Dosje javnega naročila 000527/2022
Naročnik: BANKA SLOVENIJE, Slovenska cesta 35, 1000 Ljubljana
Storitve: Prenova spletnih mest Banke Slovenije, vzpostavitev izobraževalnega portala ter 5-letno vzdrževanje spletnih mest in portala
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 213.500,00 EUR

JN000527/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.01.2022
JN000527/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.02.2022
JN000527/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.04.2022
JN000527/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.07.2022
JN000527/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.07.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000527/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 020-048436
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
BANKA SLOVENIJE
Slovenska cesta 35
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Danilo Kodrin
danilo.kodrin@bsi.si
+386 14719505

Internetni naslovi
http://www.bsi.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/433419/Objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10402
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova spletnih mest Banke Slovenije, vzpostavitev izobraževalnega portala ter 5-letno vzdrževanje spletnih mest in portala
Referenčna številka dokumenta: JN-10402
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72400000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Prenova spletnih mest Banke Slovenije, vzpostavitev izobraževalnega portala ter 5-letno vzdrževanje spletnih mest in portala
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prenova spletnih mest Banke Slovenije, vzpostavitev izobraževalnega portala ter 5-letno vzdrževanje spletnih mest in portala
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.03.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.03.2022   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.02.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
BANKA SLOVENIJE
Slovenska cesta 35
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.02.2022   11:47
VPRAŠANJE
Vprašanje:
Pri prenosu obstoječih vsebin nas zanima ali bo zagotovjen izvoz podatkov iz prejšnjega sistema, ali bo potrebno ročno prenašati vsebino?
Hvala

ODGOVOR
Da, izvoz podatkov iz obstoječega sistema je možen.


Datum objave: 10.02.2022   11:49
VPRAŠANJE
Ali boste kot ustrezne reference priznali tudi izdelavo spletnih mest, ki so še vedno aktivna in dostopna le registriranim uporabnikom, glede na to, da gre v tem primeru za komleksnejši sistem, ki vključuje tudi funkcionalnosti registracije ter administracije uporabnikov? Zahtevana vrednost reference je zato lahko ustrezno višja.

ODGOVOR
Naročnik bo upošteval tudi reference, ki se nanašajo na izdelavo spletnih strani in so še vedno aktivne in dostopne le registriranim uporabnikom, pod pogojem, da bo naročniku omogočen vpogled v takšno spletno mesto.Datum objave: 10.02.2022   11:50
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali boste kot ustrezne reference priznali tudi projekte izdelave spletnih strani, ki so bile izdelane pred več kot 3 leti, v kolikor je bilo v zadnjih 3 letih na njih opravljenih za več kot 25.000 EUR z DDV nadgradenj?

ODGOVOR
Ne, naročnik bo kot reference upošteval le tiste projekte izdelave spletne strani, ki so bile izdelane v zadnjih treh letih.Datum objave: 10.02.2022   11:51
VPRAŠANJE
Spoštovani, za vse kadre navajate, da so sodelovali pri vzpostovaitvi vsaj enega primerljivega spletnega mesta. Ali primerljivo spletno mesto pomeni enako kot istovrstno naročilo pri referencah, t.j. izdelava spletnih mest, ki so še vedno aktivna in dostopna širši javnosti, ali kaj drugega?

ODGOVOR
Da, za kadre se upoštevajo reference pri vzpostavitvi vsaj enega primerljivega spletnega mesta, ki je še vedno aktivno in dostopno širši javnosti.Datum objave: 10.02.2022   11:51
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da ponudbene obrazce objavi tudi v word formatu.

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija je objavljena samo v pdf formatu.Datum objave: 10.02.2022   11:52
VPRAŠANJE
Spoštovani, v poglavju "3. Dopustnost ponudbe" navajate, da bo naročnik pri ocenjevanju ponudb upošteval le ponudbe, katerih cena ne bo presegala zagotovljenih sredstev naročnika. V izogib situaciji, da bi ponudniki investirali čas v pripravo ponudbe, ki po tem kriteriju ne bo dopustna in je naročnik posledično niti ne bo ocenjeval, vas prosimo za informacijo, kakšna so zagotovljena sredstva za predmetno javno naročilo. Hvala.

ODGOVOR
Višino zagotovljenih sredstev naročnik v tej fazi naročila ni dolžan razkriti, saj bi mu bila tako onemogočena pridobitev ekonomsko najugodnejših ponudb.Datum objave: 10.02.2022   14:41
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da podaljša tako rok za vprašanja kot tudi rok za oddajo ponudb. Namreč do enega dneva pred rokom za vprašanja naročnik še ni odgovoril na nobeno od zastavljenih vprašanj, s tem pa je vzpostavil situacijo, v kateri ponudniki ne bodo mogli postaviti vprašanj, ki bodo vezana na naročnikove odgovore.

ODGOVOR
Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na Portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 18.02.2022 do 10:00 ure.Datum objave: 15.02.2022   09:08
VPRAŠANJE
Spoštovani, lahko ponudnik namesto ponudbenega "Obrazca 5: Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika" predloži lasten obrazec, v kolikor le-ta vsebuje vse podatke, ki so zahtevani na Obrazcu 5?

ODGOVOR
Ne, potrebno je izpolnit obrazec 5.


Datum objave: 15.02.2022   12:36
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za pojasnilo, ali kot ustrezne delovne izkušnje za back-end razvijalca na področju razvoja in kodiranja sistemov za vzdrževanje spletnih vsebin (content management system) štejejo tudi izkušnje back-end razvijalca na področju vpeljave CMS sistema v okolje naročnika ter postavitev spletnih strani z CMS sistemom.

ODGOVOR
Da, v poštev pridejo tudi osebe, ki nimajo izkušenj v razvoju in kodiranju lastnih CMS sistemov, imajo pa obsežne izkušnje z vzpostavljanjem kompleksnih spletišč in presegajo samo instalacijo in vzpostavitev.

