Dosje javnega naročila 000535/2022
Naročnik: GIMNAZIJA ŠIŠKA, Aljaževa ulica 32, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup in dobava hrane za obdobje štirih let
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 5.066.905,22 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000535/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.01.2022
JN000535/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.04.2022
JN000535/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.07.2022
JN000535/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2022
JN000535/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2022
JN000535/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2022
JN000535/2022-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2022
JN000535/2022-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2022
JN000535/2022-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2022
JN000535/2022-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2022
JN000535/2022-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2022
JN000535/2022-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2022
JN000535/2022-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2022
JN000535/2022-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2022
JN000535/2022-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2022
JN000535/2022-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2022
JN000535/2022-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2022
JN000535/2022-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2022
JN000535/2022-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2022
JN000535/2022-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2022
JN000535/2022-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2022
JN000535/2022-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2022
JN000535/2022-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2022
JN000535/2022-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2022
JN000535/2022-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2022
JN000535/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000535/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 020-046622
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
GIMNAZIJA ŠIŠKA
Aljaževa ulica 32
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Dejan Rudolf
dejan.rudolf@guest.arnes.si
+386 41817122
+386 15007810

Internetni naslovi
http://www.gimnazija-siska.si/w/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/433330/Koncna_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup in dobava hrane za obdobje štirih let
Referenčna številka dokumenta: 2022/2
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Gre za nakup in dobavo hrane v skladu z določili Uredbe o zelenem javnem naročanju.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdleki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03333000
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava hrane v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava hrane v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveža perutnina in perutninski izdelki
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava hrane v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Jajca
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava hrane v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Ribe in ribji izdelki
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03311000
03312000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava hrane v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeni izdelki
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15220000
15311000
15331170
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava hrane v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh in pekovsko pecivo in fini izdelki
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava hrane v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Moke, mlevski izdelki, testenine, riž in zakuhe
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03211000
03211300
15600000
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava hrane v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže in suho sadje, zelenjava, stročnice, oreščki
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava hrane v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Konzervirani izdelki
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15131000
15235000
15331400
15331500
15332400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava hrane v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadni sirupi in sadni sokovi
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
15980000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava hrane v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Splošno prehrambeno blago
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142100
15400000
15800000
15831600
15871100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava hrane v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Dietni izdelki
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava hrane v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava hrane v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03333000
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava hrane v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO sadje in zelenjava
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava hrane v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO jajca
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava hrane v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO kruh in pecivo
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava hrane v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO mlevski izdelki, moke in testenine
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03211000
03211300
15600000
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava hrane v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO olje
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava hrane v skladu z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot izhaja iz razpisne dokumentacije.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot izhaja iz razpisne dokumentacije.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot izhaja iz razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.02.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.02.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.02.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
GIMNAZIJA ŠIŠKA
Aljaževa ulica 32
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.01.2022   13:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP 9.4
38 Solata zelena, gentile
39 Solata zelena, ledenka
41 Solata zelena, kristalka
42 Solata zelena, berivka

Vljudno pozivamo naročnika, da zgoraj navedene postavke združi v eno, skupno postavko:

38 Solata zelena, krhkolistna.

Prosimo, da naročnik upošteva našo pobudo in spremeni popis živil. Pod SOLATA
KRHKOLISTNA so zajete solate kristalka oz. ledenka, solata gentile. V primeru podvajanja
artiklov pogosto prihaja do manipulacije s cenami, ki niso v interesu ne naročnika ne zainteresiranih ponudnikov.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.
S spoštovanjem

