Dosje javnega naročila 000400/2022
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: Preselitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor - oprema
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 764.930,82 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000400/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.01.2022
JN000400/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.02.2022
JN000400/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.02.2022
JN000400/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.05.2022
JN000400/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.07.2022
JN000400/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2022
JN000400/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2022
JN000400/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2022
JN000400/2022-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2022
JN000400/2022-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2022
JN000400/2022-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000400/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 016-037588
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Oddelek nabave opreme
dejan.simic@ukc-mb.si
+386 23211877

Internetni naslovi
http://www.ukc-mb.si

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mz@gov.si
+386 14786001

Internetni naslovi
http://WWW.mz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/432718/Razpisna_dokumentacija_-_Oprema_za_Oddelek_za_plucne_bolezni.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10253
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Preselitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor - oprema
Referenčna številka dokumenta: JN-10253
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Naročnik je javno naročilo razdelil na posamezne sklope in sicer:
- Sklop 1: Bolniške postelje
- Sklop 2: Splošna medicinska oprema
- Sklop 3: Oprema za sterilizacijo in dezinfekcijo
- Sklop 4: Oprema za nadzor vitalnih funkcij
- Sklop 5: Ultrazvočni aparat
- Sklop 6: Endoskopska oprema
- Sklop 7: Aparat za neinvazivno mehanično ventilacijo

Ponudniki lahko ponudijo opremo, ki je predmet tega javnega naročila, v celoti ali za posamezni sklop.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Bolniške postelje
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33192120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinicni center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Bolniške postelje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 70
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 15 »React - EU - ESRR«, prednostne naložbe 15.1. »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.
II.2.14 Dodatne informacije
Za operacijo je bil odobren finančni prispevek (Odločitev o podpori št. 15-1/1/MZ/0 z dne 18. 2. 2021 in Spremenjena odločitev o podpori št. 15-1/1/MZ/1 z dne 14. 12. 2021) iz Evropskega sklada za regionalni razvoj kot prispevek Evropske unije za operacijo »COVID19 - Preselitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor«.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Splošna medicinska oprema
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinicni center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Splošna medicinska oprema
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 70
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 15 »React - EU - ESRR«, prednostne naložbe 15.1. »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.
II.2.14 Dodatne informacije
Za operacijo je bil odobren finančni prispevek (Odločitev o podpori št. 15-1/1/MZ/0 z dne 18. 2. 2021 in Spremenjena odločitev o podpori št. 15-1/1/MZ/1 z dne 14. 12. 2021) iz Evropskega sklada za regionalni razvoj kot prispevek Evropske unije za operacijo »COVID19 - Preselitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor«.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Oprema za sterilizacijo in dezinfekcijo
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33191000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinicni center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Oprema za sterilizacijo in dezinfekcijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 70
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 15 »React - EU - ESRR«, prednostne naložbe 15.1. »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.
II.2.14 Dodatne informacije
Za operacijo je bil odobren finančni prispevek (Odločitev o podpori št. 15-1/1/MZ/0 z dne 18. 2. 2021 in Spremenjena odločitev o podpori št. 15-1/1/MZ/1 z dne 14. 12. 2021) iz Evropskega sklada za regionalni razvoj kot prispevek Evropske unije za operacijo »COVID19 - Preselitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor«.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Oprema za nadzor vitalnih funkcij
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33195000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinicni center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Oprema za nadzor vitalnih funkcij
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 70
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 15 »React - EU - ESRR«, prednostne naložbe 15.1. »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.
II.2.14 Dodatne informacije
Za operacijo je bil odobren finančni prispevek (Odločitev o podpori št. 15-1/1/MZ/0 z dne 18. 2. 2021 in Spremenjena odločitev o podpori št. 15-1/1/MZ/1 z dne 14. 12. 2021) iz Evropskega sklada za regionalni razvoj kot prispevek Evropske unije za operacijo »COVID19 - Preselitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor«.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Ultrazvočni aparat
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinicni center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Ultrazvočni aparat
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 70
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 15 »React - EU - ESRR«, prednostne naložbe 15.1. »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.
II.2.14 Dodatne informacije
Za operacijo je bil odobren finančni prispevek (Odločitev o podpori št. 15-1/1/MZ/0 z dne 18. 2. 2021 in Spremenjena odločitev o podpori št. 15-1/1/MZ/1 z dne 14. 12. 2021) iz Evropskega sklada za regionalni razvoj kot prispevek Evropske unije za operacijo »COVID19 - Preselitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor«.

