Dosje javnega naročila 000397/2022
Naročnik: GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA Ljubljana, Šubičeva ulica 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Šolska prehrana za dijake za obdobje treh let (predvidoma za obdobje od 23. 4. 2022 do 22. 4. 2025)
ZJN-3: Odprti postopek

JN000397/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.01.2022
JN000397/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.04.2022
JN000397/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000397/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 016-038355
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA Ljubljana
Šubičeva ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
ga. Andreja Škof
andreja.skof@gjp.si
+386 16204203
+386 16204201

Internetni naslovi
https://www.gjp.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/432455/obj._RD_na_PJN.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10236
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Šolska prehrana za dijake za obdobje treh let (predvidoma za obdobje od 23. 4. 2022 do 22. 4. 2025)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
55524000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega razpisa po odrtem postopku je »Šolska prehrana za dijake za obdobje treh let«, predvidoma za obdobje od 23. 4. 2022 do 22. 4. 2025 za naročnika GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA LJUBLJANA, Šubičeva ulica 1, 1000 Ljubljana.

Predmet ponudbe je zagotavljanje toplih obrokov dijakom, ki potrebujejo skrbno obravnavo in različno prehrano (običajno ali dietno).

Naročnik potrebuje šolsko prehrano za 700 dijakov šole, in sicer vsak dan, ko je organiziran pouk med 10.00 in 15.30 uro na lokaciji GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA LJUBLJANA, Šubičeva ulica 1, 1000 Ljubljana. Izbrani ponudnik bo naročniku dostavljal tople in hladne malice v ustrezni embalaži za vsak razred posebej, oziroma razdelilna kuhinja z jedilnico za 100 dijakov Postopki razdeljevanja, serviranja in s tem povezana opravila se bodo opravljala v prostorih naročnika na naslovu Šubičeva ulica 1, 1000 Ljubljana.

PONUDNIKI NE SMEJO SPREMINJATI POGOJEV IN ZAHTEV NAROČNIKA, KI SO DOLOČENI V CELOTNI RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
55524000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI04 - Zahodna Slovenija, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA LJUBLJANA, Šubičeva ulica 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa po odrtem postopku je »Šolska prehrana za dijake za obdobje treh let«, predvidoma za obdobje od 23. 4. 2022 do 22. 4. 2025 za naročnika GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA LJUBLJANA, Šubičeva ulica 1, 1000 Ljubljana.

Predmet ponudbe je zagotavljanje toplih obrokov dijakom, ki potrebujejo skrbno obravnavo in različno prehrano (običajno ali dietno).

Naročnik potrebuje šolsko prehrano za 700 dijakov šole, in sicer vsak dan, ko je organiziran pouk med 10.00 in 15.30 uro na lokaciji GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA LJUBLJANA, Šubičeva ulica 1, 1000 Ljubljana. Izbrani ponudnik bo naročniku dostavljal tople in hladne malice v ustrezni embalaži za vsak razred posebej, oziroma razdelilna kuhinja z jedilnico za 100 dijakov Postopki razdeljevanja, serviranja in s tem povezana opravila se bodo opravljala v prostorih naročnika na naslovu Šubičeva ulica 1, 1000 Ljubljana.

PONUDNIKI NE SMEJO SPREMINJATI POGOJEV IN ZAHTEV NAROČNIKA, KI SO DOLOČENI V CELOTNI RAZPISNI DOKUMENTACIJI IN OBRAZCIH.

Podrobnejši opis javnega naročila je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
več ekoloških živil10

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 23.04.2022
Konec: 22.04.2025
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev je razviden iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Seznam in kratek opis pogojev je razviden iz razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.02.2022   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.02.2022   15:00

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 17. 2. 2022 in se bo začelo ob 15.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.02.2022   13:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA Ljubljana
Šubičeva ulica 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.02.2022   16:43
Dodatno pojasnilo

Naročnik pojasnjuje, da je v razpisnem obrazcu 2: obrazec predračuna prišlo do očitne pomote, saj naročnik excel-ove tabele ne predvideva. Tako naj potencialni ponudniki v sistemu e-JN v razdelku »Predračun« oddajo le izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni obrazec 2: obrazec predračuna v .pdf datoteki (brez excel tabele, ki jo naročnik ne predvideva).