Dosje javnega naročila 000396/2022
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000 Maribor
Blago: ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL, razdeljen v 40 sklopov
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.900.463,73 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000396/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.01.2022
JN000396/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.02.2022
JN000396/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.02.2022
JN000396/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.07.2022
JN000396/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.08.2022
JN000396/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.08.2022
JN000396/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 18.08.2022
JN000396/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 18.08.2022
JN000396/2022-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 18.08.2022
JN000396/2022-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 18.08.2022
JN000396/2022-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 18.08.2022
JN000396/2022-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 18.08.2022
JN000396/2022-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 18.08.2022
JN000396/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.01.2023
JN000396/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 03.08.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000396/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 016-037590
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR
Ulica talcev 9
2000
SI
Maribor
Slovenija
Marija Horvat
marija.horvat@zd-mb.si
+386 22286361

Internetni naslovi
https://www.zd-mb.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/432426/Dokumetacija_za_objavo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10213
I.4 Vrsta javnega naročnika
javni zdravstveni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL, razdeljen v 40 sklopov
Referenčna številka dokumenta: JN1-B/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL, razdeljen v 40 sklopov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: 1. sklop: 0301 - Vrteči instrumenti za zobno ordinacijo
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
1. sklop: 0301 - Vrteči instrumenti za zobno ordinacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: 2. sklop: 0302 - Vrteči instrumenti za zobno tehniko
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
2. sklop: 0302 - Vrteči instrumenti za zobno tehniko
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: 3. sklop: 0303 - Vrteči instrumenti za oralno kirurgijo
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
3. sklop: 0303 - Vrteči instrumenti za oralno kirurgijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: 4. sklop: 0304 - Alginati
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
4. sklop: 0304 - Alginati
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: 5. sklop: 0305 - Odtisni materiali
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
5. sklop: 0305 - Odtisni materiali
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: 6. sklop: 0306 - Amalgami
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
6. sklop: 0306 - Amalgami
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: 7. sklop: 0307 - Cementi
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
7. sklop: 0307 - Cementi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: 8. sklop: 0308 - Materiali za kompozitne zalivke
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
8. sklop: 0308 - Materiali za kompozitne zalivke
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: 9. sklop: 0309 - Endodontija
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
9. sklop: 0309 - Endodontija
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: 10. sklop: 0310 - Ostali potrošni material za zobno ordinacijo
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
10. sklop: 0310 - Ostali potrošni material za zobno ordinacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: 11. sklop: 0311 - Ultradent
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
11. sklop: 0311 - Ultradent
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: 12. sklop: 0312 - Šivalni pribor
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
12. sklop: 0312 - Šivalni pribor
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: 13. sklop: 0313 - Mavci
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
13. sklop: 0313 - Mavci
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: 14. sklop: 0314 - Vložne mase
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
14. sklop: 0314 - Vložne mase
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: 15. sklop: 0315 - Akrilati
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
15. sklop: 0315 - Akrilati
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: 16. sklop: 0316 - Voski
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
16. sklop: 0316 - Voski
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: 17. sklop: 0317 - Fasetirni material, keramika
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
17. sklop: 0317 - Fasetirni material, keramika
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: 18. sklop: 0318 - Nežlahtne zlitine
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
18. sklop: 0318 - Nežlahtne zlitine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: 19. sklop: 0319 - Ostali potrošni material za zobno tehniko
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
19. sklop: 0319 - Ostali potrošni material za zobno tehniko
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: 20. sklop: 0320 - Zobje
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
20. sklop: 0320 - Zobje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: 21. sklop: 0321 - Drobni inventar za zobno ordinacijo
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
21. sklop: 0321 - Drobni inventar za zobno ordinacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: 22. sklop: 0322 - Drobni inventar za zobno tehniko
Številka sklopa: 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
22. sklop: 0322 - Drobni inventar za zobno tehniko
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: 23. sklop: 0323 - Nadomestni deli
Številka sklopa: 23
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
23. sklop: 0323 - Nadomestni deli
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: 24. sklop: 0324 - Ortodontski material Ormco
Številka sklopa: 24
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
24. sklop: 0324 - Ortodontski material Ormco
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: 25. sklop: 0325 - Ortodontski material Leone
Številka sklopa: 25
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
25. sklop: 0325 - Ortodontski material Leone
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: 26. sklop: 0326 - Ortodontski material Dentaurumm
Številka sklopa: 26
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
26. sklop: 0326 - Ortodontski material Dentaurumm
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: 27. sklop: 0327 - Ortodontski material Bredent
Številka sklopa: 27
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
27. sklop: 0327 - Ortodontski material Bredent
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 28

II.2.1 Naslov
Naslov: 28. sklop: 0328 - Potrošni material za kirurške ambulante
Številka sklopa: 28
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
28. sklop: 0328 - Potrošni material za kirurške ambulante
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 29

II.2.1 Naslov
Naslov: 29. sklop: 0329 - Implantati Ankylos
Številka sklopa: 29
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
29. sklop: 0329 - Implantati Ankylos
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 30

II.2.1 Naslov
Naslov: 30. sklop: 0331 - Implantati Straumann
Številka sklopa: 30
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
30. sklop: 0331 - Implantati Straumann
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 31

II.2.1 Naslov
Naslov: 31. sklop: 0333 - Material za regeneracijo OsteoBiol
Številka sklopa: 31
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
31. sklop: 0333 - Material za regeneracijo OsteoBiol
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 32

II.2.1 Naslov
Naslov: 32. sklop: 0334 - Ortodontski material Forestadent
Številka sklopa: 32
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
32. sklop: 0334 - Ortodontski material Forestadent
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 33

II.2.1 Naslov
Naslov: 33. sklop: 0336 - Material Trainer
Številka sklopa: 33
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
33. sklop: 0336 - Material Trainer
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 34

II.2.1 Naslov
Naslov: 34. sklop: 0337 - Material Bego
Številka sklopa: 34
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
34. sklop: 0337 - Material Bego
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 35

II.2.1 Naslov
Naslov: 35. sklop: 0338 - Material Servo Dental
Številka sklopa: 35
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
35. sklop: 0338 - Material Servo Dental
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 36

II.2.1 Naslov
Naslov: 36. sklop: 0339 - Material CEKA
Številka sklopa: 36
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
36. sklop: 0339 - Material CEKA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 37

II.2.1 Naslov
Naslov: 37. sklop: 0341 - Implantati Bredent
Številka sklopa: 37
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
37. sklop: 0341 - Implantati Bredent
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 38

II.2.1 Naslov
Naslov: 38. sklop: 0342 - Material Emdogain Straumann
Številka sklopa: 38
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
38. sklop: 0342 - Material Emdogain Straumann
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 39

II.2.1 Naslov
Naslov: 39. sklop: 0343 - Ortodontski material AO (Ameeican Orthodontics)
Številka sklopa: 39
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
39. sklop: 0343 - Ortodontski material AO (Ameeican Orthodontics)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 40

II.2.1 Naslov
Naslov: 40. sklop: 0344 - Material Neodent GM
Številka sklopa: 40
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
40. sklop: 0344 - Material Neodent GM
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.02.2022   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.07.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.02.2022   13:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.02.2022   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR
Ulica talcev 9
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.01.2022   13:38
VPRAŠANJE
PRILOGA 9 III.9. Posebna priloga ponudbe
 slike materiala s podrobnim tehničnim opisom in tehničnimi podatki proizvajalca ponujenega materiala za vsako posamezno postavko, ki naj bodo zložene in označene po zaporedju iz specifikacije predračuna. Slike morajo odražati dejansko ponujeni material in ne smejo biti simbolične. Želena je tudi slika embalaže (škatle) materiala oz. prospekt/katalog. - PROSIMO DA ZAHTEVO UMAKNETE!!!!! SAJ JE TO NEMOGOČE!!!!!
ODGOVOR
Naročnik spreminja zgornjo zahtevo. Ponudnik mora naročniku v PRILOGI 9 III.9. Posebna priloga ponudbe navesti povezavo do katalogov v elektronski obliki ali do roka za odpiranje ponudb naročniku oddati kataloge v papirnati obliki, iz katerih bodo razvidni vsi zahtevani podatki iz priloge 9 Posebna priloga ponudbe.
Prav tako naročnik na svoji spletni strani prilaga nov obrazec III.9. Posebna priloga ponudbe. Nov obrazec bo objavljen tudi na portalu javnih naročil pri objavi EU14.
Naročnik na 13. str. Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila briše navedbo:
»Izbrani ponudnik bo moral naročniku posredovati kataloge po posameznem proizvajalcu ponujenih artiklov in varnostne liste v slovenskem jeziku v elektronski obliki.«


VPRAŠANJE
PRILOGA 9 III.9. Posebna priloga ponudbe
 slike materiala s podrobnim tehničnim opisom in tehničnimi podatki proizvajalca ponujenega materiala za vsako posamezno postavko, ki naj bodo zložene in označene po zaporedju iz specifikacije predračuna. Slike morajo odražati dejansko ponujeni material in ne smejo biti simbolične. Želena je tudi slika embalaže (škatle) materiala oz. prospekt/katalog.
Pozivamo vas, da ZAHTEVO UMAKNETE - SAJ IMATE MOŽNOST ob pregledu ponudb pozvati ponudnika za dodatna pojasnila za artikle ki jih ne poznate, kakor je v praksi pri vseh ostalih.
Za nas je to tudi nepredstavljivo pripraviti ob vseh artiklih ki jih zahtevate - en kup papirologije, gledali pa boste tako samo artikle ki jih ne poznate!
Hvala vnaprej za odgovor.
ODGOVOR
Naročnik spreminja zgornjo zahtevo. Ponudnik mora naročniku v PRILOGI 9 III.9. Posebna priloga ponudbe navesti povezavo do katalogov v elektronski obliki ali do roka za odpiranje ponudb naročniku oddati kataloge v papirnati obliki, iz katerih bodo razvidni vsi zahtevani podatki iz priloge 9 Posebna priloga ponudbe.
Prav tako naročnik na svoji spletni strani prilaga nov obrazec III.9. Posebna priloga ponudbe. Nov obrazec bo objavljen tudi na portalu javnih naročil pri objavi EU14.
Naročnik na 13. str. Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila briše navedbo:
»Izbrani ponudnik bo moral naročniku posredovati kataloge po posameznem proizvajalcu ponujenih artiklov in varnostne liste v slovenskem jeziku v elektronski obliki.«


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
PRILOGA 9 III.9. Posebna priloga ponudbe
 slike materiala s podrobnim tehničnim opisom in tehničnimi podatki proizvajalca ponujenega materiala za vsako posamezno postavko, ki naj bodo zložene in označene po zaporedju iz specifikacije predračuna. Slike morajo odražati dejansko ponujeni material in ne smejo biti simbolične. Želena je tudi slika embalaže (škatle) materiala oz. prospekt/katalog.
Glede na obseg razpisa in glede na to, da se večina ponudnikov zagotovo prijavi na več sklopov, je obseg dela za to javno naročilo zelo obsežno. Potem bi morali podaljšati razpis še za kakšen mesec, saj nihče ne dala samo razpis..
Pozivamo vas, da umaknete to zahtevo, saj lahko ob pregledu prejetih ponudb ponudnike pozovete k pojasnitvi samo za tiste artikle, katere ne poznate oz so kakšne nejasnosti glede opisa, embalaže...
Hvala že vnaprej za odgovor.
Lep pozdrav
ODGOVOR
Naročnik spreminja zgornjo zahtevo. Ponudnik mora naročniku v PRILOGI 9 III.9. Posebna priloga ponudbe navesti povezavo do katalogov v elektronski obliki ali do roka za odpiranje ponudb naročniku oddati kataloge v papirnati obliki, iz katerih bodo razvidni vsi zahtevani podatki iz priloge 9 Posebna priloga ponudbe.
Prav tako naročnik na svoji spletni strani prilaga nov obrazec III.9. Posebna priloga ponudbe. Nov obrazec bo objavljen tudi na portalu javnih naročil pri objavi EU14.
Naročnik na 13. str. Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila briše navedbo:
»Izbrani ponudnik bo moral naročniku posredovati kataloge po posameznem proizvajalcu ponujenih artiklov in varnostne liste v slovenskem jeziku v elektronski obliki.«


VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosim, da razmislite o smiselnosti glede vaše popolnoma nerealne zahteve v prilogi 9, ki pravi, citiram:
 slike materiala s podrobnim tehničnim opisom in tehničnimi podatki proizvajalca ponujenega materiala za vsako posamezno postavko, ki naj bodo zložene in označene po zaporedju iz specifikacije predračuna. Slike morajo odražati dejansko ponujeni material in ne smejo biti simbolične. Želena je tudi slika embalaže (škatle) materiala oz. prospekt/katalog.
Na ta način se moramo ponudniki moramo ukvarjati s pripravo kataloga za vas in ne s pripravo dobrih ponudbenih cen.
Če ste do sedaj imeli težave z dobavo artiklov (ponudnik je ponudil en artikel in ni poslal tega kar ponuja) bi lahko z dotičnim prekinili sodelovanje.
S poslanimi slikami ponujenih artiklov tega problema ne boste rešili, ker vam še vedno "proda" sliko artikla, ki ga vi želite in ob vašem naročilu artikla
pošlje nekaj drugega, kar vam ne ustreza.
Mogoče, je bolj smiselno, da v kolikor niste prepričani, da vam je ponudnik ponudil ustrezen artikel, le to s ponudnikom preverite s pozivom k dopolnitvi oz. razlagi.
Zato vas pozivamo k temu, da umaknite pogoj iz priloge 9.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav.
ODGOVOR
Naročnik spreminja zgornjo zahtevo. Ponudnik mora naročniku v PRILOGI 9 III.9. Posebna priloga ponudbe navesti povezavo do katalogov v elektronski obliki ali do roka za odpiranje ponudb naročniku oddati kataloge v papirnati obliki, iz katerih bodo razvidni vsi zahtevani podatki iz priloge 9 Posebna priloga ponudbe.
Prav tako naročnik na svoji spletni strani prilaga nov obrazec III.9. Posebna priloga ponudbe. Nov obrazec bo objavljen tudi na portalu javnih naročil pri objavi EU14.
Naročnik na 13. str. Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila briše navedbo:
»Izbrani ponudnik bo moral naročniku posredovati kataloge po posameznem proizvajalcu ponujenih artiklov in varnostne liste v slovenskem jeziku v elektronski obliki.«


VPRAŠANJE
0301 VI ZA ZOBNO ORDINACIJO
518 305907 Polirne ploščice, lahka pritrditev na mandrelo - posamezne ploščice a50 kom, oranžne, 12,7 mm,zelo tanke, srednje KOM - in vse ostale, želite da ponudimo ceno za kos ali za pakiranje a 50 sof-lexov? saj imate v besedilu napisano a50, EM JN ZDM (javna naročila) pa imate KOM - torej javite za kaj podamo ceno ali za a50 ali za 1 kos?
ODGOVOR
Ponudnik poda ceno za 1 kos.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji zahtevate, da ponudniki k ponudbi priložimo: "slike materiala s podrobnim tehničnim opisom in tehničnimi podatki proizvajalca ponujenega materiala za vsako posamezno postavko, ki naj bodo zložene in označene po zaporedju iz specifikacije predračuna. Slike morajo odražati dejansko ponujeni material in ne smejo biti simbolične. Želena je tudi slika embalaže (škatle) materiala oz. prospekt/katalog."
Prosimo vas, da umaknete to zahtevo, saj je nemogoče pripraviti za cca. 2000 artiklov slike, prospekte, kataloge.
Hvala in lep pozdrav.
ODGOVOR
Naročnik spreminja zgornjo zahtevo. Ponudnik mora naročniku v PRILOGI 9 III.9. Posebna priloga ponudbe navesti povezavo do katalogov v elektronski obliki ali do roka za odpiranje ponudb naročniku oddati kataloge v papirnati obliki, iz katerih bodo razvidni vsi zahtevani podatki iz priloge 9 Posebna priloga ponudbe.
Prav tako naročnik na svoji spletni strani prilaga nov obrazec III.9. Posebna priloga ponudbe. Nov obrazec bo objavljen tudi na portalu javnih naročil pri objavi EU14.
Naročnik na 13. str. Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila briše navedbo:
»Izbrani ponudnik bo moral naročniku posredovati kataloge po posameznem proizvajalcu ponujenih artiklov in varnostne liste v slovenskem jeziku v elektronski obliki.«


VPRAŠANJE
Kaj želite vato ali peno?
Po opisu je ROEKO, ki so iz vate, prosimo odstranite opis PENA.
323140 Bavški - kroglice iz vate ali pene, mehkejši in zelo vpojni, po sterilizaciji zadržijo svojo obliko,razl. velikosti (1), cca. 6,3 mm, kot npr. Roeko ali enakovredni, cca 10g
323141 Bavški - kroglice iz vate ali pene, mehkejši in zelo vpojni, po sterilizaciji zadržijo svojo obliko,razl. velikosti (2), cca. 7,6 mm, kot npr. Roeko ali enakovredni, cca 10g
323139 Bavški - kroglice iz vate ali pene, mehkejši in zelo vpojni, po sterilizaciji zadržijo svojo obliko,velikosti 0, cca. 4,8 mm, kot npr. Roeko ali enakovredni, cca 4g
323138 Bavški - kroglice iz vate ali pene, mehkejši in zelo vpojni, po sterilizaciji zadržijo svojo obliko,velikosti 00, cca. 4,0 mm, kot npr. Roeko ali enakovredni, cca 4g
323122 Bavški - kroglice iz vate ali pene, mehkejši in zelo vpojni, po sterilizaciji zadržijo svojo obliko,velikosti 000, cca. 3,0 mm, kot npr. Roeko ali enakovredni, cca 1,5g
ODGOVOR
Naročnik pri vseh navedenih postavkah briše besedo PENA. Kroglice so iz vate.