Datum objave: 15.02.2022   12:40
VPRAŠANJE
Spoštovani, glede vzorca pogodbe imamo naslednja vprašanja in predloge:

1. 4. odstavek 2. člena pogodbe določa, da se končni rok izvajalca lahko spremeni le v primeru obstoja višje sile. Nadalje 6. odstavek 2. člena pogodbe navaja, da naročnik ni dolžan sprejeti podaljšanja roka v nobenem primeru. Ali je v primeru, da pride do zamude iz razlogov, ki niso na strani izvajalca, možno podaljšanje pogodbe oziroma rokov za izvedbo obveznosti? Ker se zamuda šteje kot kršitev pogodbe, zaradi katere lahko naročnik odstopi od pogodbe in uveljavlja zavarovanja, predlagamo spremembo dikcije člena, in sicer, da to ne velja v primeru zamude iz razlogov, ki niso na strani izvajalca ali v primeru obstoja višje sile.
2. 8. odstavek 2. člena pogodbe: Predlagamo, da se v pogodbi podrobneje opredeli prevzemne faze ter specificira kriterije za prevzem oziroma testiranja, ki bodo zahtevana pred posameznim prevzemom, saj je od tega odvisen uspešen zaključek projekta, kar je v interesu tako naročnika kakor tudi izvajalca.
3. V kakšnih primerih bo lahko prišlo do združitve prevzema več faz, kot navaja 8. odstavek 2. člena pogodbe?
4. Na kakšen način si lahko izvajalec zagotovi plačilo v primeru, da naročnik ne želi podpisati prevzemnega zapisnika oziroma v primeru, da izdelek ni dan v produkcijo izključno iz razlogov na strani naročnika ter posledično ne pride do pravočasnega zaključka projekta v 12 mesecih od začetka veljavnosti pogodbe, kot je predvideno? V izogib takšni situaciji predlagamo, da je prevzem opravljen, ko izvajalec dostavi in naročnik potrdi prejeto rešitev, pri čemer se določi primeren rok za potrditev posamezne faze s strani naročnika.
5. 8. in 9. odstavek 2. člena pogodbe: Predlagamo spremembo dikcije, za katere napake odprava ni plačljiva; namesto »za napake, ki jih je povzročil naročnik« naj bo »za napake, pri katerih razlog za napako ni na strani izvajalca«.
6. 5. člen določa, da v kolikor naročnik sprejme ponudbo za nadgradnjo na podlagi načrta določi tudi pisni rok izvedbe nadgradnje. Na kakšen način bo naročnik določil rok? Ali se bo pri tem uskladil z izvajalcem?
7. V 5. členu je določeno, da mora v primeru, ko je spletišče delno ali v celoti nedostopno ali prenehalo delovati v produkcijskem okolju, izvajalec v okviru intervencijskega (izrednega) vzdrževanja nuditi storitev svetovanja in programiranja pri vzdrževanju tudi izven navedenih terminov in zagotoviti odzivni čas ene ure, v katerem prične odpravljati napako. Po kateri urni postavki se bo obračunavalo intervencijsko (izredno) vzdrževanje, saj v predračunu ni določene urne postavke za to? Ali se od izvajalca pričakuje, da bo zagotavljal svojo razpoložljivost ves čas t.j. po sistemu 24/7?
8. Ali pravilno razumemo, da so v okviru določbe 4. odstavka 4. člena pogodbe, ki določa: »Komunikacija med pogodbenima strankama poteka v pisni obliki, praviloma preko e-pošte, pri čemer je trenutek oddaje sporočila enak trenutku njegovega prejema v delovnem času naslovnika. Sporočilo, oddano izven tega časa, velja za prejeto prvo naslovnikovo naslednjo delovno uro, razen za prijavo napak in če se stranki predhodno pisno dogovorita drugače. / Rok za izpolnitev obveznosti naslovnika začne teči s prvo naslovnikovo delovno uro, ko je naslovnik sporočilo prejel, razen če se stranki dogovorita drugače.«, mišljene zgolj napake Ravni 1 za katere velja odzivni čas ene ure? V izogib dvomu predlagamo ustrezen popravek določbe.
9. 4. člen in 7. člen: Za prijavo napak iz varnostnih razlogov ter zaradi varstva morebitnih osebnih podatkov v prijavi odsvetujemo uporabo e-pošte.
10. 7. odstavek 4. člena: Glede na to, da skrbnik pogodbe Izvajalca predstavlja tudi pooblaščenca za vročitev pošte, prosimo za pojasnilo, kaj se bo vročalo po pošti.
11. 5. člen: Prosimo za posredovanje pravilnikov, ki jih bo moral upoštevati izvajalec (hišnega reda naročnika in ravnanja naročnika, njegove varnostne politike in ukrepe ter druge interne pravilnike).
12. Z namenom zagotavljanja nemotenega izvajanja storitev predlagamo, da se izvajanje nadzora, ki je določen v 2. odstavku 6. člena pogodbe izvede po predhodni najavi oziroma brez najave le v nujnih primerih.
13. 5. člen: Menjava kadra v 7 dneh od poziva naročnika glede na stanje na trgu delovne sile ni realen rok. Predlagamo, da se kot rok postavi 1 mesec.
14. 5. člen: Na podlagi česa bo naročnik v primeru odstopa od pogodbe določil, katera dela so bila opravljena in katera ne?
15. Ali se predvideva, da bo Izvajalec pri izvajanju javnega naročila v fazi razvoja ali v fazi vzdrževanja obdeloval osebne podatke? Razumeti je, da bo v primeru obdelave osebnih podatkov izvajalec obdelovalec osebnih podatkov, saj bo te obdeloval samo v imenu naročnika, ki bo tudi določil namene, za katere se obdelujejo osebni podatki? V tem primeru je potreben popravek 12. člena pogodbe, ki določa, da bo izvajalec v primeru obdelave osebnih podatkov upravljavec.
16. 7. člen: Kako bo v primeru odprave napak, kjer ima Izvajalec odzivni čas 1h oziroma 1 dan, pri čemer lahko Naročnik na morebitna vprašanja odgovori šele v roku 5 delovnih dni? Ali lahko privzamemo, da se čas, ko izvajalec čaka na naročnikova pojasnila, ne všteva v čas odprave napake?
17. 7. člen: Kdo zagotavlja usposabljanje uporabnikov? V kolikor to zagotavlja izvajalec, v kakšnem obsegu je predvideno?
18. Prosimo za pojasnilo glede unovčevanja finančnih zavarovanj in pogodbenih kazni. Namreč, drugi odstavek 10. člena navaja, da bo naročnik »uveljavljal v primeru kršitev te pogodbe najprej pogodbene kazni po tej pogodbi. Če jih izvajalec ne bo plačal v roku ali si s tem ne bo povrnil nastale škode, bo unovčil finančna zavarovanja, če so predvidena s pogodbo. V primeru, da si z uveljavljanjem institutov po tej pogodbi naročnik ne povrne nastale škode, lahko zahteva povrnitev škode v skladu s predpisi.«, pri čemer v nadaljevanju pogodba v 11. členu navaja, da se lahko finančna zavarovanja uveljavijo ne glede na ostale institute: »Naročnik lahko menično zavarovanje unovči po poteku pisnega roka izvajalcu za odpravo kršitve, ne glede na morebitna uveljavljanja drugih institutov po tej pogodbi, če izvajalec ne izpolni svojih obveznosti po tej pogodbi v dogovorjenem načinu, roku, obsegu, kakovosti in količini oziroma če svojih pogodbenih obveznosti ne bo izpolnil ali jih bo izpolnil le delno.« Ali bo naročnik v primeru kršitve najprej uveljavil pogodbeno kazen, ter šele nato, v kolikor pogodbena kazen ne bo zadostovala za povrnitev škode, uveljavil predvidena finančna zavarovanja?
19. 10. člen: Predlagamo omejitev odgovornosti na višino pogodbene vrednosti. Prav tako predlagamo brisanje materialne in kazenske odgovornost zastopnika podjetja, ki je določena v Prilogi 5 k pogodbi, saj je odgovornost že na družbi.
20. 9. odstavek 12. člena pogodbe določa, da bo na naročnikovo zahtevo izvajalec dolžan izvajati tudi dodatne postopke, ki za naročnikove delovne potrebe predstavljajo nujen varnostni standard. Kateri so ti dodatni postopki?
21. Predlagamo, da se določi izjema posredovanja zaupnih podatkov pristojnim organom in organizacijam v korist obeh pogodbenih strank, in ne le v korist naročnika, saj gre za obveznost, ki jo je tudi izvajalec dolžen spoštovat.
22. Predlagamo, da se protikorupcijska klavzula formulira obojestransko, da se zagotovi integriteta obeh pogodbenih strank.
23. Ali lahko Izvajalec pri vzpostavitvi portala uporabi že obstoječe produkte (open source produkte ali licenčne produkte), ali naročnik zahteva, da izvajalec sam razvije tudi CMS sistem? V primeru uporabe obstoječih produktov se pravice na naročnika namreč ne prenesejo ekskluzivno, saj lastništvo oziroma pravice na kakršni koli programski opremi tretje osebe urejajo pogoji dajalca licence za takšno programsko opremo tretje osebe. Ker bi bilo samostojno razvijanje celotnega sistema neekonomično in časovno potratno predlagamo ustrezno pogodbeno ureditev glede možnosti uporabe programske opreme tretje osebe.
24. Ali pravilno razumemo, da se avtorske pravice na naročnika prenesejo po plačilu izvajalcu?