ODGOVOR
Naročnik je objavil zgolj informativni seznam živil. Ta datoteka je informativne narave, da se ponudniki seznanijo z artikli po posameznih sklopih, po katerih bo naročnik povpraševal v drugi fazi. Naročnik v tej fazi ne pobira cen, zato naj ponudniki NE IZPOLNJUJEJO Informativnega seznama živil. Vprašanja, ki se nanašajo na artikle, bo možno zastaviti v 2. fazi - fazi povpraševanja.Datum objave: 04.02.2022   10:55
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Smo največji ribogojničar v Sloveniji. Za vzrejo in predelavo rib imamo pridobljen ISO standard in IFS standard. Proizvodnja in predelava sta pod rednim veterinarskim in zdravstvenim nadzorom. V Ljubljani z okolico imamo avto vsak torek in četrtek v jutranjem in dopoldanskem času. Imamo le svoje ribe in ribje izdelke. Prodajamo jih v svežem stanju.

Zanima nas kako bi se lahko mi kot proizvajalec s svojimi ribami prijavili na vaš razpis. Tu omogočamo najkrajšo hladno verigo.

Lepo pozdravljeni!


ODGOVOR:
V opisanem primeru lahko oddate ponudbo za sklop, ki se nanaša na ribe in ribje izdelke.

Datum objave: 04.02.2022   10:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Vprašanje glede sklopa št. 5: RIBE IN RIBJI IZDELKI ...

Ali je možna dostava vsak dan do 8h?

Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročila rib so opravljena en dan vnaprej, zato je možna dostava do 8. ure ali po dogovoru.
Datum objave: 04.02.2022   11:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. v RD zahtevate prilaganje dobavnic za nas kot izdajatelja eRačuna v prvi vrsti pomeni dodatno časovno zamudo, poleg tega pa nas banka, preko katere pošiljamo eRačun dodatno bremeni - finančno, oziroma zaračuna tak eRačun s prilogami po višji klavzuli. Ob vsaki dobavi v vaši ustanovi pustimo dva izvoda original dobavnice (ena naj bi bila za kuhinjo, ena za finančno službo), en izvod pa je za naš arhiv. Na računih pa so tako ali tako navedene tudi številke dobavnic. Menimo, da je to dovolj in, da res ni potrebno k e- računom prilagati še skeniranih dobavnic.

2. V RD navajate možnost nenapovedanih ogledov proizvodnje. To je zagotovo težava zaradi samega higienskega režima, ki se izvaja v proizvodnji živil. S takimi obiski je velika možnost prenosa raznih okužb. Predlagamo, da se to briše iz RD.

3. V RD navajate možnost, da se odpiranja konkurence po 6 mesecih tudi ne izvaja. Prosimo, da se natančno, brezpogojno opredelite ali bo odpiranje konkurence ali ne? Ponudniki moramo 100% vedeti kakšni so pogoji, saj na podlagi tega oblikujemo cene. Zagotovo se ponudijo drugačne (višje) cene, če se kasneje lahko cene spremenijo zgolj z revalorizacijo.

4. Omenjate možnost spremembe cen z revalorizacijo. Ali se uporabi indeks glede na asortima, ki ga ponudnik ponuja?

5. Dodatna pojasnila po artiklih:
2. sklop: SVEŽE MESO IN MESNI IZDELKI
2.1. sklop: SVEŽE MESO
2 Sveže mleto meso mladega goveda - Ali je iz plečeta ali iz stegna?
4 Goveja rebra, manj mastna - Ali povprašujete po mladi govedini?
7 Svinjski kare, očiščeno, I. Kategorija - Ali je brez kosti?
8 Svinjski vrat ali vratina, očiščen rezano po dogovoru - Ali je brez kosti?
11 Sveže mleto svinjsko meso - Ali je iz plečeta ali iz stegna?
2.2. sklop: MESNI IZDELKI
2 Kranjske klobase, - Ali zahtevate certificirane ZGO?
14. sklop: MESO, MESNI IZDELKI EKOLOŠKE PRIDELAVE
1 Goveje stegno - Ali je brez kosti?
1 Goveje stegno - Ali povprašujete po mladi govedini?
Hvala za odgovore.


