Dosje javnega naročila 000307/2022
Naročnik: OBČINA SLOVENSKE KONJICE, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice
Gradnje: Suhi zadrževalnik Jamna
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 68.294,75 EUR

JN000307/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.01.2022
JN000307/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.01.2022
JN000307/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.01.2022
JN000307/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.01.2022
JN000307/2022-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.01.2022
JN000307/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.02.2022
JN000307/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.03.2022
JN000307/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000307/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SLOVENSKE KONJICE
Stari trg 29
3210
SI
Slovenske Konjice
Slovenija
Anita Semprimožnik
anita.semprimoznik@slovenskekonjice.si
+386 37573373

Internetni naslovi
https://www.slovenskekonjice.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/432624/Suhi_zadrzevalnik_Jamna_2.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10243
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Suhi zadrževalnik Jamna
Referenčna številka dokumenta: JN-10243
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45247230
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izgradnja suhega zadrževalnika Jamna.
Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz PZI, maj 2019 in popisov del.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45247230
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izgradnja suhega zadrževalnika Jamna.
Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz PZI, maj 2019 in popisov del.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.02.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.02.2022   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.01.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.01.2022   14:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za podaljšanje roka saj zaradi epidemiološke situacije v podjetju in pri dobaviteljih imamo težave z izdelavo ponudbe.

V naprej se vam zahvaljujemo.

ODGOVOR
Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb.Datum objave: 25.01.2022   14:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri zaključnih delih ni napisanih ne enot in ne količin. Zanima nas, če je to potrebno ovrednotiti?

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravek popisov del.Datum objave: 25.01.2022   14:58
VPRAŠANJE
V objavljenem popisu v excelu, v poglavju 5. Zaključna dela ni nastavljenih formul niti napisanih količin posamezne postavke za izračun vrednosti celotnega poglavja. Prosimo naročnika, da to uredi. Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravek popisov del.Datum objave: 26.01.2022   10:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za objavo vseh grafičnih podlag, statičnega izračuna ter detajlov vgradnje U profila, grobih grabelj in dušilke z dimenzijam in kg. Prosimo vas še za razlago merske enote postavke 3.0.3.

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je objavil detajle. Merska enota v postavki 3.0.3 je m2.Datum objave: 26.01.2022   10:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Naprošamo za objavo vseh grafičnih prilog PZI projekta, da bo možno razbrati detajle in pogoje izvedbe in s tem pripravo konkurenčne ponudbe.

Trenutno so objavljene samo situacije izvedbe del brez prerezov in detajlov.

Hvala v naprej.

ODGOVOR
Naročnik je objavil detajle.
Datum objave: 26.01.2022   10:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za objavo detajlov z dimenzijam, vrsto materiala in načinom vgradnje za U profile, grobe grablje in dušilko.

ODGOVOR
Naročnik je objavil detajle.Datum objave: 26.01.2022   10:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

nikjer v grafičnih prilogah ni detajlov in podatkov glede vrste materiala, dimenzij, montažnih shem...za grobe grablje in dušilko. Prosim za objavo le-tega.

Hvala in lp.

ODGOVOR
Naročnik je objavil detajle.Datum objave: 26.01.2022   13:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za podatke:
- iz česa je obstoječi talni izpust
- količino v m3 oz. dimenzije za postavko Postavitev tipskih lesenih pragov na dotoku v zadrževalnik
- višino kaskadnega jaška DN 120cm
- količine pri zaključnih delih

ODGOVOR
- Obstoječi talni izpust je betonski.
- Pragova narejena iz lesenih pilotov in lesenih prečnikov.: 4x leseni pilot dolžine cca. 1,5 m in fi 10-15 cm; 6 x prečniki max dolžine 3 m in fi 15-20 cm -
dodano v popise
- Kaskadni jašek višine 3,80m. (objavljena še skica)
- Količine pri zaključnih delih pa so že dopolnjene.Datum objave: 26.01.2022   13:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo vas, da napišete, pri katerih delih je spremenjena merska enota v skladu z vašim odgovorom:
ODGOVOR
Naročnik je objavil detajle. Merska enota v postavki 3.0.3 je m2

Prosimo vas tudi za popravek merske enote pri postavki pri 3.0 Objekti/Talni izpust/3.0.3 Dobava in polaganje AB cevi Dn 8o cm iz m3 v m

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je ponovno objavil popravek popisov s spremenjeno mersko enoto (iz m3 v m).
Prejšnji odgovor se je nanašal na postavko 3.0.3 Izdelava montaža in demontaža dvostranskega opaža vključno z donosom in odnosom lesa - m2 in je ostala nespremenjena.
Datum objave: 28.01.2022   08:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za obrazložitev kaj se upošteva pri 2.0 Zemeljska dela, post. 2.0.13 Postavitev tipskih lesenih pragov na dotoku v zadrževalnik... kom 2, saj so leseni piloti in prečniki posebej zajeti?

Lp

ODGOVOR
Tu je bilo mišljeno, da se pod postavitev ovrednoti delo, ostalo pa je material.
Vse je pod postavko 2.0.13, da se ve za kaj so potrebni ti piloti in prečniki.
Datum objave: 02.02.2022   08:17
VPRAŠANJE
Ker točne zahteve za material tip Lintobent 102L niso zapisane smo jih poiskali na spletu in sicer: bentonitna polst - nosilni sloj iz tkanega geotekstila, krovni sloj iz netkanega geotekstila, bentonitno polnilo mase min. 5000g/m2, prepustnost oz. K vrednost 5x10-11 m/s, natezna trdnost min. 20kN/m v vzdolžni in 15kN/m v prečni smeri in prebodna trdnost min. 3.000N. Ali so to zahteve ki jih mora izpolnjevati material v sklopu ZEMELJSKA DELA / postavka 2.08?

ODGOVOR
Dobava in vgradnja bentonitne polsti z nosilnim slojem iz tkanega geotekstila, krovnim slojem iz netkanega geotekstila ter bentonitnim polnilom min. 5000g/m2 in prepustnostjo 5,0 x10-11 m/s. Bentonitna polst mora imeti natezno trdnost min. 20kN/m v vzdolžni in 15kN/m v prečni smeri in min. prebodno trdnost (CBR) 3.000N.