Dosje javnega naročila 000424/2022
Naročnik: OBČINA DOL PRI LJUBLJANI, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani
Gradnje: Ureditev delovnega prostora za zdravnico in ureditev novih prostorov za knjižnico
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000424/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.01.2022
JN000424/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.02.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000424/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
Dol pri Ljubljani 1
1262
SI
Dol pri Ljubljani
Slovenija
Jure Benčina
jure.bencina@dol.si
+386 15303247

Internetni naslovi
https://www.dol.si/sl/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/433468/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10415
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev delovnega prostora za zdravnico in ureditev novih prostorov za knjižnico
Referenčna številka dokumenta: JN-10415
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev delovnega prostora za zdravnico in ureditev novih prostorov za knjižnico
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dol pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani
II.2.4 Opis javnega naročila
predmet te pogodbe ureditev delovnega prostora za zdravnico in ureditev novih prostorov za knjižnico, v trenutni občinski stavbi Občine Dol pri Ljubljani, ki zavzema ureditev prostorov, kar obsega gradbena ter obrtniška dela ter ureditev strojnih in elektro inštalacij. Podrobnejši opis del je zajet v popisih del (Priloga št. 2-4),
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 75
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z 95.čl. ZJN-3
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.02.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.02.2022   12:00
Kraj: portal eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.02.2022   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.02.2022   07:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za informacijo, vezano na prvo postavko pri stavbnem pohištvu:

"Dobava in vgradnja panoramske fasadne stene (O1 in O4) iz PVC profilov širine 78mm, izvedba po shemi iz načrta arhitekture. Skupna površina panoramske stene 28,1m2. Refleksno steklo, brez predvidenega aktivnega senčenja.
O1 fiksne izvedbe, O4 odprtina za oddimljanje z lastnim zaznavanjem požara in avtomatsko aktivacijo stikala v primeru požara. "

Ali je to sestavljeno iz navadnih PVC profilov ali iz Fasadnih PVC profilov?

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani!

Ponudnik naj v dogovoru s proizvajalcem zasteklitve poišče najprimernejši sistem, s katerim bo lahko zagotavljal izvedbo zasteklitve po shemi oken. Zasteklitev mora biti tako estesko kot statično ustrezna, z ustrezno izvedenimi detajli.

Lep pozdrav.