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Endoskopska oprema
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33168000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinicni center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Endoskopska oprema
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 50
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 15 »React - EU - ESRR«, prednostne naložbe 15.1. »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.
II.2.14 Dodatne informacije
Za operacijo je bil odobren finančni prispevek (Odločitev o podpori št. 15-1/1/MZ/0 z dne 18. 2. 2021 in Spremenjena odločitev o podpori št. 15-1/1/MZ/1 z dne 14. 12. 2021) iz Evropskega sklada za regionalni razvoj kot prispevek Evropske unije za operacijo »COVID19 - Preselitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor«.

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Aparat za neinvazivno mehanično ventilacijo
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33157400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinicni center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Aparat za neinvazivno mehanično ventilacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 70
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 15 »React - EU - ESRR«, prednostne naložbe 15.1. »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.
II.2.14 Dodatne informacije
Za operacijo je bil odobren finančni prispevek (Odločitev o podpori št. 15-1/1/MZ/0 z dne 18. 2. 2021 in Spremenjena odločitev o podpori št. 15-1/1/MZ/1 z dne 14. 12. 2021) iz Evropskega sklada za regionalni razvoj kot prispevek Evropske unije za operacijo »COVID19 - Preselitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor«.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.02.2022   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 23.08.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.02.2022   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.02.2022   10:00

Dodatne informacije:
Ministrstvo za zdravje je, s sklepom o začetku postopka oddaje javnega naročila pooblastilo UKC Maribor za pripravo dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, objavo javnega naročila, izvedbo postopka javnega naročanja, vključno s pripravo predloga odločitve o oddaji naročila in v primeru morebitnega postopka pravnega varstva v katerikoli fazi postopka tudi za obravnavo revizijskega zahtevka in pripravo predloga odločitve o zahtevku za revizijo. Ministrstvo za zdravje sprejeme in izda odločitev o oddaji javnega naročila in v primeru morebitnega postopka pravnega varstva odločitev o zahtevku za revizijo.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.01.2022   09:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sprašujemo za sklop 2 - izvlečna stena - zapisali ste, da je širina predela največ 35 mm - ste mislili cm?

Hvala in lp,

ODGOVOR
Da, pri zapisu zahteve smo enoto mere zapisali napačno. Pravilna enota mere je centimeter (cm).Datum objave: 28.01.2022   13:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali je možno pri sklopu št. 2 namestiti nove stenske tirnice in obstoječe odstraniti?

Če zahtevate obstoječe tirnice ste omejili ponudnike in se lahko prijavi le en ponudnik.

Hvala za odgovor in lp,

ODGOVOR
Na oddelku bodo nameščene tirnice dimenzije 25 x 10 mm na katere bo možno namestiti predelne stene, košare, police, pregledne luči, dozatorje kisika, monitorje za nadzor življenjskih funkcij ipd. Naročnik ne dopušča zamenjavo predvidenih tirnic z novimi tirnicami drugačnih dimenzij. Gre namreč za standardne tirnice, ki so v uporabi v vseh oddelkih UKC, kar omogoča tudi izmenjavo različnih elementov, ki so predvideni za nameščanje na te tirnice.

Razno opremo, ki omogoča pritrditev na tirnice navedenih dimenzij lahko po naših informacijah zagotovi več ponudnikov.Datum objave: 28.01.2022   13:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali lahko pri sklopu št. 2 ponudimo izvlečno steno, kjer bi na novo montirali tirnice, obstoječe pa odstranili?

Hvala vam za odgovor!

Lep dan,

ODGOVOR
Na oddelku bodo nameščene tirnice dimenzije 25 x 10 mm na katere bo možno namestiti predelne stene, košare, police, pregledne luči, dozatorje kisika, monitorje za nadzor življenjskih funkcij ipd. Naročnik ne dopušča zamenjavo predvidenih tirnic z novimi tirnicami drugačnih dimenzij. Gre namreč za standardne tirnice, ki so v uporabi v vseh oddelkih UKC, kar omogoča tudi izmenjavo različnih elementov, ki so predvideni za nameščanje na te tirnice.

Razno opremo, ki omogoča pritrditev na tirnice navedenih dimenzij lahko po naših informacijah zagotovi več ponudnikov.Datum objave: 28.01.2022   13:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v RD je zahtevamo, da ponudniki predložimo izpolnjeno iz podpisano soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizične osebe. Ali lahko namesto soglasja, predložimo kar potrdilo iz kazenske evidence, ki ni starejše kot 3 mesece od roka za oddajo ponudbe?

