Dosje javnega naročila 000573/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Storitve: Vzpostavitev DNS za izdelavo poenostavljenih/preliminarnih energetskih pregledov, razširjenih energetskih pregledov z elaborati gradbene fizike in energetskih izkaznic za objekte v lasti naročnikov
ZJN-3: Omejeni postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 135.212,60 EUR

JN000573/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 31.01.2022
JN000573/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.02.2022
JN000573/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.02.2022
JN000573/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.03.2022
JN000573/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.04.2022
JN000573/2022-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.05.2022
JN000573/2022-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2022
JN000573/2022-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.06.2022
JN000573/2022-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.06.2022
JN000573/2022-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.06.2022
JN000573/2022-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.06.2022
JN000573/2022-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.07.2022
JN000573/2022-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.07.2022
JN000573/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljeno dne 01.08.2022
JN000573/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.08.2022
JN000573/2022-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.08.2022
JN000573/2022-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.08.2022
JN000573/2022-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.09.2022
JN000573/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 06.09.2022
JN000573/2022-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljeno dne 07.09.2022
JN000573/2022-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.09.2022
JN000573/2022-ODL14 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.09.2022
JN000573/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 29.09.2022
JN000573/2022-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljeno dne 30.09.2022
JN000573/2022-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljeno dne 10.10.2022
JN000573/2022-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 10.10.2022
JN000573/2022-ODL15 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2022
JN000573/2022-ODL16 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.11.2022
JN000573/2022-ODL17 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.11.2022
JN000573/2022-ODL18 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.11.2022
JN000573/2022-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljeno dne 17.11.2022
JN000573/2022-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 20.11.2022
JN000573/2022-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljeno dne 22.11.2022
JN000573/2022-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2022
JN000573/2022-ODL19 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.12.2022
JN000573/2022-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljeno dne 07.12.2022
JN000573/2022-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2022
JN000573/2022-ODL20 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.12.2022
JN000573/2022-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljeno dne 25.01.2023
JN000573/2022-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 29.01.2023
JN000573/2022-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 23.03.2023
JN000573/2022-ODL21 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.03.2023
JN000573/2022-ODL22 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.04.2023
JN000573/2022-ODL23 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.04.2023
JN000573/2022-C09 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljeno dne 11.04.2023
JN000573/2022-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 11.04.2023
JN000573/2022-ODL24 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2023
JN000573/2022-C10 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljeno dne 12.04.2023
JN000573/2022-C11 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljeno dne 04.05.2023
JN000573/2022-C12 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljeno dne 04.05.2023
JN000573/2022-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2023
JN000573/2022-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2023
JN000573/2022-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2023
JN000573/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 04.06.2023

Revizijski zahtevki
20.05.2022 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
20.05.2022 Vložen je zahtevek za revizijo
01.06.2022 Naročnik je zavrgel zahtevek za revizijo
17.06.2022 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
17.06.2022 Vložen je zahtevek za revizijo
27.06.2022 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
27.06.2022 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
29.06.2022 Sprejet je sklep o ustavitvi postopka 018-074-2022_Mestna_obcina_Kranj-um.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN000573/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1
4000
SI
Kranj
Slovenija
mok@kranj.si
+386 42373183

Internetni naslovi
http://www.kranj.si

OBČINA SELNICA OB DRAVI
Slovenski trg 4
2352
SI
Selnica ob Dravi
Slovenija
info@selnica.si
+386 026730207

Internetni naslovi
https://www.selnica.si

MESTNA OBČINA MARIBOR
Ulica heroja Staneta 1
2000
SI
Maribor
Slovenija
mestna.obcina@maribor.si
+386 022201000

Internetni naslovi
https://www.maribor.si/

OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2
3270
SI
Laško
Slovenija
obcina@lasko.si
+386 037338700

Internetni naslovi
http://www.lasko.si

OBČINA SLOVENSKE KONJICE
Stari trg 29
3210
SI
Slovenske Konjice
Slovenija
info@slovenskekonjice.si
+386 037573350

Internetni naslovi
https://www.slovenskekonjice.si

OBČINA ZREČE
Cesta na Roglo 13B
3214
SI
Zreče
Slovenija
info@zrece.eu
+386 037571700

Internetni naslovi
https://www.zrece.si

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
Kolodvorska ulica 10
2310
SI
Slovenska Bistrica
Slovenija
obcina@slov-bistrica.si
+386 028432800

Internetni naslovi
https://www.slovenska-bistrica.si

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
Aškerčev trg 15
3240
SI
Šmarje pri Jelšah
Slovenija
obcina@smarje.si
+386 038171600

Internetni naslovi
https://www.smarje.si

OBČINA MAKOLE
Makole 35
2321
SI
Makole
Slovenija
obcina@obcina-makole.si
+386 028029200

Internetni naslovi
https://www.obcina-makole.si

OBČINA DUPLEK
Trg slovenske osamosvojitve 1
2241
SI
Spodnji Duplek
Slovenija
obcina.duplek@duplek.si
+386 026840911

Internetni naslovi
https://www.duplek.si/

POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10
2000
SI
Maribor
Slovenija
info@posta.si
+386 24492384

Internetni naslovi
https://www.posta.si

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javnanarocila@eles.si
+386 14743000