ODGOVOR
Pri vsakem vprašanju je dodan odgovor.

1. 4. odstavek 2. člena pogodbe določa, da se končni rok izvajalca lahko spremeni le v primeru obstoja višje sile. Nadalje 6. odstavek 2. člena pogodbe navaja, da naročnik ni dolžan sprejeti podaljšanja roka v nobenem primeru. Ali je v primeru, da pride do zamude iz razlogov, ki niso na strani izvajalca, možno podaljšanje pogodbe oziroma rokov za izvedbo obveznosti? Ker se zamuda šteje kot kršitev pogodbe, zaradi katere lahko naročnik odstopi od pogodbe in uveljavlja zavarovanja, predlagamo spremembo dikcije člena, in sicer, da to ne velja v primeru zamude iz razlogov, ki niso na strani izvajalca ali v primeru obstoja višje sile.

Odgovor:
Podaljšanje končnega roka izvedbe je mogoče izključno zaradi višje sile. Vsi vmesni roki se lahko prilagajajo s podrobnim terminskim načrtom. Predpisi javnega naročanja ne dovoljujejo podaljševanja končnih rokov za izvedbo. Višja sila je opredeljena v 10. členu pogodbe. Kazni v pogodbi za primer zamude projekta se zoper izvajalca uveljavijo, če je za zamudo odgovoren. Naročnik ne bo spreminjal zahteve, ker je določbe prilagodil, kolikor je bilo mogoče. Določba naročniku daje možnost uveljavljanja teh institutov pogodbe, ne pa, da vedno uveljavi te institute pogodbe, ali da jih vedno uveljavi v vsakem primeru in vedno vse hkrati.

2. 8. odstavek 2. člena pogodbe: Predlagamo, da se v pogodbi podrobneje opredeli prevzemne faze ter specificira kriterije za prevzem oziroma testiranja, ki bodo zahtevana pred posameznim prevzemom, saj je od tega odvisen uspešen zaključek projekta, kar je v interesu tako naročnika kakor tudi izvajalca.

Odgovor:
Faze so opredeljene v Prilogi I Tehnične specifikacije. Kriterij za uspešen prevzem je jasno zapisan v citiranem odstavku, in sicer za uspešni prevzem se šteje, da je bila izvedba posamezne faze izvedena v skladu s pogodbo in da deluje v produkcijskem okolju brez napak. Naročnik ne bo spreminjal zahtev, ker so že opredeljene.

3. V kakšnih primerih bo lahko prišlo do združitve prevzema več faz, kot navaja 8. odstavek 2. člena pogodbe?

Odgovor:
Do združitve prevzema faz lahko pride, če bosta ali bodo faze pripravljene za prevzem v okvirno enakem času ali če se bo ugotovilo, da morajo biti skupaj prevzete, ker so tako povezane, da samostojni prevzem ni mogoč.