VPRAŠANJE
120 317326 Pasta za poliranje zob v tubi, z vsebnostjo ksilitola in fluora kot npr. Proxyt ali enakovredna,vse grobosti posamično (1x55 ml)
Pakiranje se je spremenilo na 80g prosimo, popravite.
ODGOVOR
Naročnik v opisu popravlja pakiranje na 80 ml. Ponudnik poda ceno za ml.


VPRAŠANJE
Tako pakiranje ne obstaja.
popravite na 50ml
319013 Tekočina za zdravljenje dlesni, kot npr. Sol. Chlumsky 0,2L
ODGOVOR
Naročnik v opisu popravlja pakiranje na 50 ml. Ponudnik poda ceno za ml.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
vaši objavljeni sklopi so zelo slabo pripravljeni in taki tudi objavljeni.
Vprašanje :
1. Kdaj boste odgovorili na vprašanja?
2. Kako boste vse napake odpravili?
3. Ali boste objavili novo tabelo predračuna?
4. Kdaj boste vse postavke z materiali, ki niso dobavljivi odstranili oz. popravili?
Ogromno artiklov je v predračunu, ki jih ni na trgu in niso dobavljivi.
Ogromen zahtev imate po artiklih, ki ni uvoznika za SLO prav tako je veliko ponudnikov, ki nam tudi ponudbe za določene artikle ne želi oddati, ker želijo biti konkurenčni.
Pozivamo vas,da v roku 5 dni objavite popravke oz. odgovorite v kolikor ne bo objave bomo primorani oddati revizijo na pripravo dokumentacije in predračuna.
ODGOVOR
Ponudniki lahko v pisni obliki pravočasno - do vključno 7. 2. 2022 do 12.00. ure - zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe. Naročnik bo pisni odgovor (pojasnila in spremembe ali dopolnitve) poslal pravočasno. Naročnik bo pripravil NOV predračun.


VPRAŠANJE
Pozivamo vas,da pri spremembi ddv-ja iz 9,5% na 22% ali obratno ne zahtevate od nas,da znižano ceno ampak je samo sprememba ddv.
Pri nekaterih dobaviteljih ali proizvajalcih se pri določen materialu spremeni davek in v takem primeru zahtevate od nas,da znižamo ceno.
ODGOVOR
Naročnik ostaja pri prvotni zahtevi.


VPRAŠANJE
0314 VLOŽNE MASE
5 319138 Silikon adicijski dublirni, dvokomponenten, brez krčitev, trdota po Shore min. 20, kot npr. Heraform D21 ali enakovredno, 2x5kg ŠKA
- ponudimo ceno za 2x5kg ali za 1x5kg?
ODGOVOR
Ponudnik poda ceno za ŠKA, torej za pakiranje ki ga ponuja, v kolono N excell tabele pa vpiše način pakiranja.


VPRAŠANJE
SKLOP AMALGAM
Cene se dnevno spreminjajo in ni možnosti podati cene za amalgam po vaših zahtevah za tri leta.
Pozivamo vas,da dokumentacijo spremenite na odpiranje konkurence po 1 letu.
ODGOVOR
Naročnik spreminja veljavnost trajanja okvirnega sporazuma, in sicer: Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu za obdobje dveh let. Določila ostanejo nespremenjena kot so navedena v 10. členu pogodbe in v točki X. Cena in plačilni pogoji - dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


VPRAŠANJE
Potrebno je spremeniti ENOTO MERE NA KOMPLET in ne na komad kot imate v predračunu.
Vaš opis je za komplet.
Pozivamo vas,da spremenite ENOTO MERE NA KPL.
4 508046 Grelec mase za mukodinamičen odtis z odtisno maso EX3N Gold (odtisna masa po Meistu), set (grelec + masa 1 kom) KOM 2,00
ODGOVOR
Ponudnik poda ceno za KPL.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
1. V navodilih navajate merilo in sicer :
1. Ocenjevanje ponudb
Naročnik bo ponudbe ocenjeval na osnovi ekonomsko najugodnejše ponudbe, določene na podlagi najnižje končne vrednosti ponudbe z DDV po posameznem sklopu.
2. Izbira najugodnejše ponudbe
Pri izbiri najugodnejše ponudbe naročnik upošteva edino merilo cena.
Prosimo za pojasnilo, kdaj boste uporabili posamezno merilo ?
ODGOVOR: Naročnik bo opravil izbor po posameznem sklopu. Za vsak sklop bo izbral najugodnješega ponudnika (končna vrednost ponudbe z DDV po posameznem sklopu), ki bo pripravil dopustno ponudbo. Natančna navedba je v točki IX. Pregled in ocenjevanje ponudb - dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

2. Cena
Okvirni sporazum sklepate za obdobje teh (3)LET in želite fiksne cene oziroma boste dopuščali spremembo cen zgolj v višini indeksa cen življenjskih potrebščin, kar je za potrošne materiale, ki so predmet naročila, nedopustno oz. nemogoče, ker gre za uvoz iz tujine in so cene vezane na proizvajalce. Uporaba takega zvišanja je zato nesprejemljiva in naročnika pozivamo, da spremeni razpisne pogoje tako, da so cene fiksne samo največ eno leto in naj nato uporabi druge možnosti, ki jih dopušča okvirni sporazum - dialog, odpiranje konkurence ipd
ODGOVOR: Naročnik spreminja veljavnost trajanja okvirnega sporazuma, in sicer: Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu za obdobje dveh let. Določila ostanejo nespremenjena kot so navedena v 10. členu pogodbe in v točki X. Cena in plačilni pogoji - dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

3. Glede na 10. člen
vzorca pogodbe-okvirnega sporazuma navajate: »Vrednost pogodbe je vezana na planirana sredstva, ki jih ima naročnik v ta namen in le-teh ne sme presegati«, prosimo za podatek o višini planiranih sredstev za posamezni sklop vsaj za obdobje enega leta, ker moramo kot ponudniki biti pravočasno seznanjeni z višino dopustne vrednosti pogodbe, ker bomo morali tudi sami spremljati dopustno višino vaših sredstev v izogib dostavi blaga, ki bo neplačano, če bodo vaša planirana sredstva presežena.
ODGOVOR: Podatek o višini planiranih sredstev za posamezni sklop bo naročnik navedel izbranemu ponudniku v pogodbi.

4. Menica
V razpisni dokumentaciji imate tudi menico kot zavarovanje za izvedbo pogodbenih obveznosti. Prosimo, da navedeno zavarovanje umaknete iz razpisne dokumentaciji ali pa podajte točno pojasnilo v katerih primerih in v kakšni višini boste unovčevali zahtevano zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
ODGOVOR
Zahteva za menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV - velja za sklope 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 26 in 32. Izbrani ponudnik bo moral izstaviti menico z menično izjavo za vsak navedeni sklop posebej. Vnovčena bo v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti.
V ta namen naročnik popravlja besedilo na 9. strani dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila - Garancije, ki pravilno glasi: »Ponudnik mora predložiti izjavo ponudnika, da bo ob podpisu pogodbe predložil menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV po posameznem sklopu - velja za sklope 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 26 in 32 - priloga 9«.
Prav tako naročnik na svoji spletni strani prilaga nov obrazec - vzorec III.11. Menična izjava in menica za dobro izvedbo. Nov obrazec bo objavljen tudi na portalu javnih naročil pri objavi EU14.


VPRAŠANJE
Pozivamo vas,da spremenite dokumentacijo ZA veljavnost cen po pogodbi za obdobje treh let.
Doba je zelo dolga in razmerja, ki so je zelo težko podati cene za vaše časovno obdobje.
Maksimalno obdobje je izvedljivo za obdobje dveh let.
ODGOVOR: Naročnik spreminja veljavnost trajanja okvirnega sporazuma, in sicer: Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu za obdobje dveh let. Določila ostanejo nespremenjena kot so navedena v 10. členu pogodbe in v točki X. Cena in plačilni pogoji - dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

DOBAVA BLAGA
Rok dobave blaga: sukcesivna dobava v času veljavnosti pogodbe - za obdobje treh let. Rok posamezne dobave: najkasneje 14 delovnih dni od prejema pisnega naročila, fco direktne dobave na lokacije naročnika in zobotehnični laboratorij ter v skladišče - razloženo.
ODGOVOR
Rok posamezne dobave: najkasneje 14 delovnih dni od prejema pisnega naročila, fco direktne dobave na lokacije naročnika in zobotehnični laboratorij ter v skladišče - razloženo. Sukcesivna dobava v času veljavnosti pogodbe - za obdobje dveh let.Datum objave: 31.01.2022   13:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
sklop 0306 AMALGAMI
8 301207 Amalgam v samoaktivirajočih kapsulah z visoko vsebnostjo bakra, št. I, a 50, sestava: Ag 46,5%,Sn 30,0%, Cu 23,5%, brez gamma 2 faze, kot npr. Vivacap ali enakovredno
9 301208 Amalgam v samoaktivirajočih kapsulah z visoko vsebnostjo bakra, št. II, po 50, sestava: Ag 46,5%,Sn 30,0%, Cu 23,5%, brez gamma 2 faze, kot npr. Vivacap ali enakovredno
10 301209 Amalgam v samoaktivirajočih kapsulah z visoko vsebnostjo bakra, št. III, po 50, sestava: Ag 46,5%,Sn 30,0%, Cu 23,5%, brez gamma 2 faze, kot npr. Vivacap ali enakovredno
Vivacap ne obstaja več, prosimo, da artikle izločite iz razpisa.
Hvala,
lep pozdrav
ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
0306 AMALGAMI
301076 Amalgam v dozah a200 (kapsula 800 mg) z visoko vsebnostjo Cu v razponu 25-25,5%, Ag 42,8-43.2%,Sn 29,5-30%, kot npr. Ana 2000 ali enakovredni
pakiranje a200 ne obstaja več, prosimo odstranite artikel iz razpisa.
Hvala
ODGOVOR


VPRAŠANJE
Prosim sporočite original šifro od proizvajalca, ki je še aktualna.
315111 Cement kompozitni za cementiranje vseh vrst fiknoprotetičnih konstrukcij, samostrjujoč z dodatnosvetlobno polmerizacijo, kot npr. Multilink Automix - ustrezni nadomestni aplikator - Refill Aplicators (2x25: 25 large, 25 small), kot npr. kat. št. 592435 ali enakovredno
ODGOVOR


VPRAŠANJE
NI DOBAVLJIVO.
IZLOČITE.
98 319159 Mrežica za zaustavljanje krvavitve, kot npr. Surgicel 1,25 cm x 5 cm, po 12
99 319707 Mrežica za zaustavljanje krvavitve, kot npr. Surgicel 10 cm x 20 cm, po 12
ODGOVOR


VPRAŠANJE
Proizvajalec jih je izločil iz prodajnega trga. Prosimo postavki izločite.
100 315170 Nitka za stabilizacijo koferdama kot alternativa konvencionalni metodi stabilizacije koferdama z zaponami, kot npr. Wedjets stabilizacijska nitka (Coltene/Whaledent) ali enakovredno - brez lateksa (non-latex), dolžine 2 m, obe velikosti posamično (small in large)
101 315169 Nitka za stabilizacijo koferdama kot alternativa konvencionalni metodi stabilizacije koferdama z zaponami, kot npr. Wedjets stabilizacijska nitka (Coltene/Whaledent) ali enakovredno - iz lateksa, dolžine 2 m, vse velikosti posamično (extra small, small in large)
ODGOVOR


VPRAŠANJE
NI DOBAVLJIV IZ STRANI PROIZVAJALCA.
74 312430 Lak zaščitni za površinsko zapiranje, zaščito proti vlagi za glasionomerne cemente, svetlobno strjujoč, kot npr. Ketac Glaze ali enakovredna
ODGOVOR


VPRAŠANJE
Artikle ni v prodaji iz strani proizvajalca.
70 319359 Klešče za odstranjevanje protetičnih izdelkov, GC Pliers - set dodatkov, kat. št. 000 237 ali enakovredno (50 gumijastih nastavkov + 4 g smirkovega prahu). Zaradi kompatibilnosti original od istega proizvajalca
ODGOVOR


VPRAŠANJE
Ni dobavljiv iz strani proizvajalca.
68 303210 Cement za zašasno/semi-permanentno cementiranje začasnih in končnih restavracij na implantatih (na izdelkih iz titana, zlata in cirkonija), z dobo nošenja 6 mesecev in več, samostrjujoč, kot npr.Telio CS Cem Implant ali enakovredno , refill (1x6 g)
ODGOVOR


VPRAŠANJE
0319 PM ZA ZOBNO TEHNIKO
21 308285 Granulat za fiksacijo modela, kot npr. Erkodent, kat. št. 110 852 ali enakovredno - ARTIKEL NI VEČ DOBAVLJIV, PROSIMO DA GA BRIŠETE
ODGOVOR


VPRAŠANJE
0319 PM ZA ZOBNO TEHNIKO
15 307225 Folija cin razbremenilna 0,25 mm, kot npr. Dentaurum ali enakovredno KOM - NI VEČ DOBAVLJIVA - PROSIMO DA ARTIKEL BRIŠETE ALI NAPIŠETE AKTUALNO REF.ŠTEVILKO
ODGOVOR


VPRAŠANJE
Cement ni v prodaji. Prosimo postavko izločite.
11 303035 Cement glasionomerni ojačan s kovinskim prahom, kot npr. GC Miracle Mix kpl ali enakovredno
ODGOVOR


VPRAŠANJE
Cement ni dobavljiv iz strani Ivoclar.
9 303203 Cement fosfatni za podlaganje in začasne zalivke, kot npr. Phospha Cem PL ali enakovredno - prah
10 303204 Cement fosfatni za podlaganje in začasne zalivke, kot npr. Phospha Cem PL ali enakovredno-tekočina
ODGOVOR


VPRAŠANJE
0325 ORTODONT. MAT. LEONE
6 313251 LEONE A0812-00 Vijak traction - 4 mm, fi 0,4 mm - ARTIKEL NI VEČ DOBAVLJIV, PROSIMO DA GA IZLOČITE
ODGOVOR


VPRAŠANJE
0337 BEGO
3 302206 Bego 43110 Kamen beli grobi - artikel ni več dobavljiv - prosimo da ga izločite/brišete
ODGOVOR


VPRAŠANJE
Silikon ni v prodaji in tudi ustrezne menjave ni.
Prosimo spremenite opis ali postavki izločite.
27 319106 Silikon adicijski z afiniteto na vlažno strukturo zoba in gingive, tiksotropen, v kartušah, kot npr. Affinis (Coltene/Whaledent) ali enakovredno - komplet (Light body, Fast light body, Regular body, Fast regular body)
28 319105 Silikon adicijski z afiniteto na vlažno strukturo zoba in gingive, tiksotropen, v lončku, kot npr.Affinis (Coltene/Whaledent) ali enakovredno - baza + katalizator (Putty soft, Fast putty soft, Putty super soft)
ODGOVOR


VPRAŠANJE
Posamezno pakiranje ni v prodaji.
Postavko je potrebno odstraniti iz JN.
7 319108 Polietrski odtisni material za natančno odtiskovanje, za vsako tehniko odtiskovanja, kot npr.Impregum soft - ustrezni katalizator, 15 ml
ODGOVOR


VPRAŠANJE
Niso dobavljivi. Prosim preverite kaj je dobavljivo in objavite ustrezno paralelo.
207 321310 Trak iz steklastih vlaken, impregniran s smolo, svetlobno strjujoč, za ojačanje kompozitov, za stabilizacijo zob po ortodonski/parodontalni terapiji, izdelavo začasnih kompzitnih mostičkov, kotnpr. GrandTec (Voco), kat št. 1168 ali enakovredno (5x trak dolžine 55 mm, debeline 2 mm)

208 321309 Trak iz ultra-visokomolekularnih polietilenskih vlaken za fiksacijo razmajanih zob, zelo dobra vezava na kompozitne materiale, posebno tkanje omogoča optimalen prenos sil vzdolž traku, lahko prilagodljiv vsem konturam, brazbarven, 3 debeline (2 mm, 3mm, 4 mm) - nadomestni trakovi dolžine 68 cm, kot npr. Ribbond ali enakovredno

209 321308 Trak iz ultra-visokomolekularnih polietilenskih vlaken za fiksacijo razmajanih zob, zelo dobra vezava na kompozitne materiale, posebno tkanje omogoča optimalen prenos sil vzdolž traku, lahko prilagodljiv vsem konturam, brazbarven, 3 debeline (2 mm, 3 mm, 4 mm), set s škarjami, kot npr. Ribbond ali enakovredno
ODGOVOR


VPRAŠANJE
MATERIAL NI V PRODAJI.
58 317358 Material bioaktivni restorativni z ioniziranim smolnim matriksom (sproščanje kalcija, fosfatov infloridov, vsebnost kislih monomerov z antimikrobnimi lastnostmi), komponente gumene smole terreaktivnih steklenih polnil, otroška različica, kot npr. (Pulpdent) Activa kids BioACTIVERESTORATIVE ali enakovredno; 5 ml brizga
59 317357 Material bioaktivni restorativni z ioniziranim smolnim matriksom (sproščanje kalcija, fosfatov infloridov, vsebnost kislih monomerov z antimikrobnimi lastnostmi), komponente gumene smole terreaktivnih steklenih polnil, otroška različica, kot npr. (Pulpdent) Activa kids BioACTIVERESTORATIVE ali enakovredno; starter kid
ODGOVOR


VPRAŠANJE
322 321221 Tekočina za odstranjevanje cinkoksidnih evgenolnih in fenolnih smolnih polnilnih cementov. Ne topigutaperke ampak polnilno maso. Za odstranjevanje polnitev brez ali z zmanjšanim deležem gutaperke,kot npr. Endosolv ali enakovredni
Material ni dobavljiv.

