Dosje javnega naročila 000479/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje
Storitve: VAROVANJE ZA MESTNO OBČINO VELENJE IN JAVNE ZAVODE.
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 664.797,52 EUR

JN000479/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.01.2022
JN000479/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.03.2022
JN000479/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.04.2022
JN000479/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.04.2022
JN000479/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 05.05.2022
JN000479/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 05.05.2022
JN000479/2022-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 05.05.2022
JN000479/2022-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 05.05.2022
JN000479/2022-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 05.09.2022
JN000479/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 05.09.2022
JN000479/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 05.09.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000479/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 018-044013

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
SI
Velenje
Slovenija
Petra Meža
petra.meza@velenje.si
+386 38961710
+386 38961654

Internetni naslovi
http://www.velenje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/433175/OBJAVA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10345
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: VAROVANJE ZA MESTNO OBČINO VELENJE IN JAVNE ZAVODE.
Referenčna številka dokumenta: JN-10345
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79713000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
VAROVANJE ZA MESTNO OBČINO VELENJE, VAROVANJE ZA KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o., VAROVANJE ZA ZAVOD ZA TURIZEM ŠALEŠKE DOLINE IN VAROVANJE ZA GLASBENO ŠOLO FRANA KORUNA KOŽELJSKEGA.


Predmet naročila je fizično in tehnično varovanje, podrobnejši opis predmeta javnega naročila pa je razviden iz specifikacij naročila.


Čas trajanja je: 24 mesecev od podpisa pogodbe.

predpisi (zakoni, pravilniki, tehničnimi soglasji, tehničnimi navodili, priporočili in normativi).

Pogodbena dela morajo ponudniki oziroma (pod)izvajalci izvajati s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom.

Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih del.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79713000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
VAROVANJE ZA MESTNO OBČINO VELENJE, VAROVANJE ZA KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o., VAROVANJE ZA ZAVOD ZA TURIZEM ŠALEŠKE DOLINE IN VAROVANJE ZA GLASBENO ŠOLO FRANA KORUNA KOŽELJSKEGA.

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Vsi pogoji in izpolnjevanje posameznih pogojev je podrobneje opisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Vsi pogoji in izpolnjevanje posameznih pogojev je podrobneje opisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Vsi pogoji in izpolnjevanje posameznih pogojev je podrobneje opisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Vsi pogoji in izpolnjevanje posameznih pogojev je podrobneje opisano v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.02.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 23.05.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.02.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.02.2022   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
Velenje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.01.2022