Dosje javnega naročila 000445/2022
Naročnik: OBČINA PIRAN, Tartinijev trg 2, 6330 Piran - Pirano
Gradnje: PRENOVA STANOVANJSKEGA OBJEKTA KOGOJEVA 4 V STAREM MESTNEM JEDRU PIRAN (PONOVITEV)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 162.670,72 EUR

JN000445/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.01.2022
JN000445/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.02.2022
JN000445/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.03.2022
JN000445/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.05.2022
JN000445/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000445/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA PIRAN
Tartinijev trg 2
6330
SI
Piran - Pirano
Slovenija
Karmen Pines
karmen.pines@piran.si
+386 56710359
+386 56710362

Internetni naslovi
http://www.piran.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/433489/RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PRENOVA STANOVANJSKEGA OBJEKTA KOGOJEVA 4 V STAREM MESTNEM JEDRU PIRAN (PONOVITEV)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema prenovo stanovanjskega objekta Kogojeva 4 v starem mestnem jedru Piran.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema prenovo stanovanjskega objekta Kogojeva 4 v starem mestnem jedru Piran.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določbami iz vzorca pogodbe in določbami ZJN-3.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.02.2022   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.02.2022   12:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v okviru informacijskega sistema »S-Procurement«.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.02.2022   11:00

Dodatne informacije:
Naročnik je dokumentacijo PZI objavil v okviru informacijskega sistema S-Procurement pri objavi predmetnega javnega naročila.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.01.2022   09:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Zanima nas kako je urejen dostop, parkiranje ter čigav je strošek parkiranja.

ODGOVOR
POJASNILO: Izvajalec mora sam, na svoje stroške, pridobiti dovolilnico za dostop do objekta. Vsi stroški (pridobivanje dovolilnice, parkiranja in drugi) morajo biti vključeni v skupno ponujeno ceno.Datum objave: 27.01.2022   09:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Naročnika prosimo, da sistematično uredi popise del, predvsem strojne instalacije, saj prihaja do podvajanj del.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
V strojnih inštalacijah ne prihaja do podvajanja ampak sta garsonjera in stanovanje ločena.

Popis strojnih inštalacij je sestavljen iz skupne rekapitulacije (Rekapitulacija SI), v kateri so seštete celotne strojne inštalacije.
V datoteki oghlKogojeva so popisi za ogrevanje in hlajenje garsonjere in stanovanja.
V datoteki prKogojeva so popisi za prezračevanje garsonjere in stanovanja.
V datoteki voKogojeva garsonjera so popisi za vodovod in kanalizacijo garsonjere in v datoteki voKogojeva stanovanje pa za vodovod in kanalizacijo stanovanja.

Postavke so lahko enako zapisane vendar so količine različne za ločene na garsonjero in stanovanje.Datum objave: 27.01.2022   11:15
VPRAŠANJE
Ali je dostop do objekta za potrebe izvedbe del mogoč, brez dodatnih stroškov za izvajalca del? In ali je mogoč z manjšim tovornim vozilom?


ODGOVOR
Da, dostop do objekta je mogoče, vendar mora izvajalec sam, na svoje stroške, pridobiti dovolilnico za dostop do mestnega jedra. Zainteresiranim ponudnikom svetujemo, da si lokacijo ogledajo in ocenijo možnost dostopa z manjšim/večjim tovornim vozilom.Datum objave: 31.01.2022   15:40
VPRAŠANJE
Kaj predstavlja 9. postavka v A gradbenih delih?
9. VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV:
m2 82,40 0,00


ODGOVOR
Pri opisu postavke je bila narejena napaka.
Postavka se pravilno imenuje: "Odstranitev spodnjega stropnega ometa na stropni leseni konstrukciji iz deščičnega opaža in ometa."

Naročnik je v objavo posredoval popravek popisov del. Vse spremembe so barvno označene.
Ponudniki morajo ponudbo pripraviti in oddati na novem obrazcu OBR-Popisi del.Datum objave: 01.02.2022   10:53
VPRAŠANJE
Vodja gradnje je lahko zaposlen pri podizvajalcu?

ODGOVOR
Ne. Skladno z zahtevami naročnika iz 10. Pogoja (Vodja gradnje) in upoštevajoč tretjo alinejo prvega odstavka 16. člena Gradbenega zakona, mora biti imenovani vodja gradnje v delovnem razmerju pri izvajalcu, tj. pri ponudniku ali partnerju v primeru nastopa skupaj s partnerjem.