Hvala

ODGOVOR
Da, lahko se predloži potrdilo iz kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudbe.Datum objave: 31.01.2022   15:32
VPRAŠANJE
6. Penetracija-globina UZ sektorja vsaj do 50 cm.

Ali lahko ponudimo penetracijo vsaj do 40 cm?

ODGOVOR
Gre za preveliko odstopanje od zahtev naročnika. Naročnik dopušča odstopanje do največ - 5 % oziroma penetracija-globina UZ sektorja mora biti vsaj do 47,5 cm.

Datum objave: 31.01.2022   15:33
VPRAŠANJE
6. Penetracija-globina UZ sektorja vsaj do 50 cm.

Ali lahko ponudimo UZ aparat z globino UZ sektorja do 45 cm, kot je že v uporabi na ostalih oddelkih v UKC MB?

ODGOVOR
Gre za preveliko odstopanje od zahtev naročnika. Naročnik dopušča odstopanje do največ - 5 % oziroma penetracija-globina UZ sektorja mora biti vsaj do 47,5 cm.Datum objave: 31.01.2022   15:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko ponudimo UZ aparat z globino do 44cm?

Hvala za vaš odgovor.ODGOVOR
Gre za preveliko odstopanje od zahtev naročnika. Naročnik dopušča odstopanje do največ - 5 % oziroma penetracija-globina UZ sektorja mora biti vsaj do 47,5 cm.Datum objave: 31.01.2022   15:37
VPRAŠANJE
13. Upravljanje z aparatom z vsaj 12-inčnim dotikalnim zaslonom.

Ali lahko ponudimo aparat z 10-inčnim dotikalnim zaslonom in 24'' LED monitorjem.

Večji monitor predstavlja večjo prednost, kot 2-inčna razlike pri dotikalnim zaslonu.

ODGOVOR
Naročnik uporablja dotikalni zaslon za pregled/obdelavo UZ posnetkov, zato je velikost zaslona za naročnika zelo pomembna. Gre za preveliko odstopanje od zahtev naročnika. Zahteva ostane nespremenjena.Datum objave: 31.01.2022   15:38
VPRAŠANJE
34. Možnost priklopa intraoperativne linearne UZ sonde: 5 - 18 MHz.

Ali lahko ponudimo opcije io linearne UZ sonde: 4-13Mhz, kot je že v uporabi na ostalih oddelkih v UKC MB?

ODGOVOR
Gre za preveliko odstopanje od zahtev naročnika. Zahteva ostane nespremenjena.Datum objave: 03.02.2022   09:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,


V vaši razpisni dokumentaciji imate navedeno, da mora ponudnik naročniku za posamezni sklop »izročiti finančno zavarovanje (bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti za opremo (ločeno za posamezni sklop), v EUR z DDV«.
VPRAŠANJE 1: Zanima nas, ali vam lahko kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izročimo tudi menično izjavo s priloženo lastno menico v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti za posamezen sklop opreme?

Prav tako imate navedeno, da mora ponudnik naročniku izročiti »finančno zavarovanje (bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje) za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % od pogodbene vrednosti v EUR z DDV za opremo (ločeno za vsak posamezni sklop)«.
VPRAŠANJE 2: Zanima nas, ali vam lahko kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku izročimo menično izjavo s priloženo lastno menico v višini 5 % od pogodbene vrednosti v EUR z DDV za opremo (ločeno za vsak posamezni sklop)?Za odgovore se vam vnaprej zahvaljujemo.ODGOVOR
Zahteve glede finančnih zavarovanj ostajajo nespremenjene.Datum objave: 10.02.2022   07:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,


V vaši razpisni dokumentaciji imate navedeno, da mora ponudnik naročniku za posamezni sklop »izročiti finančno zavarovanje (bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti za opremo (ločeno za posamezni sklop), v EUR z DDV«.
VPRAŠANJE 1: Zanima nas, ali vam lahko kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izročimo tudi bančno garancijo, ki pa predstavlja 5% skupne pogodbene vrednosti za VSE sklope skupaj? Izdaja bančne garancije predstavlja dodatne stroške, in če se izda samo ena, bi bili ti stroški nižji.

Hvala.