ODGOVOR:
Ad1) Naročnik umika zahtevo po predložitvi dobavnic. Ponudnik se z oddajo ponudbe strinja s spremembami in jih v celoti sprejema. Naročnik ne bo objavljal popravka obrazca, temveč bo spremembe upošteval ob podpisu okvirnega sporazuma.

Ad2) Naročnik zahteve po nenapovedanih ogledih proizvodnje ne bo črtal in vztraja pri zahtevah iz razpisne dokumentacije, saj je namen zagotavljanje ustreznega nadzora pooblaščenih oseb ob spoštovanju higienskih režimov, ki veljajo v proizvodnji.

Ad3) Naročnik bo odpiral konkurenco predvidoma za obdobje 6 mesecev. Po preteku povpraševanega obdobja bo naročnik povabil stranke okvirnega sporazuma k predložitvi novih ponudb. Ob vsakokratnem povpraševanju bo določeno, za kakšno časovno obdobje naročnik povprašuje. Cene so fiksne za cel čas trajanja povpraševanja. Naročnik iz okvirnega sporazuma iz 3. člena iz tabele črta besedilo: »V primeru, da naročnik v 12 mesecih ne izvede novega povpraševanja se spremembe cen usklajujejo skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/2004)«, ker bo točno opredelil trajanje ob vsakokratnem povpraševanju. Ponudnik se z oddajo ponudbe strinja s spremembami in jih v celoti sprejema. Naročnik ne bo objavljal popravka obrazca, temveč bo spremembe upošteval ob podpisu okvirnega sporazuma.

Ad4) Glejte odgovor pod zgoraj navedeno točko (Ad3).

Ad5) Naročnik je objavil zgolj informativni seznam živil, slednji pa je informativne narave, da je ponudnikom omogočena seznanitev z artikli po posameznih sklopih, ki bodo predmet povpraševanja v drugi fazi. Naročnik v tej fazi ne pobira cen, zato naj ponudniki NE IZPOLNJUJEJO Informativnega seznama živil. Vprašanja, ki se nanašajo na artikle, bo možno zastaviti v 2. fazi - fazi povpraševanja.


Datum objave: 04.02.2022   11:04
VPRAŠANJE

Pozdravljeni,
naše podjetje (kakor večina ponudnikov) ni registrirano za odvoz nepovratne embalaže, ki je komunalni odpadek, za to imamo z ustreznimi podjetji, ki se s tem ukvarjajo, podpisane pogodbe.
Prosimo, da ustrezno spremenite razpisno dokumentacijo, ker menimo, da od nas ponudnikov tega ne morete zahtevati.
Vsa odpadna embalaža šol, vrtcev, domov in drugih ustanov je komunalni odpadek.
Naša vozila so skladna s HACCP-om, zato ne moremo v vozilih, s katerimi vršimo dostavo živil, opravljati tudi dejavnosti odvoza komunalnih odpadkov.
Upamo, da naročnik to razume, saj bi morali torej imeti posebna vozila za odvoz odpadkov - embalaže.

Zato pozivamo naročnika, da popravi in izbriše zahtevo za odvoz nepovratne embalaže, to namreč lahko zahteva le za POVRATNO EMBALAŽO.

Hvala za razumevanje.
Lep pozdrav.


ODGOVOR:
Zahtevo naročnik umika. Ponudnik se z oddajo ponudbe strinja s spremembami in jih v celoti sprejema. Naročnik ne bo objavljal popravka obrazca, temveč bo spremembe upošteval ob podpisu okvirnega sporazuma.

Datum objave: 04.02.2022   11:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri pripravi ponudbe smo naleteli na kar nekaj artiklov, kjer nimate točno definirane enote mere. Zanima nas, kaj pomeni 1/1, 2/1, 3/1 kos?

Artikli so na voljo v različnih pakiranjih in da bi bila ponudba med seboj primerljiva, prosimo, da za vse ponudnike poenotite EM.

