Dosje javnega naročila 000303/2022
Naročnik: POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR, Glavni trg 7, 2000 Maribor
Gradnje: ADAPTACIJA STAVBE NEKDANJEGA MURALISTA V MURSKI SOBOTI ZA POTREBE ENOTE ZA PREKMURJE POKRAJINSKEGA ARHIVA MARIBOR
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000303/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.01.2022
JN000303/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.01.2022
JN000303/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.01.2022
JN000303/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.02.2022
JN000303/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.04.2022
JN000303/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000303/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
Glavni trg 7
2000
SI032
Maribor
Slovenija
mag. Nina Gostenčnik, direktorica
nina.gostencnik@pokarh-mb.si
+386 41337993
+386 22285017

Internetni naslovi
http://www.pokarh-mb.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/432573/RD_Pokrajinski_arhiv_Maribor_-_enota_MURSKA_SOBOTA.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/432573/espd/Narocnik_ESPD_(45).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10235
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ADAPTACIJA STAVBE NEKDANJEGA MURALISTA V MURSKI SOBOTI ZA POTREBE ENOTE ZA PREKMURJE POKRAJINSKEGA ARHIVA MARIBOR
Referenčna številka dokumenta: 510-2/2022-3752
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz projektne dokumentacije in iz popisov del - Specifikacija predračuna.
Dolžnost ponudnika je, da se seznani s pogoji in lokacijo izvajanja del.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Murska Sobota
II.2.4 Opis javnega naročila
Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz projektne dokumentacije in iz popisov del - Specifikacija predračuna.
Dolžnost ponudnika je, da se seznani s pogoji in lokacijo izvajanja del.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 18.03.2022
Konec: 30.12.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno z zakonodajo, ki ureja javno naročanje in z vzorcem gradbene pogodbe
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Izvedba predmetnega projekta bo v celoti financirana iz proračunskih sredstev Ministrstva za kulturo RS.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.02.2022   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.04.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.02.2022   12:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.02.2022   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.01.2022   19:31
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali je ogled lokacije obvezen?

Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR

Ogled lokacije ni obvezen, vendar mora ponudnik v ponudbi upoštevati tudi lokacijo objekta in se ne bo mogel kasneje sklicevati na dejstvo, da mu specifike lokacije niso bile znane. Ponudnik je sam odgovoren, da pri ponudbi upošteva tudi specifike lokacije


Datum objave: 25.01.2022   16:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji pod točko 9.1.3. zahtevate, da je povprečni splošni letni promet ponudnika v letih 2019, 2020 in 2021 najmanj v višini 7.600.000,00 eur. Izkaz iz poslovnega registra pa se za prejšnje leto lahko s strani Ajpesa pridobi šele po mesecu marcu tekočega leta (se pravi letos po marcu 2022), tako da prosimo da se ta zahteva spremeni.
Hvala in lp

ODGOVOR

Zavedamo se, da iz javnih evidenc podatek o prometu v letu 2021 še ni razviden, zato smo v navodilih navedli, da lahko ponudnik kot dokazilo predloži ali kopijo izkaza poslovnega izida (če ga že ima izdelanega) ali pa izpis konto kartic za celotni promet za leto 2021. Navodilo dopolnjujemo, tako da lahko namesto konto kartic ponudniki predložijo tudi izpis bruto bilance za predmetne konte.


Datum objave: 25.01.2022   16:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
ali vzorec gradbene pogodbe priložimo k dokumentaciji ob oddaji ponudbe.

V kolikor jo, ali jo je potrebno izpolniti in žigosati ali samo parafirati?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Vzorca gradbene pogodbe ni potrebno prilagati. S predložitvijo ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe.


Datum objave: 25.01.2022   16:56
VPRAŠANJE
Spoštovani, če pravilno razumemo referenčne zahteve spodaj, pri točki 1. ni zahtevana vrednost reference?

"1. Ponudnik ima v zadnjih šestih (6) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedene in zaključene najmanj tri (3) referenčne posle, to je gradbeno obrtniška in instalacijska dela na stavbah, ki so po klasifikaciji CC-SI 12620 - Muzeji, arhivi in knjižnice, od teh pa mora biti vsaj ena (1) referenca z adaptacijo oziroma rekonstrukcijo.
in
2. Ponudnik ima v zadnjih šestih (6) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedene in zaključene najmanj tri (3) referenčne posle, to je gradbeno obrtniška in instalacijska dela na stavbah, ki so po klasifikaciji CC-SI 126 - Stavbe splošnega družbenega pomena, vsaka od teh referenc pa dosega vrednost vsaj 4.000.000,00 EUR z vključenim DDV."