ODGOVOR
Ponudnik lahko izda tudi eno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za vse sklope, za katere bo z njim sklenjena pogodba za dobavo opreme. Vrednost finančnega zavarovanja mora predstavljati 5% skupne pogodbene vrednosti teh sklopov. V finančnem zavarovanju mora biti razvidno na katere sklope se to zavarovanje nanaša.Datum objave: 10.02.2022   09:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi kompleksnosti tehnične specifikacije in odsotnosti dobaviteljev zaradi Covida 19, lepo prosimo za podaljšanje roka za oddajo vprašanj vsaj za 5 dni.

Najlepša hvala.

ODGOVOR
Naročnik roka za postavljanje vprašanj ne bo podaljševal.Datum objave: 15.02.2022   12:49
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

Pri pregledu tehničnih zahtev za Sklop 6, vam v nadaljevanju pošiljamo vprašanja, za katere vas prosimo da nam odgovorite pozitivno in omogočite oddajo ponudbe:
1. Vprašanje se nanaša na podsklop II. Endoskopski ultrazvočni center, na točko 26: Ali se zahtevana programska oprema nanaša na točko št. 25 in se s tem tudi v 25. točki zahteva le možnost nadgradnje? Vljudno prosimo za pritrditev v izogib nepotrebnim podražitvam poudbe, saj se za pljučne EBUS preiskave ne uporablja kontrastne agente.

Vprašanje 2., podobno sprašujemo tudi za točko 37: Glede na to, da v točki III. že zahtevate sistem za načrtovanje in navigacijo pri pljučnih invazivnih preiskavah, predlagamo, da se zahteva pod točko št. 37 črta oz. navede le kot možnost kasnejše nadgradnje. V nasprotnem primeru bi ponujena oprema (fuzijska programska in strojna oprema) bistveno zvišala ceno celotne endoskopske opreme v sklopu št. 6..

Vprašanje 3.:
Točka št. 32: Ali vam lahko ponudimo, kot možnost nadgradnje, linearno sondo v frekvenčnem območjem delovanja od 2-12 MHz in širino vidnega polja 38 mm?

Vprašanje 4:
Glede na pandemične razmere, vpliv, ki ga ima Covid na proizvodnjo in na svetovno pomanjkanje določenih elektronskih komponent, katere se vgrajuje v ultrazvočno in preostalo medicinsko opremo, za določeno komponente dobavni rok 60 dni ni realen. Naročnika sprašujemo ali lahko v teh izjemnih razmerah podaljša dobavni rok na 150 dni?

Vnaprej se vam lepo zahvaljujemo.

ODGOVOR
1. Naročnik popravlja zahtevo iz točke 26 za Endoskopski ultrazvočni center iz sklop 6, ki po novem glasi:

»26. Možnost nadgradnje s programsko opremo za kvantifikacijo kontrastov.«.

2. Naročnik popravlja zahtevo iz točke 37 za Endoskopski ultrazvočni center iz sklop 6, ki po novem glasi:

»37. Možnost nadgradnje s programsko in strojno opremo za delovanje virtualne volumske navigacije za obe ponujeni sondi: simultani prikaz CT ali MR prereza skupaj z aktualnim UZ prerezom. Programska oprema mora omogočati tudi Quad View prikaz. Programska oprema mora omogočati tudi 3D simulacijo punkcijske ali RFA igle.«.

3. Naročnik dovoljuje, da se kot opcija nadgradnje ponudi tudi linearna sonda v frekvenčnem območjem delovanja od 2-12 MHz in širino vidnega polja 38 mm.

4. Naročnik podaljšuje rok za dobavo opreme na 150 dni.
Naročnik bo ob sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom ustrezno popravil prvi odstavek 3. člena pogodbe.Datum objave: 15.02.2022   12:50
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,
Pri predhodnem postavljanju vprašanja se je pojavila manjša tiskarska napaka, sprašujemo še enkrat za sklop 6, podsklop II. Endoskopski ultrazvočni center, na točko 26: Ali se zahtevana programska oprema nanaša na točko št. 25 in se s tem tudi v 26. točki zahteva le možnost nadgradnje?
Vljudno prosimo za pritrditev v izogib nepotrebnim podražitvam.

ODGOVOR
Naročnik popravlja zahtevo iz točke 26 za Endoskopski ultrazvočni center iz sklop 6, ki po novem glasi:

»26. Možnost nadgradnje s programsko opremo za kvantifikacijo kontrastov.«.Datum objave: 15.02.2022   12:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP 5: Ultrazvočni aparat

Točka 5. Ali lahko ponudimo UZ aparat z vsaj 4 aktivnimi brezpinskimi priključki za UZ sonde.