Prosimo točno določite EM oz. če ste imeli v mislih, da podamo ceno za KG oz. LITER, potrdite slednje.

Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.


ODGOVOR:
Naročnik je objavil zgolj informativni seznam živil, slednji pa je informativne narave, da je ponudnikom omogočena seznanitev z artikli po posameznih sklopih, ki bodo predmet povpraševanja v drugi fazi. Naročnik v tej fazi ne pobira cen, zato naj ponudniki NE IZPOLNJUJEJO Informativnega seznama živil. Vprašanja, ki se nanašajo na artikle, bo možno zastaviti v 2. fazi - fazi povpraševanja.
Datum objave: 04.02.2022   11:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, ali lahko ponudimo artikle z drugačnimi pakiranji (približke) s tem, da ceno preračunamo na vašo določeno enoto mere?

Ker imamo ponudniki (od vsakega posebej je odvisno) različna pakiranja in se tudi od vaših zahtevanih razlikujejo in ker nam ni v interesu, da za vsak artikel posebej pišemo na Portal in tako nam kot tudi vam posledično naredimo dodatno delo, vas prosimo, če lahko dovolite, da ponudimo artikel kot najbližji približek vaši zahtevani EM oz. če lahko omogočite odstopanja v teži ponujenih artiklov na vsaj 50% kot to dopuščajo tudi drugi naročniki.

Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.


ODGOVOR:
Naročnik je objavil zgolj informativni seznam živil, slednji pa je informativne narave, da je ponudnikom omogočena seznanitev z artikli po posameznih sklopih, ki bodo predmet povpraševanja v drugi fazi. Naročnik v tej fazi ne pobira cen, zato naj ponudniki NE IZPOLNJUJEJO Informativnega seznama živil. Vprašanja, ki se nanašajo na artikle, bo možno zastaviti v 2. fazi - fazi povpraševanja.
Datum objave: 04.02.2022   11:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, kako postopate v primeru, da ponudnik ne odda ponudbe na odpiranje konkurence? Ali so predvidene kakšne sankcije? Ali se upoštevajo ceniki iz preteklega obdobja? Ali velja zgolj, da ponudnik za obdobje tekočega odpiranja konkurence odstopa od ponudbe?
Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.


ODGOVOR:
V 17. členu obrazca ePRO- Ponudba-okvirni sporazum je v tabeli navedeno, da se lahko izvajalcu odpove okvirni sporazum v primeru, če se izvajalec vsaj dvakrat zaporedoma ne odzove na povpraševanje naročnika. Naročnik navedeno določbo črta. Ponudnik se z oddajo ponudbe strinja s spremembami in jih v celoti sprejema. Naročnik ne bo objavljal popravka obrazca, temveč bo spremembe upošteval ob podpisu okvirnega sporazuma.

Ne upoštevajo se ceniki iz prejšnjega obdobja. V vsakokratnem povpraševanju je navedeno za koliko časa veljajo ponudbene cene predložene pri posameznem povpraševanju.


Datum objave: 15.02.2022   11:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali naročnik pri merilu za izbiro v 1. fazi upošteva tudi certifikat IFS?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Naročnik spreminja 1. točko meril iz obrazca ePRO Navodila ponudnikom, ki se po novem glasi:
1. IFS FOOD standard (10 točk)
a) Ponudnik, ki ima veljaven IFS FOOD standard prejme 10 točk,
b) Ponudnik, ki nima veljavnega IFS FOOD standarda prejme 0 točk.
Merilo pod točko 2. ISO 22000 ostaja nespremenjeno.
Datum objave: 15.02.2022   11:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

objavili ste odgovor na vprašanje:

Spoštovani,

SKLOP 9.4
38 Solata zelena, gentile
39 Solata zelena, ledenka
41 Solata zelena, kristalka
42 Solata zelena, berivka