Hvala za vaše pojasnilo in lep pozdrav.

ODGOVOR

Referenčne zahteve razumete pravilno, pri točki 1. ni zahtevana vrednost reference.


Datum objave: 27.01.2022   18:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi pridobitve čim več konkurenčnih ponudb vas prosimo, da pri referenčnih zahtevah za vodjo del spremenite število zahtevanih referenčnih poslov iz treh na dva referenčna posla z vrednostjo treh (3) milijonov EUR z DDV.

Hvala in lep pozdrav.ODGOVOR
Naročnik spreminja referenčne pogoje, in sicer na naslednji način:

Točka 9.1.4.2 Navodil ponudnikom se po novem glasi:
»Ponudnik ima v zadnjih sedmih (7) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedene in zaključene najmanj tri (3) referenčne posle, to je gradbeno obrtniška in instalacijska dela na stavbah, ki so po klasifikaciji CC-SI 126 - Stavbe splošnega družbenega pomena, vsaka od teh referenc pa dosega vrednost vsaj 3.000.000,00 EUR z vključenim DDV. »

Tretji odstavek točke 9.1.4.3 Navodil ponudnikom se po novem glasi:
»Vodja del mora imeti v zadnjih sedmih (7) letih, šteto od obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil:
vsaj dve (2) referenci z vrednostjo 3.000.000,00 EUR z DDV na posamičen posel, katerih klasifikacija objekta je CC-SI 126
in vsaj eno (1) referenco za objekt s klasifikacijo CC-SI 1262«

VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika prosimo, da spremeni referenčno zahtevo za ponudnika (točka 9.1.4 iz razpisne dokumentacije) in sicer, da se kot referenčno delo lahko upoštevajo referenčni posli za zadnjih 7 let in ne 6let.

Najlepša hvala,

lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik spreminja referenčne pogoje, in sicer na naslednji način:

Točka 9.1.4.2 Navodil ponudnikom se po novem glasi:
»Ponudnik ima v zadnjih sedmih (7) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedene in zaključene najmanj tri (3) referenčne posle, to je gradbeno obrtniška in instalacijska dela na stavbah, ki so po klasifikaciji CC-SI 126 - Stavbe splošnega družbenega pomena, vsaka od teh referenc pa dosega vrednost vsaj 3.000.000,00 EUR z vključenim DDV. »

Tretji odstavek točke 9.1.4.3 Navodil ponudnikom se po novem glasi:
»Vodja del mora imeti v zadnjih sedmih (7) letih, šteto od obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil:
vsaj dve (2) referenci z vrednostjo 3.000.000,00 EUR z DDV na posamičen posel, katerih klasifikacija objekta je CC-SI 126
in vsaj eno (1) referenco za objekt s klasifikacijo CC-SI 1262«

VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika prosimo, da spremeni Referenčne zahteve iz treh referenčnih poslov za podjetje in vodjo del na dva referenčna posla manjše vrednosti.
Trenutna zahteva se nam zdi precej visoka .

Hvala,
Lp.

ODGOVOR
Naročnik spreminja referenčne pogoje, in sicer na naslednji način:

Točka 9.1.4.2 Navodil ponudnikom se po novem glasi:
»Ponudnik ima v zadnjih sedmih (7) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedene in zaključene najmanj tri (3) referenčne posle, to je gradbeno obrtniška in instalacijska dela na stavbah, ki so po klasifikaciji CC-SI 126 - Stavbe splošnega družbenega pomena, vsaka od teh referenc pa dosega vrednost vsaj 3.000.000,00 EUR z vključenim DDV. »

Tretji odstavek točke 9.1.4.3 Navodil ponudnikom se po novem glasi:
»Vodja del mora imeti v zadnjih sedmih (7) letih, šteto od obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil:
vsaj dve (2) referenci z vrednostjo 3.000.000,00 EUR z DDV na posamičen posel, katerih klasifikacija objekta je CC-SI 126
in vsaj eno (1) referenco za objekt s klasifikacijo CC-SI 1262«