4. Na kakšen način si lahko izvajalec zagotovi plačilo v primeru, da naročnik ne želi podpisati prevzemnega zapisnika oziroma v primeru, da izdelek ni dan v produkcijo izključno iz razlogov na strani naročnika ter posledično ne pride do pravočasnega zaključka projekta v 12 mesecih od začetka veljavnosti pogodbe, kot je predvideno? V izogib takšni situaciji predlagamo, da je prevzem opravljen, ko izvajalec dostavi in naročnik potrdi prejeto rešitev, pri čemer se določi primeren rok za potrditev posamezne faze s strani naročnika.

Odgovor:
S podpisom prevzemnega zapisnika naročnik potrdi prejeti izdelek, zato drugačen zapis v vzorcu pogodbe ni potreben. Če bo izdelek deloval brez napak v produkcijskem okolju, bo naročnik podpisal prevzemni zapisnik. Na ta način se vzpostavi pravna podlaga za plačilo naročnika.

5. 8. in 9. odstavek 2. člena pogodbe: Predlagamo spremembo dikcije, za katere napake odprava ni plačljiva; namesto »za napake, ki jih je povzročil naročnik« naj bo »za napake, pri katerih razlog za napako ni na strani izvajalca«.

Odgovor:
Določbe obeh odstavkov 2. člena pogodbe urejajo skrite napake po prevzemu, to so napake, ki jih pri običajnem testiranju ni bilo mogoče ugotoviti. Zato mora napaka biti posledica dela oziroma odgovornosti izvajalca, mora pa izvajalec dokazati, da napaka ni posledica njegovega dela oziroma odgovornosti.

6. 5. člen določa, da v kolikor naročnik sprejme ponudbo za nadgradnjo na podlagi načrta določi tudi pisni rok izvedbe nadgradnje. Na kakšen način bo naročnik določil rok? Ali se bo pri tem uskladil z izvajalcem?

Odgovor:
Izvajalec bo v ponudbi predlagal rok, naročnik pa bo določil na podlagi predloga končni rok izvedbe.

7. V 5. členu je določeno, da mora v primeru, ko je spletišče delno ali v celoti nedostopno ali prenehalo delovati v produkcijskem okolju, izvajalec v okviru intervencijskega (izrednega) vzdrževanja nuditi storitev svetovanja in programiranja pri vzdrževanju tudi izven navedenih terminov in zagotoviti odzivni čas ene ure, v katerem prične odpravljati napako. Po kateri urni postavki se bo obračunavalo intervencijsko (izredno) vzdrževanje, saj v predračunu ni določene urne postavke za to? Ali se od izvajalca pričakuje, da bo zagotavljal svojo razpoložljivost ves čas t.j. po sistemu 24/7?

Odgovor:
V tem primeru gre za napako Raven 1, kot določajo Tehnične specifikacije v poglavju 2.3.1 (Priloga I). Ker se ne pričakuje odzivnosti 24/7, posebna postavka ni predvidena. Odprava napak za Raven I je vključena v redno vzdrževanje spletnih mest Banke Slovenije in redno vzdrževanje izobraževalnega portala Banke Slovenije (postavki III in IV predračuna).

8. Ali pravilno razumemo, da so v okviru določbe 4. odstavka 4. člena pogodbe, ki določa: »Komunikacija med pogodbenima strankama poteka v pisni obliki, praviloma preko e-pošte, pri čemer je trenutek oddaje sporočila enak trenutku njegovega prejema v delovnem času naslovnika. Sporočilo, oddano izven tega časa, velja za prejeto prvo naslovnikovo naslednjo delovno uro, razen za prijavo napak in če se stranki predhodno pisno dogovorita drugače. / Rok za izpolnitev obveznosti naslovnika začne teči s prvo naslovnikovo delovno uro, ko je naslovnik sporočilo prejel, razen če se stranki dogovorita drugače.«, mišljene zgolj napake Ravni 1 za katere velja odzivni čas ene ure? V izogib dvomu predlagamo ustrezen popravek določbe.

Odgovor:
Določba "razen za prijavo napak" se nanaša na prijavo napake Ravni 1.

9. 4. člen in 7. člen: Za prijavo napak iz varnostnih razlogov ter zaradi varstva morebitnih osebnih podatkov v prijavi odsvetujemo uporabo e-pošte.

Odgovor:
Naročnik nima namena spreminjati razpisne dokumentacije v tem delu.

10. 7. odstavek 4. člena: Glede na to, da skrbnik pogodbe Izvajalca predstavlja tudi pooblaščenca za vročitev pošte, prosimo za pojasnilo, kaj se bo vročalo po pošti.

Odgovor:
Navedena določba pride v poštev pri vročanju uradnih dokumentov, kjer bi bilo potrebno zaradi nastalih izjemnih okoliščin osebno vročanje pisnih dokumentov izvajalcu oziroma zakonitemu zastopniku. Za redno izvajanje pogodbe ni predvideno vročanje po pooblaščencu.

11. 5. člen: Prosimo za posredovanje pravilnikov, ki jih bo moral upoštevati izvajalec (hišnega reda naročnika in ravnanja naročnika, njegove varnostne politike in ukrepe ter druge interne pravilnike).

Odgovor:
Izbrani izvajalec bo seznanjen s pravilniki, ki jih bo moral upoštevati pri izvedbi ob uvedbi v delo.

12. Z namenom zagotavljanja nemotenega izvajanja storitev predlagamo, da se izvajanje nadzora, ki je določen v 2. odstavku 6. člena pogodbe izvede po predhodni najavi oziroma brez najave le v nujnih primerih.

Odgovor:
V 4. členu pogodbe je določeno, da se morata pogodbeni stranki tekoče obveščati o vsaki bistveni spremembi ali okoliščini, ki vpliva ali bi lahko vplivala na izvajanje pogodbe. Preverjanje bo izvedeno v skladu z načelom obveščanja po predhodnem pisnem pozivu.

13. 5. člen: Menjava kadra v 7 dneh od poziva naročnika glede na stanje na trgu delovne sile ni realen rok. Predlagamo, da se kot rok postavi 1 mesec.