Vljudno pozivamo naročnika, da zgoraj navedene postavke združi v eno, skupno postavko:

38 Solata zelena, krhkolistna.

Prosimo, da naročnik upošteva našo pobudo in spremeni popis živil. Pod SOLATA
KRHKOLISTNA so zajete solate kristalka oz. ledenka, solata gentile. V primeru podvajanja
artiklov pogosto prihaja do manipulacije s cenami, ki niso v interesu ne naročnika ne zainteresiranih ponudnikov.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.
S spoštovanjem

ODGOVOR
Naročnik je objavil zgolj informativni seznam živil. Ta datoteka je informativne narave, da se ponudniki seznanijo z artikli po posameznih sklopih, po katerih bo naročnik povpraševal v drugi fazi. Naročnik v tej fazi ne pobira cen, zato naj ponudniki NE IZPOLNJUJEJO Informativnega seznama živil. Vprašanja, ki se nanašajo na artikle, bo možno zastaviti v 2. fazi - fazi povpraševanja.
_________________________

Tudi če gre zgolj za popis informativne narave, je jasno, da ima naročnik namen naročati vse zgoraj navedene artikle.

Zato ponudniki na problem manipulacije cen opozarjamo že v prvi fazi postopka. Z oddajo ponudbe se namreč strinjamo z razpisnimi pogoji posledično vsemi morebitnimi težavami, ki v fazi izvajanja javnega naročila izhajajo iz zahteve po enem artiklu, ki je v razpisu razdeljen na kar 4 različne postavke.

Z vidika načela transparentnosti in načela enakovredne obravnave ponudnikov se zdi smiselno, da naročnik že v prvi fazi ustrezno prilagodi seznam živil.

Slednje se ne nanaša zgolj na naše vprašanje, temveč tudi na podobna vprašanja drugih ponudnikov, ki jim naročnik odgovarja generično, z istim odstavkom.

Naročnikov generični odgovor ponudnikom ne predstavlja nobenega zagotovila, da bo v fazi izvajanja okvirnega sporazuma upošteval pripombe ponudnikov.
Še več, naročnik si s svojim odgovorom pušča možnost široke interpretacije in bo pri ponovni postavitvi istega vprašanja v fazi izvajanja naročila odgovoril, da bi morali ponudniki na to opozoriti že v prvi fazi ter da v drugi fazi spreminjanje seznama živil ni več mogoče.

Glede na vse navedeno pozivamo naročnika, da upošteva našo pobudo in ustrezno spremeni seznam živil, kot je bilo navedeno že v prvem vprašanju.

Hvala in lep pozdrav.
S spoštovanjem

ODGOVOR

Kot je naročnik že navedel, gre za popis informativne narave, kar pomeni, da ga naročnik lahko v drugi fazi tudi spremeni oz preoblikuje, glede na njegove dejanske potrebe ob posameznem povpraševanju. Ne držijo navedbe, da ponudnikom ne bo omogočeno zastavljati v drugi fazi vprašanj, tudi vprašanj, ki so jih ponudniki zastavili v prvi fazi glede posameznih artiklov, pri čemer bo naročnik opombe ponudnikov upošteval v drugi fazi, v kolikor bodo te zanj sprejemljive. Ne glede na navedeno, naročnik že v tej fazi podaja odgovore na zastavljena vprašanja glede posameznih artiklov, pri čemer čistopisa informativnega seznama ne bo objavljal temveč bo odgovore upošteval pri pripravi predračunov v drugi fazi.

1. Spoštovani,
zanima nas, ali lahko ponudimo artikle z drugačnimi pakiranji (približke) s tem, da ceno preračunamo na vašo določeno enoto mere? Ker imamo ponudniki (od vsakega posebej je odvisno) različna pakiranja in se tudi od vaših zahtevanih razlikujejo in ker nam ni v interesu, da za vsak artikel posebej pišemo na Portal in tako nam kot tudi vam posledično naredimo dodatno delo, vas prosimo, če lahko dovolite, da ponudimo artikel kot najbližji približek vaši zahtevani EM oz. če lahko omogočite odstopanja v teži ponujenih artiklov na vsaj 50% kot to dopuščajo tudi drugi naročniki.