Hvala in lep pozdrav,


ODGOVOR
Da. Lahko se ponudi tudi UZ aparat s 4 aktivnimi brezpinskimi priključki za UZ sonde.Datum objave: 15.02.2022   12:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP 5: Ultrazvočni aparat

Točka 10. Ali lahko ponudimo UZ aparat, ki omogoča dinamiko osveževanja UZ slike pri delu z barvnim tkivnim dopplerjem vsaj 686 slik/s, kar je samo 2% odstopanje. Ponujeni aparat bi ponujal dinamiko osveževanja 2D UZ slike več kot 5000 slik/s (zahtevano 3000 slik/s).

Hvala in lep pozdrav,


ODGOVOR
Da. Lahko se ponudi tudi UZ aparat, ki omogoča dinamiko osveževanja UZ slike pri delu z barvnim tkivnim dopplerjem vsaj 686 slik/s. Naročnik dopušča odstopanje od zahteve naročnika do največ - 2 %.Datum objave: 15.02.2022   12:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP 5: Ultrazvočni aparat

Točka 16. Ali lahko ponudimo UZ aparat, ki ne presega 80 kg, višina s položenim monitorjem pa znaša 137 cm. Gre za minimalno odstopanje.

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Zaradi zahtevane čim večje fleksibilnosti aparata gre za preveliko odstopanje. Zahteva naročnika ostane nespremenjena.Datum objave: 15.02.2022   12:58
VPRAŠANJE

Spoštovani,
Vprašanje se nanaša na sklop 6, endoskopska oprema, podsklop III. ,sistem za načrtovanje in navigacijo pri pljučnih invazivnih posegih. V točki 11. se zahteva naj sistem ponuja virtualni doppler. Ali lahko ponudimo enakovreden sistem, ki v marsičem prekaša opisane tehične zahteve, zadosti skoraj vsem točkam, le brez virtualnega doplerja, med drugim pa omogoča tudi 3D mapiranje glede na CT vdiha ter izdiha, kar posledično omogoča bistveno natančnejše določanje pozicije bezgavk.


Vprašanje 2
Spoštovani, v točki 13. se zahteva naj sistem omogoča več prikazov, kot je ekstraluminalni, 3D drevo dihalnih poti, 3D tarčni, statični fluoro, levo in desna fudicialna projekcija. Ali lahko ponudimo enakovreden sistem za načrtovanje in navigacijo, ki ne omogoča levo in desno fiducialno projekcijo, omogoča pa 3D drevo dihalnih poti, axialni pogled, sagitalni, koronalni pogled, ter dodatno pogled navidezne bronhoskopije, 3D prekrivanje dihalnih poti (za skeniranje vdiha in izdiha), vpogled dihajočih pljuč (za skeniranje vdiha in izdiha)


Vprašanje 3
Spoštovani, v točki 14. se zahteva naj sistem omogoča podrobne meritve ciljne lokacije in premerov dihalnih poti v virtualni animaciji bronhoskopije ter v podtočki 14.6 citiramo samo v pogledu predora: pot predora. Naročnika sprašujemo ali lahko ponudimo enakoreden sistem, ki skoraj v celoti zadosti naročnikovim tehničnim zahtevam, pot predora pa je določena z začetno točko vstopa?

Vnaprej se vam lepo zahvaljujemo.


ODGOVOR
1. Lahko se ponudi tudi enakovreden sistem brez virtualnega dopplerja, ki omogoča 3D mapiranje glede na CT vdiha ter izdiha.

2. Lahko se ponudi tudi enakovreden sistem, ki ne omogoča levo in desno fiducialno projekcijo, omogoča pa 3D drevo dihalnih poti, axialni pogled, sagitalni, koronalni pogled, ter dodatno pogled navidezne bronhoskopije, 3D prekrivanje dihalnih poti (za skeniranje vdiha in izdiha), vpogled dihajočih pljuč (za skeniranje vdiha in izdiha).

3. Lahko se ponudi tudi enakovreden sistem, kjer je pot predora določena z začetno točko vstopa.


Datum objave: 15.02.2022   13:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

želeli bi vam ponuditi izdelke, po katerih povprašujete v sklopu 2 - SPLOŠNA MEDICINSKA OPREMA, vendar le-ti minimalno odstopajo od postavljenih zahtev.
Prosim vas, da nam s pozitivnim odgovorom na vprašanja omogočite sodelovanje v javnem razpisu in tako povečate konkurenčnost ponudb.