VPRAŠANJE
Spoštovani,
za pridobitev čim več konkurenčnih ponudb vas prosimo, da pri referenčnih zahtevah spremenite vrednost referenčnih del iz 4.000.000, eur brez ddvja na 2.500.000, eur brez ddvja za podjetje in vodjo del.
Najlepše se vam zahvaljujemo.
Lep pozdrav.ODGOVOR
Naročnik spreminja referenčne pogoje, in sicer na naslednji način:

Točka 9.1.4.2 Navodil ponudnikom se po novem glasi:
»Ponudnik ima v zadnjih sedmih (7) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedene in zaključene najmanj tri (3) referenčne posle, to je gradbeno obrtniška in instalacijska dela na stavbah, ki so po klasifikaciji CC-SI 126 - Stavbe splošnega družbenega pomena, vsaka od teh referenc pa dosega vrednost vsaj 3.000.000,00 EUR z vključenim DDV. »

Tretji odstavek točke 9.1.4.3 Navodil ponudnikom se po novem glasi:
»Vodja del mora imeti v zadnjih sedmih (7) letih, šteto od obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil:
vsaj dve (2) referenci z vrednostjo 3.000.000,00 EUR z DDV na posamičen posel, katerih klasifikacija objekta je CC-SI 126
in vsaj eno (1) referenco za objekt s klasifikacijo CC-SI 1262«


VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika prosimo, da pri Pogojih za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti za ponudnika zadostujejo referenčne zahteve GOI del klas. CC-SI 126 vsaj 3.000.000, 00 EUR z ddv-jem.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik spreminja referenčne pogoje, in sicer na naslednji način:

Točka 9.1.4.2 Navodil ponudnikom se po novem glasi:
»Ponudnik ima v zadnjih sedmih (7) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedene in zaključene najmanj tri (3) referenčne posle, to je gradbeno obrtniška in instalacijska dela na stavbah, ki so po klasifikaciji CC-SI 126 - Stavbe splošnega družbenega pomena, vsaka od teh referenc pa dosega vrednost vsaj 3.000.000,00 EUR z vključenim DDV. »

Tretji odstavek točke 9.1.4.3 Navodil ponudnikom se po novem glasi:
»Vodja del mora imeti v zadnjih sedmih (7) letih, šteto od obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil:
vsaj dve (2) referenci z vrednostjo 3.000.000,00 EUR z DDV na posamičen posel, katerih klasifikacija objekta je CC-SI 126
in vsaj eno (1) referenco za objekt s klasifikacijo CC-SI 1262«Datum objave: 27.01.2022   18:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na spodnji odgovor:
-------------------------------------------------
ODGOVOR

Zavedamo se, da iz javnih evidenc podatek o prometu v letu 2021 še ni razviden, zato smo v navodilih navedli, da lahko ponudnik kot dokazilo predloži ali kopijo izkaza poslovnega izida (če ga že ima izdelanega) ali pa izpis konto kartic za celotni promet za leto 2021. Navodilo dopolnjujemo, tako da lahko namesto konto kartic ponudniki predložijo tudi izpis bruto bilance za predmetne konte.
----------------------------------------------------
V kolikor pridobimo podatek iz javnih evidenc na današnji dan moramo opozoriti, da to ni verodostojen podatek saj nobene od zgoraj navedenih potrdil ne moremo pridobiti v zaključeni celoti in zato prosimo, da se leto 2021 zamenja z letom 2018 ali pa naj se ta zahteva odstrani iz razpisne dokumentacije.

Hvala za odgovor.
Lp.

ODGOVOR

Naročnik lahko v skladu s 6. odstavkom 77. člena ZJN-3 zahteva od ponudnika kot dokazilo o ekonomskem in finančnem položaju gospodarskega subjekta tudi računovodski izkaz celotnega prometa podjetja, po potrebi pa prometa na področju, ki ga zajema naročilo, za največ zadnja tri poslovna leta, z upoštevanjem datuma ustanovitve podjetja ali začetka poslovanja gospodarskega subjekta, če so informacije o prometu na voljo.
Naročnik vztraja pri zahtevanih dokazilih, ki jih je navedel v Navodilih ponudnikom v točki 9.1.3.1 in dopolnil z zgoraj citiranim odgovorom na vprašanjeDatum objave: 31.01.2022   11:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim za objavo shem stavbnega pohištva.
Lp

ODGOVOR

Naročnik bo objavil sheme v okviru popravka objave obvestila o naročilu.


Datum objave: 01.02.2022   14:53
VPRAŠANJE
Pozivamo naročnika, da spremeni razpisne pogoje in dopusti udeležbo tudi ponudnikom, ki imajo bonitetno oceno SB6.