323 307119 Tekočina za odstranjevanje guttaperche, 100 % pomarančno olje, kot npr. Orange Guttane (Cerkamed) ali enakovredno, stekleničnka po 10 ml z aplikacijskimi pipetami
Uradnega uvoznika za Cerkamed ni na SLO trgu. Prosimo,da postavko izločite iz jN.
ODGOVOR


VPRAŠANJE
NI V PRODAJI - PROSIMO ZA ODSTRANITEV IZ JN
318 319122 Sveder za strojno pripravo koreninskega kanala (kolenčnik), Ni-Ti, Taper 02, 21 mm, 015-040 in 045-070, kot npr. VDW Flex Master Instrumente, set in posamično
319 319126 Sveder za strojno pripravo koreninskega kanala (kolenčnik), Ni-Ti, Taper 06, 21 mm, 015-040, kot npr. VDW Flex Master Instrumente, set in posamično
ODGOVOR


VPRAŠANJE
Ni v prodaji. Prosimo,da postavko odstranite.
290 327020 Polnilni material Biodentin, biološko aktiven nadomestek dentina. Ima podobne mehanske lastnosti kot zdrav dentin in ga lahko nadomešča tako v kroni kot v korenini (za popravila perforacij korenine,perforacij furkacij, perforiranih notranjih in zunanjih resorpcij, za retrogradne polnitve po apikotomiji). Ni potrebne predhodne obdelave mineralnih tkih. Biokompatibilen, bioaktiven, stimulira celice pulpe k gradnji reakcijskega dentina. Kot npr. Biodentine (Septodont) ali enakovredno. Pakiranje:prah in tekočina (5 kapsul + 5 posodic z enkratnim odmerkom + 5 spatul). Sestava prahu: trikalcijevsilikat. Sestava tekočine: vodna raztopina kalcijevega klorida in pomožne snovi.
ODGOVOR


VPRAŠANJE
K-FILE NISO VEČ V PRODAJI.
USTREZNE MENJAVE NI, PROSIMO DA POSTAVKE ODSTRANITE IZ PRODAJNEGA PREDRAČUNA.
236 317209 Pila K-File, s stoperjem, Ni-Ti, memory efekt, dolž. 21 mm, posamezne velikosti in set, ISO 015-040kot npr. VDW ali enakovreden
237 317196 Pila K-File, s stoperjem, Ni-Ti, memory efekt, dolž. 25 mm, posamezne velikosti in set, ISO 015-040kot npr. VDW ali enakovredno
238 317227 Pila K-Files 21mm 006 roza,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu
239 317224 Pila K-Files 21mm 006-010,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu
240 317228 Pila K-Files 21mm 008 siva,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu
241 317229 Pila K-Files 21mm 010 vijolična,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu
242 317239 Pila K-Files 21mm 015 bela,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu
243 317225 Pila K-Files 21mm 015-040,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu
244 317240 Pila K-Files 21mm 020 rumena,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu
245 317241 Pila K-Files 21mm 025 rdeča,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu
246 317242 Pila K-Files 21mm 030 modra,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu
247 317243 Pila K-Files 21mm 035 zelena,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu
248 317244 Pila K-Files 21mm 040 črna,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu
249 317230 Pila K-Files 25mm 006 roza,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu
250 312471 Pila K-Files 25mm 006-010,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu
251 317231 Pila K-Files 25mm 008 siva,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu
252 317232 Pila K-Files 25mm 010 vijolična,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu
253 317245 Pila K-Files 25mm 015 bela,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu
254 312398 Pila K-Files 25mm 015-040,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu
255 317246 Pila K-Files 25mm 020 rumena,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu
256 317247 Pila K-Files 25mm 025 rdeča,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu
257 317248 Pila K-Files 25mm 030 modra,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu
258 317249 Pila K-Files 25mm 035 zelena,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu
259 317250 Pila K-Files 25mm 040 črna,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu
260 312472 Pila K-Files 25mm 045-080,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu
261 317233 Pila K-Files 28mm 006 roza,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu
262 317251 Pila K-Files 28mm 015 bela,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu
263 312474 Pila K-Files 28mm 015-040,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu
264 317252 Pila K-Files 28mm 020 rumena,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu
265 317238 Pila K-Files 31mm 010 vijolična,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu
266 317257 Pila K-Files 31mm 015 bela,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu
267 312477 Pila K-Files 31mm 015-040,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu
268 312478 Pila K-Files 31mm 045-080,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu
ODGOVOR


VPRAŠANJE
MATERIAL NI V PRODAJI - IZLOČITE IZ PREDRAČUNA
20 323157 Kompozit nanohibridni, za transkanini sektor, za Bulk Fill tehniko (do 5 mm dobeline), vsebuje dve inovativni monomeri za zmanjšanje stresa in nizko obrabo, odlično ohranjanje sijaja, kot npr.Filtek Bulk Fill Posterior ali enakovredno, v brizgi 1x4 g, vse barve (A1, A2, A3, B1, C2) posamično
21 323156 Kompozit nanohibridni, za transkanini sektor, za Bulk Fill tehniko (do 5 mm dobeline), vsebuje dve inovativni monomeri za zmanjšanje stresa in nizko obrabo, odlično ohranjanje sijaja, kot npr.Filtek Bulk Fill Posterior ali enakovredno, v kapsulah 20x0,2 g, vse barve (A1, A2, A3, B1, C2)posamično
ODGOVOR


VPRAŠANJE
306003 Kislina fosforna 37% v steklenički 6 g, kot visokoviskozna tekočina, kot npr. Email Preparator Blue 6 g (Ivoclar Vivadent) ali enakovredno
Material ni več v prodaji. Prosimo odstranite iz predračuna.
ODGOVOR

ODGOVOR: Naročnik pripravlja nov predračun in bo pravočasno objavljen na portalu javnih naročil pri objavi EU14.


Datum objave: 04.02.2022   11:37
Vprašanje: 2.2.2022
41. Spoštovani, Sklop 304:
2. 319073 Alginat s tiksotropnimi lastnostmi in "snap-set" thenologijo za hitro strjevanje v ustih, dve hitrosti (normal, fast), prijetnega okusa, kot npr. GC AromaFine Dust Free III ali enakovreden - ustrezni dozirni set. Dozirni set ni dobavljiv posamično, prosimo izločite postavko iz razpisa.
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.

Sklop 305:
32. 316001 Silikon kondenzacijski, kot npr. Optosil ali enakovredni - baza
ODGOVOR: 316001 Silikon kondenzacijski, kot npr. Oxasil ali enakovredni - baza

33. 326012 Silikon kondenzacijski, kot npr. Optosil/Xantopren - ustrezni aktivator za silikon, kot npr.Activator Universal Plus ali enakovredno (1x60 ml pasta v tubi)
ODGOVOR: 326012 Silikon kondenzacijski, kot npr. Oxasil aktivator 1x60 ml

34. 326001 Silikon kondenzacijski, kot npr. Xantopren H, visokoviskozen, zeleni (tekoče in gostejše konsistence) ali enakovreden - baza
ODGOVOR: 326001 Silikon kondenzacijski, kot npr. Oxasil Mucosa.

35. 326013 Silikon kondenzacijski, kot npr. Xantopren L, nizkoviskozen, modri (tekoče in gostejše konsistence) ali enakovreden - baza
Xantopren in Optosil se ne proizvajata več posamezno, prosimo popravite opise na oxasil artikle ali izločite iz razpisa.
ODGOVOR: 326013 Silikon kondenzacijski, kot npr. Oxasil Light Flow in Very Light Flow

47. 323052 Vosek trdi za registracijo griza, kot npr Beauty Pink vosek ali enakovredni
Vosek Beauty pink se ne proizvaja več, natančna alternativa ne obstaja.
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.

Sklop 0306:
301076 Amalgam v dozah a200 (kapsula 800 mg) z visoko vsebnostjo Cu v razponu 25-25,5%, Ag 42,8-43.2%,Sn 29,5-30%, kot npr. Ana 2000 ali enakovredni
Dotični amalgam se ne proizvaja več v pakiranju A200, prosimo izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.

Sklop 307:
3. 302210 Blok mešalni povoščen, cca. 5x7 cm, kot npr. PolyArt Mixing Pad (Ivoclar-Vivadent) ali enakovredno. Papir je prevlečen in odporen na obrabo, posebno gladek, ne vpija tekočine, primeren za mešanje cementov, kompozitov in odtis. materiala, spodnja stran bloka ima protidrsno prevleko. Prosimo dopustite dimenzijo 6x7,5 cm.
ODGOVOR: Da

303203 Cement fosfatni za podlaganje in začasne zalivke, kot npr. Phospha Cem PL ali enakovredno - prah
303204 Cement fosfatni za podlaganje in začasne zalivke, kot npr. Phospha Cem PL ali enakovredno-tekočina.
Artikla se ne proizvajata več. Prosimo izločite ju.
ODGOVOR: Ponudnik lahko ponudi Phosphate Cement proizvajalca Heraeus Kulzer.

303278 Cement glasionomerni, hibridni za posteriorne restavracije v bulk tehniki, tudi za globoke kavitete, v kapsulah, kot npr. GC EQUIA Forte, ali enakovredno - refill kapsule (ška z 50 kapsulami) Equia Fil posamične barve. Ali vam ponudimo Equia fil ali equia forte HT kapsule?
ODGOVOR: Ponudnik ponudi Equia Forte HT Fil kapsule
68. 303210 Cement za zašasno/semi-permanentno cementiranje začasnih in končnih restavracij na implantatih (na izdelkih iz titana, zlata in cirkonija), z dobo nošenja 6 mesecev in več, samostrjujoč, kot npr.Telio CS Cem Implant ali enakovredno , refill (1x6 g). Artikel se ne proizvaja več, prosimo izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.

11. 303035 Cement glasionomerni ojačan s kovinskim prahom, kot npr. GC Miracle Mix kpl ali enakovredno. Artikel se ne proizvaja več, prosimo izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

74. 312430 Lak zaščitni za površinsko zapiranje, zaščito proti vlagi za glasionomerne cemente, svetlobno strjujoč, kot npr. Ketac Glaze ali enakovredna. Artikel se ne proizvaja več, prosimo izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.

79. 310090 Set za reparaturo porcelanskih in fasetiranih prevlek, vsebuje opaker in metal primer, kot npr.Ivoclar Ceramic Repair, Intro Pack ali enakovreden
Artikel se ne proizvaja več, prosimo izločite ga.
ODGOVOR: Ponudnik ponudi enakovreden izdelek, kot npr. GC Repair kit

Sklop 10:
6. 302181 Blazinica, napolnjena z gelom, ki vpija slino, tanka, velikost mala, se prilepi na izvodilo slinavke, vpija 15 minut, a 50 kom, kot npr. NeoDrys ali enakovredne. Artikel se ne proizvaja več, prosimo izločite ga.
ODGOVOR: Ponudnik ponudi enakovreden izdelek, kot npr. Dry dent, proizvajalca Directa

14. 306027 Elektrode za Elektrotom Berchtold, različne oblike. Ste prepričani da je artikel še vedno dobavljiv na našem trgu ?
ODGOVOR: Ponudnik ponudi enakovreden izdelek, kot npr. elektrode za elektro- kirurški nož MD 62 - npr. Otto Leibinger elektrode za rezanje ( v rumeni izolacijski tubi) in elektrode za koagulacijo ( v modri izolacijski tubi), vse različne oblike.

49. 313256 Lak svetlobno polimerizirajoči za zaščito dentina, kot npr. Systemp desensitizer ali enakovredno,pakirano po 5 g. Artikel se ne proizvaja več, prosimo izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.

58. 317358 Material bioaktivni restorativni z ioniziranim smolnim matriksom (sproščanje kalcija, fosfatov infloridov, vsebnost kislih monomerov z antimikrobnimi lastnostmi), komponente gumene smole terreaktivnih steklenih polnil, otroška različica, kot npr. (Pulpdent) Activa kids BioACTIVERESTORATIVE ali enakovredno; 5 ml brizga
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.

59. 317357 Material bioaktivni restorativni z ioniziranim smolnim matriksom (sproščanje kalcija, fosfatov infloridov, vsebnost kislih monomerov z antimikrobnimi lastnostmi), komponente gumene smole terreaktivnih steklenih polnil, otroška različica, kot npr. (Pulpdent) Activa kids BioACTIVERESTORATIVE ali enakovredno; starter kid
Artikla nista dobavljiva na našem trgu, prosim izločite ju.
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.
42. Pozivamo vas, ker pripravljate NOV predračun je potrebno tudi podaljšati rok za oddajo ponudbe za toliko časa kot boste potrebovali objaviti novi predračun.
Vaše tabele so z ogromno postavk ni mogoče kopirati iz stare exel tabele v novo tabelo in s tem se tudi podaljša priprava tabele.
V dokumentaciji ste spremenili oz. odstranili,da ni potrebe po katalogu in zahtevate,da naj bo posebna priloga, ker ste edina ustanova, ki zahteva kaj takega vas POZIVAMO,da tudi na osnovi tega podaljšate dodatno rok za oddajo.
Prav tako vas po zakonu ZJN-3 pozivamo,da vašo zahtevo spremenite ker je nemogoča in tudi ni humana do ponudnika VI imate 40 sklopov in zdaj pomislite kako boste to preverjali koliko dokumentacije bo potrebno pri vpogledih, ki jih bomo zahtevali.
POTREBNO JE TUDI PODALJŠATI ROK ZA VPRAŠANJA, KER BOSTE OBJAVILI NOV PREDRAČUN JE POTREBNO TUDI ROK ZA VPRAŠANJA.
ODGOVOR: Naročnik podaljšuje rok za postavljanje vprašanj do 11.2.2022, do 10.00. ure. Prav tako podaljšuje rok za oddajo ponudbe do 10.3.2022 do 9.00. ure in odpiranje ponudb 10.3.2022 ob 13.00. uri. Veljavnost ponudbe do 10.8.2022.

43. Sklop 31: Material za regeneracijo OsteoBiol
Ali lahko ponudimo tudi alternativo enake oziroma boljše kvalitete drugega proizvajalca? To bi bilo smiselno, da dobite čimveč konkurenčnih ponudb.
ODGOVOR: Da, enakovreden izdelek.

44. Spoštovani, Sklop 8:
6. 306003 Kislina fosforna 37% v steklenički 6 g, kot visokoviskozna tekočina, kot npr. Email Preparator Blue 6 g (Ivoclar Vivadent) ali enakovredno. Artikel se ne proizvaja več. Prosim izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.


Datum objave: 04.02.2022   11:40
Naročnik pripravlja nov predračun in bo pravočasno objavljen na portalu javnih naročil pri objavi EU14.

