Dosje javnega naročila 000500/2022
Naročnik: OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje
Gradnje: Rekonstrukcija poslovne stavbe Roška c. 20 - ZCK
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji

JN000500/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.01.2022
JN000500/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.02.2022
JN000500/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.02.2022
JN000500/2022-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.04.2022
JN000500/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000500/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KOČEVJE
Ljubljanska cesta 26
1330
SI
Kočevje
Slovenija
goran šneperger
obcina@kocevje.si
+386 18938236
+386 18938230

Internetni naslovi
http://www.kocevje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/433652/3_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10443
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija poslovne stavbe Roška c. 20 - ZCK
Referenčna številka dokumenta: 4300-0004/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet JN je rekonstrukcija obstoječega objekta za potrebe ZDK. V objektu se izdela nove prostore, primerne za potrebe dializnega centra in zobozdravstvenih ambulant, prostore za potrebe centra za krepitev zdravja ter centra za duševno zdravje. Objekt se toplotno izolira in inštalacijsko uredi za novo funkcijo.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi v okviru specifičnega cilja Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Kočevje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet JN je rekonstrukcija obstoječega objekta za potrebe ZDK. V objektu se izdela nove prostore, primerne za potrebe dializnega centra in zobozdravstvenih ambulant, prostore za potrebe centra za krepitev zdravja ter centra za duševno zdravje. Objekt se toplotno izolira in inštalacijsko uredi za novo funkcijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.05.2022
Konec: 30.08.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbo in veljavno zakonodajo
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.02.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.08.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.02.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA KOČEVJE
Ljubljanska cesta 26
1330
Kočevje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.01.2022   14:43
VPRAŠANJE
Nikjer ne vidimo popisov.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Mislim, da manjkajo popisi.
Hvala
lp

ODGOVOR
Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se postopek izvaja na podlagi 44. člena Zakona o javnem naročanju (konkurečni postopek s pogajanji).
Naročnik bo izvedel postopek v dveh zaporednih fazah:
- Prva faza: ugotavljanje sposobnosti
- Druga faza: predložitev prve ponudbe in pogajanja s predložitvijo končnih ponudb.
Ponudnikom, ki jim bo v prvi fazi priznana sposobnost, bo v drugi fazi posredovan ponudbeni predračun.
______________

Datum objave: 02.02.2022   16:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Naročnika prosimo da spremeni referenčni pogoj za tehnično in strokovno sposobnost in sicer tako, da se bodo kot referenca upoštevale rekonstrukcije objektov v obdobju zadnjih 7. let.

ODGOVOR
Naročnik je objavil spremenjeno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila vezano na spremembo tehnične in strokovne sposobnosti.
______________


Datum objave: 02.02.2022   16:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Investitorja prosimo, da sproti odgovarja na vprašanja in ne šele potem, ko bo rok za postavljanje vprašanj že potekel. Po poteku roka ne moremo več postavljati vprašanj, glede na to kašen odgovor boste dali.
Hvala

ODGOVOR
Naročnik je podal odgovore na zastavljena vprašanja.
____________