Dosje javnega naročila 000484/2022
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Blago: DOBAVA ELEKTRONSKIH KOMPONENT
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 73.200,00 EUR

JN000484/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.01.2022
JN000484/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.03.2022
JN000484/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.05.2022
JN000484/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000484/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
Služba za nabavo
javno.narocanje@dars.si
+386 13009928
+386 13009901

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/433613/Razpisna_dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/433613/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10455
I.4 Vrsta javnega naročnika
Gradnja in vzdrževanje avtocest v RS
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gradnja in vzdrževanje avtocest v RS


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA ELEKTRONSKIH KOMPONENT
Referenčna številka dokumenta: 000001/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31711100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava elektronskih komponent za potrebe naročnika.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31711100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Avtocestne baze naročnika v RS.
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava elektronskih komponent za potrebe naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.03.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.03.2022   11:00
Kraj: Elektronska oddaja ponudb.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.02.2022   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.02.2022   11:54
P o j a s n i l o š t. 1 :

Vprašanje št. 1:
Spoštovani,
prosimo vas za podaljšanje roka za oddajo vprašanj in roka za oddajo ponudbe.

Odgovor št. 1:
Zainteresirani ponudniki imajo dovolj časa za postavljanje vprašanj, saj je javno naročilo v objavi od 26. 1. 2022.
Naročnik ne bo podaljševal roka za postavljanje vprašanj in roka za oddajo ponudb.


Vsa pojasnila, spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.