Vprašanje: 24.1.2022
1. Niso dobavljivi. Prosim preverite kaj je dobavljivo in objavite ustrezno paralelo.
10. sklop: 0310 - Ostali potrošni material za zobno ordinacijo:
207. 321310 Trak iz steklastih vlaken, impregniran s smolo, svetlobno strjujoč, za ojačanje kompozitov, za stabilizacijo zob po ortodonski/parodontalni terapiji, izdelavo začasnih kompzitnih mostičkov, kot npr. GrandTec (Voco), kat št. 1168 ali enakovredno (5x trak dolžine 55 mm, debeline 2 mm)

208. 321309 Trak iz ultra-visokomolekularnih polietilenskih vlaken za fiksacijo razmajanih zob, zelo dobra vezava na kompozitne materiale, posebno tkanje omogoča optimalen prenos sil vzdolž traku, lahko prilagodljiv vsem konturam, brazbarven, 3 debeline (2 mm, 3mm, 4 mm) - nadomestni trakovi dolžine 68 cm, kot npr. Ribbond ali enakovredno

209. 321308 Trak iz ultra-visokomolekularnih polietilenskih vlaken za fiksacijo razmajanih zob, zelo dobra vezava na kompozitne materiale, posebno tkanje omogoča optimalen prenos sil vzdolž traku, lahko prilagodljiv vsem konturam, brazbarven, 3 debeline (2 mm, 3 mm, 4 mm), set s škarjami, kot npr. Ribbond ali enakovredno
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

2. MATERIAL NI V PRODAJI. 10. sklop: 0310 - Ostali potrošni material za zobno ordinacijo:
58. 317358 Material bioaktivni restorativni z ioniziranim smolnim matriksom (sproščanje kalcija, fosfatov infloridov, vsebnost kislih monomerov z antimikrobnimi lastnostmi), komponente gumene smole terreaktivnih steklenih polnil, otroška različica, kot npr. (Pulpdent) Activa kids BioACTIVERESTORATIVE ali enakovredno; 5 ml brizga

59. 317357 Material bioaktivni restorativni z ioniziranim smolnim matriksom (sproščanje kalcija, fosfatov infloridov, vsebnost kislih monomerov z antimikrobnimi lastnostmi), komponente gumene smole terreaktivnih steklenih polnil, otroška različica, kot npr. (Pulpdent) Activa kids BioACTIVERESTORATIVE ali enakovredno; starter kid
ODGOVOR: Naročnik bo šifri izločil iz predračuna - nov predračun.

9. sklop: 0309 - Endodontija
322. 321221 Tekočina za odstranjevanje cinkoksidnih evgenolnih in fenolnih smolnih polnilnih cementov. Ne topigutaperke ampak polnilno maso. Za odstranjevanje polnitev brez ali z zmanjšanim deležem gutaperke,kot npr. Endosolv ali enakovredni
Material ni dobavljiv.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

323. 307119 Tekočina za odstranjevanje guttaperche, 100 % pomarančno olje, kot npr. Orange Guttane (Cerkamed) ali enakovredno, stekleničnka po 10 ml z aplikacijskimi pipetami
Uradnega uvoznika za Cerkamed ni na SLO trgu. Prosimo,da postavko izločite iz jN.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

3. NI V PRODAJI - PROSIMO ZA ODSTRANITEV IZ JN - 9. sklop: 0309 - Endodontija
318. 319122 Sveder za strojno pripravo koreninskega kanala (kolenčnik), Ni-Ti, Taper 02, 21 mm, 015-040 in 045-070, kot npr. VDW Flex Master Instrumente, set in posamično

319. 319126 Sveder za strojno pripravo koreninskega kanala (kolenčnik), Ni-Ti, Taper 06, 21 mm, 015-040, kot npr. VDW Flex Master Instrumente, set in posamično
ODGOVOR: Naročnik bo šifri izločil iz predračuna - nov predračun.

4. Ni v prodaji. Prosimo,da postavko odstranite - 9. sklop: 0309 - Endodontija
290. 327020 Polnilni material Biodentin, biološko aktiven nadomestek dentina. Ima podobne mehanske lastnosti kot zdrav dentin in ga lahko nadomešča tako v kroni kot v korenini (za popravila perforacij korenine,perforacij furkacij, perforiranih notranjih in zunanjih resorpcij, za retrogradne polnitve po apikotomiji). Ni potrebne predhodne obdelave mineralnih tkih. Biokompatibilen, bioaktiven, stimulira celice pulpe k gradnji reakcijskega dentina. Kot npr. Biodentine (Septodont) ali enakovredno. Pakiranje: prah in tekočina (5 kapsul + 5 posodic z enkratnim odmerkom + 5 spatul). Sestava prahu: trikalcijevsilikat. Sestava tekočine: vodna raztopina kalcijevega klorida in pomožne snovi.
ODGOVOR: Naročnik spreminja pakiranje na 15 kapsul.

5. K-FILE NISO VEČ V PRODAJI.USTREZNE MENJAVE NI, PROSIMO DA POSTAVKE DSTRANITE IZ PRODAJNEGA PREDRAČUNA - 9. sklop: 0309 - Endodontija
236. 317209 Pila K-File, s stoperjem, Ni-Ti, memory efekt, dolž. 21 mm, posamezne velikosti in set, ISO 015-040kot npr. VDW ali enakovreden

237. 317196 Pila K-File, s stoperjem, Ni-Ti, memory efekt, dolž. 25 mm, posamezne velikosti in set, ISO 015-040kot npr. VDW ali enakovredno

238. 317227 Pila K-Files 21mm 006 roza,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu

239. 317224 Pila K-Files 21mm 006-010,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu

240. 317228 Pila K-Files 21mm 008 siva,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu

241. 317229 Pila K-Files 21mm 010 vijolična,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu

242. 317239 Pila K-Files 21mm 015 bela,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu

243. 317225 Pila K-Files 21mm 015-040,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu

244. 317240 Pila K-Files 21mm 020 rumena,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu

245. 317241 Pila K-Files 21mm 025 rdeča,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu

246. 317242 Pila K-Files 21mm 030 modra,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu

247. 317243 Pila K-Files 21mm 035 zelena,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu

248. 317244 Pila K-Files 21mm 040 črna,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu

249. 317230 Pila K-Files 25mm 006 roza,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu

250. 312471 Pila K-Files 25mm 006-010,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu

251. 317231 Pila K-Files 25mm 008 siva,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu

252. 317232 Pila K-Files 25mm 010 vijolična,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu

253. 317245 Pila K-Files 25mm 015 bela,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu

254. 312398 Pila K-Files 25mm 015-040,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu
255. 317246 Pila K-Files 25mm 020 rumena,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu

256. 317247 Pila K-Files 25mm 025 rdeča,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu

257. 317248 Pila K-Files 25mm 030 modra,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu

258. 317249 Pila K-Files 25mm 035 zelena,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu

259. 317250 Pila K-Files 25mm 040 črna,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu

260. 312472 Pila K-Files 25mm 045-080,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu

261. 317233 Pila K-Files 28mm 006 roza,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu

262. 317251 Pila K-Files 28mm 015 bela,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu

263. 312474 Pila K-Files 28mm 015-040,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu

264. 317252 Pila K-Files 28mm 020 rumena,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu

265. 317238 Pila K-Files 31mm 010 vijolična,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu

266. 317257 Pila K-Files 31mm 015 bela,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu

267. 312477 Pila K-Files 31mm 015-040,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu

268. 312478 Pila K-Files 31mm 045-080,s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu
ODGOVOR: Naročnik bo šifre izločil iz predračuna - nov predračun.

6. MATERIAL NI V PRODAJI - IZLOČITE IZ PREDRAČUNA - 8. sklop: 0308 - Materiali za kompozitne zalivke
20. 323157 Kompozit nanohibridni, za transkanini sektor, za Bulk Fill tehniko (do 5 mm dobeline), vsebuje dve inovativni monomeri za zmanjšanje stresa in nizko obrabo, odlično ohranjanje sijaja, kot npr.Filtek Bulk Fill Posterior ali enakovredno, v brizgi 1x4 g, vse barve (A1, A2, A3, B1, C2) posamično

21. 323156 Kompozit nanohibridni, za transkanini sektor, za Bulk Fill tehniko (do 5 mm dobeline), vsebuje dve inovativni monomeri za zmanjšanje stresa in nizko obrabo, odlično ohranjanje sijaja, kot npr.Filtek Bulk Fill Posterior ali enakovredno, v kapsulah 20x0,2 g, vse barve (A1, A2, A3, B1, C2)posamično
ODGOVOR: Naročnik bo šifri izločil iz predračuna - nov predračun.

7. 8. sklop: 0308 - Materiali za kompozitne zalivke
6. 306003 Kislina fosforna 37% v steklenički 6 g, kot visokoviskozna tekočina, kot npr. Email Preparator Blue 6 g (Ivoclar Vivadent) ali enakovredno. Material ni več v prodaji. Prosimo odstranite iz predračuna.
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.

Vprašanje 25.1.2022
8. 5. sklop: 0305 - Odtisni materiali: Silikon ni v prodaji in tudi ustrezne menjave ni. Prosimo spremenite opis ali postavki izločite.

27. 319106 Silikon adicijski z afiniteto na vlažno strukturo zoba in gingive, tiksotropen, v kartušah, kot npr. Affinis (Coltene/Whaledent) ali enakovredno - komplet (Light body, Fast light body, Regular body, Fast regular body)
28. 319105 Silikon adicijski z afiniteto na vlažno strukturo zoba in gingive, tiksotropen, v lončku, kot npr.Affinis (Coltene/Whaledent) ali enakovredno - baza + katalizator (Putty soft, Fast putty soft, Putty super soft)
ODGOVOR: Naročnik bo šifre izločil iz predračuna - nov predračun.

9. 5. sklop: 0305 - Odtisni materiali: Posamezno pakiranje ni v prodaji. Postavko je potrebno odstraniti iz JN.

7. 319108 Polietrski odtisni material za natančno odtiskovanje, za vsako tehniko odtiskovanja, kot npr.Impregum soft - ustrezni katalizator, 15 ml
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.

10. 25. sklop: 0325 - Ortodontski material Leone
6. 313251 LEONE A0812-00 Vijak traction - 4 mm, fi 0,4 mm - artikel ni več dobavljiv, prosimo da ga izločite
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.

11. 34. sklop: 0337 - Material Bego
3. 302206 Bego 43110 Kamen beli grobi - artikel ni več dobavljiv - prosimo da ga izločite/brišete
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.

12. Cement ni dobavljiv iz strani Ivoclar - 7. sklop: 0307 - Cementi.
9. 303203 Cement fosfatni za podlaganje in začasne zalivke, kot npr. Phospha Cem PL ali enakovredno - prah

10. 303204 Cement fosfatni za podlaganje in začasne zalivke, kot npr. Phospha Cem PL ali enakovredno-tekočina
ODGOVOR: Ponudnik lahko ponudi Phosphate Cement proizvajalca Heraeus Kulzer.

13. Cement ni v prodaji. Prosimo postavko izločite - 7. sklop: 0307 - Cementi
11. 303035 Cement glasionomerni ojačan s kovinskim prahom, kot npr. GC Miracle Mix kpl ali enakovredno
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

14. 19. Sklop: 0319 - Ostali potrošni material za zobno tehniko
15. 307225 Folija cin razbremenilna 0,25 mm, kot npr. Dentaurum ali enakovredno KOM - ni več dobavljiva - prosimo da artikel brišete ali napišete aktualno ref. številko
ODGOVOR: Dentaurum, kat. št. 324-725-00

15. 19. Sklop: 0319 - Ostali potrošni material za zobno tehniko
21. 308285 Granulat za fiksacijo modela, kot npr. Erkodent, kat. št. 110 852 ali enakovredno - artikel ni več dobavljiv, prosimo da ga brišete
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.
16. Ni dobavljiv iz strani proizvajalca - 7. sklop: 0307 - Cementi
68. 303210 Cement za zašasno/semi-permanentno cementiranje začasnih in končnih restavracij na implantatih (na izdelkih iz titana, zlata in cirkonija), z dobo nošenja 6 mesecev in več, samostrjujoč, kot npr.Telio CS Cem Implant ali enakovredno , refill (1x6 g)
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.

17. Artikle ni v prodaji iz strani proizvajalca - 7. sklop: 0307 - Cementi
70. 319359 Klešče za odstranjevanje protetičnih izdelkov, GC Pliers - set dodatkov, kat. št. 000 237 ali enakovredno (50 gumijastih nastavkov + 4 g smirkovega prahu). Zaradi kompatibilnosti original od istega proizvajalca
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.

18. Ni dobavljiv iz strani proizvajalca - 7. sklop: 0307 - Cementi
74. 312430 Lak zaščitni za površinsko zapiranje, zaščito proti vlagi za glasionomerne cemente, svetlobno strjujoč, kot npr. Ketac Glaze ali enakovredna
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.

19. 10. sklop: 0310 - Ostali potrošni material za zobno ordinacijo
Proizvajalec jih je izločil iz prodajnega trga. Prosimo postavki izločite.
100. 315170 Nitka za stabilizacijo koferdama kot alternativa konvencionalni metodi stabilizacije koferdama z zaponami, kot npr. Wedjets stabilizacijska nitka (Coltene/Whaledent) ali enakovredno - brez lateksa (non-latex), dolžine 2 m, obe velikosti posamično (small in large)

101. 315169 Nitka za stabilizacijo koferdama kot alternativa konvencionalni metodi stabilizacije koferdama z zaponami, kot npr. Wedjets stabilizacijska nitka (Coltene/Whaledent) ali enakovredno - iz lateksa, dolžine 2 m, vse velikosti posamično (extra small, small in large)
ODGOVOR: Naročnik bo šifri izločil iz predračuna - nov predračun.

20. Ni dobavljivo. Izločite - 10. sklop: 0310 - Ostali potrošni material za zobno ordinacijo
98. 319159 Mrežica za zaustavljanje krvavitve, kot npr. Surgicel 1,25 cm x 5 cm, po 12

99. 319707 Mrežica za zaustavljanje krvavitve, kot npr. Surgicel 10 cm x 20 cm, po 12
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

21. 7. sklop: 0307 - Cementi-Prosim sporočite original šifro od proizvajalca, ki je še aktualna.
315111 Cement kompozitni za cementiranje vseh vrst fiknoprotetičnih konstrukcij, samostrjujoč z dodatnosvetlobno polmerizacijo, kot npr. Multilink Automix - ustrezni nadomestni aplikator - Refill Aplicators (2x25: 25 large, 25 small), kot npr. kat. št. 592435 ali enakovredno
ODGOVOR: Multilink Applicators Reg&Endo, 50 aplicators, kat. 592435

Vprašanje: 31.1.2022
1. Pozdravljeni, 0306 AMALGAMI
301076 Amalgam v dozah a200 (kapsula 800 mg) z visoko vsebnostjo Cu v razponu 25-25,5%, Ag 42,8-43.2%,Sn 29,5-30%, kot npr. Ana 2000 ali enakovredni - pakiranje a200 ne obstaja več, prosimo odstranite artikel iz razpisa.Hvala
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.

2. Pozdravljeni, 6. sklop 0306 AMALGAMI
8. 301207 Amalgam v samoaktivirajočih kapsulah z visoko vsebnostjo bakra, št. I, a 50, sestava: Ag 46,5%,Sn 30,0%, Cu 23,5%, brez gamma 2 faze, kot npr. Vivacap ali enakovredno
9. 301208 Amalgam v samoaktivirajočih kapsulah z visoko vsebnostjo bakra, št. II, po 50, sestava: Ag 46,5%,Sn 30,0%, Cu 23,5%, brez gamma 2 faze, kot npr. Vivacap ali enakovredno
10. 301209 Amalgam v samoaktivirajočih kapsulah z visoko vsebnostjo bakra, št. III, po 50, sestava: Ag 46,5%,Sn 30,0%, Cu 23,5%, brez gamma 2 faze, kot npr. Vivacap ali enakovredno
Vivacap ne obstaja več, prosimo, da artikle izločite iz razpisa. Hvala,
lep pozdrav
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.


Datum objave: 04.02.2022   11:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da še ni objavljenega novega predračuna in se ponudniki spopadamo s pomanjkanjem kadra zaradi izolacij in karanten zaradi COVIDA-19, vas vljudno prosimo, da podaljšate rok za vprašanja in prejem ponudb, da vam bomo lahko pripravili kvalitetno ponudbo.
Hvala in lep pozdrav.
ODGOVOR
ODGOVOR: Naročnik podaljšuje rok za postavljanje vprašanj do 11.2.2022, do 10.00. ure. Prav tako podaljšuje rok za oddajo ponudbe do 10.3.2022 do 9.00. ure in odpiranje ponudb 10.3.2022 ob 13.00. uri. Veljavnost ponudbe do 10.8.2022.

