Dosje javnega naročila 000557/2022
Naročnik: ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA, Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran - Ancarano
Blago: Zdravila
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 594.332,74 EUR

JN000557/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.01.2022
JN000557/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.03.2022
JN000557/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.03.2022
JN000557/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.04.2022
JN000557/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.06.2022
JN000557/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.06.2022
JN000557/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 15.06.2022
JN000557/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 15.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000557/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 021-051390
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA
Jadranska cesta 31
6280
SI
Ankaran - Ancarano
Slovenija
nabavni sektor, Alenka Vodopivec
alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si
+386 56696218
+386 56526701

Internetni naslovi
http://www.ob-valdoltra.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/433575/razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10437
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zdravila
Referenčna številka dokumenta: JN-1-2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava zdravil
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 1: raztopine za intravensko infundiranje in izpiranje - plastenke
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
raztopine za intravensko infundiranje in izpiranje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 2: nadomestki krvi in perfuzisjke raztopine
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
nadomestki krvi in perfuzijske raztopine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 3: kontrastna sredstva
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
kontrastna sredstva
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 4: zdravila i.v.
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
zdravila i.v.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 5: zdravila ostalo
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
zdravila ostalo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 6: zdravila iz plazme
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
zdravila iz plazme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z ZJN-3
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
kot navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.03.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.03.2022   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.02.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA
Jadranska cesta 31
6280
Ankaran - Ancarano
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.02.2022   14:12
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji pod točko 8.1.2 zahtevate, da moramo k ponudi predložiti tudi "Potrdilo agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke" za opravljanje storitev, ki so predmet naročila (promet z zdravili). Ker lahko izpolnjevanje tega pogoja naročnik preveri sam v uradnih registrih in evidencah, predlagamo, da umaknete zahtevo po predložitvi zgoraj omenjenega dovoljenja, kot to izvajajo ostali naročniki v ustaljeni praksi.


ODGOVOR

Ponudnikom v ponudbi ni potrebno predložiti potrdila javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke za opravljanje prometa z zdravili na debelo. Naročnik bo zahteval predložitev potrdila, v kolikor tega dokazila ne bo mogel pridobiti sam.


Datum objave: 28.02.2022   13:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali lahko v 1. sklopu-raztopine za intravensko infundiranje in izpiranje pod zaporednimi številkami 1., 2., 3., 4. in 6. ponudimo enakovredne raztopine v vsebniku vrečka z dvema ločenima vbodnima mestoma, ki dodatno omogoča: zaprt sistem brez tveganja za kontaminacijo iz zraka, minimalen volumen zraka, velik volumen dodatkov, majhen rezidualni volumen, zavzame veliko manj prostora pri shranjevanju, je manj obremenjujoče za okolje in ne potrebuje odzračevanja?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Ne. Glede na način dela in potrebe bolnišnice nam ustrezajo raztopine v plastenkah, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 28.02.2022   13:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika vljudno prosimo, da odpre javno naročilo na posamezne artikle, ker bi le tako lahko pridobil več konkurenčnih ponudb in bi lahko sodelovalo več potencialnih ponudnikov.
Dostop do javnega naročila je s tako razpisno specifikacijo omejen in pomeni kršitev načela zagotavljanja konkurence med ponudniki. Posledično to pomeni kršitev načela gospodarnosti in ekonomske učinkovitosti, saj bi naročnik dosegel občutno nižje odkupne cene, če bi lahko sodelovalo več ponudnikov.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik je oblikoval naročilo v skladu z načinom dela, ki je vzpostavljen že vrsto let. Kadrovska zasedba in obstoječi informacijski sistem onemogočata izvajanje dobrega nadzora nad skladnostjo naročanja z izbranimi ponudniki, če se morajo naročila razdeliti na številne različne proizvajalce, ki vsaj po naročnikovih izkušnjah nato uporabljajo različne podizvajalce za izvedbo dostave. Z obstoječim načinom dela si naročnik že vrsto let zagotavlja vsakodnevno zgodnjo dostavo, vključno s sobotami in s tem optimizira zaloge, minimizira reklamacije in se učinkovito izogiba motnjam v preskrbi bolnikov. Poleg tega oblikovanje samih sklopov nikakor ne more biti ovira oz. omejitev pripravljenosti proizvajalca posameznega zdravila na odločitev, kakšen popust bo ponudil, predvsem iz vidika kasnejše same izvedbe transporta. Zaradi relativno nizke porabe zdravil namreč v vseh letih noben proizvajalec ni dostavljal naročniku zdravil neposredno, temveč vedno preko podizvajalca (veledrogerije). Zato je kvečjemu večja možnost, da se poleg doseženega popusta posameznega proizvajalca zagotovi še dodaten popust veledrogerije in s tem prispeva k večji učinkovitosti javnega naročila.