Odgovor:
Naročnik soglaša z enomesečnim rokom za zamenjavo kadra.

14. 5. člen: Na podlagi česa bo naročnik v primeru odstopa od pogodbe določil, katera dela so bila opravljena in katera ne?

Odgovor:
V tretjem odstavku 5. člena je tudi določeno, da če naročnik odstopi od te pogodbe, plača do tistega trenutka nesporno opravljena pogodbena dela, za katera tako določi naročnik na predlog izvajalca, ki pa ga naročnik ni zavezan upoštevati. Ostalo se šteje, da je sporno in se rešuje v skladu z določbami pogodbe o reševanju sporov.

15. Ali se predvideva, da bo Izvajalec pri izvajanju javnega naročila v fazi razvoja ali v fazi vzdrževanja obdeloval osebne podatke? Razumeti je, da bo v primeru obdelave osebnih podatkov izvajalec obdelovalec osebnih podatkov, saj bo te obdeloval samo v imenu naročnika, ki bo tudi določil namene, za katere se obdelujejo osebni podatki? V tem primeru je potreben popravek 12. člena pogodbe, ki določa, da bo izvajalec v primeru obdelave osebnih podatkov upravljavec.

Odgovor:
Izvedba te določbe bo določena z izbranim izvajalcem, ko bo znana tehnična rešitev. Pogodba omogoča obe možnosti po GDPR.

16. 7. člen: Kako bo v primeru odprave napak, kjer ima Izvajalec odzivni čas 1h oziroma 1 dan, pri čemer lahko Naročnik na morebitna vprašanja odgovori šele v roku 5 delovnih dni? Ali lahko privzamemo, da se čas, ko izvajalec čaka na naročnikova pojasnila, ne všteva v čas odprave napake?

Odgovor:
Rok v drugem odstavku 7. člena se ne nanaša na vprašanje odprave napak. Prijava napake je dejanje naročnika, zato ne gre za vprašanja izvajalca.

17. 7. člen: Kdo zagotavlja usposabljanje uporabnikov? V kolikor to zagotavlja izvajalec, v kakšnem obsegu je predvideno?

Odgovor:
Poglavje 5.11 v Tehničnih specifikacijah (Priloga I) določa, da Izvajalec izvede ločeno izobraževanje administratorjev in avtorjev ter da poskrbi za dokumentacijo o uporabi CMS sistema. Obseg je odvisen od končne tehnične rešitve, zato izvajalec oceni, kolikšen je razumno predviden obseg izobraževanja za tako rešitev.

18. Prosimo za pojasnilo glede unovčevanja finančnih zavarovanj in pogodbenih kazni. Namreč, drugi odstavek 10. člena navaja, da bo naročnik »uveljavljal v primeru kršitev te pogodbe najprej pogodbene kazni po tej pogodbi. Če jih izvajalec ne bo plačal v roku ali si s tem ne bo povrnil nastale škode, bo unovčil finančna zavarovanja, če so predvidena s pogodbo. V primeru, da si z uveljavljanjem institutov po tej pogodbi naročnik ne povrne nastale škode, lahko zahteva povrnitev škode v skladu s predpisi.«, pri čemer v nadaljevanju pogodba v 11. členu navaja, da se lahko finančna zavarovanja uveljavijo ne glede na ostale institute: »Naročnik lahko menično zavarovanje unovči po poteku pisnega roka izvajalcu za odpravo kršitve, ne glede na morebitna uveljavljanja drugih institutov po tej pogodbi, če izvajalec ne izpolni svojih obveznosti po tej pogodbi v dogovorjenem načinu, roku, obsegu, kakovosti in količini oziroma če svojih pogodbenih obveznosti ne bo izpolnil ali jih bo izpolnil le delno.« Ali bo naročnik v primeru kršitve najprej uveljavil pogodbeno kazen, ter šele nato, v kolikor pogodbena kazen ne bo zadostovala za povrnitev škode, uveljavil predvidena finančna zavarovanja?

Odgovor:
Naročnik bo najprej uveljavljal pogodbene kazni šele nato, v kolikor pogodbene kazni ne bodo zadostovale za povrnitev škode (vključno, če ne bodo pravočasno poravnane), bo uveljavil predvidena finančna zavarovanja. V zadnjem koraku pa bo zahteval povrnitev škode pred sodiščem.

19. 10. člen: Predlagamo omejitev odgovornosti na višino pogodbene vrednosti. Prav tako predlagamo brisanje materialne in kazenske odgovornost zastopnika podjetja, ki je določena v Prilogi 5 k pogodbi, saj je odgovornost že na družbi.

Odgovor:
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije. V Banki Slovenije razpolagamo z veliko zaupnimi podatki, zato so to obvezne vsebine v zvezi z informacijsko tehnologijo.

20. 9. odstavek 12. člena pogodbe določa, da bo na naročnikovo zahtevo izvajalec dolžan izvajati tudi dodatne postopke, ki za naročnikove delovne potrebe predstavljajo nujen varnostni standard. Kateri so ti dodatni postopki?

Odgovor:
V tem trenutki poleg zapisanega v razpisni dokumentaciji, vključno z zapisanim s tehnično specifikacijo in vzorcem pogodbe, ni predvidenih dodatnih postopkov. Če se bo tekom izvajanja pogodbe potreba pojavila (npr. zaradi zahtev glede na ponujeno rešitev, spremembo predpisov ali internih aktov itd.), bo izvajalec o tem predhodno seznanjen ali pa bo vsebina vključena v morebitno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

21. Predlagamo, da se določi izjema posredovanja zaupnih podatkov pristojnim organom in organizacijam v korist obeh pogodbenih strank, in ne le v korist naročnika, saj gre za obveznost, ki jo je tudi izvajalec dolžen spoštovat.

Odgovor:
Naročnik upošteva predpise in jih bo tudi v tem primeru. V primeru zaupnih podatkov je obveznost izvajalca, da predhodno seznani naročnika s tako zahtevo in ustrezno skomunicira (v skladu s 4. členom pogodbe) z naročnikom zahtevo pristojnih, če temelji na ustrezni pravni podlagi. Naročnik bo podal ustrezno soglasje, kot bodo zahtevali predpisi. Izvajalec pa na podlagi pogodbe in predpisov neomejeno razpolaga z javnimi podatki.