Datum objave: 09.02.2022   09:53
DODATNO OBVESTILO
Naročnik podaljšuje rok za postavljanje vprašanj do 18.2.2022, do 10.00. ure. Prav tako podaljšuje rok za oddajo ponudbe do 18.3.2022 do 9.00. ure in odpiranje ponudb 18.3.2022 ob 13.00. uri. Veljavnost ponudbe do 18.8.2022.
Rok bo podaljšanj ob objavi na portalu, predvidoma 15.2.2022.


Datum objave: 11.02.2022   10:58
Vprašanje: 2.2.2022
46. Spoštovani,
Sklop 33, zaporedna št. 321328, opis ne ujema s šiframi, prosim preverite katero šifro želite še enkrat.
ODGOVOR: K2 myobrace small blue, kat. št. 411215

Sklop 33, zaporedna št. 321329, opis ne ujema s šiframi, prosim preverite katero šifro želite še enkrat.
ODGOVOR: K2 medium blue, kat. št. 411220

Sklop 33, zaporedna št. 321330, opis ne ujema s šiframi, prosim preverite katero šifro želite še enkrat.
ODGOVOR: K2 large blue, kat. št. 411225

Sklop 33, zaporedna št. 321333, opis ne ujema s šiframi, prosim preverite katero šifro želite še enkrat.
ODGOVOR: I-3 large ywllow, kat. št. 413010

47. 1. sklop 0301 VI ZA ZOBNO ORDINACIJO
Zap.št.508 plastično stojalo za svedre D0224 ni več dobavljivo. Ali lahko ponudimo kakšno drugo manjše?
ODGOVOR: Da, kot npr. Larident fg 36x s pokrovom ali enakovredno.

Zap.št.509. Sof-lex kit 1750 ni več dobavljiv
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.

zap.št.505 Kakšno mandrelo pripadajočo še potrebujete, glede na to, da jih imate razpisane že pod 506 in 507. Prosim preverite tudi smiselnost 506.
ODGOVOR: Naročnik bo šifro 314129 (pod zap. št. 506) izločil iz predračuna - nov predračun. Pod šifro 314114 (zap. št. 505) ostaja Mandrela Edenta za Flexi snap in pod šifro 314123 (zap. št. 507) ostaja Mandrela za Soft lex.

Vprašanje: 3.2.2022
48. Spoštovani, Sklop 310:
73. 321277 Matrica tračna v roli deb. 0.04 mm/6 mm. Prosimo dopustite dimenzijo 0,045/6mm.
ODGOVOR: Da

98. 319159 Mrežica za zaustavljanje krvavitve, kot npr. Surgicel 1,25 cm x 5 cm, po 12 Surgicel se ne proizvaja več, prosimo izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

99. 319707 Mrežica za zaustavljanje krvavitve, kot npr. Surgicel 10 cm x 20 cm, po 12
Surgicel se ne proizvaja več, prosimo izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

114. 301003 Papir Artikulacijski 40 mikr. v lističih, moder, 20x105 mm
ODGOVOR: Kot npr. Bausch- BK 09: moder , 200 lističev , 20x104mm ali M+W (22x110mm), pakiranje 10x 12 lističev.

115. 301114 Papir Artikulacijski 40 mikr. v lističih, rdeč, 20x105 mm. Ste prepričani v dimenzije? prosimo za več informacij, vsaj kataloško ali proizvajalca.
ODGOVOR: Kot npr. Bausch- BK 10: rdeč, 200 lističev, 20x104mm ali M+W (22x110mm), pakiranje 10x 12 lističev.

120. 317326 Pasta za poliranje zob v tubi, z vsebnostjo ksilitola in fluora kot npr. Proxyt ali enakovredna,vse grobosti posamično (1x55 ml). Proxyt ima novo pakiranje in sicer 80ML. prosim popravite naziv.
ODGOVOR: Naročnik v opisu popravlja pakiranje na 80 ml. Ponudnik poda ceno za ml.

123. 317361 Pesek za čiščenje zobnih oblog iz natrijevega bikarbonata, subgingivalni, kot npr Air flow perioenakovredno; plastenka s prahom 200g. Artikel se ne proizvaja več, prosimo izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

134. 317203 Posoda za razkuževanje instrumentov, plastična, z vložno mrežo in pokrovom kot npr. Metasys ali enakovredna. Metasys ima več posod za razkuževanje, prosimo za podrobnejši opis oziroma kataloško številko artikla.
ODGOVOR: Kot npr. Metasys kat. št. 40200008-desinfektionwane 4 litre

143. 315176 Raztopina klorhexidina 2 %, za izpiranje koreninskih kanalov, kot npr. Gluco-CheX 2 % (Cerkamed) ali enakovredno, steklenica 200 g + adapter
Artikel se ne proizvaja več, prosimo izločite ga oz. prilagodite pakiranje tako, da lahko ponudimo obstoječe alternative.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi. Ponudnik lahko ponudi tudi enakovredno, kot npr. CanalPro CHX 2 % ( Coltene), 500ml

144. 308079 Raztopina s hialuronsko kislino za zdravljenje in preprečevanje bolezni dlesni, kot npr. Gengigel ali enakovredna, cca 150ml (rdeča barva). Gengigel GEL ima pakiranje 20ml rdeča tuba. Raztopina gengigel 150 ml je zelena. Rdeča raztopina first aid je 50 ml. Kaj želite da ponudimo?
ODGOVOR: Gengigel First Aid ali enakovredna, cca 50ml (rdeča barva).

149. 306542 Ročna enota s prstnim stikalom z 3 m kabla za elektro kirurški nož, kot npr. KLS Martin MD 62, kat. št. 80-214-04 ali enakovredno. Šifra je nepopolna, prosimo javite, kateri točno artikel želite.
ODGOVOR: Ročna enota s prstnim stikalom s 3m kabla, kat. št. 80-214-11-04 ( KLS Martin).

153. 319112 Slinčki iz polietilenske folije prevlečene s vpojno celulozo, v roli, s trakci za zavezat, 57x60 cm, različne barve, 80-100 kom, kot npr. Polident. Ste prepričani da je dimenzija in pakiranje v skladu s Polident slinčki ? prosimo preverite in opravite željeno dimenzijo slinčka.
ODGOVOR: Polident slinčki v roli, 53x80, v roli 60 slinčkov različne barve ali Coolbibs 54x60 cm, 80 slinčkov v roli, proizvajalec 9. septembar, različne barve ali M+W Plasticject plus, 53x61cm, 80kom

163. 319778 Sredstvo (gel) za dezinfekcijo in razkuževanje aspiratorja v stroju KaVo - naknadno polnjenje 2x480 ml , kot npr. Green&Clean M2 ali enakovredno Naknadno pakiranje je 4x500ml, prosimo popravite opis.
ODGOVOR: pakiranje 4 x 500 ml.

174. 319100 Sredstvo-tekočina za razkuževanje delovnih površin pri kirurških posegih, kot npr. Korsolin ali enakovredno, po 1-2 litra. Kohrsolin obstaja samo v pakiranju 5 litrov, kanister. Prosimo popravite opis ali dopustite pakiranje 5L.
ODGOVOR: pakiranje 5 l.

150. 319951 Separator za zobe, za razmik dveh sosednjih zob pri selektivnem brušenju, tudi za zaščito dlesni. Obstaja več različnih, prosimo definirajte s proizvajalcem ali kataloško številko.
ODGOVOR: proizvajalec Directa, Fender Wedge, različne velikosti ( x-small, small, medium, large), pakiranje 36kom, kat. št. 602751- 4

184. 319113 Stojalo leseno za slinčke. Prosimo da bolj definirate izdelek, kataloška, proizvajalec
ODGOVOR: DISPENZER ( proizvajalca Euronda ali Sogeva), kjer je rola v celoti skrita v notranjosti.

185. 320055 Ščetka za čiščenje protez, z dvema glavama (večja in manjša), za natančno čiščenje, s specialnimigumi-držalnimi elementi na ročaju za boljši prijem v roki, različne barve, kot npr. Henry Schein,kat. št. 90 06 653 in 90 06 654 ali enakovredno
Željeni artikel ni dobavljiv. Prosimo izločite ga.
ODGOVOR: Ponudnik lahko ponudi enakovreden izdelek drugega proizvajalca.

188. 318210 Tablete za obarvanje plaka, enobarvne, rdeče, prijetnega okusa, kot. npr. GUM Red Cote a1000. Originalno pakiranje artikla je A248. Prosimo popravite opis.
ODGOVOR: pakiranje po 248.

192. 321083 Tamponi konfekcijski, brez gumice, a500 kom, kot npr. Roeko 252 004, sliva. Originalno pakiranje je A400, prosimo popravite naziv.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

200. 321287 Tampon-Zobne rolice po 1000 kom, velikosti 1-3, s povečano vpojnostjo sline, se ne prilepijo na sluznico, kot npr. Luna Gold (1-3) ali enakovredno. LUNA GOLD ima pakiranje 300G. Prosimo popravite opis.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

213. 321336 Trak kovinski polirni, diamantni, možnost avtoklaviranja, širine 3 mm, 4 gradacije (ultra fina,extra fina, fina, normalna) - posamično, kot npr. Horico diamantni polirni trakovi, po 5 kom. Željeni artikel ima pakiranje A12, prosimo popravite opis.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi - gre za diamantne trakove.

214. 321334 Trak kovinski polirni, diamantni, možnost avtoklaviranja, širine 4 mm, 4 gradacije (ultra fina,extra fina, fina, normalna) - posamično, kot npr. Horico diamantni polirni trakovi, po 5 kom. Željeni artikel ima pakiranje A12, prosimo popravite opis.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi - gre za diamantne trakove.

215. 321335 Trak kovinski polirni, diamantni, možnost avtoklaviranja, širine 6 mm, 4 gradacije (ultra fina,extra fina, fina, normalna) - posamično, kot npr. Horico diamantni polirni trakovi, po 5 kom. Željeni artikel ima pakiranje A12, prosimo popravite opis.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi - gre za diamantne trakove.

227. 321042 Trak polirni, posamezne gradacije,velikost 3,9 mm. Prosimo za več informacij, kataloško, dobavitelja
ODGOVOR: polirni trakovi 3M ESPE širine 3,9mm, gradacije fine/ x-fine - kat. št. 1956 ter grob/ medium - kat. št.1954.

229. 322030 Trak teflonski, bele barve, širina najmanj 15 mm, dolžine 3 m, kot npr. PTFE trak ali enakovredno. Po naših informacijah se artikel dimenzije 15mm ne proizvaja več.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi - ponudnik lahko ponudi enakovreden izdelek.

233. 324026 Zagozda - Zatiček interdentalni leseni, posamezni set, 6 različnih velikosti, barvno kodirane, dispenzer, kot npr. Kerr Wedge dispenser 826. Wedge dispenser je dobavljiv samo v kompletu s 500 zagozdami, to je set 826, ste to mislili?
ODGOVOR: Da, Kerr wedge dispenser, komplet, po 500, kat. št. 826.

231. 324057 Zagozda - Zatiček interdentalni anatomsko oblikovan, 4 različne velikosti, barvno kodirane, kot npr.Curvy (Voco) ali enakovredno -refill, vse velikosti posamično (male, srednje, velike, extra velike), 6x52
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.

232. 324058 Zagozda - Zatiček interdentalni anatomsko oblikovan, set, 4 različne velikosti, barvno kodirane, kot npr. Curvy (Voco) ali enakovredno - set (6x52 mešano). Artikla se ne proizvajata več, prosimo izločite ju.
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.

236. 324019 Zagozda - Zatiček Interdentalni plastični kpl, kot npr Polydentia The Wedge ali enakovredne, kpl sortirano (100 kom). Artikel ni več dobavljiv v željenem pakiranju. Prosimo izločite ga.
ODGOVOR: Pakiranje po 400 kom.

240. 319189 Zaščitni premaz pri preobčutljivosti dentina, svetlobno strjujoč, kot npr. Seal&Protect (Dentsply)ali enakovredni - standardno pakiranje (steklenička 4,5 ml z aplikatorji). Artikel se ne proizvaja več, prosimo izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.

241. 306436 Zaščitni vizir (ščit za obraz), fleksibilen, na lahkem okvirju, različnih barv, z možnostjo nastavitve vizirja na različne višine in menjavo z 10 nadomestnimi vizirji, kot npr. Polydentia Vista-Tec ali enakovredno - komplet. Artikel ima nov naziv in novo pakiranje. Prosimo popravite na Vista tec la storia 1x okvir + 2x nadomesti vizir.
ODGOVOR: Naročnik popravlja, in sicer: kot npr. Vista tec la storia 1x okvir + 2x nadomesti vizir

243. 320046 Zaščitni vizir (ščit za obraz), ki se lahko nosi preko očal, nudi večjo zaščito, kot npr.OP-D-OP Polysoft Visor Sheild (Henry Schein) - kpl (1 vizir, 3 zaščitne folije, 1 mini folija)
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi - ponudnik lahko ponudi enakovreden izdelek.

244. 320047 Zaščitni vizir (ščit za obraz), ki se lahko nosi preko očal, nudi večjo zaščito, kot npr.OP-D-OP Polysoft Visor Sheild (Henry Schein) - nadomestne zaščitne folije, refill (3 kom). Artikel ni več dobavljiv, prosimo izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi - ponudnik lahko ponudi enakovreden izdelek.

49. Spoštovani, Sklop 10:
208. 321309 Trak iz ultra-visokomolekularnih polietilenskih vlaken za fiksacijo razmajanih zob, zelo dobra vezava na kompozitne materiale, posebno tkanje omogoča optimalen prenos sil vzdolž traku, lahko prilagodljiv vsem konturam, brazbarven, 3 debeline (2 mm, 3mm, 4 mm) - nadomestni trakovi dolžine 68 cm, kot npr. Ribbond ali enakovredno
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

209. 321308 Trak iz ultra-visokomolekularnih polietilenskih vlaken za fiksacijo razmajanih zob, zelo dobra vezava na kompozitne materiale, posebno tkanje omogoča optimalen prenos sil vzdolž traku, lahko prilagodljiv vsem konturam, brazbarven, 3 debeline (2 mm, 3 mm, 4 mm), set s škarjami, kot npr. Ribbond ali enakovredno. Artikel je izgubil MDR certifikat, ni več dobavljiv. Prosimo izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.


Datum objave: 11.02.2022   11:04
Vprašanje: 4.2.2022
53. Pozdravljeni, Kulzer je umaknil iz prodaje:
303203 Cement fosfatni za podlaganje in začasne zalivke, kot npr. Phospha Cem PL ali enakovredno - prah
303204 Cement fosfatni za podlaganje in začasne zalivke, kot npr. Phospha Cem PL ali enakovredno-tekočina. Prosimo, da izbrišete artikel.
ODGOVOR: Ponudnik lahko ponudi Phosphate Cement proizvajalca Heraeus Kulzer.

54. Pozdravljeni, sklop 0307 CEMENTI
303259 Cement glasionomerni za nadgradnjo in polnjenje kavitet, s steklenimi delci nove generacije za večjo translucenco in polnili, ki sproščajo več fluoridov, izboljšane tlačljivosti, hitrostrjujoč, kot npr. Fuji IX GP Extra ali enakovreden, kapsule, vse barve posamično (ška = 50 kapsul). ali lahko ponudimo ustrezno paralelo, pakiranje a45 kapsul? v stolpcu Cena/EM JN (brez DDV) formula namreč ne dovoli preračuna na 45 kom?
ODGOVOR: Ponudnik poda Ceno/EM JN (brez DDV) za kom - kapsulo. V kolono J - EM dobavitelja označi ŠKA in v koloni I - Količina med EM JN in EM dobavitelja vpiše 45. Prav tako v kolono N - način pakiranja vpiše ŠKA = 45 kom in v koloni P - količina med EM skladišča in EM dobavitelja vpiše 1.

55. Pozdravljeni, 0307 CEMENTI
303278 Cement glasionomerni, hibridni za posteriorne restavracije v bulk tehniki, tudi za globoke kavitete, v kapsulah, kot npr. GC EQUIA Forte, ali enakovredno - refill kapsule (ška z 50 kapsulami) Equia Fil posamične barve. Želite Equia forte ht ali Equia fill
ODGOVOR: Equia forte HT fill, pakiranje 48 kom.

