Dosje javnega naročila 000532/2022
Naročnik: BANKA SLOVENIJE, Slovenska cesta 35, 1000 Ljubljana
Blago: NAKUP IN VZDRŽEVANJE SAN DISKOVNEGA SISTEMA
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 538.659,92 EUR

JN000532/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.01.2022
JN000532/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.04.2022
JN000532/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 16.06.2022
JN000532/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.06.2022
JN000532/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 21.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000532/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 020-046620
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
BANKA SLOVENIJE
Slovenska cesta 35
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Danilo Kodrin
danilo.kodrin@bsi.si
+386 14719505

Internetni naslovi
http://www.bsi.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/433592/Objava_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10448
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP IN VZDRŽEVANJE SAN DISKOVNEGA SISTEMA
Referenčna številka dokumenta: JN-10448
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup in vzdrževanje SAN diskovnega sistema
- Sklop 1: SAN diskovna polja
- Sklop 2: SAN stikala

II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SAN diskovna polja
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in vzdrževanje SAN diskovnega sistema
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 86
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SAN stikala
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in vzdrževanje SAN diskovnega sistema
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 86
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.03.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.03.2022   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.02.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
BANKA SLOVENIJE
Slovenska cesta 35
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.02.2022   12:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji imate napisano da bo odpiranje ponudb potekalo 08.03.2022, ponudba se šteje za pravočasno oddano do najkasneje 09.03.2022.
Kateri datum je pravilni za oddajo in odpiranje ponudbe?

Lp

ODGOVOR

V skladu z objavo na portalu javnih naročil, je rok odpiranja ponudb 9.3.2022 ob 12:00 uri.
Datum objave: 01.02.2022   12:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja.

1. Vprašanje:
V Obrazec 9: REFERENCE je navedeno, da ponudnik priloži vsaj dve referenci iz prvih dveh alinej in sicer obe referenci na Obrazec 10: IZJAVA KONČNEGA NAROČNIKA. Čeprav ima referenca iz druge alineje medsebojno replikacijo, ki pa je omenjena samo na obrazcu 11.
Obrazec 11: IZJAVA KONČNEGA NAROČNIKA ponudnik priloži samo v primeru, da NE uporabi referenc iz prvih dveh alinej, temveč izbere zadnjo varianto in priloži eno referenco.
Ali razumemo pravilno, da se Obrazec 11 uporabi samo v slednjem primeru, ko prilagamo eno referenco? Obrazec 10 pa uporabimo v primeru, ko prilagamo reference po prvi in drugi alineji in sicer za obe referenci?

Odgovor:
Pri drugi alineji: " eno strokovno priporočilo za dobavo in vzdrževanje SAN diskovnih sistemov iste družine (to pomeni, da so zasnovani na enotni mikrokodi), kot ponujeni sistemi, ki so postavljeni v enaki arhitekturi; dva enaka SAN diskovna sistema z vzpostavljeno medsebojno replikacijo. (Obrazec 10)" je prišlo do tiskarske napake. Pravilno bi bilo napisano (Obrazec 11).
V primeru ko prilagate dve referenci izpolnite obrazca 10 in 11. V primeru samo ene reference, ki izpolnjuje oba pogoja pa samo obrazec 11. Kapaciteto sistema iz 2. reference bomo preverili pri končnemu naročniku.

2. Vprašanje:
Je v razpisni dokumentaciji napaka na strani 12, kjer piše, da bo odpiranje 8.3.2022 ob 12 uri?

Odgovor:
V skladu z objavo na portalu javnih naročil, je rok odpiranja ponudb 9.3.2022 ob 12:00 uri.

3. Vprašanje:
V Pogodbi, 2. člen je navedeno, da je za Sklop 1 in 2 končni rok za dobavo opreme in spremne tehniške in lastniške dokumentacije po tej pogodbi 60 dni od začetka veljavnosti pogodbe. Glede na precej daljše dobavne roke v zadnjem času, ki so posledica nepredvidljivih razmer prosimo, da se rok podaljša na vsaj 120 dni. Predvsem pri sklopu 1, kjer je potrebno izvesti po dobavi opreme tudi kompleksno implementacijo sistemov, je trenutno zahtevan rok nedosegljiv.

Odgovor:
Besedilo za Sklop 1 se popravi na:
Končni rok za dobavo opreme in spremne tehniške in lastniške dokumentacije, ter za izvedbo vseh zahtevanih storitev po tej pogodbi je 120 dni od začetka veljavnosti pogodbe.

4. Vprašanje:
V Pogodbi, 3. člen je v odstavku »Račun za vzdrževanje za pretekli mesec v višini« predvideno mesto za vpis le enega mesečnega zneska. V kolikor ponudnik oddaja oba sklopa, se na to mesto vpiše skupni mesečni znesek za oba sklopa? V kolikor ponudnik oddaja samo enega od sklopov pa mesečni znesek za oddan sklop?