22. Predlagamo, da se protikorupcijska klavzula formulira obojestransko, da se zagotovi integriteta obeh pogodbenih strank.

Odgovor:
Naročnik v tem delu nima namena spreminjati razpisne dokumentacije. Vse zaposlene naročnika zavezujejo tudi interna pravila, ki določajo izogibanje konflikta interesov (vključuje prepoved koruptivnih dejanj, prepoved daril, varstvo integritete itd.) v primeru naročanja. Vključena klavzula je v skladu z zakonom.

23. Ali lahko Izvajalec pri vzpostavitvi portala uporabi že obstoječe produkte (open source produkte ali licenčne produkte), ali naročnik zahteva, da izvajalec sam razvije tudi CMS sistem? V primeru uporabe obstoječih produktov se pravice na naročnika namreč ne prenesejo ekskluzivno, saj lastništvo oziroma pravice na kakršni koli programski opremi tretje osebe urejajo pogoji dajalca licence za takšno programsko opremo tretje osebe. Ker bi bilo samostojno razvijanje celotnega sistema neekonomično in časovno potratno predlagamo ustrezno pogodbeno ureditev glede možnosti uporabe programske opreme tretje osebe.

Odgovor:
Izvajalec lahko uporabi že obstoječe produkte, vendar mora zagotoviti prenos avtorskih pravic v skladu s 16. členom pogodbe in ostalo tehnično dokumentacijo. Naročnik zahteva vsaj neizključni prenos avtorskih pravic.

24. Ali pravilno razumemo, da se avtorske pravice na naročnika prenesejo po plačilu izvajalcu?

Odgovor:
Prenos pravic se izvede z veljavnim prevzemnim zapisnikom. Ta je veljaven, ko ga obe pogodbeni stranki podpišeta in je podlaga za plačilo naročnika.
Datum objave: 18.02.2022   09:58
VPRAŠANJE
Glede na to, da v odgovoru, objavljenem 15.02.2022 ob 09:08, zahtevate, da se izpolni ponudbeni obrazec 5, vas pozivamo, da objavite navedeni obrazec v word formatu, saj pdf obrazec ne omogoča dodajanja vrstic v preglednicah. Prosimo tudi za pojasnilo, kater podatek naj ponudniki vnesemo v stolpec "Delež v %" v preglednici povezanih družb, saj pri teh družbah ne gre za lastniške povezave. Običajno se pri povezanih družbah vpisuje način povezave.

ODGOVOR
Naročnik je dolžan zaradi transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pridobiti izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Po potrebi se izpolni več obrazcev 5. Razpisna dokumentacija je objavljena samo v pdf formatu.
Datum objave: 18.02.2022   09:59
VPRAŠANJE
Podatke o lastniški strukturi zakonodaja zahteva le za izbranega ponudnika pred podpisom pogodbe. Ali lahko predložimo obrazec 5 šele na poziv naročnika, v primeru, da bomo izbrani, ne pa že ponudbi?

ODGOVOR
Navodilo ponudnikom za izdelavo ponudbe (tč. 7 Vsebina ponudbe) navaja:
»Vsebina ponudbe mora obsegati izpolnjene obrazce v skladu z navodilom posameznega obrazca in vse morebiti zahtevane priloge in posameznega obrazca«.
Datum objave: 18.02.2022   16:43
VPRAŠANJE
Spoštovani, v povezavi z vašimi odgovori glede vzorca pogodbe z dne 15.2.2022 imamo še nekaj vprašanj:

- Pogodba trenutno predvideva le scenarije v primeru zamude iz razlogov na strani izvajalca ter v primeru zamude zaradi višje sile. Kakšen pa je predviden scenarij v primeru zamude iz razlogov na strani naročnika? Na kakšen način si lahko izvajalec zagotovi plačilo v tem primeru?

- Trenutno je predvideno, da bo prevzem opravljen, ko bo rešitev delovala v produkcijskem okolju brez napak. Ali bo naročnik zadrževal prevzem tudi v primeru, ko rešitev ne bo vsebovala bistvenih napak?

- Ali bo naročnik vztrajal pri roku izvedbe nadgradnje, ki ga bo sam pisno določil, tudi v primeru, ko bo izvajalec ocenil, da tak rok ni izvedljiv? Ali bo v takem primeru izvajalec kazensko odgovoren za morebitno zamudo?

- Glede na vaš odgovor, da se ne pričakuje odzivnosti 24/7, sklepamo, da se odzivni časi za napake Ravni 1 štejejo znotraj opredeljenih delovnih ur. Za napake, prijavljene izven delovnega časa, se torej odzivni čas začne šteti naslednjo delovno uro. Prosimo za potrditev. V nasprotnem primeru mora ponudnik v ponudbeni ceni predvideti tudi odzivnost 24/7, ker so stroški za to visoki.

- Glede na to, da bo izbrani izvajalec seznanjen s pravilniki, ki jih bo moral upoštevati pri izvedbi, šele ob uvedbi v delo, prosimo za pojasnilo, ali so z upoštevanjem pravilnikov povezane dodatne aktivnosti izvajalca, ki mu lahko povzročijo dodatne stroške.

- Za potrebe ocene obsega dela za izobraževanje uporabnikov prosimo za pojasnilo, koliko bo uporabnikov (avtorjev ter administratorjev) ter ali so vsi uporabniki na eni lokaciji.

- 20. 9. odstavek 12. člena pogodbe - Če se bo tekom izvajanja pogodbe pojavila potreba po dodatnih postopkih, ki bodo izvajalcu povečali stroške izvedbe projekta, ali bo izvajalec upravičen do povrnitve dodatnih stroškov ali ne?


ODGOVOR
Odgovori so pripisani.

