Dosje javnega naročila 900001/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA 
Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
ZJNPOV: Postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.387.140,00 EUR

JN1/2022 - Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (EU 17 - SL), objavljeno dne 14.01.2022
JN11/2022 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.02.2022
JN1/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.03.2022
JN40/2022 - Obvestilo o oddaji naročila na področju obrambe in varnosti (EU 18 - SL), objavljeno dne 13.04.2022
JN40/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.04.2022
Zahtevek za revizijo
    JN1/2022 Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (EU 17 - SL)
   Dodatna pojasnila
2022/S 010-022413
OBVESTILO O NAROČILU NA PODROČJU OBRAMBE IN VARNOSTI

Poslano tudi na TED

Blago

Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema

Datum objave: 14. 1. 2022
Številka objave: JN1/2022


To obvestilo objavlja na podlagi ZJNPOV oziroma Direktive 2009/81/ESNaročnik po prvem odstavku 3. člena ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 55, Kontakt: Sonja Jekovec, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 14712357. Telefaks +386 14712762. E-pošta glavna.pisarna@mors.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIObramba
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Nakup opreme za podvodne preiskave
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Vojašnica Slovenski pomorščaki Ankaran, Jadranska cesta 11, 6280 Ankaran, Slovenija
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Nakup opreme za podvodne preiskave:
SKLOP 1:
- avtonomno podvodno plovilo z bočnim sonarjem, AUV 1 komplet
- mini avtonomno podvodno plovilo z bočnim sonarjem, AUV 2 kompleta
SKLOP 2:
- daljinsko vodeno podvodno plovilo, ROV 2 kompleta
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 35000000 (Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema)
35800000 (Oprema posameznika in oprema za podporo)
II.1.7)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcemII.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg SKLOP 1:
- avtonomno podvodno plovilo z bočnim sonarjem, AUV 1 komplet
- mini avtonomno podvodno plovilo z bočnim sonarjem, AUV 2 kompleta

SKLOP 2:
- daljinsko vodeno podvodno plovilo, ROV 2 kompleta
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 12 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Avtonomna podvodna plovila, AUV
1)KRATEK OPIS - avtonomno podvodno plovilo z bočnim sonarjem, AUV 1 komplet
- mini avtonomno podvodno plovilo z bočnim sonarjem, AUV 2 kompleta
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 35000000 (Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema)
35800000 (Oprema posameznika in oprema za podporo)
3)KOLIČINA ALI OBSEG - avtonomno podvodno plovilo z bočnim sonarjem, AUV 1 komplet
- mini avtonomno podvodno plovilo z bočnim sonarjem, AUV 2 kompleta
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Daljinsko vodeno podvodno plovila, ROV
1)KRATEK OPIS - daljinsko vodeno podvodno plovilo, ROV 2 kompleta
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 35000000 (Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema)
35800000 (Oprema posameznika in oprema za podporo)
3)KOLIČINA ALI OBSEG - daljinsko vodeno podvodno plovilo, ROV 2 kompleta
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja skladno z določbami razpisne dokumentacije
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo skladno z določbami razpisne dokumentacije
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila, zlasti v zvezi z varnostjo dobave in informacijIII.1.5)Informacije o varnostnem preverjanjuIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni statusPogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: skladno z določbami razpisne dokumentacije
Pogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: skladno z določbami razpisne dokumentacije
III.2.2)Poslovno in finančno stanjePogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z določbami razpisne dokumentacije
Pogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z določbami razpisne dokumentacije
III.2.3)Tehnična sposobnostPogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z določbami razpisne dokumentacije
Pogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z določbami razpisne dokumentacije
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik MORS 353/2021-ON-PSPs, 430-393/2021
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem prijav za sodelovanje Datum: 10. 2. 2022
Čas: 12:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: EN, SL
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2022/1/2440-12974537085066556502/R
D_353_OPP.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 31. 1. 2022
Čas: 12:00
Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 11. 2. 2022
Čas: 10:00
Kraj: MORS, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, Ljubljana
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 55, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 55, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 10. 1. 2022
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN11/2022, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema; datum objave: 4. 2. 2022

