih koristi, z optimalnim razmerjem cena/zmogljivost in z minimalnim tveganjem.

Ali je "razvrstitev na Gardner letvico" izločilni kriterij?

ODGOVOR
Spoštovani,
razvrstitev po Gartnerju ni izločilni kriterij.
S spoštovanjem.
Datum objave: 17.01.2022   10:07
VPRAŠANJE
Ugotavljamo, da je rok za zastavitev vprašanj in rok za oddajo ponudb, kot je določen v razpisni dokumentaciji, zelo kratek. Ker je dokumentacija obsežna, ponudniki za pregled celotne dokumentacije in pripravo kvalitetne ponudbe, ki bo vključevala vse obrazce, dokazila, tehnične rešitve in tehnično dokumentacijo, potrebujemo več časa (pri čemer predvidevate tudi možnost ogleda), zato prosimo za podaljšanje roka za zastavitev vprašanj in roka za oddajo ponudb.

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik meni, da so v konkretnem postopku oddaje naročila male vrednosti postavljeni roki ustrezni, zato rokov ne bo podaljševal.
S spoštovanjem.
Datum objave: 19.01.2022   14:02
VPRAŠANJE
Ali je rok za podpis pogodbe podaljšljiv, če ponudnik ne bi uspel podpisati pogodbe v roku 8 delovnih dni po prejemu pogodbe zaradi objektivnih oz. opravičljivih razlogov?

ODGOVOR
Spoštovani,
v primeru, da bo izbrani ponudnik podal zahtevo za podaljšanje roka za podpis pogodbe na podlagi utemeljenih razlogov, bo naročnik rok za podpis pogodbe ustrezno podaljšal.
Sicer pa naročnik pojasnjuje, da bo mogoče pogodbo podpisati tudi z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom.
S spoštovanjem.
Datum objave: 21.01.2022   13:45
VPRAŠANJE
V 5. členu dokumenta »vzorec pogodbe SKLOP - 1« je zahtevano, da mora izvajalec storitve pogovora in storitve klicnega centra, agentov in nadzornikov začeti izvajati 2 (dva) dni po podpisu primopredajnega zapisnika. V poglavju »Druge zahteve glede storitev stacionarne IP telefonije« dokumenta »Tehnične specifikacije« pa je zahtevano, da mora ponudnik storitve pogovora in storitve klicnega centra agentov in nadzornikov začeti izvajati po podpisu primopredajnega zapisnika oz. najkasneje naslednji dan po podpisu tega. Prosimo za pojasnilo, kdaj mora, glede na različne podatke v dokumentaciji, izvajalec začeti z izvedbo storitev pogovora in klicnega centra agentov.

ODGOVOR
Spoštovani,
v dokumentu »Tehnične specifikacije« je v delu »Druge zahteve glede storitev stacionarne IP telefonije« prišlo do napačnega zapisa, zato naročnik v dokumentu »Tehnične specifikacije«, v delu »Druge zahteve glede storitev stacionarne IP telefonije« popravlja zapis, ki se glasi: »Ponudnik mora storitve pogovora in storitve klicnega centra agentov in nadzornikov začeti izvajati po podpisu primopredajnega zapisnika oz. najkasneje naslednji dan po podpisu tega.«, in sicer tako, da se ta pravilno glasi:
»Ponudnik mora storitve pogovora in storitve klicnega centra, agentov in nadzornikov začeti izvajati 2 (dva) dni po podpisu primopredajnega zapisnika.«
S spoštovanjem.
Datum objave: 26.01.2022   08:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni. Naročnik se krepko moti, ko meni, da so postavljeni roki ustrezni. Vaš odgovor kaže na nerazumevanje in nepoznavanje predmeta javnega naročila. Več kot očitno je, da je razpis spisan s strani Telekoma Slovenije (v zadnjem letu je bilo več javnih naročil s popolnoma enakimi zahtevami in glej ga zlomka, vse posle je dobil Telekom Slovenije). Zadeva je vsekakor zanimiva za KPK in podobne institucije.

Opozorili bi, da dodatni kriterij ISO 22301 izpolnjuje le Telekom Slovenije - dodatne točke za točno določenega ponudnika.