Odgovor:
DA

5. Vprašanje:
a) Za Sklop 2 je navedeno, da se ponudijo optična stikala Brocade G620 Gen 6 oziroma SAN stikala, popolnoma enakovredna po kvaliteti in funkcionalnosti razpisanim. Ali lahko ponudimo tudi Cisco MDS optična stikala?

Odgovor:
V drugem odstavku specifikacij za 2. Sklop je navedeno: " Predmet ponudbe je tudi razširitev obstoječih fabric FC stikal. Vsaka od fabric je sestavljena iz po dveh FC stikala Brocade DS-6510 in HPE StoreFabric SN6600B" Po našem vedenju Cisco MDS stikala niso v celoti združljiva z obstoječimi stikali.

b) Za vsako stikalo je zahtevanih 48 kos SFP+ 32 Gb modulov. Se ponudijo SR (short range) moduli?

Odgovor:
DA

c) Za razširitev fabric se zahtevajo potrebni kabli. Prosimo za dodatne informacije kakšna bo razdalja med obstoječimi in novimi stikali, kakšni so konektorji na obstoječih stikalih (LC, SC,)?

Odgovor:
Na obstoječih stikalih so LC konektorji. Kabli naj bodo dolžine 2m.

d) Prosimo za dodatno informacijo kakšen je režim obstoječih stikal, ki so predmet podaljšanja (24×7 ali 8×5, odzivni čas, čas popravila)?

Odgovor:
Režim vzdrževanja obstoječih stikal je 24/7 z časom odprave napake 8 ur.


Datum objave: 10.02.2022   11:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,
SKLOP 2 SAN stikala:
Predmet javnega naročila je tudi vzdrževanje obstoječih SAN stikal 4x Brocade DS6510
Prosimo za odgovor na spodnja vprašanja:
- Število aktivnih portov ?
- Katere licence so na obstoječih stikalih (port licence, extended SAN, truniking,...) ?
- Kateri je tip SFP modulov?
Hvala za odgovor.


ODGOVOR

Spoštovani,
SKLOP 2 SAN stikala:
Predmet javnega naročila je tudi vzdrževanje obstoječih SAN stikal 4x Brocade DS6510
Prosimo za odgovor na spodnja vprašanja:
- Število aktivnih portov ?

Odgovor:
Aktivnih je vseh 48 portov.

- Katere licence so na obstoječih stikalih (port licence, extended SAN, truniking,...) ?

Odgovor:
Na obstoječih stikalih so licence za vseh 48 portov, Trunking, Extended Fabric in Fabric Watch.

- Kateri je tip SFP modulov?

Odgovor:
30 kosov 16Gb in 18 kosov SR 8GbDatum objave: 15.02.2022   07:50
VPRAŠANJE
Predlog glede tipa povezav (od krmilnikov do diskov):
Pri tako velikih kapacitetah in planih za naslednjih 7 let vodilo tipa SAS predstavlja ozko grlo ter močno omejuje izkoristek prednosti sodobnega Flash medija v zahtevani konfiguraciji. Za optimalnejši izkoristek in delovanje novega sistema predlagamo, da namesto trenutne zahteve "podvojena arhitektura povezav od krmilnikov do diskov, tip SAS III, tip NVMe ali novejša in hitrost 12 Gb/s ali več" zahtevate "podvojena arhitektura povezav od krmilnikov do diskov, tip NVMe ali novejša in hitrost 25 Gb/s ali več".


ODGOVOR
Zahteve ostanejo takšne, kot so zapisane v tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije.Datum objave: 15.02.2022   07:50
VPRAŠANJE
Licence za zagotavljanje integracije z vašim okoljem za backup:
V povpraševanju ni zahtevanih funkcionalnosti in ustreznih licenc za ponujeni sistem, ki bi zagotavljal integracijo z vašim okoljem za varnostno kopiranje (backup), ki se v praksi pri tako velikih kapacitetah praviloma uporablja. Ali je potrebno te licence vključiti v ponudbo? Za kateri »backup« sistem (proizvajalec in različica) in za koliko kapacitet?


ODGOVOR

Morebitne licence za backup niso predmet tega javnega naročila.


Datum objave: 15.02.2022   07:51
VPRAŠANJE
Vprašanje v zvezi z licencami za kapacitete in funkcionalnosti:
V zahtevah ni določene točne količine licenc za posamezne sisteme za zahtevane funkcionalnosti sistema kot so zrcaljenje na sinhroni in asinhroni način, za aktivni način uporabe med dvema lokacijama, izdelava logičnih (snapshot) in fizičnih (clone) posnetkov, celovito upravljanje in nadzor nad obremenitvami. Ali je potrebno ponuditi vse licence za maksimalne kapacitete za vse ponujene sisteme ali vse licence za dejanske ponujene konfiguracije? Prosimo za odgovor tudi za zahteve za tretji sistem na oddaljeni lokaciji v Mariboru za katere funkcionalnosti in koliko.