Datum objave: 28.02.2022   13:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vprašanje v sklopu 4 pod 5 AMIKACIN raztopina za injiciranje ali infundiranje 500mg/2ml viala:
Ali lahko ponudimo edino registrirano zdravilo z učinkovino amikacin na tržišču, ki pa je že pripravljeno za uporabo in je v pakiranju 500mg/100ml?

vprašanje v sklopu 4 pod 96 NORADRENALIN raztopina za injiciranje 1 mg/ml, ampula 4ml amp:
Ali lahko ponudimo ampulo v volumnu 5ml?


Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

vprašanje v sklopu 4 pod 5 AMIKACIN raztopina za injiciranje ali infundiranje 500mg/2ml viala:
Ali lahko ponudimo edino registrirano zdravilo z učinkovino amikacin na tržišču, ki pa je že pripravljeno za uporabo in je v pakiranju 500mg/100ml?
ODGOVOR: Ne, saj naročnik redno prilagaja odmerke na podlagi plazemskih koncentracij.

vprašanje v sklopu 4 pod 96 NORADRENALIN raztopina za injiciranje 1 mg/ml, ampula 4ml amp:
Ali lahko ponudimo ampulo v volumnu 5ml?
ODGOVOR: Da, v kolikor so enake koncentracije 1mg/ml.

Datum objave: 28.02.2022   13:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V 2.sklopu- nadomestki krvi in perfuzijske raztopine je pod zaporedno številko 4 učinkovina sukcinilirana želatina, z dodanimi elektroliti Na+, K+, Mg++, Cl-, CH3COO-, oblika pa raztopina za infundiranje 40mg/ml, vrečka 500ml. Ali lahko ponudimo želatino, z dodanimi elektroliti in sicer 30mg/ml, vrečka 500ml.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudnik naj ponudi zdravilo, za katerega meni, da je skladno z razpisno dokumentacijo.


Datum objave: 28.02.2022   13:38
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Vezano na določila finančnega zavarovanja v RD prosimo za navedbo veljavnosti finančnega zavarovanja. Običajno mora biti veljavnost menice 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe.
Izpostavljamo, da valuta/rok plačila nima povezave z veljavnostjo menice, saj gre za obveznosti nasprotnih strank (naročnik/ponudnik).
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Rok veljavnosti finančnega zavarovanja je še 30 dni po poteku veljavnosti pogodbe.


Datum objave: 02.03.2022   09:28
VPRAŠANJE
Spoštovani!
v 32. členu pogodbe so navedeni primeri, v katerih lahko naročnik odstopi od pogodbe, med drugim tudi, če ponudniku preneha pooblastilo proizvajalca za dobavo zdravil.
Dobavne verige so lahko različno dolge, pogosto ponudniki nimajo neposrednega pogodbenega razmerja s proizvajalci in to razmerje tudi ni nujno za uspešno dobavo zdravil.
Vsled tega prosimo za razmislek in črtanje tega primera.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne spreminja razpisne dokumentacije.Datum objave: 02.03.2022   09:29
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V vzorcu pogodbe v 25. členu je določeno, da se pomanjkanje materiala ne šteje za višjo silo.
Ker je ponudnik odvisen od svoje dobavne verige, predlagamo korekcijo določbe na način, da pomanjkanje materiala lahko štejemo pod višjo silo, v kolikor je ponudnik naredil vse, kar je v njegovi moči, in skladno s skrbjo dobrega gospodarstvenika, da bi pomanjkanje preprečil.
Zdravila se proizvajajo po vsem svetu, tudi material se priskrbi globalno, zato ni ustrezno, da je za primer pomanjkanja brez krivde ponudnika odgovornost ponudnika.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik v tem delu ne spreminja razpisne dokumentacije.


Datum objave: 02.03.2022   09:35
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V osnutku pogodbe je tudi poglavje o podizvajalcih.
V izogib negotovosti prosimo za potrditev, da se bo predmetno poglavje izločilo iz pogodbe, v kolikor bo izbrani ponudnik nastopal samostojno.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

V primeru, da bo naročnik sklenil pogodbo z dobaviteljem, ki ne nastopa s podizvajalcem, se 20. člen pogodbe ne izpolni.


Datum objave: 02.03.2022   09:36
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V osnutku okvirnega sporazuma je določen 60-dnevni plačilni rok.
Plačilni rok javnim službam je zakonsko določen, praviloma 30-dnevni, trenutno je res s sklepom vlade za javne zdravstvene zavode določen 60-dnevni rok, vendar za omejen čas.
Predlagamo, da se besedilo okvirnega sporazuma v tem delu spremeni tako, da je plačilni rok skladen z veljavnimi predpisi.
Najlepša hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik v tem delu ne spreminja razpisne dokumentacije.