ODGOVOR: Naročnik dovoljuje, da ponudniki v drugi fazi cene preračunajo na enoto mere, pri čemer bo dopustna odstopanja pri pakiranju opredelil pri posameznem artiklu v drugi fazi - fazi povpraševanja.


2. Spoštovani,
pri pripravi ponudbe smo naleteli na kar nekaj artiklov, kjer nimate točno definirane enote mere. Zanima nas, kaj pomeni 1/1, 2/1, 3/1 kos?
ODGOVOR: Vse enote so cenovno definirane v litrih ali kilogramih oz. po komadu, slednje pa pomeni je da artikel ne sme biti večji od zahtevanega.

Artikli so na voljo v različnih pakiranjih in da bi bila ponudba med seboj primerljiva, prosimo, da za vse ponudnike poenotite EM. Prosimo točno določite EM oz. če ste imeli v mislih, da podamo ceno za KG oz. LITER, potrdite slednje.
ODGOVOR: Ponudniki v drugi fazi cene preračunajo na enoto mere (kg, l, kom).

3. 2. sklop: SVEŽE MESO IN MESNI IZDELKI
2.1. sklop: SVEŽE MESO
2 Sveže mleto meso mladega goveda - Ali je iz plečeta ali iz stegna?
ODGOVOR: STEGNO
4 Goveja rebra, manj mastna - Ali povprašujete po mladi govedini?
ODGOVOR: NE
7 Svinjski kare, očiščeno, I. Kategorija - Ali je brez kosti?
ODGOVOR: BREZ KOSTI
8 Svinjski vrat ali vratina, očiščen rezano po dogovoru - Ali je brez kosti?
ODGOVOR: BREZ KOSTI
11 Sveže mleto svinjsko meso - Ali je iz plečeta ali iz stegna?
ODGOVOR: STEGNO
2.2. sklop: MESNI IZDELKI
2 Kranjske klobase, - Ali zahtevate certificirane ZGO?
ODGOVOR: NE
14. sklop: MESO, MESNI IZDELKI EKOLOŠKE PRIDELAVE
1 Goveje stegno - Ali je brez kosti?
ODGOVOR: DA
1 Goveje stegno - Ali povprašujete po mladi govedini?
ODGOVOR: DA
Hvala za odgovore.

4. Spoštovani,

SKLOP 9.4
38 Solata zelena, gentile
39 Solata zelena, ledenka
41 Solata zelena, kristalka
42 Solata zelena, berivka

Vljudno pozivamo naročnika, da zgoraj navedene postavke združi v eno, skupno postavko:

38 Solata zelena, krhkolistna.

Prosimo, da naročnik upošteva našo pobudo in spremeni popis živil. Pod SOLATA
KRHKOLISTNA so zajete solate kristalka oz. ledenka, solata gentile. V primeru podvajanja artiklov pogosto prihaja do manipulacije s cenami, ki niso v interesu ne naročnika ne zainteresiranih ponudnikov.

ODGOVOR: Naročnik potrebuje vse 4 vrste solate, zato zgoraj navedene postavke ne bo združil v eno.

Ne glede na podane odgovore, pa bo ponudnik lahko ponovno zastavil vprašanja glede istih artiklov v drugi fazi povpraševanja, ko bo objavljen končen predračun.Datum objave: 15.02.2022   11:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,
a je potrebno predložiti ponudbo za celoten sklop ali lahko tudi samo za nekaj proizvodov v sklopu?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Ponudbo bo v drugi fazi - fazi povpraševanja potrebno oddati za celoten sklop.Datum objave: 15.02.2022   11:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

8. OCENJEVANJE PONUDB

Prosim, da umaknete certifikata kakovosti ISO 14001 in ISO 22000 iz ocenjevanja ponudb, saj nimata nobene povezave s kakovostjo ponujenih živil.
Kakovost živil lahko zahtevate samo preko natančni določenih specifikacij in preko shem kakovosti, ki so opredeljene v zakonu o kmetijstvo in imate naštete v točki 7. v specifikacijah, v merilih pa niso upoštevana.