Spoštovani, v povezavi z vašimi odgovori glede vzorca pogodbe z dne 15.2.2022 imamo še nekaj vprašanj:

- Pogodba trenutno predvideva le scenarije v primeru zamude iz razlogov na strani izvajalca ter v primeru zamude zaradi višje sile. Kakšen pa je predviden scenarij v primeru zamude iz razlogov na strani naročnika? Na kakšen način si lahko izvajalec zagotovi plačilo v tem primeru?

Odgovor:
Naročnik bo redno izvajal svoje obveznosti, vestno sodeloval z izbranim ponudnikom in upošteval zapisano v pogodbi. Pogodbeni stranki bosta reševali odprta vprašanja v skladu s pogodbo in predpisi.

- Trenutno je predvideno, da bo prevzem opravljen, ko bo rešitev delovala v produkcijskem okolju brez napak. Ali bo naročnik zadrževal prevzem tudi v primeru, ko rešitev ne bo vsebovala bistvenih napak?

Odgovor:
Vse napake v produkcijskem okolju morajo biti odpravljene za podpis prevzemnega zapisnika in plačilo. Če bodo obstajale nebistvene napake, pomeni, da jih bo izvajalec lahko tudi hitro odpravil.


- Ali bo naročnik vztrajal pri roku izvedbe nadgradnje, ki ga bo sam pisno določil, tudi v primeru, ko bo izvajalec ocenil, da tak rok ni izvedljiv? Ali bo v takem primeru izvajalec kazensko odgovoren za morebitno zamudo?

Odgovor:
Pisno določen rok nadgradenj bosta pogodbeni stranki upoštevali kot rok za izvedbo. Izvajalec bo lahko sankcioniran za zamudo pod pogoji iz pogodbe.


- Glede na vaš odgovor, da se ne pričakuje odzivnosti 24/7, sklepamo, da se odzivni časi za napake Ravni 1 štejejo znotraj opredeljenih delovnih ur. Za napake, prijavljene izven delovnega časa, se torej odzivni čas začne šteti naslednjo delovno uro. Prosimo za potrditev. V nasprotnem primeru mora ponudnik v ponudbeni ceni predvideti tudi odzivnost 24/7, ker so stroški za to visoki.

Odgovor:
Pri prijavi napak se četrti in peti odstavek 4. člena pogodbe ne upoštevata, ker sta prijava napak in odzivni čas drugače urejeni v pogodbi. Odzivni čas se šteje od prejema prijave napake, kot zapisano v petem odstavku 5. člena pogodbe.

- Glede na to, da bo izbrani izvajalec seznanjen s pravilniki, ki jih bo moral upoštevati pri izvedbi, šele ob uvedbi v delo, prosimo za pojasnilo, ali so z upoštevanjem pravilnikov povezane dodatne aktivnosti izvajalca, ki mu lahko povzročijo dodatne stroške.

Odgovor:
Po oceni naročnika se s pravilniki ne zahteva aktivnosti izvajalca, ki bi povzročile dodatne stroške.

- Za potrebe ocene obsega dela za izobraževanje uporabnikov prosimo za pojasnilo, koliko bo uporabnikov (avtorjev ter administratorjev) ter ali so vsi uporabniki na eni lokaciji.

Odgovor:
Da, predvidoma bo izobraževanje uporabnikov potekalo na eni lokaciji. Računamo na do 5 administratorjev ter do 20 avtorjev.

- 20. 9. odstavek 12. člena pogodbe - Če se bo tekom izvajanja pogodbe pojavila potreba po dodatnih postopkih, ki bodo izvajalcu povečali stroške izvedbe projekta, ali bo izvajalec upravičen do povrnitve dodatnih stroškov ali ne?

Odgovor:
Pogodbeni stranki bosta reševali ta vprašanja v skladu s pogodbo in predpisi.
Datum objave: 18.02.2022   16:49
VPRAŠANJE
Spoštovani, glede dokumenta Tehnične specifikacije imamo naslednja vprašanja po številkah poglavij:

4.3.1 Navigacija - Ali je zamisel, kako bo izgledala in delovala navigacija, del naše ponudbe?

4.3.2 Prijava na spletno mesto o finančnem izobraževanju - Ali je tukaj tudi zahtevana prijava s certifikatom?

4.3.6 Jezikovne različice - Kakšna varianta je tukaj mišljena?
Opcija 1: angleška verzija je kopija slovenske, enaka struktura in vsebina, ni pa nujno da so vse vsebine prevedene, predvidoma bo obseg ANG manjši
Opcija 2: angleška verzija je samostojna stran z drugačno postavitvijo in vsebinami kot slovenska stran

5.7 TIPIČNE STRANI - Ali so 3 navedene tipične strani celoten nabor? Za pripravo ocene in ponudbe bi namreč potrebovali vsaj število različnih tipičnih strani, ki jih potrebujete.

6.1 PRENOS OBSTOJEČIH VSEBIN SPLETNEGA MESTA BANKE SLOVENIJE - Tukaj piše, da "Izvajalec analizira obstoječe stanje, poda oceno stroška prenosa vsebin v svoj sistem in ga izvede.". Ali to pomeni, da je ta del stroška ločen od osnovne ponudbe? Namreč pred izvedbo analize ni možno vključiti stroška prenosa v fiksni del cene.

6.5 OBRAZCI - VNOSNE FORME
Tukaj piše, da "Za prihodnje potrebe želimo kar najbolj enostavno možnost dodajanja novih.". Ali lahko bolj natančno pojasnite ta del; ali tukaj želite namensko orodje za izdelavo in upravljanje spletnih obrazcev? Ali obrazce po potrebi pripravimo mi?

6.6.1 OBJAVA DATOTEK PREKO API VMESNIKA
Iz napisanega nam ni najbolj razumljivo kaj želite v tem primeru, takole si razlagamo:
- preko CMS naložiš datoteko doc.docx
- preko CMS določiš direktno pot za direkten dostop do te datoteke, npr.: www.bsi.si/datoteke/doc.docx

6.6.2 OBJAVA PODATKOV PREKO API VMESNIKA
6.6.3 PRENOS PODATKOV O TEČAJIH PREK REST API VMESNIKA
Iz napisanega nam ni najbolj razumljivo kaj želite v tem primeru, takole si razlagamo:
1. preko CMS odpreš editiranje strani https://www.bsi.si/statistika/obrestne-mere/obrestne-mere-evropskecentralne-banke
2. posebna komponenta na tej strani ima možnost uvoza XML datoteke
3. ko uporabnik odpre v točki 1. navedeno stran, se mu prikažejo podatki iz xml datoteke v html obliki
4. podatki iz xml datoteke so prav tako na voljo kot REST API npr. na url: GET https://www.bsi.si/api/v1/obrestnemere/ecb/, ki vrne dokument v JSON obliki


ODGOVOR
Odgovori so pripisani.