- KOŠ NA KOLESIH ZA ODPADKE - 3 kos:
VPRAŠANJE 1:Ali se strinjate, da lahko koš za odpadke od navedenih dimenzij (dolžina, širina, višina, velikost obroča) odstopa +/- 10%?

- ENOJNA STOPNIČKA - 4 kos:
V specifikacijah navedenih v razpisni dokumentaciji imate navedeno enojna stopnička (tudi na simbolični sliki), medtem ko je v predračunu sklopa 2 zapisano dvostopenjska stopnica.
VPRAŠANJE 2: Zanima nas ali vam ponudimo enojno stopničko ali dvostopenjsko stopničko?
VPRAŠANJE 3: Ali se strinjate, da se vam lahko ponudi stopnička, izdelana iz kromiranega jekla?
VPRAŠANJE 4: Ali se strinjate, da se vam lahko ponudi stopnička, ki ima zgornjo ploskev izdelano iz plastike, ta pa je izdelana tako, da preprečuje zdrs?
VPRAŠANJE 5: Ali se strinjate, da vam lahko ponudimo enojno stopničko dimenzije (š x g x v): 390 x 280 x 220 mm?

- PREGLEDNI STOL - VRTILJAK - 8 kos:
VPRAŠANJE 6: Ali se strinjate, da se vam lahko ponudi stol z območjem nastavljanja višine 41-56 cm?

- PREGLEDNA MOBILNA SVETILKA - 2 kos:
VPRAŠANJE 7: Ali vam lahko ponudimo pregledno mobilno svetilko, ki omogoča regulacijo svetilnosti v območju 0-100%?
V 6. točki opisa pregledne mobilne svetilke imate navedeno velikost svetlobnega polja: vsaj 160 cm na razdalji 1 m. V specifikacijah navedene ustrezne svetilke, je velikost svetlobnega polja na razdalji 1 m navedena kot 170 mm.
VPRAŠANJE 9: Zanima nas ali je pri navedbi opisa svetlobnega polja prišlo do napake in je mišljena enota mm?
VPRAŠANJE 10: Zanima nas, ali vam lahko ponudimo pregledno mobilno svetilko, ki ima višino od tal do pregibnega zgloba 175 cm? Prosimo vas za odstopanje od navedene dimenzije +/- 17%.
VPRAŠANJE 11: Zanima nas, ali vam lahko ponudimo pregledno mobilno svetilko, ki ima razdaljo od središča pregibnega zgloba do sredine svetilke 72 cm? Prosimo vas za odstopanje od navedene dimenzije +/- 10%.

Za odgovore se vam že vnaprej zahvaljujemo.


ODGOVOR
. - KOŠ NA KOLESIH ZA ODPADKE - 3 kos:
VPRAŠANJE 1:Ali se strinjate, da lahko koš za odpadke od navedenih dimenzij (dolžina, širina, višina, velikost obroča) odstopa +/- 10%?

Odgovor:
Ad1) Naročnik dopušča odstopanje od navedenih dimenzij za 10%


- ENOJNA STOPNIČKA - 4 kos:
V specifikacijah navedenih v razpisni dokumentaciji imate navedeno enojna stopnička (tudi na simbolični sliki), medtem ko je v predračunu sklopa 2 zapisano dvostopenjska stopnica.
VPRAŠANJE 2: Zanima nas ali vam ponudimo enojno stopničko ali dvostopenjsko stopničko?
VPRAŠANJE 3: Ali se strinjate, da se vam lahko ponudi stopnička, izdelana iz kromiranega jekla?
VPRAŠANJE 4: Ali se strinjate, da se vam lahko ponudi stopnička, ki ima zgornjo ploskev izdelano iz plastike, ta pa je izdelana tako, da preprečuje zdrs?
VPRAŠANJE 5: Ali se strinjate, da vam lahko ponudimo enojno stopničko dimenzije (š x g x v): 390 x 280 x 220 mm?

Odgovor:
V obrazcu predračuna je napaka. Zahtevamo enojne stopničke.
Ad2) Ponuditi je treba enojne stopničke.
Ad3) Da.
Ad4) Da.
Ad5) Da, navedene dimenzije so za naročnika sprejemljive.


- PREGLEDNI STOL - VRTILJAK - 8 kos:
VPRAŠANJE 6: Ali se strinjate, da se vam lahko ponudi stol z območjem nastavljanja višine 41-56 cm?