V kolikor boste upoštevali certifikata ISO 14001 in ISO 22000, boste slabo kvaliteto ponujenih živil plačali 20 % dražje ( toliko točk namreč prinašata certifikata), kot bi plačali kvalitetna živila, ki bi jih prejeli v primeru dobro specificiranih artiklov.

ODGOVOR

Naročnik spreminja 1. točko meril iz obrazca ePRO Navodila ponudnikom, ki se po novem glasi:
1. IFS FOOD standard (10 točk)
a) Ponudnik, ki ima veljaven IFS FOOD standard prejme 10 točk,
b) Ponudnik, ki nima veljavnega IFS FOOD standarda prejme 0 točk.

Merilo pod točko 2. ISO 22000 ostaja nespremenjeno. Mednarodni standard ISO 22000 Food Safety management Systems - Requirements for any organization in food chain je v letu 2018 izšel v svoji prenovljeni različici. Namen novega standarda je, da v organizacijah živilske industrije zagotovi sistem, ki še strožje nadzira vse postopke proizvodnje in zagotovi varnost živil v celotni verigi »od njive do vilic« z obvladovanjem vseh šibkih točk na tej poti.
Standard je namenjen vsem organizacijam v živilski verigi od primarne pridelave (kmetijska proizvodnja) in predelave živil do skladiščenja, distribucije ter proizvodnje krme. Standard je namenjen tudi proizvajalcem čistil, strojne opreme, embalažnih materialov ter vseh materialov in predmetov, ki prihajajo v stik z živili.

V fazi povpraševanja (2. faza) bodo upoštevane sheme kakovosti, kot merilo »Ekonomsko najugodnejša ponudba« pri čemer bo merilo cena ovrednoteno z največ 90%, merilo več ekoloških živil in več živil iz shem kakovosti ali drugih shem kakovosti, pa skupaj največ 10%, kot je to tudi navedeno v obrazcu ePRO - Navodila ponudnikom, pod točko 8. Ocenjevanje ponudb - Merila za izbiro (2. faza).Datum objave: 15.02.2022   11:08
VPRAŠANJE


Pozdravljeni,

prosim, da iz sklopa 15. EKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI izločite:

Ekološki kefir s hrustljavimi kosmiči, 150 g
Sadni jogurt z lanenimi semeni 150ml
Jogurtov desert, panna cotta 150ml
naravni jogurt z lanenimi semeni 150ml
Kefirjev namaz
Kakavovo mleko 150 ml
Kakavovo mleko z jagodo 150ml
Mocarela

Prav tako naprošamo, da iz naziva artiklov umaknete % maščobe in uporabite izraze kot so polnomastni, polposnet, posnet, ali omejite % maščobe od 1,5-3,5% in s tem ne omejujete konkurence.

Artikle namreč ponuja le ena slovenska mlekarna, kar pomeni da je sklop napisan tako, da se nanj lahko prijavi samo točno določen dobavitelj.

Prosim ,da upoštevate 5.člen ZJN-3.

Hvala


ODGOVOR
Naročnik umika zgoraj navedene artikle iz povpraševanja ter bo upošteval vaše navedbe glede nazivov. Čistopisa informativnega seznama ne bo objavljal, temveč bo odgovore upošteval pri pripravi predračunov v drugi fazi. Ponudnik bo imel možnost zastavljati vprašanja glede artiklov tudi v drugi fazi - fazi povpraševanja.