Dodatne točke namenjate tudi mobilno-fiksni konvergenci. Predvidevamo, da je vaš trenutni ponudnik mobilnih storitev Telekom Slovenije? Fiksno-mobilno konvergenco lahko zagotavlja le ponudnik, ki naročniku nudi tako fiksne kot mobilne storitve. Glede na dejstvo, da je predmet tega razpisa samo fiksna telefonija, preferirate točno določenega ponudnika, ki vam trenutno nudi mobilne storitve. Ne vem kaj je huje - da take zahteve postavljate zavedno (korupcija, kazenska odgovornost itd.) ali nezavedno (nepoznavanje in nerazumevanje predmeta javnega naročila).

Vsekakor pozivamo naročnika, da prekliče javno naročilo, spiše (funkcionalne) potrebe na podlagi dejanskih potreb uporabnikov (in ne po nareku enega izmed ponudnikov) ter se izogne tehničnim specifikacijam, ki preferirajo točno določeno rešitev (verjetno je ponudnik, ki je spisal tehnične zahteve za naročnika, prijavil posel pri dobavitelju zahtevane opreme že pred časom - seveda v dogovoru z naročnikom - in si tako zagotovil ugodnejše cene nakupa opreme (če bo sploh kupoval novo opremo)) kot ostali ponudniki.

ODGOVOR
Spoštovani,

roki so bili s popravkom, dne 19.1.2022, podaljšani.

Glede meril naročnik spreminja svoje zahteve ter pojasnjuje sledeče:
S ciljem pridobiti čim bolj kompetentnega ponudnika, bo naročnik v okviru točkovanja ponudb za SKLOP 1 in v okviru točkovanja ponudb za SKLOP 2, dodelil dodatne točke (5 točk) ponudnikom, ki imajo pridobljen certifikat ISO 22301 za sistem upravljanja neprekinjenega poslovanja ali navedenemu certifikatu enakovredno dokazilo, ki pa mora dokazovati oziroma zagotavljati primerljive zahteve, ki so namenjene zaščiti organizacije pred prekinitvami delovanja, proaktivni pripravi na takšne prekinitve, odzivanje nanje in čim hitrejše okrevanje, prav tako pa zanesljivo delovanje storitev in procesov, kar pomeni tudi manjše tveganje za daljši izpad zahtevanih storitev in ki ga je izdala uradno pooblaščena ustanova (oziroma, ki je izdan s strani akreditirane organizacije, ki potrjuje proizvajalčev certifikat v ponudbi v skladu s kriteriji, navedenimi v nadaljevanju). Naročnik je namreč plačilna agencija, ki je certificirana v skladu z ISO 27001, navedeni standard pa prav tako zahteva vzpostavitev neprekinjenega poslovanja, ki je tudi preizkušen. Samo nedelovanje sistemov, lahko povzroči ekonomsko škodo naročniku v času, ko potekajo kampanje ali ko se iztekajo roki za oddajo ukrepov, ki so pretežno financirani iz EU. Prekinitve ali ne pravočasno črpanje EU sredstev lahko povzroča večjo ekonomsko škodo.

Politika neprekinjenega poslovanja zagotavlja, da organizacija sistematično dokumentira procese za zagotavljanje neprekinjenosti poslovanja, virov, dodeljevanje vlog in podporo vodstva, zato mora certifikatu ISO 22301 enakovredno dokazilo zagotavljati naslednje primerljive kriterije:
Prepoznavanje in ocena tveganja, ki zagotavlja, da organizacija prepozna in oceni tveganja, ki bi lahko prekinila poslovanje, ter podaja ustrezna navodila za nadaljnje načrtovanje.
Analiza učinka na poslovanje, ki določa vrstni red in časovne okvire za obnovo poslovnih procesov, definira kritične podatke in cilje točke obnovitve.
Strategija neprekinjenega poslovanja, ki opredeljuje strateške pristope k nadaljevanju poslovanja v primeru motenj na sprejemljivi ravni in v sprejemljivih časovnih okvirih.
Načrti za neprekinjeno poslovanje, ki opredeljujejo natančne korake, vloge in vire za izvajanje dejavnosti za nadaljevanje poslovanja v primeru motenj (načrti za oživitev procesov, načrti za krizno upravljanje, komunikacijski načrti, načrt za obnovo po nesrečah, načrti za vrnitev v normalno delovanje ipd.)
Usposabljanje in testiranje za zagotovitev, da so načrti posodobljeni, izvedljivi, da odražajo zahteve strategije, da je osebje seznanjeno z vlogami za neprekinjeno poslovanje.