ODGOVOR

Naročnik razpisnih pogojev v tem delu ne bo spremenil.


Datum objave: 02.02.2022   11:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za sheme stavbnega pohištva in sheme klopi KL01 in KL02.

Najlepša hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Sheme stavbnega pohištva so že objavljene, sheme klopi niso potrebne, saj je klop predvidena kot kubus enotnih mer, ki so podane v popisni postavki.


Datum objave: 04.02.2022   10:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika prosimo, da spremeni referenčno zahtevo; da se kot referenčno delo lahko upoštevajo referenčni posli za zadnjih 7 let pri točki 9.1.4.1.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

V točki 9.1.4.1 ostaja referenčni pogoj nespremenjen.


Datum objave: 04.02.2022   10:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za potrditev zahteve, da se pri točki 9.1.4. lahko upoštevajo referenčni posli za zadnjih 7 let.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

V točki 9.1.4.1 ostaja referenčni pogoj nespremenjen, tako da se upoštevajo referenčni posli za zadnjih 6 let.


Datum objave: 04.02.2022   10:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi pridobitve čim več konkurenčnih ponudb vas prosimo, da pri referenčnih zahtevah za podjetje, točka 9.1.4.1. prav tako spremenite časovni obseg veljavnosti priloženih tehničnih in strokovnih sposobnosti in sicer, da ima lahko ponudnik v zadnjih sedmih (7) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedene in zaključene najmanj tri referenčne posle, to je GOI dela na stavbah, ki so po klasifikaciji CC-SI 12620, od tega pa mora biti vsaj ena referenca z adaptacijo oziroma rekonstrukcijo.

Smatramo, da je smiselno, da so vse zahteve za zadnjih sedem let.

Hvala in lep pozdrav.ODGOVOR

V točki 9.1.4.1 ostaja referenčni pogoj nespremenjen.


Datum objave: 04.02.2022   10:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo za potrditev, da je zahteva v pogoju 9.1.4.1. za ponudnika za zadnjih sedem (7) let.

Hvala.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

V točki 9.1.4.1 ostaja referenčni pogoj nespremenjen in velja za zadnjih 6 let.


Datum objave: 04.02.2022   10:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni !
V popisu strojnih instalacij je nekaj računskih napak.
Glede na to da je popis odklenjen , ali lahko te napake popravimo

ODGOVOR

Ponudniki skladno z navodili ne smejo popravljati obrazcev. Prosimo, da v obrazce samo vnesete ustrezne količine, morebitne računske napake bo, skladno z ZJN-3, odpravil naročnik.
Prosimo še, če sporočite, v katerih celicah popisov ste zaznali računske napake. Hvala za pomoč.Datum objave: 07.02.2022   12:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali so kje objavljeni vzorci garancij (Zavarovanje za resnost ponudbe)?

Hvala in lp

ODGOVOR
Ne, vzorci garancij niso objavljeni, pri vseh zavarovanjih se upošteva določbe Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe

Datum objave: 07.02.2022   12:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim za pojasnilo, kakšen sistem steklene fasade je zahtevan. V popisih je zahtevana strukturna fasada, iz shem stavbnega pohištva pa je razvidno, da gre za klasično stekleno fasado - vidni profili med stekli.
Hvala!

Lp

ODGOVOR

Zahtevana je klasična steklena fasada, kot je prikazana in opisana v shemah. Vogal pa mora biti v strukturni izvedbi.


Datum objave: 09.02.2022   10:41
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik.

Še enkrat lepo prosimo za potrditev zahteve, da se pri točki 9.1.4. lahko upoštevajo referenčni posli za zadnjih 7 let.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Potrjujemo, da se pri točki 9.1.4 lahko upoštevajo referenčni posli za zadnjih 7 let.


Datum objave: 10.02.2022   09:24
VPRAŠANJE
Gleda na obsežnost in zahtevnost projekta vas prosimo za podaljšanja roka za oddajo ponudbe za 2 tedna.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je že upošteval epidemiološke razmere ter obsežnost in zahtevnost dokumentacije in, kljub temu, da gre za naročilo male vrednosti, določil rok za oddajo 30 dni od pošiljanja obvestila o naročilu v objavo. Naročnik roka za oddajo ne bo podaljšal.

VPRAŠANJE
Spoštovani.