Vprašanje: 7.2.2022
56. Spoštovani, Sklop 26.
305287 DENTAURUM 026-357-00 VSTAVEK ZA KLEŠČE PLASTIČNI, artikel ni dobavljiv zaradi dokumentov MDR, prosim izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

306000 DENTAURUM 029-361-01 ŠESTILO ZA MERITVE, artikel ni dobavljiv, prosim izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

305049 DENTAURUM 075-102-00 FOLIJA ZA TELERTG, artikel ni dobavljiv, prosim izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

305139 DENTAURUM 150-202-00 ODTISNE ŽLICE ZG vel 2, artikel ni dobavljiv, prosim izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.
305338 DENTAURUM 150-203-00 ODTISNE ŽLICE ZG vel 3, artikel ni dobavljiv, prosim izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

305521 DENTAURUM 150-221-00 ODTISNE ŽLICE SP vel 1, artikel ni dobavljiv, prosim izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

305140 DENTAURUM 150-222-00 ODTISNE ŽLICE SP vel 2, artikel ni dobavljiv, prosim izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

305522 DENTAURUM 150-223-00 ODTISNE ŽLICE SP vel 3, artikel ni dobavljiv, prosim izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

305058 DENTAURUM 745-021-00 ELASTIČNI TEG ZA HG ( KOMPLET ), artikel ni dobavljiv, vam lahko ponudimo primerljivega od drugega proizvajalca?
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

305409 DENTAURUM 745-023-00 VRATNA BLAZINICA ZA HG, artikel ni dobavljiv, vam lahko ponudimo primerljivega od drugega proizvajalca?
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

305410 DENTAURUM 745-029-00 VRATNA BLAZINICA ZA HG, artikel ni dobavljiv, vam lahko ponudimo primerljivega od drugega proizvajalca?
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

305045 DENTAURUM 745-400-00 MASKA OBRAZNA, artikel ni dobavljiv, vam lahko ponudimo primerljivega od drugega proizvajalca?
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

305374 DENTAURUM 774-000-00 ELASTIKE DEROTACIJSKE, artikel ni dobavljiv, prosim izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

305376 DENTAURUM 774-216-00 ELASTIKA V TRAKU BREZ PRESLEDKA, artikel se ne proizvaja več, vam lahko ponudimo nadomestnega?
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

305268 DENTAURUM 774-217-00 ELASTIKA V TRAKU S PRESLEDKI, artikel se ne proizvaja več, vam lahko ponudimo nadomestnega?
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

305038 DENTAURUM 774-549-00 ELASTIČNE LIGATURE SIVE, artikel ni dobavljiv, prosim izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

305371 DENTAURUM 774-552-00 ELASTIČNE LIGATURE ČRNE , artikel ni dobavljiv, prosim izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

305368 DENTAURUM 774-554-00 ELASTIČNE LIGATURE ROZA , artikel ni dobavljiv, prosim izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

305369 DENTAURUM 774-555-00 ELASTIČNE LIGATURE MODRE, artikel ni dobavljiv, prosim izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

305365 DENTAURUM 774-558-00 ELASTIČNE LIGATURE RUMENE, artikel ni dobavljiv, prosim izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik bo šifre izločil iz predračuna - nov predračun

305362 DENTAURUM 774-561-01 ELASTIČNE LIGATURE BARVNE, artikel ni dobavljiv, prosim izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.


Datum objave: 11.02.2022   13:22
Vprašanje: 3.2.2022
50. Spoštovani, Sklop 35.
319930 Ključ za aktivacijo, odprti, kot npr. Servo Dental, kat. št. 316, artikel se ne proizvaja več, izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.

319933 Ključ za aktivacijo, odprti, kot npr. Servo Dental, kat. št. 350, artikel se ne proizvaja več, izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.

319929 Ključ za aktivacijo, odprti, kot npr. Servo Dental, kat. št. 970, artikel se ne proizvaja več, izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.

51. Sklop 11:
31. 320053 Ščetka za čiščenje pred namestitvijo kron, zalivk, za težko dostopne predele in za čiščenje okoli ortod. aparatov, kot npr. Star brush, kat. št. 1091 ali enakovredno,30 kom
Artikel se ne proizvaja več, prosimo izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.

Sklop 15:
3.317066 Akrilat za hladno polimerizacijo-izdelava total. in parcial. protez in reparatur, boljše viskoznosti, enostavna uporaba, barvno usklajen s Ivocap Plus, primeren tudi za podložitve kot npr. Probase cold ali enakovredni kpl (100 g + 50 ml) - najmanj 4 razl.
Željeni komplet se ne proizvaja več, prosimo izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.

Sklop 13:
5. 314148 Mavec tip 4, extra trdi za fiksno protetiko, min. 250N/mm2, za zelo zahtevna dela, v 6 različnih barvah, max. ekspanzija 0,08 %, kot npr. Fuji Rock EP ali enakovredno
Prosimo, še enkrat preverite ali specifikacije držijo, zlasti max. Ekspanzija 0,08. Preverite tudi količino razpoložljivih barv, saj je pri dotičnem artiklu prišlo do določenih sprememb.
ODGOVOR: Gc Fuji rock 5 kg - barve golden brown (kat. št. 890222), pastel yellow (kat. št. 890223), polar white (kat. št. 890224), topaz beige (kat. št. 890225)

Sklop 34:
836 20 302217 Bego-52462 Elektrolit 2,5 l za elektrolitsko poliranje v Eltropolu 300, kot npr. Wirolyt 2,5 l. Artikel je dobavljiv samo v pakiranju 1L.m prosimo popravite opis.
ODGOVOR: pakiranje 1 l.

Sklop 10:
76. 316221 Matrica, sekcijska, kovinska, za izdelavo kompozitnih plomb, debeline 0,05 mm/trše-lažje vstavljanje, brez krilc, kot npr. TOR VM kovinske sekcijske matrice - male, kat. št. 1.0972 ali enakovredno (po 10 kom)
77. 316189 Matrica, sekcijska, kovinska, za izdelavo kompozitnih plomb, debeline 0,05 mm/trše-lažje vstavljanje, brez krilc, kot npr. TOR VM kovinske sekcijske matrice - srednje, kat. št. 1.0976 ali enakovredno (po 10 kom)
78. 316079 Matrica, sekcijska, kovinska, za izdelavo kompozitnih plomb, debeline 0,05 mm/trše-lažje vstavljanje, brez krilc, kot npr. TOR VM kovinske sekcijske matrice - velike, kat. št. 1.0973 ali enakovredno (po 10 kom)
Artikel v pakiranju A10 kom ni več dobavljiv. Dobavljivo samo pakiranje A50. Prosimo popravite naziv ali izločite artikel iz ponudbe.
ODGOVOR: pakiranje 50 kom.

202. 321323 Tampon-zobne rolice za relativno osušitev delovnega polja pri otrocih, ki se prilepijo na sluznico in se tako oblikovno prilagodijo vestibulumu in ostanejo na mestu, kljub povečanemu pretoku sline, kot npr. Tosama ali enakovredno.
Tomasa nima otroških zobnih rolic. Prosimo izločite iz razpisa ali dopišite kataloško željenega artikla.
ODGOVOR: Tosama zobni tamponi, pakiranje 4x250g, kat. št. Tosama 17001.

Vprašanje: 4.2.2022
52. Spoštovani, Sklop 17:
1. 322027 3C Bond za keramiko - prah, 20 g, kot npr. 3C Bond. Artikel se ne proizvaja več, prosimo izločite ga.
ODGOVOR: CCC Bond, kat. 140-3cb-20, nadomešča 3C Bond

2. 302180 Ceka Bond - 3 ml, kot npr. Ceka Bond Liquid. Artikel se ne proizvaja več, prosimo izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.

6. 310434 Keramika IPS Classic Opal Incisal, različne barve, 20g, kot npr. Ivoclar, kat. št. 531580-531584 ali enakovredno. Artikel se ne proizvaja več, prosimo izločite ga.
11. 310190 Keramika IPS Classic V Opaquer dentin 20g, različne barve, kot npr. Ivoclar, kat. št. 531724 dalje. Artikel se ukinja, prosimo izločite ga.
12. 310217 Keramika IPS Classic V Shade 3 g, različne barve. Artikel se ne proizvaja več, prosimo izločite ga.
16. 310105 Keramika IPS InLine glazurna pasta, 3g. Artikel se ne proizvaja več, prosimo izločite ga.
17. 310106 Keramika IPS InLine glazurna tekočina 15ml. Artikel se ne proizvaja več, prosimo izločite ga.
20. 310267 Keramika IPS InLine Model sealer, 50ml. Artikel se ukinja, prosimo izločite.
24. 310223 Keramika IPS InLine Shade incisal refil, vse barve, 3g. Artikel se ne proizvaja več, prosimo izločite ga.
25. 310222 Keramika IPS InLine Shade refil, vse barve, 3g. Artikel se ukinja, prosimo izločite ga.
26. 310269 Keramika IPS InLine Stains refil, vse barve, 1g. Artikel se ukinja, prosimo izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik bo šifre izločil iz predračuna - nov predračun

Sklop 19:
31. 313304 Lak za označevanje, rdeče barve, steklenička s čopičem, 12 ml, kot npr. Renfert Pico-Mark, kat. št.19340100 ali enakovredno. Artikel se ne proizvaja več, prosimo izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik bo šifre izločil iz predračuna - nov predračun

42. 317213 Pasta polirna za fiksno protetiko in kovino-suho poliranje z ročnikom kot npr. Saphir S (Renfert515-2000) ali enakovredna, cca 250g. Ste mislili 515-0000 ? Prosimo popravite naziv, Saphir S pasta ni dobavljiva.
ODGOVOR: Saphir pasta: kat. 515-0000

29. 313018 Lak distančni, srebrn, zlat, kvalitete kot Picofit ali enakovredni, različne velikosti delcev (13,10,7,3 mikrone), cca 15-20ml. Renfert distančnih lakov pico fit ne proizvaja več. Prosimo izločite postavko iz razpisa.
ODGOVOR: Lak distančni, zlat, kvalitete kot Picofit ali enakovredni, različne velikosti delcev (13,10 ,7,3 mikrone), cca 15-20ml

31. 313304 Lak za označevanje, rdeče barve, steklenička s čopičem, 12 ml, kot npr. Renfert Pico-Mark, kat. št.19340100 ali enakovredno. Artikel se ne proizvaja več, prosimo izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik bo šifre izločil iz predračuna - nov predračun

22. 312038 Jahači kovinski s plastično gredjo kpl.-dvojno pakiranje. Artikel se ne proizvaja več, prosimo izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik bo šifre izločil iz predračuna - nov predračun

48. 301190 Plastelin Adapta 30g. Arikel ima pakiranje 2x25G, prosimo popravite opis.
ODGOVOR: pakiranje 2x25 g.

58. 310179 Sredstvo izolacijsko - pršilo za ločevanje mavec/mavec, vosek/mavec, vosek/vosek, kot npr. Izifilm po 200 ml. Artikel se ne proizvaja več, prosimo izločite ga.
ODGOVOR: Sredstvo izolacijsko - pršilo za ločevanje mavec/mavec, vosek/mavec, vosek/vosek, kot npr. Interfilm, po 200 ml


Datum objave: 21.02.2022   07:49
Vprašanje: 14.2.2022
57. Spoštovani, Artikel v dolžini 28mm ni dobavljiv za naš trg. Dobavljive dolžine so 21, 25 in 31 mm. Prosim umaknite artikle:
72 312454 Igla K-Reamer, s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, z radiopačnimi označbami dolžine, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu, dolž. 28 mm, posamezne velikosti, ISO 015-040, kot npr. VDW ali enakovreden - 015 BELE

73 312455 Igla K-Reamer, s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, z radiopačnimi označbami dolžine, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu, dolž. 28 mm, posamezne velikosti, ISO 015-040, kot npr. VDW ali enakovreden - 020 RUMENE

74 312456 Igla K-Reamer, s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, z radiopačnimi označbami dolžine, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu, dolž. 28 mm, posamezne velikosti, ISO 015-040, kot npr. VDW ali enakovreden - 025 RDEĆE

75 312457 Igla K-Reamer, s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, z radiopačnimi označbami dolžine, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu, dolž. 28 mm, posamezne velikosti, ISO 015-040, kot npr. VDW ali enakovreden - 030 MODRE

76 312458 Igla K-Reamer, s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, z radiopačnimi označbami dolžine, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu, dolž. 28 mm, posamezne velikosti, ISO 015-040, kot npr. VDW ali enakovreden - 035 ZELENE

77 312459 Igla K-Reamer, s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, z radiopačnimi označbami dolžine, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu, dolž. 28 mm, posamezne velikosti, ISO 015-040, kot npr. VDW ali enakovreden - 040 ČRNE

78 310227 Igla K-Reamer, s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, z radiopačnimi označbami dolžine, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu, dolž. 28 mm, posamezne velikosti, ISO006-010, kot npr. VDW ali enakovreden - 006 ROZA

79 310229 Igla K-Reamer, s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, z radiopačnimi označbami dolžine, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu, dolž. 28 mm, posamezne velikosti, ISO006-010, kot npr. VDW ali enakovreden - 008 SIVA

80 310230 Igla K-Reamer, s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, z radiopačnimi označbami dolžine, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu, dolž. 28 mm, posamezne velikosti, ISO006-010, kot npr. VDW ali enakovreden - 010 VIJOLIČNA

81 312460 Igla K-Reamer, s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, z radiopačnimi označbami dolžine, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu, dolž. 28 mm, set, ISO 015-040, kot npr. VDW ali enakovreden - 015-040

82 312461 Igla K-Reamer, s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, z radiopačnimi označbami dolžine, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu, dolž. 28 mm, set, ISO 045-080, kot npr. VDW ali enakovreden 045-080

83 310228 Igla K-Reamer, s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, z radiopačnimi označbami dolžine, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu, dolž. 28 mm, set, ISO006-010, kot npr. VDW ali enakovreden - 006 -010
Artikel v dolžini 28mm ni dobavljiv za naš trg. Dobavljive dolžine so 21, 25 in 31 mm. Prosim umaknite artikel.
ODGOVOR: Naročnik bo šifre izločil iz predračuna - nov predračun.


96 312563 Igla K-Reamer, strojna, dolž. 21 mm, posamezne velikosti in set, ISO 006-010, kot npr. VDW. Omenjeno pakiranje ne obstaja. Prosimo za izločitev.
ODGOVOR: Igla K-Reamer, strojna, dolž. 21 mm, posamezne velikosti in set, ISO 008-010, kot npr. VDW.


99 312568 Igla K-Reamer, strojna, dolž. 28 mm, posamezne velikosti in set, ISO 006-010, kot npr. VDW. Omenjeno pakiranje ne obstaja. Prosimo za izločitev.
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.


109 310063 Igla za karpule 0,4x38 mm a100. Artikel ni več dobavljiv, izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik lahko ponudi igle proizvajalca Heraeus Kulzer ali Septodont (velikost 0,4x35 mm).


139 312613 Kalcijev hidroksid pasta za zdravljnje in kritje pulpe, kot npr. UltraCal XS ali enakovreden, set(4x1,2 ml + Navi tip konice). Komplet z nastavki ni več dobavljivo. Prosim izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.


58. Spoštovani, Sklop 26.
305003 DENTAURUM 791-061-00 NOSILCI ELEGANCE PLASTIČNI ZGORNJI IN SPODNJI, sortiment, artikel ni dobavljiv, prosim izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

Sklop 24
316061 ORMCO-740-1222 NOSILCI ESTETSKI SPIRIT MB zgoraj 3-3 , artikel se ne proizvaja več, prosim izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

316112 ORMCO-740-1224 NOSILCI ESTETSKI SPIRIT MB zgoraj, spodaj 3-3, artikel se ne proizvaja več, prosim izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

316113 ORMCO-740-1226 NOSILCI ESTETSKI SPIRIT MB zgoraj 5-5, artikel se ne proizvaja več, prosim izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

316114 ORMCO-740-1228 NOSILCI ESTETSKI SPIRIT MB zgoraj,spodaj 5-5, artikel se ne proizvaja več, prosim izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

508049 Gorilnik na zemeljski plin, namizni, velikost 100x110x60 mm (š,v,g), dvo cevni, kot npr. Bijou-Brenner 90 Renfert ali enakovredno, artikel ni več dobavljiv, vam lahko ponudimo primerljivega?
ODGOVOR: Da, tudi kot npr. Luxomat 36 W.


59. Spoštovani, Sklop 19:
60 310036 Sredstvo izolacijsko v spreju, izolira mavec od mavca, ne ustvari sloja, zapre pore v mavcu, kot npr. Isofix 2000 refill, Renfert, kat. št. 17200000 ali enakovredno
Razpršilka je dobavljiva samo prazna. Popravite opis ali izločite artikel.
ODGOVOR: 310036 Sredstvo izolacijsko, izolira mavec od mavca, ne ustvari sloja, zapre pore v mavcu, kot npr. Renfert, Isofix 2000, kat. št. 1720 2000

Sklop 21:
12 305275 Držalo za slinčke (krokodilčki) dolžine 48 cm, možnost avtoklaviranja (121°C), vse barve, kot npr.Edelingh ali enakovredno. Pakiranje po 10 kom
Prosimo dopustite dolžino držala 46cm in pakiranje po 3 kom.
ODGOVOR: Da.

