Dosje javnega naročila 000292/2022
Naročnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Investicijsko vzdrževanje nepremičnin DUTB na Hrvaškem
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 96.631,95 EUR

JN000292/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.01.2022
JN000292/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.02.2022
JN000292/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.03.2022
JN000292/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000292/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Vehab
maja.vehab@dutb.eu
+386 14293477
+386 14293859

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/432475/KONCNA_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10222
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Prestrukturiranje bank sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Investicijsko vzdrževanje nepremičnin DUTB na Hrvaškem
Referenčna številka dokumenta: JN/1-NEP/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Investicijsko vzdrževanje nepremičnin na Hrvaškem
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
HR - Hrvatska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Investicijsko vzdrževanje nepremičnin na Hrvaškem - gradbeno-obrniška-inštalacijska dela.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.03.2022
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.02.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.02.2022   14:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.01.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.02.2022   10:07
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji zahtevate 5 letno garancijo na izvedena dela kljub temu, da gre za nezahtevna vzdrževalna dela.
Prosim za popravek garancijske dobe za izvedena dela na 24 mesecev, kot za tovrstna dela skladno z PGU veleva splošni garancijski rok.
V nasprotnem primeru prosimo, da argumentirate vašo zahtevo po 5 letni garanciji in specificirate točno na katere postavke se nanaša.

ODGOVOR
Naročnik soglaša s ponudnikovim predlogom. Veljavnost garancije za odpravo napak v garancijskem roku mora biti veljavna za čas trajanja garancijske dobe 2 let.
Datum objave: 02.02.2022   15:15
VPRAŠANJE št. 2
V predloženem okvirnem popisu del za objekt ID 5039, ponudbene cene pri poziciji 12 in 13 zaradi nezadostnih informacij ni mogoče podati.
Prosim navedite kateri tip ometa (specifikacija ometa glede na sestavo) naj upoštevamo ter način vgradnje ometa (ročni/strojni).

ODGOVOR

Naročnik sporoča, da popravlja naziv pozicije in dodaja besedo ' in podobno' ter sporoča naslednja pojasnila za spodaj navedeni poziciji:

Poziciija št. 12. Izvedba Baumit ali podobno notranjega ometa
Dobava in izdelava strojnega podaljšanega ometa - apneno cementni (tipa Baumit ali podobno) notranjih obstoječih zidov iz betona ali opeke po odstranitvi starih ometov. Ometi morajo biti popolnoma ravni in ojačani s kotnimi profili. V ceni upoštevati vse transporte, odre ter čiščenje

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE OMETA:
gostota ometa ~ 1400 kg/m 3
tlačna trdnost >= 2,5 N/mm 2
koeficient odpora difuziji vodene pare m >= 15
vreme uporabe (20°C, 60% rel. vlage) 2 - 3 ure
minimalna debelina nanosa 10 mm
Obrizg
Vse podloge morajo biti čiste, suhe brez ostankov olja in soli. Dovoljena vlaga mora biti pod 12%. Spoje različnih materialov je potrebno obvezno obdelati z rabic ( 25x25x0,9) ali stekleno mrežico. Podlogo je potrebno pred nanosom ometa impregnirati z odgovarjajočim impregnacijskim sredstvom glede na tip ometa oziroma izvesti cementni obrizg
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE CEMENTNOG OBRIZGA:
gostota obrizga ~ 1950kg/m 3
tlačna trdnost >= 30 N/mm2Pozicija št. 13. Izvedba Baumit ali podobno notranjega ometa na novih stenah
Enako kot pri poziciji 12 z dodano rabic mrežo ali stekleno mrežo po celotni površini pri na predhodno izveden cementni obrizg ceni upoštevati vse transporte, odre ter čiščenje
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE CEMENTNOG OBRIZGA:
Težina: 70 g/m2
Odprtina okna: 4,5 x 4 mm
Debelina tkanine: 0,33 mm
Pakiranje: rola 100 m²