Dosje javnega naročila 000249/2022
Naročnik: NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško
Storitve: Odvoz TC medija za potrebe modifikacije 1281-TC-L
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000249/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.01.2022
JN000249/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.01.2022
JN000249/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.02.2022
JN000249/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000249/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.
Vrbina 12
8270
SI
Krško
Slovenija
Nabava, Karmen Legvart
karmen.legvart@nek.si
+386 74802463
+386 74921528

Internetni naslovi
https://www.nek.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/431980/RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://tinyurl.com/ycchp65p
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Odvoz TC medija za potrebe modifikacije 1281-TC-L
Referenčna številka dokumenta: Sklep štev. 16/22
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Odvoz TC medija za potrebe modifikacije 1281-TC-L
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Odvoz TC medija za potrebe modifikacije 1281-TC-L
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.02.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.05.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.02.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.02.2022   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.01.2022   07:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

na ponudbenem predračunu so postavke za najem avtocisterne, najem delavca, najem stroja in za izdelavo poročila.
Nikjer pa nismo zasledili postavke za prevzem odpadka na enoto (kg/t). Ali odpadek ostane na vaši lokaciji?

ODGOVOR
Odpadki morajo biti odstranjeni iz območja nuklearne elektrarne na ustrezen način in odpeljani na recikliranje ali odlaganje, v skladu z zakonodajo in okoljskimi standardi. Naročnik bo revidiran predračun objavil v Popravku.

Datum objave: 20.01.2022   12:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,


potrebujemo 10l vzorca.
Kako ga lahko prevzamemo in kdaj?
Hvala


ODGOVOR
Vzorce lahko prevzamete na recepciji NEK po predhodnem dogovoru z go. Matejo Tomažin na tel. (07) 48 02 916.


Datum objave: 26.01.2022   06:54
VPRAŠANJE
Prosimo za podroben opis predmeta naročila oz. odgovore na vprašanja:
- Kdo izvaja dreniranje medija?
- Ali morajo biti v času dreniranja medija 4 cisterne na lokaciji ves čas ali vedno samo ena, dokler se ta ne napolni?
- Kako dolgo bo cisterna na lokacij?
- Kakšna je naloga delavca na lokaciji, za kar je v predračunu predvidena postavka 100 ur najema?
- Kako dolgo bo delavec na lokaciji?
- Kakšna je naloga cisterne na lokaciji, služi samo kot zbiralnik odpadne vode ali bo morala opravljati kakšna črpanja, ker je v predračunu postavka najem cisterne in najem stroja?
- Je kakšna posebna zahteva glede cisterne?
- Predvidevamo, da je predmet razpisa dostava cisterne, ki služi izključno kot skladiščni prostor za odpadno vodo in odvoz odpadka. Je naša razlaga pravilna?

ODGOVOR

- Kdo izvaja dreniranje medija? Dreniranje izvaja osebje NEK.
- Ali morajo biti v času dreniranja medija 4 cisterne na lokaciji ves čas ali vedno samo ena, dokler se ta ne napolni? Na lokaciji morata biti vsaj 2 cisterni. Ostali 2 v pripravljenosti.
- Kako dolgo bo cisterna na lokacij? Cisterna bo na lokaciji, dokler se ne izvede dreniranje. Predvidoma bo delo končano najkasneje v 100 urah.
- Kakšna je naloga delavca na lokaciji, za kar je v predračunu predvidena postavka 100 ur najema? Upravljanje s cisterno in morebitna prestavitev cisterne.
- Kako dolgo bo delavec na lokaciji? Dežurno šofer/delavec bo na lokaciji, dokler se ne izvede dreniranje (okvirno do 100 ur).
- Kakšna je naloga cisterne na lokaciji, služi samo kot zbiralnik odpadne vode ali bo morala opravljati kakšna črpanja, ker je v predračunu postavka najem cisterne in najem stroja? Cisterna služi samo kot zbiralnik. Upravljanje s cisterno (strojem) izvaja delavec/šofer.
- Je kakšna posebna zahteva glede cisterne? Cisterna ne sme puščati dreniranega medija.
- Predvidevamo, da je predmet razpisa dostava cisterne, ki služi izključno kot skladiščni prostor za odpadno vodo in odvoz odpadka. Je naša razlaga pravilna?
Da. Razlaga je pravilna.