Dosje javnega naročila 000558/2022
Naročnik: DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO, Šmihel 1, 8000 Novo mesto
Blago: Dobava električne energije z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev
ZJN-3: Odprti postopek

JN000558/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.01.2022
JN000558/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.03.2022
JN000558/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000558/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 021-051381
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO
Šmihel 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Simona Špes Šajn
simona.spes-sajn@ssz-slo.si
+386 73719911
+386 73719944

Internetni naslovi
http://www.dso-novomesto.com/domov/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/433653/RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10461
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava električne energije z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava električne energije z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava električne energije z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.02.2022   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.02.2022   13:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.02.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO
Šmihel 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.02.2022   14:58
VPRAŠANJE
Prosimo objavite predviden datum začetka dobave električne energije . Je to 1.4.2022 ? Objavite tudi pooblastilo za 15 min podatke za SODO.

ODGOVOR
Začetek dobave električne energije je 1.4.2022.

Pooblastilo je dostopno na povezavi: https://drive.google.com/file/d/1SPyIWyAtJrC-ihYCo7P2s-9Z74sfejmb/view?usp=sharingDatum objave: 22.02.2022   13:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
1. Pogodba, 4. člen in RD str. 4., 5. in 6. odstavek - prosimo za črtanje naslednjega:
Za nadaljnji čas veljavnosti pogodbe pa se ceni lahko spremenita po preteku enega leta od sklenitve oz. uveljavitve te pogodbe in ko kumulativno povečanje ali znižanje indeksa cene električne energije v Republiki Slovenija ki ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije preseže 4 % vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve oziroma uveljavitve pogodbe.

Nadaljnja povišanja cene se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje ali znižanje indeksa iz prejšnjega odstavka ponovno preseže 4 % vrednosti od zadnjega povišanja cene.

Povišanje cene iz prvega odstavka in drugega odstavka tega člena znaša največ 80 % povišanja indeksa iz prvega in drugega odstavka tega člena.

V primeru, da je stranka pogodbe upravičena do spremembe cen v skladu s predhodnimi navedbami, mora pred uvedbo spremembe cen nasprotni stranki predložiti zahtevo za spremembo cen z dokazili o upravičenosti predlagane spremembe.

Cene, ki jih ponudniki oddamo s ponudbo veljajo za željeno obdobje naročnika in se za obdobje ponudbe/pogodbe ne spreminjajo.
2. Menimo, da je dovolj, da vsaka stranka prejme po en izvod pogodbe.
3. Prosimo, da omogočite vnos cen za posamezna obdobja in ustrezno korigirate predračun, torej za:
01.05.2022-31.12.2022,
2023
2024
01.01.2025-31.03.2025.
4. Str. 3 RD:
Kakovost električne energije mora ustrezati standardu SIST EN 50160 in mora potekati neprekinjeno, ves čas veljavnosti pogodbe.
Kakovost el. energije je v pristojnosti SODO, zato prosimo za črtanje navedbe.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
1. Se ne spremeni.
2. Se ne spremeni.
3. Se ne spremeni.
4. Zahteva po standardu SIST EN 50160 se črta.