Dosje javnega naročila 000437/2022
Naročnik: NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško
Blago: Osebna varovalna oprema za leti 2022 in 2023
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

JN000437/2022-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 24.01.2022
JN000437/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.01.2022
JN000437/2022-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 14.04.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000437/2022-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2022/S 017-042081
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.
Vrbina 12
8270
SI
Krško
Slovenija
Matej Kozole
matej.kozole@nek.si
+386 748022303

Internetni naslovi
https://www.nek.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/433052/Objava_JN.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://tinyurl.com/ydcp4oss
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Osebna varovalna oprema za leti 2022 in 2023
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Osebna varovalna oprema za leti 2022 in 2023
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Zaščitni čevlji
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Osebna varovalna oprema za leti 2022 in 2023
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Zaščitna oblačila
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
18200000
18300000
18400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Osebna varovalna oprema za leti 2022 in 2023
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Ostalo
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Osebna varovalna oprema za leti 2022 in 2023
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.02.2022   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN), Hrvaščina (HR)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.05.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.02.2022   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.
Vrbina 12
8270
Krško
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.01.2022



   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.01.2022   09:12
VPRAŠANJE
Spoštovani

naprošamo vas, da objavite RD v obliki, ki bo berljiva tudi z iskalnikom (npr Word), saj je obseg dokumentacije velik in nečitljiv.

hvala in lep pozdrav

ODGOVOR


Pozdravljeni,

Naročnik ne bo objavil RD v wordu.

Lep pozdrav

Datum objave: 02.02.2022   10:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim za podaljšanja roka za dostavo vzorcev na 20.2.2022. Na zalogi za vas jih ima le en dobavitelj v Sloveniji, kateri nam jih pa nima interesa prodati. Iz tega vidika se nam zelo podaljša dobavni rok. Poleg tega ne vidimo smisla v dostavi vzorcev za čevlje, katere že uporabljate.

Vnaprej se zahvaljujem za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR


Pozdravljeni,

Naročnik roka za dostavo vzorcev ne bo podaljšal.

Lep pozdrav,

Datum objave: 02.02.2022   10:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri vrhnjih oblačilih, konkretno dežnem plašču, navajate, da morajo biti ventilacijske odprtine na hrbtu. Glede na to, da se gle za dežni plašč ne vidimo smisla po odprtinah. Prosim če se odprtine črtajo iz zahtev.

Je lahko material tudi poliamid?

Lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Naročnik ne bo spreminjal zahteve glede materiala.

Lep pozdrav,



Datum objave: 02.02.2022   10:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ker reference niso sorazmerne na vrednost razpisa vas prosimo, da odmaknete zahtevo da je potrebno znesek doseči v posameznem letu, torej je dovolj da se znesek doseže v zadnjih treh letih.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Naročnik spreminja referenčni pogoj in umika besedo letno. Referenčni pogoj se lahko doseže znotraj treh let.

Lep pozdrav,



Datum objave: 03.02.2022   14:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri čeladah navajate rok uporabe 10 let. Prosim če spremenite na 5 let.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal zahtev.



Datum objave: 03.02.2022   14:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

lahko razložite kaj je to D-obroč pri čeladah. Navajate ga v točkah 3.4.10.

Hvala!

ODGOVOR
D obroček je namenjen pripenjanju čelade na pas tako kot piše v tehnični specifikaciji.



Datum objave: 03.02.2022   14:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

je lahko pri vezirju 3.4.8 obroba tudi iz plastike, katera onemogoča vdor vode na notranjo stran vizirja?

Hvala,

ODGOVOR
NE



Datum objave: 03.02.2022   14:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

tabela z OVO se razlikuje od opisov v tehnični dokumentaciji-več artiklov je navedenih in opisanih. Ponudbo oddamo samo za tiste, kateri so navedeni v tabeli?

Lep pozdrav,

ODGOVOR
DA



Datum objave: 03.02.2022   14:10
ODGOVORI
- 3.4.1 zaščitna čelada: mora imeti posebej označen prostor/okvirček za nalepko ali mora samo omogočati, da se lahko prilepi nalepko?
Odgovor: DA

Kako to mislite da mora imeti obrnljiv naglavni del? Saj so zraven navodila za pravilno namestitev oziroma zamenjavo.
Odgovor: Naročnik ne bo spreminjal zahtev.

Mora biti podbradni pašček priložen čeladi, ali ga ponudimo samo pod 3.4.5?
Odgovor: Pod točko 3.4.5.

- 3.4.2 Vizir: Vizirji so standardni za čelade, da lahko dobijo določen standard. Lahko ponudimo vizir kompatibilen s čelado, čeprav bo odstopal od vaših želenih mer? Namen vizirja je ščititi, tako da z doseganjem standarda izpolnjuje to funkcijo.
Odgovor: Ponudite vizir kompatibilen ponujeni čeladi, dimenzije lahko odstopajo, pomemben je standard.

3.4.6 Čelada za delo na višini: zahtevate le standard EN397, želite pa čelado z drugim standardom. Prosim za obrazložitev. Poleg tega mora imeti rok uporabe 10 let? Glede na to, da jo boste naročili za namen uporabe je rok 5 let več kot dovolj ali se motimo? Nikjer nismo zasledili da potrebujete čelne svetilke, zahteva pa je, da mora čelada omogočati vpetje. Prosimo za razlage in pojasnila.
Odgovor: V tehničnih specifikacijah je vse zapisano. Svetilk ne naročamo, čelada pa mora omogočat vpetje le teh. Naročnik ne bo spreminjal zahtev.

3.4.7 glušniki za čelado na višini: pri čeladi zahtevate standard EN 397, pri glušnikih pa, da ne prevajajo električnega toka. Torej potrebujete tudi čelado s standardom za električarje, ki bo kompatibilna z glušniki? Ali potrebujete navadno čelado in navadne glušnike?
Odgovor: Pod točko 3.4.10 se naročajo čelade za električarje. Glušniki so kompatibilni tako za navadno čelado za delo na višini kakor za Zaščitno čelado za električarje.

Kakšen pomen ima montaža s 30 mm priklopom glušnikov na čelado kot to, da se izloži ostale ponudnike in sklene pogodba z obstoječim. Prosim da se ta del črta, ker ste navedli, da morajo biti glušniki kompatibilni s čelado.
Odgovor: Lahko ponudite zaščitne čelade, ki so boljše in omogočajo priklope vse dodatne opreme po tehnični specifikaciji.