Dosje javnega naročila 000507/2022
Naročnik: DOM TISJE ŠMARTNO PRI LITIJI, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji
Gradnje: Prenova enote Grajske gospe matičnega Doma Tisje za izboljšanje bivalnega standarda
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 60.913,36 EUR

JN000507/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.01.2022
JN000507/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.02.2022
JN000507/2022-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.03.2022
JN000507/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.04.2022
JN000507/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.04.2022
JN000507/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 28.10.2022
JN000507/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 30.11.2022
JN000507/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 20.01.2023
JN000507/2022-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 20.01.2023
JN000507/2022-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 15.03.2023
JN000507/2022-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 15.03.2023
JN000507/2022-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 15.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000507/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DOM TISJE ŠMARTNO PRI LITIJI
Črni Potok 13
1275
SI
Šmartno pri Litiji
Slovenija
Mojca Ocepek
mojca.ocepek@ssz-slo.si
+386 18900104

Internetni naslovi
http://www.dom-tisje.com/domov/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/433874/RD.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/433874/espd/RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10493
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova enote Grajske gospe matičnega Doma Tisje za izboljšanje bivalnega standarda
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Prenova enote Grajske gospe matičnega Doma Tisje za izboljšanje bivalnega standarda
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvedba GOI del
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba GOI del
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.03.2022
Konec: 31.08.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 15 »REACT EU - Evropskega sklada za regionalni razvoj«, prednostno področje »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID - 19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža opreme
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33192000
39100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža opreme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.03.2022
Konec: 31.08.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 15 »REACT EU - Evropskega sklada za regionalni razvoj«, prednostno področje »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID - 19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.02.2022   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.02.2022   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.02.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.02.2022   09:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Na vaši strani ne najdemo popisov in razpisne dokumentacije... Najdemo Sheme in načrte ter tehnična poročila, ostalo pa očitno ni objavljeno.

Hvala!

LP

ODGOVOR
Spoštovani,
razpisna dokumentacija je na voljo na povezavi: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/433874/RD.zip