Spoštovani, glede dokumenta Tehnične specifikacije imamo naslednja vprašanja po številkah poglavij:

4.3.1 Navigacija - Ali je zamisel, kako bo izgledala in delovala navigacija, del naše ponudbe?

Odgovor:
Izgled in delovanje navigacije bo dogovorjena z izbranim ponudnikom v Fazi 1, ko pričakujemo predlog rešitve za obsežno in globoko razvejano navigacijo.

4.3.2 Prijava na spletno mesto o finančnem izobraževanju - Ali je tukaj tudi zahtevana prijava s certifikatom?

Odgovor:
Ne, prijava na to spletno mesto oziroma registracija ne sme zahtevati certifikata.

4.3.6 Jezikovne različice - Kakšna varianta je tukaj mišljena?
Opcija 1: angleška verzija je kopija slovenske, enaka struktura in vsebina, ni pa nujno da so vse vsebine prevedene, predvidoma bo obseg ANG manjši
Opcija 2: angleška verzija je samostojna stran z drugačno postavitvijo in vsebinami kot slovenska stran

Odgovor:
Opcija 1.

5.7 TIPIČNE STRANI - Ali so 3 navedene tipične strani celoten nabor? Za pripravo ocene in ponudbe bi namreč potrebovali vsaj število različnih tipičnih strani, ki jih potrebujete.

Odgovor:
Konkretne tipične strani bodo dogovorjene z izbranim ponudnikom v okviru Faze 1. Navedeni so primeri na obstoječi spletni strani, ki zahtevajo avtomatsko generiranje brez ročnega postavljanja v samem urejevalniku. Dopuščamo možnost, da izbrani izvajalec v pripravi končne rešitve predlaga boljše rešitve.

6.1 PRENOS OBSTOJEČIH VSEBIN SPLETNEGA MESTA BANKE SLOVENIJE - Tukaj piše, da "Izvajalec analizira obstoječe stanje, poda oceno stroška prenosa vsebin v svoj sistem in ga izvede.". Ali to pomeni, da je ta del stroška ločen od osnovne ponudbe? Namreč pred izvedbo analize ni možno vključiti stroška prenosa v fiksni del cene.

Odgovor:
Strošek prenosa vsebin mora biti vključen v ponudbo. Obstoječe stanje je razvidno iz javno dostopne spletne strani.

6.5 OBRAZCI - VNOSNE FORME
Tukaj piše, da "Za prihodnje potrebe želimo kar najbolj enostavno možnost dodajanja novih.". Ali lahko bolj natančno pojasnite ta del; ali tukaj želite namensko orodje za izdelavo in upravljanje spletnih obrazcev? Ali obrazce po potrebi pripravimo mi?

Odgovor:
Pričakujemo CMS sistem, ki bo uporabniku omogočal enostavno odpiranje novih obrazcev, ki pa so standardizirani in imajo vnaprej definirano maksimalno število polj in njihov tip. Uporabnik pa potem znotraj CMS sistema omeji, katera polja iz vnaprej določenega nabora (na primer ime in priimek, elektronski naslov ipd.) se obiskovalcu prikažejo in katera so obvezna. Zajeti podatki posameznih obrazcev pa se shranjujejo ločeno. Primer: obrazec za prijavo na različne elektronske novice oziroma obrazec za prijavo na različne dogodke.

6.6.1 OBJAVA DATOTEK PREKO API VMESNIKA
Iz napisanega nam ni najbolj razumljivo kaj želite v tem primeru, takole si razlagamo:
- preko CMS naložiš datoteko doc.docx
- preko CMS določiš direktno pot za direkten dostop do te datoteke, npr.: www.bsi.si/datoteke/doc.docx

Odgovor:
Poleg prenosa oz. objave datotek preko grafičnega uporabniškega vmesnika (GUI), je potrebno zagotoviti tudi spletno storitev (web service) za prenos ter ažuriranje datotek.
Preko spletne storitve bodo tako aplikacije v upravljanju Banke Slovenije na poljubno določenih URL naslovih objavljale datoteke.
Aplikacije datoteko ter njeno lokacijo oziroma pot podajo kot vhodna parametra spletni storitvi.

6.6.2 OBJAVA PODATKOV PREKO API VMESNIKA
6.6.3 PRENOS PODATKOV O TEČAJIH PREK REST API VMESNIKA
Iz napisanega nam ni najbolj razumljivo kaj želite v tem primeru, takole si razlagamo:
1. preko CMS odpreš editiranje strani https://www.bsi.si/statistika/obrestne-mere/obrestne-mere-evropskecentralne-banke
2. posebna komponenta na tej strani ima možnost uvoza XML datoteke
3. ko uporabnik odpre v točki 1. navedeno stran, se mu prikažejo podatki iz xml datoteke v html obliki
4. podatki iz xml datoteke so prav tako na voljo kot REST API npr. na url: GET https://www.bsi.si/api/v1/obrestnemere/ecb/, ki vrne dokument v JSON obliki

Odgovor:
Poglavje "6.6.2 OBJAVA PODATKOV PREKO API VMESNIKA" navaja zahtevo za spletno storitev (web service), preko katere bodo lahko aplikacije v upravljanju Banke Slovenije pošiljale podatke v XML datoteki za objavo na navedenih spletnih straneh.
Poglavje "6.6.3 PRENOS PODATKOV O TEČAJIH PREK REST API VMESNIKA" opisuje zahtevo za spletno storitev (web service), ki bo javnosti za tečajne liste omogočila poizvedovanje o vrednosti tečajev na določen dan.