ODGOVOR

V razpisni dokumentaciji je navedeno:
omogočati mora funkcionalnost izdelave polnih preslikav logičnega diska (LUNa) - "clone" za celotno ponujeno kapaciteto diskovnega polja,
omogočati mora funkcionalnost izdelave posnetkov logičnega diska (LUNa) - "snapshot" za celotno ponujeno kapaciteto diskovnega polja,
omogočati mora funkcionalnost kompresije in deduplikacije za celotno ponujeno kapaciteto diskovnega polja,
omogočati mora funkcionalnost podpore dodeljevanja fizičnega prostora po potrebi (Thin Provisioning), s podporo sproščanju ne uporabljanega prostora, če to podpira operacijski sistem, za celotno ponujeno kapaciteto diskovnega polja,
To pomeni, da je potrebno ponuditi licence za celotno ponujeno kapaciteto diskovnega polja, oz. za 300TB na lokacijah v Ljubljani in 170TB na tretji lokaciji v Mariboru.Datum objave: 15.02.2022   07:52
VPRAŠANJE
Vprašanje glede zahteve "vsaj 300 TB neto kapacitete flash diskov brez upoštevanja kompresije in deduplikacije":
Ali lahko za izpolnjevanje te zahteve naročniku zagotovimo minimalno količino shranjenih podatkov 800 TB za ponujeni sistem z vključenimi reda 400 TB surove kapacitete? To lahko podpremo z garancijo proizvajalca.


ODGOVOR

V razpisni dokumentaciji je navedeno:
" vsaj 300 TB neto kapacitete flash diskov brez upoštevanja kompresije in deduplikacije,"
Zahtev ne bomo spreminjali.Datum objave: 15.02.2022   07:52
VPRAŠANJE
1) Vprašanje glede zahteve "možnost razširljivosti neto kapacitete do 2.100 TB brez kasnejšega dodajanja kontrolerjev":
Ali lahko za izpolnjevanje te zahteve naročniku zagotovimo minimalno količino shranjenih podatkov 5.000 TB v največji konfiguraciji s skupno kapaciteto 2.300 TB surove kapacitete? To lahko podpremo z garancijo proizvajalca.


ODGOVOR

V razpisni dokumentaciji je navedeno:
" možnost razširljivosti neto kapacitete do 2.100 TB brez kasnejšega dodajanja kontrolerjev,"
Zahtev ne bomo spreminjali.Datum objave: 16.02.2022   14:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za sledeča pojasnila zahtev v sklopu 2:
A) Glede novih stikal tipa G620
- »Vključena licenca za aktivacijo vseh FC priključkov«
Ali je zahtevana tudi licenca za aktivacijo QSFP+ vrat?

B) Glede razširitve obstoječih fabric-ov
- »Predmet ponudbe je tudi razširitev obstoječih fabric FC stikal. Vsaka od fabric je sestavljena iz po dveh FC stikala Brocade DS-6510 in HPE StoreFabric SN6600B. Vsi potrebni kabli za razširitev fabric so prav tako predmet ponudbe.«
Predstavljamo si, da imate dva fabrica s po dvema DS-6510 in SN6600B, katerim bosta v fabric dodani dve novi stikali tipa G620?
Prosimo za pojasnilo, kako je povezan / konfiguriran obstoječi fabric (število ISL povezav, ISL trunking da/ne, topologija (predvidevamo da kaskadna))


ODGOVOR
Odgovori so pripisani.

Prosimo za sledeča pojasnila zahtev v sklopu 2:
A) Glede novih stikal tipa G620
- »Vključena licenca za aktivacijo vseh FC priključkov«

Odgovor:
DA

Ali je zahtevana tudi licenca za aktivacijo QSFP+ vrat?

Odgovor:
NE

B) Glede razširitve obstoječih fabric-ov
- »Predmet ponudbe je tudi razširitev obstoječih fabric FC stikal. Vsaka od fabric je sestavljena iz po dveh FC stikala Brocade DS-6510 in HPE StoreFabric SN6600B. Vsi potrebni kabli za razširitev fabric so prav tako predmet ponudbe.«
Predstavljamo si, da imate dva fabrica s po dvema DS-6510 in SN6600B, katerim bosta v fabric dodani dve novi stikali tipa G620?

Odgovor:
DA

Prosimo za pojasnilo, kako je povezan / konfiguriran obstoječi fabric (število ISL povezav, ISL trunking da/ne, topologija (predvidevamo da kaskadna))

Odgovor:
SAN stikala so vezana kaskadno, imamo eno ISL povezavo na fabric.