.
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.01.2022   14:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

lahko prosim preverite priponko, ker nam je ne dovoli odpreti.
Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR
Priponko poskusite odpreti "v novem zavihku" ali z brskalnikom Firefox. Dostop je preverjen in deluje. Lahko pokličete tudi kontaktno osebo ali pošljete e-sporočilo na sonja.jekovec@mors.si.Datum objave: 26.01.2022   10:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ne bi bilo mogoče lažje in hitreje predvsem brez stroškov , dati kar naročilo podjetju PANNA PLUS?

Hvala

ODGOVOR
Naročnik je v fazi izdelave investicijskega programa za nakup opreme za podvodne preiskave, pridobil ponudbe več različnih ponudnikov na podlagi katerih je pripravil minimalne zahteve.
V kolikor zainteresirani ponudnik ocenjuje, da lahko ponudi blago, ki v tehničnih specifikacijah odstopa od zahtev naročnika in je mnenja, da to blago po funkciji izpolnjuje zahteve naročnika, ki izhajajo iz tehničnih specifikacij, lahko na portalu javnih naročil predlaga spremembo tehničnih specifikacij naročnika in to tudi strokovno utemelji.
Datum objave: 28.01.2022   11:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na specifične zahteve naročnika nas zanima če lahko video (sklop 2, točka 1.4), ki prikazuje sestavljanje mini ROV-a s sistemom (VIPER ali podobno) priložimo ob sami dobavi?

Hvala

ODGOVOR
Video, ki prikazuje sestavljanje mini ROV-a s sistemom in opis korakov je potrebno priložiti ob oddaji ponudbe. Video bo naročniku služil kot dokaz o izpolnitvi zahteve pod točko 1.4 in hkrati dokaz o številu korakov, ki ga ponudnik vpiše pod točko 1.4, stolpec 3 in je pomemben ocenjevalni kriterij.Datum objave: 01.02.2022   07:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zanima nas ali je možno podaljšati rok oddaje ponudbe zaradi zahtevnih tehničnih specifikacij.


Hvala,

ODGOVOR
Rok za oddajo ponudb se podaljša na 23.2.2022 do 12:00 ure. Javno odpiranje ponudb bo 24.2.2022 ob 10:00 uri. Rok za prejem ponudnikovih vprašanj se podaljša na 13.2.2022 do 12:00 ure. Sprememba rokov bo v kratkem objavljena na Portalu JN.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na zahtevnost javnega naročila in razmer s Covid po vsem svetu, vas naprošamo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za cca 14 dni.


Lep pozdrav,

ODGOVOR
Rok za oddajo ponudb se podaljša na 23.2.2022 do 12:00 ure. Javno odpiranje ponudb bo 24.2.2022 ob 10:00 uri. Rok za prejem ponudnikovih vprašanj se podaljša na 13.2.2022 do 12:00 ure. Sprememba rokov bo v kratkem objavljena na Portalu JN.Datum objave: 03.02.2022   08:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Za naročnika imamo sledeča vprašanja:

1. Predlog za spremembo razpisne dokumentacije vezano na Sklop 1-avtonomno podvodno plovilo z bočnim sonarjem, AUV in mini avtonomno podvodno plovilo z bočnim sonarjem, AUV v točki 1.3 naročnik zahteva za večji sistem max.50kg in manjši sistem max 25kg. Naročnika naprošamo, da sprejme kot dopustno težo za večji sistem 70kg in hkrati za manjši sistem max.50kg saj je naša rešitev kompatibilna po STANAG1364 standardih (večja teža baterije, ki zdrži 8h v aktivnih operacijah, INS-Internal navigation system, OAS-Obstacle Avoidance Sonar,)

2. V točki 1.5 naročnik zahteva globino delovanja od vsaj 100m do vsaj 6m (večji) in od vsaj 80m do vsaj 3m (mini). Naročnika pozivamo, da spremeni opreativno globino skladno s konceptom NATO Minewarfare do 3m globine za večji sistem, saj tako omogoča delovanje tudi v pristaniščih?