Datum objave: 02.03.2022   09:41
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V vzorcu menične izjave je navedeno, da lahko naročnik zahteva izpolnitev obveznosti v vseh neizpolnjenih delih za znesek _____ EUR.
Finančno zavarovanje se izpolnjuje v neizpolnjenih delih, kjer se običajno navede maksimalni znesek, do katerega lahko naročnik uveljavlja zavarovanje.
Vsled temu predlagamo, da se korigira besedilo v smislu: "...izpolni v vseh neizpolnjenih delih za maksimalni znesek _______ EUR."
Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR

V obrazcu pogodbe je v členu o finančnem zavarovanju določeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z ddv, več od te vrednosti naročnik ne bo mogel vnovčiti.


Datum objave: 02.03.2022   09:43
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Vezano na določila finančnega zavarovanja v RD prosimo za navedbo veljavnosti finančnega zavarovanja. Običajno mora biti veljavnost menice 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe.
Izpostavljamo, da valuta/rok plačila nima povezave z veljavnostjo menice, saj gre za obveznosti nasprotnih strank (naročnik/ponudnik).
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je 30 dni od določenega obdobja veljavnosti pogodbe, kar je navedeno v obrazcu pogodbe v členu o finančnih zavarovanjih.


Datum objave: 02.03.2022   14:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v RD v poglavju 8.1.3., v točki 2 navajate, da bodo dostavljena zdravila imela rok trajanja uporabe vsaj še tretjino celotnega roka trajanja od datuma izdelave oziroma najmanj še pol leta od dneva dostave.

Zahteva je preveč drastična in težko obvladljiva - predlagamo, da se zahteva "vsaj še tretjino celotnega roka trajanja od datuma izdelave", hkrati pa predlagamo, da se doda, da je lahko po vnaprejšnjem dogovoru z dobaviteljem rok uporabe tudi krajši.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik v Navodilih ponudnikom v poglavju 8.1.3, točka 2, dodaja na koncu stavka prvega odstavka, "v izjemnih primerih se lahko naročnik in dobavitelj dogovorita tudi za krajši rok"Datum objave: 02.03.2022   14:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 2, postavka 5:
Ali lahko ponudimo 3prekatno vrečko s sestavo glukoza 885 ml aminokisline in elektroliti 300 ml maščobna emulzija 255 ml v volumnu 1440 ml?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo v tem delu, in sicer se v sklopu 2 briše postavka 5 .Datum objave: 02.03.2022   14:37
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V 4. členu vzorca pogodbe so določbe o ceni zdravil. Določeno je, da so cene zdravil fiksne, je pa res, da je v 4. odstavku navedeno, da za zdravila, katere najvišja dovoljena cena je določena na podlagi pravilnika, velja fiksni popust.
Predlagamo korekcijo besedila tega člena, kjer bo, skladno z uveljavljeno prakso javnega naročanja na področju zdravil, določeno, da so pri zdravilih, ki imajo najvišjo dovoljeno ceno ali izredno višjo dovoljeno ceno, skladno s pravilnikom, in pri dogovorjenih cenah fiksni popusti in ne cene.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije v tem delu. Iz vsebine člena in iz Navodil ponudnikom v poglavju 10.2.3 Obrazec predračuna je razvidno, da fiksne cene veljajo za zdravila, ki nimajo določene najvišje dovoljene cene na podlagi Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini. Zdravila, ki imajo določeno najvišjo dovoljeno ceno na podlagi Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini, pa velja fiksni popust.Datum objave: 02.03.2022   14:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pod zaporednimi številkami 2,3,4,6,7 je za razpisani učinkovini natrijev klorid in glukozo opis: ''raztopina za intravensko infundiranje; 0,9%; plastenka z dvema vbodnima mestoma, zaščitenima z dvema ločenima alu folijama''. Ali vam lahko ponudimo plastenko z dvema vbodnima mestoma, zaščitenima z dvema pokrovčkoma, ki se pred uporabo odlomita?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo, in sicer v obrazcu predračuna se v sklopu 1: raztopine za intravensko infundiranje in izpiranje v postavkah besedilom »z dvema vbodnima mestoma, zaščitenima z dvema ločenima alu folijama« spremeni tako, da se pravilno glasi: »z dvema vbodnima mestoma z ustrezno zaščito«;Datum objave: 04.03.2022   14:34
Ker ne moremo predvideti vseh sprememb na trgu zdravil, lahko ponudniki pustijo določeno postavko v predračunu prazno v primeru, da je zdravilu trenutno na JAZMP objavljeno trajno prenehanje prometa ali motnjo v preskrbi.