Verjamemo, da je interes naročnika pridobiti čim več konkurenčnih ponudb, zato glede na aktualne epidemiološke razmere v državi v zvezi z z virusom SARS-CoV-2, naprošamo, da kot odgovoren naročnik, ki upošteva aktualno stanje (številne izolacije in karantene na vseh področjih), podaljšate rok za oddajo ponudbe vsaj za 14 dni, saj bomo ponudniki edino na ta način imeli omogočeno kvalitetno pripravo ponudbe.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je že upošteval epidemiološke razmere ter obsežnost in zahtevnost dokumentacije in, kljub temu, da gre za naročilo male vrednosti, določil rok za oddajo 30 dni od pošiljanja obvestila o naročilu v objavo. Naročnik roka za oddajo ne bo podaljšal.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pripravljamo ponudbo in ugotavljamo, da dobavitelji materialov in izvajalci specialnih del, nam ne bodo uspeli pripravi ponudb, saj imajo svoje zaposlene okužene ali v karanteni in niso v stanju pripravljajti ponudb.
Prosimo vas, da prestavite rok za oddajo ponudb in postavljanje vprašanj za 14 dni.
Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Naročnik je že upošteval epidemiološke razmere ter obsežnost in zahtevnost dokumentacije in, kljub temu, da gre za naročilo male vrednosti, določil rok za oddajo 30 dni od pošiljanja obvestila o naročilu v objavo. Naročnik roka za oddajo ne bo podaljšal.Datum objave: 10.02.2022   09:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnik je predmetno javno naročilo opredelil kot javno naročilo male vrednosti, kar pomeni, da obseg posla brez DDV ne sme preseči 1 mio eur.

Glede na navedeno je zahteva naročnika, da ponudnik po tč. 9.1.4.1. in 9.1.4.3. Navodil ponudnikom izkaže reference v obeh primerih (reference gospodarskega subjekta in kadrovska referenca) v višini 3 mio EUR, to je referenc v višini 3x (tri kratnik!) obsega posla, drastično nesorazmerna.
Iz razpisne dokumentacije ne izhaja jasna obrazložitev in utemeljitev zakaj naročnik zahteva referenco v višini 3x obsega posla, torej zakaj je tako pomembno, da ima ponudnik tako "močno" referenco, če bo dela za "zgolj" 1 mio eur. Praksa DKOM je glede navedenega vprašanja jasna in jasno nasprotuje naročnikovi tendenci v predmetnem javnem naročilu. Naročnikove referenčne zahteve morajo biti namreč v sorazmerju s predvidenim obsegom posla, vsako odstopanja pa mora naročnik jasno utemeljiti in obrazložiti. Tega, kot že zapisano, naročnik ni dosledno opredelil.

Dodatno je za upoštevati tudi, naročnik zahteva od ponudnikov, da predložijo 3 reference, kar v bistvu pomeni izkaz obsega referenčnih poslov v skupni višini 9 mio eur (3 x 3 mio eur), vse za potrebe predmetnega javnega razpisa v obsegu predvidenih maksimalno 1 mio EUR brez DDV.

V konkretnem primeru gre za jasno razvidno nesorazmerje med predmetom javnega naročila in referenčnimi zahtevami in naročnika pozivamo, da navedeno nesorazmerje odpravi na način, da zniža zahteve po referenčnih poslih iz tč. tč. 9.1.4.1. in 9.1.4.3. Navodil ponudnikom iz 3 mio eur vsaj na 2 mio in v obeh primerih zahtevate le 2 referenčni deli.

Pozivamo vas, da razpisno dokumentacijo spremenite, v nasprotnem primeru bomo prisiljeni vložiti zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo naročnika.ODGOVOR

Od 1.1.2022 so mejne vrednosti za naročila male vrednosti gradnje na splošnem področju od 80.000 do 5.382.000 EUR. Zahtevane reference so v sorazmerju z ocenjeno vrednostjo naročila.


Datum objave: 11.02.2022   13:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

glede na dejstvo, da gre za naročilo majhne vrednosti do 1 mio EUR so naročnikove zahteve po vrednosti referenčnih poslih pretirane. Postavljene referenčne zahteve naročnika po 3 mio EUR za gosp. subjekt in kader, pri čemer za vsakega vsaj 3 referenčni posli so postavljeni kot da bi se izvajalo redno javno naročilo in ne naročilo majhne vrednosti. Pozivamo vas, da število referenc pri tč. 9.1.4.1. in 9.1.4.3. Navodil zmanjšate iz zahtevanih 3 referenc na 1 referenčno delo in sicer tako za gosp. subjekt kot za kader t.j. za vsakega naj se zahteva le po 1 referenčno delo.