Vse te zahteve so prav tako vezane na standard ISO 27001, ki ga ima naročnik (predvsem na točke A16 in A17), ki predstavljajo stično točko z zahtevami po upravljanju z neprekinjenim poslovanjem, ki je za naročnika, glede na zahteve in potek kampanij ključnega pomena.

Naročnik dodatno pojasnjuje, da gre za merilo in ne izločitveni pogoj. Merilo »certifikat ISO 22301 ali navedenemu certifikatu enakovredno dokazilo« je finančno ovrednoteno s 5 točkami in toliko je ekonomsko ocenjena škoda, ki bi nastala v primeru izpada in nedelovanja storitev telefonije.

V okviru točkovanja ponudb za SKLOP 1 in za SKLOP 2 bo naročnik prav tako dodatne točke (10 točk) dodelil ponudnikom, ki imajo pridobljen certifikat ISO 27001 ali imajo vpeljan drugačen enakovreden sistem, s katerim gospodarski subjekt izkazuje varnost poslovanja in ima vpeljan sistem upravljanja varnosti informacij.

Naročnik v SKLOPU 1 črta merilo »Ponudnik nudi brezplačno fiksno mobilno konvergenco za mobilno omrežje, s katerim ima ponudnik sklenjeno pogodbo«.
Naročnik sicer pojasnjuje, da ima za fiksno in mobilno telefonijo sklenjeni pogodbi z različnima izvajalcema.

Merilo za izbor je za oba sklopa enako, in sicer ekonomska najugodnejša ponudba, upoštevaje naslednja merila:
1. Skupna ponudbena cena v EUR z DDV - maksimalno št. točk: 85
2. Certifikat ISO 22301 ali navedenemu certifikatu enakovredno dokazilo - maksimalno št. točk: 5
3. Sistem varovanja informacij - certifikat ISO 27001 ali navedenemu certifikatu enakovreden certifikat - maksimalno št. točk: 10

S spoštovanjem.
Datum objave: 26.01.2022   08:32
VPRAŠANJE
V točki 10. Merilo za izbiro ponudbe (SKLOP 1 in SKLOP 2), naročnik v okviru merila pod zaporedno št. 2 dodatno točkuje ponudnika, ki ima certifikat ISO 22301. Po našem mnenju takšno merilo ni sorazmerno in povezano s predmetom javnega naročila in za naročnika ne predstavlja nikakršne ekonomske prednosti. Ponudniki, ki ponujajo razpisane storitve, so že skladno z valjanimi predpisi dolžni vzpostaviti sistem upravljanja neprekinjenega poslovanja ter v zvezi s tem obstaja nadzor s strani pristojnih institucij, zato ni mogoče pričakovati, da bi izvajalci, ki sporni certifikat imajo, razpisane storitve izvajali bolje od ponudnikov, ki s spornim certifikatom ne razpolagajo. Zato zahtevamo umik spornega merila, ki ni sorazmeren in povezan s predmetom javnega naročila in naročniku izbira izvajalca, ki sporni certifikat ima, ne prinaša nikakršne ekonomske prednosti. Poleg tega zahtevate točno določen certifikat, kar ni dopustno, saj bi morali dopustiti predložitev tudi enakovrednega certifikata oz. omogočiti, da ponudniki na drug ustrezen način izkažejo, da imajo vzpostavljen sistema upravljanja neprekinjenega poslovanja.

ODGOVOR
Spoštovani,
na zastavljeno vprašanje oz. poziv je odgovorjeno že v okviru odgovora, ki je bil objavljen 26.1.2022 ob 8.18 uri.
S spoštovanjem.