Sklop 21:
1067 58 512025 Kireta iz titana za terapijo ob implantatu, kot npr. Carl Martin 1600/H6-H7, 4R-4L ali enakovredne. Prosimo preverite pravilnost željenih kataloških številk.
ODGOVOR: Kataloške številke LSTI972/ H6-H7 in LSTI960/ 4R-4L.

39 515042 Injektor kovinski za karpule za lokalno anestezijo, aspiracijski, standardni, kot npr. Septodont ali enakovredno (kompatibilno s karpulami Septodont). Prosimo za kataloško številko željena artikla.
ODGOVOR: Kataloška številka M+W 038 306 in 038 307.

63 512272 Kireta kostna po Lucas-u, ukrivljena, kot npr. Carl Martin 1145/6-9 ali enakovredno. Artikel je dobavljiv samo v posamičnih pakiranjih in ne v setu, prosimo popravite opis ali ga izločite.
ODGOVOR: Gre za posamične kirete, kat. št. 1145/6, 1145/7, 1145/8 in 1145/9.


Vprašanje: 16.2.2022
61. V sklopu 0306 AMALGAMI, šifra 301153 zahtevate vrednosti Sn 18% in Cu 12%. Ali so lahko vrednosti Sn 18,6 in Cu 11,9? Hvala
ODGOVOR: Da.

62. Pozdravljeni, vprašanja od 31.1.2022 13:54 in vse do 4.2.2022 so vaše objave brez odgovora. Pozivamo vas, da objavite odgovore pri ustreznem vprašanju.
Zahtevate kataloge v pap. obliki pozivamo vas,da spremenite dokumentacijo,da vam kataloge pošljemo v e-obliki.
Varnostni listi v slovenskem jeziku - pozivamo vas,da popravite in vam zadošča v ang.jeziku saj se artikli uvažajo iz tujine in prav tako so artikli, ki ste jih do zdaj tudi uporabljali.
ODGOVOR: Vsi odgovori na vprašanja od 31.1.22 do 4.2.22, ki so bili objavljeni prvotno brez odgovora, so bili objavljeni z odgovori 4. 2. 22 ob 11.40.
Z vprašanji in odgovori je bilo že popravljeno: Ponudnik mora naročniku v PRILOGI 9 III.9. Posebna priloga ponudbe navesti povezavo do katalogov v elektronski obliki ALI do roka za odpiranje ponudb naročniku oddati kataloge v papirnati obliki, iz katerih bodo razvidni vsi zahtevani podatki iz priloge 9 Posebna priloga ponudbe.
Prav tako naročnik na svoji spletni strani prilaga nov obrazec III.9. Posebna priloga ponudbe. Nov obrazec je bil objavljen tudi na portalu javnih naročil pri objavi EU14.
Naročnik na 13. str. Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila briše navedbo:
»Izbrani ponudnik bo moral naročniku posredovati kataloge po posameznem proizvajalcu ponujenih artiklov in varnostne liste v slovenskem jeziku v elektronski obliki.«

63. Spoštovani, pri pregledu dokumentacije, vprašanj in vaših odgovorov je razvidno,da ste objavili razpis nepripravljeni.
Za zadnja 4 leta exel tabele ali predračuna niste popravili čisto nič. Objavili ste JN in nas ponudnike vrgli v morje, da se zdaj s tako površnim predračunom lovimo. Zelo nespoštljivo!
Pričakujte, da bo veliko revizij (kar za vas pomeni ogromno povračila denarja) ker napake se bodo našle. Objave ste se lotili nepripravljeni.
Vsi ponudniki bomo zahtevali vpoglede in tudi našli napake, ker je že vaša tabel ogromna napak in si tudi lahko vsak ponudnik razlaga na svoj način.
Kadra, ki bi strokovno pripravljen,da pregleda ponudbe podrobno nimate. Pričakujte, da iz najnižje končne vrednosti boste prispeli do najdražjega, če boste. Zelo hitro se lahko zgodi, da boste primorani vse ponoviti.
Vaša priloga 9., zahteva za kataloge v pap. obliki, vaši odgovori in objavljen predračun nam ponudnikom da vedeti, da se niste ustrezno pripravili.
Stroge zahteve kot jih imate vi ne pomenijo, da bo najugodnejša ponudba ampak ne pripravljenost.
Predlagam vam,da razpis umaknete oz. prekličete in se pripravite na objavo kot se spodobi za tako velik zd. dom in brez vprašanj kot jih imate zdaj na portalu.
ODGOVOR: Naročnik je pravočasno podal vse odgovore na vprašanja, primerno podaljšal rok za postavitev vprašanj in rok za oddajo ponudbe, prav tako bo pripravil in objavil nov predračun.

65. Napačna informacijo ste prejeli,da obstaja 400 kom. Popravite pakiranje, ki je original in nikakor ni 400kos.
236. 324019 Zagozda - Zatiček Interdentalni plastični kpl, kot npr Polydentia The Wedge ali enakovredne, kpl sortirano (100 kom). Artikel ni več dobavljiv v željenem pakiranju. Prosimo izločite ga.
ODGOVOR: Pakiranje po 400 kom.
ODGOVOR: Na uradni spletni strani proizvajalca Polydentia so še vedno vsa obstoječa pakiranja željenih zagozd v kompletu sortirano ( kat.št. 7001- 100 kom in kat.št.7040- 400 kom).
Tudi v spletni trgovini Prodenta ( ki je, poleg Sanolaborja in Zidensa, eden od treh uradnih zastopnikov Polydentie v SLO), imajo set 100 kom na zalogi.
Lahko ponudite enakovredno, npr. myWedge ( Polydentia), 100 kom, kat.št. 7100.

66. Ne obstaja. PROSIMO za dopis od proizvajalca, da je artikel na trgu.
Pozivamo vas, da potrditev objavite iz katere bo razvidno, da je proizvajalec, ki ga zahtevate.
49. Spoštovani, Sklop 10:
208. 321309 Trak iz ultra-visokomolekularnih polietilenskih vlaken za fiksacijo razmajanih zob, zelo dobra vezava na kompozitne materiale, posebno tkanje omogoča optimalen prenos sil vzdolž traku, lahko prilagodljiv vsem konturam, brazbarven, 3 debeline (2 mm, 3mm, 4 mm) - nadomestni trakovi dolžine 68 cm, kot npr. Ribbond ali enakovredno
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.
Lahko ponudite enakovredno, npr. Super Splint (Hager werken) ali Fiber Splint ( Polydentia), ki sta sicer samo v eni širini 4mm.

209. 321308 Trak iz ultra-visokomolekularnih polietilenskih vlaken za fiksacijo razmajanih zob, zelo dobra vezava na kompozitne materiale, posebno tkanje omogoča optimalen prenos sil vzdolž traku, lahko prilagodljiv vsem konturam, brazbarven, 3 debeline (2 mm, 3 mm, 4 mm), set s škarjami, kot npr. Ribbond ali enakovredno. Artikel je izgubil MDR certifikat, ni več dobavljiv. Prosimo izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi. Lahko ponudite enakovredno, npr. F-Splint-Aid & Slim ( Polydentia), set

67. Popravite opis in opis prilagodite pakiranju. Po vašem opisu je pakiranje za en prah in opis za drugo pakiranje.
123. 317361 Pesek za čiščenje zobnih oblog iz natrijevega bikarbonata, subgingivalni, kot npr Air flow perioenakovredno; plastenka s prahom 200g. Artikel se ne proizvaja več, prosimo izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi. Na tržišču pri slovenskih ponudnikih je še vedno na voljo Air flow PERIO prah iz natrijevega bikarbonata, pakiran v plastenki 120g.
Na spletnih straneh proizvajalca je Air flow PERIO prah na bazi gycina, plastenka 120g ( sicer 4x). Vedno pa lahko ponudite enakovredno.

68. SURGICEL ni dobavljiv! Informacije morate pridobiti od proizvajalca in ne od referenta posamezne trgovine.
98. 319159 Mrežica za zaustavljanje krvavitve, kot npr. Surgicel 1,25 cm x 5 cm, po 12 Surgicel se ne proizvaja več, prosimo izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

99. 319707 Mrežica za zaustavljanje krvavitve, kot npr. Surgicel 10 cm x 20 cm, po 12
Surgicel se ne proizvaja več, prosimo izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi. Lahko pa ponudite enakovredno.

73. V sklopu 0314 VLOŽNE MASE vam želimo pri 5 poziciji ponuditi Dublirni silikon pakiran 2x6 kg in ne 2x5 kg kakor ste zapisali v zahtevi. Predpostavljamo, da razlika v pakiranju ni izključujoča, zato vas prosimo za navodilo za izpolnjevanje cene. V tabeli pri enoti mere namreč nimate zapisano kilogram temveč ŠKA, (verjetno škatla?) kar se nanaša lahko edino na zahtevanih 2x5 kg, kako torej vpisati ceno za 2x6kg?
Hvala!
ODGOVOR: Ponudnik poda ceno za ška (torej za 2x6 kg), v kolono N excellove tabele vpiše način pakiranja, kot npr. Ška = 2x6 kg. Naročnik bo ceno pri vseh ponudnikih preračunal na enako enoto mere.


Vprašanje: 18.2.2022
78. Skladno z vašo zahtevo za dostavo naročenega blaga FCO na lokacije naročnika, zaradi izračuna stroškov transporta prosimo za navedbo vseh lokacij kamor bo potrebno dostavljati.
V kolikor je mogoče vas prosimo še za okvirno oceno (nastalo na izkušnjah preteklih let) števila dostav po posamezni lokaciji.
ODGOVOR: Lokacije naročnika za dostavo so: skladišče - Ulica talcev 5, Maribor, Zobne ambulante in zobotehnika Kneza Koclja 10, Maribor ter Zobne ambulante in zobotehnika Partizanska cesta 14a, Maribor.
Ocena dostav: 2x mesečno, po potrebi tudi tedensko.

79. Spoštovani! Če odstopite od nesmiselne varovalke za aktivacijo valorizacije samo v primeru da bo indeks cen življenjskih potrebščin (ki nima vzdržno smiselne povezave s cenami medicinskih pripomočkov) večji kot 4% (pri čemur tudi ne navajate vira kriterija ki ga nameravate vzeti za merodajnega) vam bomo lahko ponudili med 5-10% nižje cene (ker nam ne bo potrebno vkalkulirati dodatnega rizika), kar je za vas ugodneje in izpolnjuje namen zaradi katerega so nastali JR. V kolikor dovolite variantno ponudbo vam bomo v njej to prikazali.
ODGOVOR: Naročnik je veljavnost pogodbe, sklenjene po javnem naročilu, spremenil na dve leti.

80. Prosimo jasneje specificirajte kdo nosi tveganje v primeru spremembe stopnje DDV ali uvedbe morebitne nove ta hip še ne obstoječe davčne obveznosti, navzgor ali navzdol, med samim trajanjem obdobja JN. Hvala.
ODGOVOR: Tveganje za spremembo stopnje DDV, ki nima zakonske osnove oz. se stopnja DDV spreminja le zaradi spremembe tolmačenja veljavne zakonodaje ali v primeru premalo obračunanega DDV, je na strani ponudnika (razen v primeru spremembe davčne stopnje, na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja DDV).

81. V kolikor imate za okvirno porabo vpisan le en kos posameznega izdelka, se nam zahteva po brezplačnem vzorcu (predvsem kadar gre za material, ki ga po vašem testiranju torej ne bo več možno prodati drugi stranki) ne zdi smiselna, saj s tem dobite ravno tistega edinega, ki ste ga nameravali kupiti. Prosimo za ustrezno varovalko, ki bo preprečila tovrstno oškodovanje. Hvala
ODGOVOR: Naročnik bo vzorec pred izbiro ponudnika zahteval le v primeru, ko artikla še ne pozna in v kolikor iz tehnične dokumentacije ne bo mogoče ugotoviti ustreznosti artikla.

83. Prosimo definirajte protokol v primeru, da proizvajalec preneha proizvajati izbran artikel, ter nas o tem ne obvesti prej preden ga mi pri njem ne naročimo oz. dobimo od njega pošiljko. (V tem primeru lahko med prejemom vašega naročila in prejemom pošiljke proizvajalca mine tudi dlje časa in ne zgolj 2 dni kakor izhaja iz vaših navodil - brez naše možnosti ustreznega ukrepanja).
Kaj naj storimo takoj po ugotovitvi? Ali so naše obveznosti s posredovanjem uradnega obvestila proizvajalca zaključene?
V tem primeru vam bomo seveda posredovali vse tovrstne izdelke iz še obstoječe zaloge v našem skladišču.
Zanima nas še na kakšen način vas obvestimo o možnih alternativah (istega proizvajalca nap,. ob zamenjavi izdelka za novo generacijo tega izdelka, ali drugega proizvajalca) v kolikor obstajajo v istem cenovnem okvirju. Hvala.
ODGOVOR: Naročnika je potrebno, v primeru prenehanja proizvodnje določenega artikla, o tem nemudoma obvestiti. Naročnik od ponudnika pričakuje, da je s strani proizvajalca oz. svojega dobavitelja sproti seznanjen o dobavi artiklov iz nabora ponudbenega predračuna in ne šele takrat, ko bo naročnik posamezen artikel naročil. Takoj, ko je ponudniku znana informacija o nedobavi zaradi prenehanja proizvodnje posameznega artikla, mora ponudniku posredovati dokument proizvajalca, ki le-to dokazuje. Hkrati naročnika obvesti tudi o možnih alternativah enakovrednega artikla. Naročnik bo po prejemu informacije sprejel odločitev glede dobave in o tem obvestil ponudnika.
Datum objave: 23.02.2022   09:26
Vprašanje: 14.2.2022
Sklop 22
502036 Boks za polimerizacijo, prosim za več podatkov, kataloš.št., koliko L?
ODGOVOR: Kot npr. Luxomat 36 W ali enakovredno.

508049 Gorilnik na zemeljski plin, namizni, velikost 100x110x60 mm (š,v,g), dvo cevni, kot npr. Bijou-Brenner 90 Renfert ali enakovredno, artikel ni več dobavljiv, vam lahko ponudimo primerljivega?
ODGOVOR: Da, enakovrednega.

Vprašanje: 15.2.2022
60. Sklop 0313 MAVCI, Pozicija 2 in 3:
Zahtevate čas obdelave 4 minute pri 20 st. C in časom strjevanja 7 minut. Različni proizvajalci imajo izdelke z različnimi časi in stopinjami. S specificiranjem natančno določenih vrednosti brez navedbe dovoljenih odstopanj, preferirate izključno samo proizvajalce katerih izdelki natančno ustrezajo vašim navedbam, ter glede na strokovno sprejemljive vrednosti (podane nap.v intervalih od 3 - 5 minut ali 18 do 22 stopinj , ter podobno) neupravičeno in neskladno z namenom javnih naročil, ter njihovimi predpisi, izključujete druge, ter zapirate prostor za konkurenčne ponudbe.
Predlagamo navedbo možnih odstopanj od sedaj navedenih vrednosti (časi, temperature, ipd.). Hvala
ODGOVOR: Naročnik ostaja pri prvotni zahtevi, zaradi kompatibilnosti med mavci.

Vprašanje: 16.2.2022
64. Kje ste preverili in prejeli,da obstaja. Zahtevamo dopis (objavite) od proizvajalca, da navedene postavke obstajajo.
306000 DENTAURUM 029-361-01 ŠESTILO ZA MERITVE, artikel ni dobavljiv, prosim izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

305049 DENTAURUM 075-102-00 FOLIJA ZA TELERTG, artikel ni dobavljiv, prosim izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

305139 DENTAURUM 150-202-00 ODTISNE ŽLICE ZG vel 2, artikel ni dobavljiv, prosim izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

305338 DENTAURUM 150-203-00 ODTISNE ŽLICE ZG vel 3, artikel ni dobavljiv, prosim izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

305521 DENTAURUM 150-221-00 ODTISNE ŽLICE SP vel 1, artikel ni dobavljiv, prosim izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

305140 DENTAURUM 150-222-00 ODTISNE ŽLICE SP vel 2, artikel ni dobavljiv, prosim izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

305522 DENTAURUM 150-223-00 ODTISNE ŽLICE SP vel 3, artikel ni dobavljiv, prosim izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

305058 DENTAURUM 745-021-00 ELASTIČNI TEG ZA HG ( KOMPLET ), artikel ni dobavljiv, vam lahko ponudimo primerljivega od drugega proizvajalca?
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

305409 DENTAURUM 745-023-00 VRATNA BLAZINICA ZA HG, artikel ni dobavljiv, vam lahko ponudimo primerljivega od drugega proizvajalca?
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

305410 DENTAURUM 745-029-00 VRATNA BLAZINICA ZA HG, artikel ni dobavljiv, vam lahko ponudimo primerljivega od drugega proizvajalca?
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

305045 DENTAURUM 745-400-00 MASKA OBRAZNA, artikel ni dobavljiv, vam lahko ponudimo primerljivega od drugega proizvajalca?
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

305374 DENTAURUM 774-000-00 ELASTIKE DEROTACIJSKE, artikel ni dobavljiv, prosim izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

305376 DENTAURUM 774-216-00 ELASTIKA V TRAKU BREZ PRESLEDKA, artikel se ne proizvaja več, vam lahko ponudimo nadomestnega?
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

305268 DENTAURUM 774-217-00 ELASTIKA V TRAKU S PRESLEDKI, artikel se ne proizvaja več, vam lahko ponudimo nadomestnega?
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

305038 DENTAURUM 774-549-00 ELASTIČNE LIGATURE SIVE, artikel ni dobavljiv, prosim izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

305371 DENTAURUM 774-552-00 ELASTIČNE LIGATURE ČRNE , artikel ni dobavljiv, prosim izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

305368 DENTAURUM 774-554-00 ELASTIČNE LIGATURE ROZA, artikel ni dobavljiv, prosim izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

305369 DENTAURUM 774-555-00 ELASTIČNE LIGATURE MODRE, artikel ni dobavljiv, prosim izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

305365 DENTAURUM 774-558-00 ELASTIČNE LIGATURE RUMENE, artikel ni dobavljiv, prosim izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik bo šifre izločil iz predračuna - nov predračun

305362 DENTAURUM 774-561-01 ELASTIČNE LIGATURE BARVNE, artikel ni dobavljiv, prosim izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi. Vsi navedeni artikli so v katalogu 2022.