Hkrati menimo, da je zahteva naročnika, da v okviru referenčnih zahtev pri tč. 9.1.4.1. in 9.1.4.3 Navodil ne priznava novogradenj pretirana. Posledično pozivamo naročnika, da kot referenčno delo prizna tudi reference pri izgradnji novogradenj.

Pozivamo naročnika na spremembo razpisne dokumentacije v zgoraj navedeni smeri, v nasprotnem primeru bomo prisiljeni vložiti revizijo zoper razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR

Od 1.1.2022 so mejne vrednosti za naročila male vrednosti gradnje na splošnem področju od 80.000 do 5.382.000 EUR. Zahtevane reference so v sorazmerju z ocenjeno vrednostjo naročila.
Zahtevani referenčni posli že zdaj omogočajo tudi reference za novogradnje, vsaj ena referenca pa mora biti z adaptacijo oziroma rekonstrukcijo objekta po klasifikaciji CC-SI 12620.
Števila referenc naročnik ne bo zmanjšal, ostaja enako, kot v popravku obvestila o naročilu št. JN000303/2022-K03, objavljenem dne 7.2.2022.Datum objave: 11.02.2022   13:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

podali ste naslednji odgovor:
ODGOVOR: Od 1.1.2022 so mejne vrednosti za naročila male vrednosti gradnje na splošnem področju od 80.000 do 5.382.000 EUR. Zahtevane reference so v sorazmerju z ocenjeno vrednostjo naročila.

prosimo za dodatno obrazložitev vašega odgovora, da gre za t.i. splošno področje. Iz razpisne dokumentacije naročnika jasno izhaja, da gre za javno naročilo s področja gradenj. To je namreč v naročnikovi dokumentaciji večkrat omenjeno, tudi v sami objavi javnega naročila. Menimo, da je opredelitev področja kot splošno področje nepravilne in da gre za naročilo s področja gradenj.

ODGOVOR

Gre za naročilo na splošnem področju (21. točka 1. odstavka 2. člena ZJN-3) in za naročilo gradenj (2. točka 1. odstavka 2. člena ZJN-3).


Datum objave: 11.02.2022   13:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

menimo, da bi naročnik prejel večje število konkurenčnih ponudb, če bi v okviru referenčnih zahtev po tč. 9.1.4.2. in 9.1.4.3. Navodil ponudnikom, če bi kot referenčno delo zahteval le objekte CC-SI 126 - Stavbe splošnega družbenega pomena in ne dodatno tudi referenco za objekt s klasifikacijo CC-SI 1262, kot je to zahtevano za kader. Navedeno je nepotrebno, saj izvedba objektov s klasifikacijo CC-SI 1262 v praksi izvajanja - glede na potrebna znanja in izkušnje pri izvedbi - ne nosijo takšnih strokovnih posebnosti, da jih kader, ki je izvajal zgolj objekte klasifikacije CC-SI 126, ne bi vedel ali zmogel strokovno in kvalitetno izvesti. Glede na to zahtevo menimo, da je razpisna dokumentacija v delu referenc za kader prilagojena vnaprej izbranemu ponudniku. Naročnik naj to zahtevo črta, ker je strokovno neutemeljena, sicer vlagamo revizijo.ODGOVOR
Zahtevane reference ostajajo enake kot v popravku obvestila o naročilu št. JN000303/2022-K03, objavljenem dne 7.2.2022.Datum objave: 11.02.2022   13:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

lahko naročnik objavi ocenjeno vrednost naročila?

ODGOVOR

Naročnik ocenjene vrednosti naročila ne bo objavil.


Datum objave: 11.02.2022   13:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, prosimo za spremembo veljavnosti referenčnega dela za gospodarski subjekt in kader tako, da se podaljša iz obstoječih 7 let na 8 let.
Na ta način bo naročnik dobil več konkurenčnih ponudb z nižjo ceno in bo postopek javne naročila lahko izvedel racionalneje in z manj stroški. Hkrati pa v zadnjem času v Sloveniji s področja zahtevanih referenčnih del s splošnega področja ni bilo veliko primerljivih investicij. Najlepša hvala za ugoditev

ODGOVOR

Zahtevane reference ostajajo enake kot v popravku obvestila o naročilu št. JN000303/2022-K03, objavljenem dne 7.2.2022.