Dosje javnega naročila 000464/2022
Naročnik: OSREDNJA KNJIŽNICA SREČKA VILHARJA KOPER BIBLIOTECA CENTRALE SREČKO VILHAR CAPODISTRIA, Trg Brolo 1, 6000 Koper - Capodistria
Blago: Demontaža dotrajane opreme ter dobava in postavitev nove opreme - arhivskih regalov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 83.722,50 EUR

JN000464/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.01.2022
JN000464/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.02.2022
JN000464/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.04.2022
JN000464/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.04.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000464/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OSREDNJA KNJIŽNICA SREČKA VILHARJA KOPER BIBLIOTECA CENTRALE SREČKO VILHAR CAPODISTRIA
Trg Brolo 1
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Ingrid Eller Savić
uprava@knjiznica-koper.si
+386 56632600

Internetni naslovi
https://www.kp.sik.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/433611/Dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10452
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Knjižnica


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Demontaža dotrajane opreme ter dobava in postavitev nove opreme - arhivskih regalov
Referenčna številka dokumenta: JNMV 3/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39131100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Demontaža dotrajane opreme ter dobava in postavitev nove opreme - arhivskih regalov skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39131100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Demontaža dotrajane opreme ter dobava in postavitev nove opreme - arhivskih regalov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanja so možna skladno z veljavno zakonodajo (ZJN-3).
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Vsi pogoji so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.02.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.02.2022   11:00
Kraj: elektronsko preko portala e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.02.2022   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.02.2022   13:14
VPRAŠANJE
Spoštovani

Opisi regalov na naslovu Ankaranska 12 ne ustrezajo dejanskim regalom na tem naslovu.
Na priloženi skici so prevozni regali, na lokaciji pa so knjižni statični regali (z podestom za dostop do zgornjih polic).
Prosim za točno definicijo kaj se podira.

Razpis je bil že večkrat ponovljen , ker vrednosti ponudb niso ustrezale predvideni oceni vrednosti.
Zahtevana postavitev premičnih regalov je enostavno preobsežna in nove ponudbe ne bodo nič manjše.

Skupno vrednost postavitve je možno do določene mere znižati, če so lahko police v cinkani verziji namesto barvane.
Isto velja za stebre. Sporočite prosim ali lahko ponudimo v cinkani verziji. Korozijska odpornost ne bo nič manjša.

Hvala za odgovor.
lp


ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik pojasnjuje, da so predmet odstranitve fiksni (statični) knjižni regali na naslovu Ankaranska 12. Kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v prilogi 2: Ponudbeni predračun dela na naslovu Ankaranska ulica 12 zajemajo demontažo dotrajanih arhivskih regalov, vključno z odvozom na deponijo ter plačilom vseh stroškov ter taks Spodnja etaža: 6 sklopov po 5 vrst dolžine med 3,6 m in 4,6 m; zgornja etaža: 2 sklopa po 10-11 vrst dolžine 4,6 m in 2 sklopa po 4 vrste dolžine 4,5 m- vsaka vrsta ima 7 polic v višino. Predmet odstranitve je tudi podest. V namene priprave ustrezne ponudbe je naročnik organiziral tudi ogled lokacije odstranitve in lokacije postavitve knjižnih regalov.

Naročnik je v opisu razpisanih del, ki so določena v Prilogi 2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, natančno določil predmet javnega naročila. Naročnik predmeta javnega naročila ne bo spreminjal.

Ponudnik mora pri oddaji ponudbe upoštevati odgovore na vprašanja, ki so sestavni del dokumentacije.

Lep pozdrav.