69. Kaj želite deb. 0,03mm ali 0,045mm to sta dve različni debelini in s tem tudi cene si niso enake. V kolikor želite obe debelini je potrebno dodati novo postavko.
321013 Trak jekleni za tračno matrico, debelina 0,03mm (5, 6, 7 mm višine) ter 0,045mm (5, 6, 7 mm višine) v roli, 3m, kot npr. Kerr Steel Matrix ali enakovreden
ODGOVOR: Naročnik bo šifro razdelil na dve debelini (321013 in 317331).

70. TEFLONKSI TRAK V ZOBOZDRAVSTVU NI DOBAVLJIV. POSTAVKO JE POTREBNO ODSTRANITI.
229 322030 Trak teflonski, bele barve, širina najmanj 15 mm, dolžine 3 m, kot npr. PTFE trak ali enakovredno
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.

71. DVE POSTAVKI ZA ENAK MATERIAL. KERR ZAGOZDE IMAJO PRI VSAKIH DISPENZER.
ENO POSTAVKO JE POTREBNO ODSTRANITI.
324026 Zagozda - Zatiček interdentalni leseni, posamezni set, 6 različnih velikosti, barvno kodirane, dispenzer, kot npr. Kerr Wedge dispenser 826

324012 Zagozda - Zatiček interdentalni leseni, posamezni set, 6 različnih velikosti, barvno kodirane,dispenzer, kot npr. Kerr Wedge dispenser 826 - nadomestne lesene zagozde, vse velikosti, a100
ODGOVOR: Naročnik v šifri 324026 zahtev SET, v šifri 324012 panadomestne zagozde k odgovarjajočemu setu.

72. Pozdravljeni, SKLOP 0307 CEMENTI
303114 Cement za začasno cementiranje brez eugenola, enokomponenten, kot npr PreVISION CEM ali enakovredno, tuba 37 g KPL 3,00. Ta artikel ne obstaja več, prosimo za izločitev
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.


Vprašanje: 17.2.2022
74. Spoštovani, Sklop 22.
515066 Nož modelirni mali, prosim za več informacij, kataloška št., dimenzije?
ODGOVOR: Nož modelirni mali z ročajem iz lesa.

515067 Nož modelirni veliki, prosim za več informacij, kataloška št., dimenzije?
ODGOVOR: Nož modelirni veliki z ročajem iz lesa.

515024 Nož za mavec, prosim za več informacij, kataloška št.?
ODGOVOR: Nož za mavec.

317207 Paleta mešalna za porcelan, kot npr. Renfert Melody ali enakovredna, prosim za več informacij, kataloška št.?
ODGOVOR: Paleta mešalna za porcelan, kot npr. Renfert Melody ali enakovredna

317206 Ploščica porcelanska za mešanje fasetiranih materialov, kot npr. Ivoclar ali enakovredna, prosim za več informacij, kataloška št.?
ODGOVOR: Ploščica porcelanska za mešanje fasetiranih materialov, kot npr. Ivoclar ali enakovredna

517054 Posoda za mavec gumi mala - mehkejša, prosim za več informacij, kataloška št.?
ODGOVOR: Posoda za mavec gumi mala - mehkejša

517225 Posoda za mavec gumi velika - mehkejša, prosim za več informacij, kataloška št.,?
ODGOVOR: Posoda za mavec gumi velika - mehkejša

317333 Posoda za mešanje za Vakumix Twister (original), 500 ml, z metlico, kot npr. Renfert, kat. št.182 005 00 ali enakovredno, artikel ni več na voljo, vam lahko ponudimo primerljivega?
ODGOVOR: Posoda za mešanje za Vakumix Twister (original), 500 ml, z metlico, kot npr. Renfert, kat. št.182 005 00 ali enakovredno

317174 Posodica silikonska za mešanje akrilata 25ml, prosim za več informacij, kataloška št.?
ODGOVOR: Posodica silikonska za mešanje akrilata 25ml

317112 Posodica silikonska za mešanje akrilata 75ml, prosim za več informacij, kataloška št.?
ODGOVOR: Posodica silikonska za mešanje akrilata 75ml

519081 Streme za proteze na matice (dve protezi), kot npr. Shuler, prenesti mora silo 100kPa/cm2, neda bi se nosilca zavrtela ali enakovredno, prosim za več informacij, kataloška št.?
ODGOVOR: Streme za proteze na matice (dve protezi), kot npr. Shuler, prenesti mora silo 100kPa/cm2, neda bi se nosilca zavrtela ali enakovredno

325004 Žagice ustrezne rezervne 3 mm a10, prosim za več informacij, kataloška št.?
ODGOVOR: Žagice ustrezne rezervne 3 mm

75. Sklop akrilati
Šifra 317066 Akrilat za hladno polimerizacijo-izdelava total. in parcial. protez in reparatur, boljše viskoznosti, enostavna uporaba, barvno usklajen s Ivocap Plus, primeren tudi za podložitve kot npr. Probase cold ali enakovredni kpl (100 g + 50 ml) - najmanj 4 razl. Izdelek ni več dobavljiv.
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.

Sklop endodontija
Šifra 310228 Igla K-Reamer, s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, z radiopačnimi označbami dolžine, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu, dolž. 28 mm, set, ISO006-010, kot npr. VDW ali enakovreden - 006 -010. Izdelek ni več dobavljiv.
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.

Šifra 312563 Igla K-Reamer, strojna, dolž. 21 mm, posamezne velikosti in set, ISO 006-010, kot npr. VDW. Izdelek ni več dobavljiv.
ODGOVOR: Igla K-Reamer, strojna, dolž. 21 mm, posamezne velikosti in set, ISO 008-010, kot npr. VDW

Šifra 308263 Guttapercha poeni pomožni, kvaliteta kot De Trey ali enakovredni, radiopačni, ne premehki,v embalaži morajo biti prekriti s papirjem in šele nato s peno, pak. posamezne debeline X long/assor. Izdelek ni več dobavljiv.
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.

Postavke 195 - 204
Pila Hedstroem-File s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, z radiopačnimi označbami dolžine, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu, dolž. 28 mm, posamezne velikosti,ISO 015-040, kot npr. VDW ali enakovreden.
Izdelek v dolžini 28mm ni več dobavljiv.
ODGOVOR: Naročnik dopušča možnost drugega proizvajalca (enakovreden izdelek).

Šifra 321221 Tekočina za odstranjevanje cinkoksidnih evgenolnih in fenolnih smolnih polnilnih cementov. Ne topigutaperke ampak polnilno maso. Za odstranjevanje polnitev brez ali z zmanjšanim deležem gutaperke,kot npr. Endosolv ali enakovredni.
Izdelek ni več dobavljiv.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

Šifra 324046 Zatiček kompozitni ojačan s steklastimi vlakni, kot npr. RelyX fiber post, 3M Espe, kat. Št. 56868- začetni set. Izdelek ni več dobavljiv.
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.

Šifra 303211 Papirnati poeni Taper 04, dolžina 29mm, barvno kodirani, na poenu morajo biti natisnjeni prstani z označbo dolžine (18, 19, 20 in 22 mm - enako kot na kanalskih instrumentih), posamezne debeline in set (ISO 015-040), kot npr. VDW Paper Points ali enakovredni. Izdelek ni več dobavljiv.
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.

Šifra 310234 Instrument ročni za lateralno kondenzacijo (spreader) guttapercha poena, jekleni, dolž. 35 mm, pos. debeline in set, ISO 015-040, kot npr. VDW Finger Spreader ali enakovredni. Izdelek ni več dobavljiv.
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.

Šifra 310233 Instrument ročni za lateralno kondenzacijo (spreader) guttapercha poena, Ni-Ti, dolž. 35 mm, pos. debeline in set, ISO 015-040, kot npr. VDW Finger Spreader ali enakovredni. Izdelek ni več dobavljiv.
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.

Šifra 312568 Igla K-Reamer, strojna, dolž. 28 mm, posamezne velikosti in set, ISO 006-010, kot npr. VDW. Izdelek ni več dobavljiv.
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.

Šifra 312569 Igla K-Reamer, strojna, dolž. 28 mm, posamezne velikosti in set, ISO 015-040, kot npr. VDW. Izdelek ni več dobavljiv.
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.

76. Sklop 21:
1077 sk21 512024 Kireta kostna, ukrivljene 17 cm, kot npr. Carl Martin 1143/2 in 1144/1-2 ali enakovredno. Artikel 1143/2 ni več dobavljiv, prosim izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik bo kataloško št. 1143/2 izločil iz predračuna - nov predračun.

Sklop 9:
317 319926 Sveder za kolenčnik Gates 32 mm (L19), sterilen, ISO 380 019 001-006/300 set 1-6, iz posebnega jekla z izboljšano sposobnostjo rezanja, namenoma oslabljeno področje na vratu onemogoča zlom instrumenta v kanalu, kot npr. VDW Sterile Gates Enlargers set in posamezne velikosti, po 6. ISO in dolžina željenega svedra se ne ujemata. Želite 19 ali 32 mm ?
ODGOVOR: Dolžina 32 mm je dolžina celotnega svedra z ročajem, delovna dolžina svedra je 19 mm.

309 319014 Sveder Beutelrock za širjenje vratnega in ravnih predelov koreninskega kanala, kot npr. Beutelrock Reamers, VDW 944 018 001-006/300 posamezna velikost in komplet, po 6. Artikel se ne proizvaja več, prosimo izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.

288 317344 Poeni papirnati, posamične velikosti (25/~) in asortiman (20/.05-60/.02) kot npr. HyFlex EDM(Coltene) ali enakovredno. Ne razumemo kaj pomenijo posamezne oznake. Prosimo specificirajte željeni taper, dolžino in debelino.
ODGOVOR: papirnati poeni so dolžine 28 mm, oznake pa pomenijo VELIKOST/ TAPER. Opis (25/~) je opis za one file, ki ima variabilni taper (kat. št. 60022743), medtem ko asortima vsebuje poene različnih velikosti (20/.05, 25/, 40/.04, 50/.03, 60/.02), kat. št. 60022744

287 317345 Poeni Guttapercha, posamične velikosti (25/~) in asortiman (20/.05-60/.02) kot npr. HyFlex EDM(Coltene) ali enakovredno. Ne razumemo kaj pomenijo posamezne oznake. Prosimo specificirajte željeni taper, dolžino in debelino.
ODGOVOR: Oznake pomenijo VELIKOST/ TAPER. Kat št. za velikost 25/ ~ ( pomeni variabilni taper) je 60022707, za asortima (poeni različnih velikosti v eni škatli- 20/.05, 25/ ~, 40/.04, 50/.03, 60/.02) pa 60022705.

195 309051 Pila Hedstroem-File s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, z radiopačnimi označbami dolžine, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu, dolž. 28 mm, posamezne velikosti,ISO 015-040, kot npr. VDW ali enakovreden - 020 RUMENA

196 309052 Pila Hedstroem-File s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, z radiopačnimi označbami dolžine, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu, dolž. 28 mm, posamezne velikosti,ISO 015-040, kot npr. VDW ali enakovreden - 025 RDEČA

197 309047 Pila Hedstroem-File s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, z radiopačnimi označbami dolžine, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu, dolž. 28 mm, posamezne velikosti,ISO 006-010, kot npr. VDW ali enakovreden - 008 SIVA

198 309050 Pila Hedstroem-File s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, z radiopačnimi označbami dolžine, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu, dolž. 28 mm, posamezne velikosti,ISO 015-040, kot npr. VDW ali enakovreden - 015 BELA

199 309053 Pila Hedstroem-File s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, z radiopačnimi označbami dolžine, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu, dolž. 28 mm, posamezne velikosti,ISO 015-040, kot npr. VDW ali enakovreden - 030 MODRA

200 309054 Pila Hedstroem-File s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, z radiopačnimi označbami dolžine, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu, dolž. 28 mm, posamezne velikosti,ISO 015-040, kot npr. VDW ali enakovreden - 035 ZELENA

201 309055 Pila Hedstroem-File s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, z radiopačnimi označbami dolžine, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu, dolž. 28 mm, posamezne velikosti,ISO 015-040, kot npr. VDW ali enakovreden - 040 ČRNA

202 309057 Pila Hedstroem-File s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, z radiopačnimi označbami dolžine, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu, dolž. 28 mm, set in posamezne velikosti, ISO 045-080, kot npr. VDW ali enakovreden

203 309049 Pila Hedstroem-File s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, z radiopačnimi označbami dolžine, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu, dolž. 28 mm, set, ISO 008-010, kot npr. VDW ali enakovreden

204 309056 Pila Hedstroem-File s stoperjem, zmanjšana možnost zloma instrumenta, z radiopačnimi označbami dolžine, jasno označena dolžina in velikost na instrumentu, dolž. 28 mm, set, ISO 015-040, kot npr. VDW ali enakovreden. VDW ne proizvaja pilic v dolžini 28mm. Dopustite da ponudimo drugega proizvajalca.
ODGOVOR: Naročnik dopušča možnost drugega proizvajalca (enakovreden izdelek).


77. Sklop 9:
145 303074 Kalcijev hidroksid za zdravljnje in kritje pulpe v brizgi, radiopačen, kot npr. Calcicur ali enakovreden 2g. Artikel ima originalno pakiranje 2,5G. Prosimo popravite opis.
ODGOVOR: 2,5 g

143 312622 Kalcijev hidroksid z iodoformom in klorfenolom, v brizgi za enostavno aplikacijo v koreninski kanal, z efektom sušenja, visoko alkalna pasta, se ne strdi v kanalu, deluje bakteriostatično, kot npr. Calcipast Forte (Cerkamed) ali enakovredno - brizga 2,1 g + nastavki za aplikacijo. Artikel ni več dobavljiv, prosimo izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

142 301156 Kalcijev hidroksid v brizgi za enostavno aplikacijo v kanal, kremast, se ne strdi v kanalu, visoko radiopačen (400%Al), pH nad 12.5, kot npr. ApexCal ali enakovreden - ustrezen aplikacijski nastavek (kanila) - 15x. Artikel je ukinjen, prosimo izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

141 301140 Kalcijev hidroksid v brizgi za enostavno aplikacijo v kanal, kremast, se ne strdi v kanalu, visoko radiopačen (400%Al), pH nad 12.5, komplet, kot npr. ApexCal ali enakovreden (2x2,5 g brizga +15x nastavek). Artikel je ukinjen, prosimo izločite ga.
ODGOVOR: Naročnik je preveril in ostaja pri prvotni zahtevi.

Vprašanje: 18.2.2022
82. Šifra 313314
Lepilo ortodontsko GC Adheziv Ortho Connect, 2x2,9 g. Izdelek ni več dobavljiv.
ODGOVOR: Ponudnik lahko ponudi enakovreden izdelek.

Šifra 314134
Material za zalivanje fisur - svetlobno strjujoč nanohibridni, kot npr. Grandio Seal (Voco), refillsyringe (2x2g), kat. št. 1061 ali enakovredno. Izdelek ni več dobavljiv.
ODGOVOR: Naročnik bo šifro izločil iz predračuna - nov predračun.


OPOMBA:
Naročnik bo, najkasneje v četrtek, 24.2.2022, objavil nov predračun na svoji spletni strani: https://www.zd-mb.si/Storitve/Obvestila/Javna-narocila, prav tako bo predračun poslal preko portala javnih naročil na obrazcu EU14.