Odgovor:
Ad6) Da.


- PREGLEDNA MOBILNA SVETILKA - 2 kos:
VPRAŠANJE 7: Ali vam lahko ponudimo pregledno mobilno svetilko, ki omogoča regulacijo svetilnosti v območju 0-100%?
V 6. točki opisa pregledne mobilne svetilke imate navedeno velikost svetlobnega polja: vsaj 160 cm na razdalji 1 m. V specifikacijah navedene ustrezne svetilke, je velikost svetlobnega polja na razdalji 1 m navedena kot 170 mm.
VPRAŠANJE 9: Zanima nas ali je pri navedbi opisa svetlobnega polja prišlo do napake in je mišljena enota mm?
VPRAŠANJE 10: Zanima nas, ali vam lahko ponudimo pregledno mobilno svetilko, ki ima višino od tal do pregibnega zgloba 175 cm? Prosimo vas za odstopanje od navedene dimenzije +/- 17%.
VPRAŠANJE 11: Zanima nas, ali vam lahko ponudimo pregledno mobilno svetilko, ki ima razdaljo od središča pregibnega zgloba do sredine svetilke 72 cm? Prosimo vas za odstopanje od navedene dimenzije +/- 10%.

Odgovor:
Ad7) Da, saj je to v skladu s podano zahtevo.
Ad9) Da, pri zahtevi št. 6 je enota mere napačno navedena. Pravilna enota so mm
Ad10) Višina od tal do pregibnega zgloba lahko znaša 175,5 cm - (17% odstopanje)
Ad11) Pri zahtevi št. 11 dopuščamo odstopanje navedene dimenzije za 10%Datum objave: 15.02.2022   13:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo za dodatna pojasnila za sklop SKLOP 4: OPREMA ZA NADZOR VITALNIH FUNKCIJ

Zahteva:

12. Povezljivost in komunikacija: Centralna postaja naj podpira standardne komunikacijske protokole (HL7), bolnika naj bo možno sprejeti, odpustiti in ponovno sprejeti v roku 96 ur brez izgube podatkov. Numerični podatki in krivulje morajo biti shranjeni vsaj 96 ur po odpustu. HL7 server za prenos podatkov v informacijski sistem mora biti vključen v ponudbo.

V zahtevi 12 navajate centralni nadzorni sistem in HL7 server za prenos podatkov in informacijski sistem.

V zadnjem času se v po bolnišnicah postavljajo sodobnejši nadzorni sistem, ki omogočajo povezljivosti več centralnih postaj po bolnišnici. Postavitev je sestavljena iz glavne centralne nadzorne postaje, ki je nameščena na bolnišnični server in oddelčne centralne nadzorne postaje, ki seveda ustreza vsem vašim podanim zahtevam.
Takšen sistem zagotavlja dolgotrajnejše in varnejše centralizirano shranjevanje podatkov na vaši bolnišničnih serverjih. Lažjo komunikacijo z različnimi bolnišničnimi sistemi. Določene licenčne aplikacije, ki jih ni potrebno posebej naročati za vsak oddelek, ampak lahko služijo več oddelkom na enkrat, če se namestijo na serversko centralno postajo. Ta sistem pa med drugim omogoča tudi nadzor stanja oddelčne centralne nadzorne postaje na mobilnih napravah znotraj bolnišničnega brezžičnega omrežja.


Vprašanje 1: Ali se strinjate, da se kot ustrezen ponuditi sitem glavne centralne postaje, ki se namesti na vaš bolnišnični server, na oddelku pa se namesti dodatna nazorna postaj, ki ustreza vsem vašim podanim zahtevam.

Vprašanje 2: Ali se strinjate, da se mora kot ustrezen ponuditi tudi sistem z možnostjo nadzora stanja centralne postaje na mobilnih napravah.


Zahteva:
19.7. Delovanje na baterijo vsaj 5 ur

Transportni monitor našega proizvajalca, ki ga uporablja jo v več bolnišnicah po Sloveniji, omogoča avtonomijo vsaj 8 ur pri uporabi osnovnih parametrov.
Ob redni uporabi CO2, modula, ki ga navajate v vaših zahtevah pa se avtonomija lahko zmanjša na vsaj tri ure, kar še vedno zagotavlja varen transport znotraj bolnišnice oz. tudi pri helikopterskih prevozih.

Vprašanje: 3:
Ali se strinjate, da se lahko kot ustrezen tudi takšen transportni monitor.