3. V točki 1.11 naročnik zahteva možnost brezžičnega komuniciranja na površini in pod vodo. Kot priznani proizvajalec podvodnih plovil-AUV, naročnika naprošamo, da sprejme kot dopustno možnost brezžičnega komuniciranja in hkrati satelitske povezave. Satelitska komunikacija omogoča operativni ekipi, da postavi AUV na željeno območje, nato pa ga lahko premakne na drugo varnejše delovno območje za omogočanje vzporednih misij v 8h do 10h. V kolikor uporabnik nima omogčenega satelitskega komuniciranja, lahko ostane v neznanem in nevarnem območju zaradi kratkega dosega brezžičnega komuniciranja.


ODGOVOR
1) Naročnik SPREMINJA zahtevo za SKLOP 1 pod točko 1.3 kot sledi:

»Teža: max. 70 kg (večji), max. 50 kg (mini)«

2) Točka 1.5, globina delovanja: Globina delovanja 3 m je že v okviru razpisanih zahtev naročnika (do vsaj 6 m). Manj kot 6 m, torej plitvejše pomeni boljše.

3) Točka 1.11: Naročnik dopušča tudi možnost satelitske povezave.
Datum objave: 03.02.2022   08:36
VPRAŠANJE
Kot potencialni ponudnik sistemov za LOT 1 in LOT 2 imata naša partnerja sledeča vprašanja :
SKLOP 1 točka 1.7.:
Zahteva za mini AUV 900 kHz. Ali je za naročnika sprejemljivo če ponudbimo mini AUV, ki ima frekvenco delovanja 1Mhz - kar izboljša splošno funkcionalnost v primerjavi z 900kHz.

SKLOP 2 točka 1.9. in 1.13.:
Naročnik poimenuje kabl "napajalno informacijski kabl". Ponujeni ROV, ki v celoti izpolnjuje vse razpisni pogoje in zahteve, se napaja preko baterije, kabl pa služi za prenos informacij torej je zgolj informacijski in ne napajalno-informacijski. Naročnika prosimo za potrditev, da je tudi tak kabl ustrezen.

SKLOP 1 in SKLOP točka 2.3 Garancijska doba 24 mesecev.
S strani ponudbnika za SKLOP 1 in SKLOP 2 smo bili opozorjeni, da je standardna garancijska doba za sisteme 12 mesecev. Povišanje iz 12 mesecev na 24 mesecev bo znatno vplivalo na ponudbeno ceno. Vse potencialne skrite napake na sistemih, če bi se le-te pokazale, bo proizvajalec odpravil v prvem letu uporabe, po preteku garancije pa se bo oprema vzdrževala skladno z vzdrževalnim programom zato oba proizvajalca dodatno garancijsko dobo +12 mesecev ocenjujeta kot nepotrebno in ne standardno. Naročnika prosimo, da zahtevo glede garancije zmanjša na 12 mesecev.


ODGOVOR
SKLOP 1 točka 1.7: Taka ponudba je seveda sprejemljiva. V kolikor ponudnik ponudi AUV s frekvenco delovanja 1Mhz pridobi dodatne točke, ker je to eden od ocenjevalnih kriterijev.

SKLOP 2 točka 1.9. in 1.13.: Tak kabel je ustrezen.

SKLOP 1 in SKLOP 2 točka 2.3:

Naročnik SPREMINJA zahtevo pod točko 2.3, zadnja alineja kot sledi:
»Garancijska izjava za 12 mesecev od datuma prevzema.«
Datum objave: 16.02.2022   08:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na Sklop 1, zahteva 1.3. in naročnikov odgovor z dne 03.02.2022 08:35: »Naročnik SPREMINJA zahtevo za SKLOP 1 pod točko 1.3 kot sledi:»Teža: max. 70 kg (večji), max. 50 kg (mini)«« naročnika pozivamo, da za zahtevo pod točko 1.3 dopolni z ocenjevalnim merilom za težo večjega in mini AUV sistema.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji jasno zapisal maksimalno težo plovil (večjega in manjšega) in hkrati tudi v točkah 1.4., 1.5., 1,6., 1.7... jasno navedel funkcionalne kriterije, ki jih morata večje in manjše plovilo pri določeni maksimalni teži zadostiti.

Razvoj in proizvodnja plovila, ki zadosti kriteriju max 50kg (večji) in max 25kg (manjši) in hkrati zadosti vsem ostalih naročnikovim funkcionalnim zahtevam je bistveno zahtevnejši in dražji, kot razvoj in prozivodnja plovila, ki je 40% (+20kg) oz 100% (+25kg) zahtevane teže.

Tudi manipulacija za končnega uporabnika - pripadnike SV - je za bistveno težja sistema kompleksnejša iz vidika varstva pri delu in logistike (uporaba, manevriranje, transport, vzdrževanje,..). Sistem, ki tehta do 50kg(večji) in do 25(kg) manjši, z lahkoto lahko uporablja posadka dveh oseb (zahteva iz točke 1.1), kar pa je za 70kg (večji) in 25kg (manjši - ki mora biti agieln in enostaven za manevriranje) težko potrditi. Po katerih normativih se za varno uporabo 2 oseb še smatra delovanje s sistemom teže 70kg?

Glede na odgovor iz potrala JN naročnik smatra, da teža v tem primeru ni izključujoč kriterij, vendar pa se verjetno strinja, da proizvajalec, ki ponuja lažji sistem ne mora biti ekvivalentno primerjan s proizvajalcem, ki ponuja 40% oz 100% težja sistema. Dejsto je, da je »nižja teža« (ob celotenem izpolnjevanju vseh ostalih pogojev) bistvena konkurenčna in uporabniška prednost, katero bi naročnik ob pogoju enakopravne in korektne obravnave vseh ponudb, moral dopolniti z ocenjevalnim merilom - tako kot je to storil za: "programsko kompatibilnost z opremo v SV", "pritielektronsko zaščito" in "frekvenco delovanja mini AUV".

Glede na zapisano, naročnika prosimo, da dočko 1.3 dopolni s korektno ovrednotenim ocenjevelnim merilom.


ODGOVOR
Naročnik ne spreminja ocenjevalnih meril, le-ta ostanejo enaka.

Ročno prenašanje bremen ureja Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen (Uradni list RS, št.: 73/05 in 43/11-ZVZD-1).
Datum objave: 16.02.2022   08:44
VPRAŠANJE
Dear Sirs, please find our questions.
Many thanks in advance for your clarifications.

Regarding the evaluation criteria SOFTWARE COMPATIBILITY WITH EQUIPMENT IN SV: 25 points about the software compatible with the equipment (SONADIVE SDV-DF-X2 sonar, manufactured by RTSYS-SAS, France).

Our system will be compatible with such requirements. Is the handheld sonar interface requirements (including communication protocols and software/hardware interfaces) of public access or those requirements will be shared by the Slovenian Armed Forces?

It wouldnt be fair if we need to negotiate the access to this information with the handheld sonar manufacturer as it will be a direct or indirect competitor in this tender.ODGOVOR
Zahteve za vmesnik za ročni sonar, ki ga uporablja slovenska vojska lahko najdete pod javno dostopnimi informacijami na straneh RT SYS, Francija, kjer je pod reklamnim pamfletom naveden tudi tip uporabljenega software-a.

TRANSLATION: Requirements for the interface of manual sonar used by the Slovenian Army can be found under public information on the RTSYS France website, where the specific type of software is used and is also listed under the advertising poster.