Vprašanje 4: Glede nato da so transportni monitorji po navadi opremljeni tudi z brezžičnimi moduli, sprašujemo ali je potrebno vključiti tudi to?

Za odgovore se vam v naprej zahvaljujemo.


ODGOVOR
1. Zahteva glede centralne nadzorne postaje ostaja nespremenjena.
Lahko pa ponudite dodatno še sistem glavne centralne postaje, ki se namesti na obstoječi server, vendar naročnik tega ne zahteva.

2. Naročnik navedenega ne zahteva, lahko pa ponudite tudi sistem z možnostjo nadzora stanja centralne postaje na mobilnih napravah.

3. Da.

4. Naročnik navedenega ne zahteva, lahko pa ponudite tudi transportne monitorje, ki so opremljeni z brezžičnimi moduli.Datum objave: 15.02.2022   13:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
kašne naj bodo povezave med monitorji in centralno postajo, tudi brezžične?

ODGOVOR
Povezave med obposteljnimi monitorji in centralno postajo morajo biti žične, lahko pa ponudnik ponudi dodatno še brezžično povezavo, vendar naročnik tega ne zahteva.Datum objave: 15.02.2022   13:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali je lahko v Sklopu I. BOLNIŠKE POSTELJE Z NOČNIMI OMARICAMI - NEGOVALNA ENOTA pri poziciji 8.5. nastavitev višine v območju med 45 do vsaj 85 cm?

Ali je lahko v sklopu II. BOLNIŠKE POSTELJE - INTENZIVNA NEGA pri poziciji Ležišče: 4. Nastavljiva po višini v območju 45 - 85cm?

Ali je lahko v Sklopu I. BOLNIŠKE POSTELJE Z NOČNIMI OMARICAMI - NEGOVALNA ENOTA, Nočna omarica z integrirano prekoposteljno mizico pri poziciji 7.
Kompletno izdelana iz ivernih plošč in laminata, zgornja površina pa izdelana iz umetnega ABS materiala?

ODGOVOR
Nastavitev višine v območju 45 - 85 cm je pri obeh vrstah postelj sprejemljiva.

Nočna omarica iz ivernih plošč ne ustreza, zaradi česar ostajajo zahteve iz točke 7 pri Nočnih omaricah z integrirano prekoposteljno mizico, nespremenjene.Datum objave: 15.02.2022   13:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali se lahko za blago do 100.000 uporabi kot finančno zavarovanje menično izjavo s priloženo lastno menico v višini 5%?

ODGOVOR
Zahteve glede finančnih zavarovanj ostajajo nespremenjene.Datum objave: 16.02.2022   12:37
Popravek odgovora:

Naročnik je dne 15.02.2022 ob 12:49 na vprašanje:

»Pri pregledu tehničnih zahtev za Sklop 6, vam v nadaljevanju pošiljamo vprašanja, za katere vas prosimo da nam odgovorite pozitivno in omogočite oddajo ponudbe:

Vprašanje 4:
Glede na pandemične razmere, vpliv, ki ga ima Covid na proizvodnjo in na svetovno pomanjkanje določenih elektronskih komponent, katere se vgrajuje v ultrazvočno in preostalo medicinsko opremo, za določeno komponente dobavni rok 60 dni ni realen. Naročnika sprašujemo ali lahko v teh izjemnih razmerah podaljša dobavni rok na 150 dni?«

objavil sledeč odgovor:

»4. Naročnik podaljšuje rok za dobavo opreme na 150 dni.
Naročnik bo ob sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom ustrezno popravil prvi odstavek 3. člena pogodbe.«


Naročnik preklicuje objavljen odgovor in podaja nov odgovor, ki se glasi:

150 dnevni rok dobave je sprejemljiv izključno za dobavo opreme iz sklopa 6, za katerega se vprašanje tudi nanaša, rok za dobavo opreme iz vse ostalih sklopov ostaja nespremenjen, torej 70 dni od sklenitve pogodbe.

Prvi odstavek 3. člena vzorca pogodbe se pravilno glasi:

»Rok izvedbe pogodbenih obveznosti za dobavo opreme iz sklopov 1, 2, 3, 4 in 5 je 70 dni ter za opremo iz sklopa 6, 150 dni od sklenitve pogodbe in se izteče z uspešno opravljenim količinskim in kakovostnim prevzemom opravljenih pogodbenih obveznosti (podpis primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika, uporabnika in izbranega ponudnika).«