Internetni naslovi
https://www.eles.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/434104/Dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzpostavitev DNS za izdelavo poenostavljenih/preliminarnih energetskih pregledov, razširjenih energetskih pregledov z elaborati gradbene fizike in energetskih izkaznic za objekte v lasti naročnikov
Referenčna številka dokumenta: 360-2/2021-71-(40/51/07)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71314000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet DNS zajema izdelavo poenostavljenih/preliminarnih energetskih pregledov, razširjenih energetskih pregledov z elaborati gradbene fizike in energetskih izkaznic za infrastrukturo in objekte v lasti naročnikov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: kategorija 1 - Kategorija: Izdelava REP-ov
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71314300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Pod navedeno kategorijo sodi izdelava razširjenih energetskih pregledov (REP) za objekte v lasti naročnikov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 26
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pod pogoji opredeljenimi v razpisni dokumentaciji.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
ELENA ENERGY SLOVENIA; SUSTAINABLE ENERGY - EAST SLOVENIA (SE-ES) - (št. pogodbe: ELENA-2019-138).
II.2.14 Dodatne informacije
Dinamični nabavni sistem se sklepa za obdobje do 31. 3. 2024. Minimalni rok za prejem prijav (Rok za predložitev prijave za sodelovanje pred vzpostavitvijo Kataloga ponudnikov) je določen v obvestilu o naročilu na Portalu javnih naročil. Kandidat lahko ves čas trajanja DNS, tudi po izteku minimalnega roka za prejem prijav, zahteva dostop do sistema s predložitvijo prijave za sodelovanje.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: kategorija 2 - Izdelava poenostavljenih/preliminarnih EP-ov
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71314300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Pod navedeno kategorijo sodi izdelava poenostavljenih/preliminiranih energetskih pregledov za objekte in infrastrukturo v lasti naročnikov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 26
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pod pogoji opredeljenimi v razpisni dokumentaciji.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
ELENA ENERGY SLOVENIA; SUSTAINABLE ENERGY - EAST SLOVENIA (SE-ES) - (št. pogodbe: ELENA-2019-138).
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Kategorija 3 - Izdelava energetskih izkaznic
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71314300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Pod navedeno kategorijo sodi izdelava energetskih izkaznic za objekte v lasti naročnikov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 26
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pod pogoji opredeljenimi v razpisni dokumentaciji.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
ELENA ENERGY SLOVENIA; SUSTAINABLE ENERGY - EAST SLOVENIA (SE-ES) - (št. pogodbe: ELENA-2019-138).
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.03.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.02.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1
4000
Kranj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.02.2022   12:04
VPRAŠANJE
Še eno vprašanje:
Tudi v primeru izdelave REP naročnik ni vedno lastnik objekta (naročnik je lahko upravnik večstanovanjske stavbe, ali pa naročnik opravlja dejavnost, prostore pa ima najete, v leasingu...). V točki A (Osnovni podatki...) piše "... za objekte v lasti naročnikov..." v točki D 1.1. (Pogoj) pa te zahteve ni.
Ali je referenca priznana tudi, če naročnik ni lastnik stavbe?

Hvala lepa in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik ne zahteva, da je naročnik referenčnega posla lastnik objekta.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
nekaj vprašanj v zvezi s prijavo:
1. Ali se kot reference za izdelavo energetskih izkaznic lahko navedejo izkaznice, izdelane za nepremičninski agencijo, ki sicer ni lastnik stavbe. Za razliko od REP pri energetskih izkaznicah namreč ni zahtevano, da morajo biti vse izvedene v okviru enega naročila. Nekaj je sicer tudi individualnih naročnikov, vendar je težko izvedljivo za 4-5 let nazaj iskati naročnike in jih prositi za potrditev reference, zlasti zato, ker je avtorstvo izkaznic tako ali tako razvidno iz registra in je dodatno navajanje referenc pravzaprav nerazumljivo.
2. Ali se pri razširjenih energetskih pregledih šteje število pregledanih stavb ali število oddanih poročil. V nekaterih primerih se namreč energetski pregledi več stavb (vsaka s svojim elaboratom gradbene fizike) združi v eno poročilo. Če se torej v sklopu enega poročila pregleda (recimo) šest stavb (s šestimi elaborati GF), se to smatra kor en REP ali kot šest?
3. Pri izdelavi enega REP je sodelovalo več avtorjev (strojnik, gradbenik, ...), ki so navedeni na začetku poročila. Ali se soavtorstvo vsem šteje kot referenca izvedenih del?

Hvala lepa in lep pozdrav.

ODGOVOR

1. Naročnik je v tem delu objavil popravek dokumentacije, in sicer bo štel kot ustrezno tudi navedbo referenčnih poslov za 3. Kategorijo: Izdelava energetskih izkaznic v obliki seznama energetskih izkaznic z vnosom podatka o imenu katastrske občine, številki izkaznice in datumu izdelave. Predvidena sta dva načina izkazovanja 1. Pogoja (Reference) za 3. Kategorijo, pri načinu B) ni potrebna potrditev referenčnih poslov pri naročniku.
2. Pri razširjenih pregledih šteje eno poročilo o izvedenem razširjenem energetskem pregledu objekta kot en referenčni posel. Če je v okviru enega poročila zajetih več objektov, se lahko izkaže z enim poročilom izvedba več razširjenih energetskih pregledov samo v primeru, da so bila vsa poglavja, zahtevana skladno s Pravilnikom o metodologiji za izdelavo in vsebino energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16 in 158/20) in Metodologijo izvedbe energetskega pregleda, Ministrstvo za okolje in prostor, april 2007, pripravljena ločeno za vsak objekt posebej.
3. Da.Datum objave: 02.03.2022   13:55
Naročnik objavlja popravek Navodil v delu D) Posebni pogoji za ugotavljanje sposobnosti, in sicer za 3. kategorijo spreminja navodila za zahtevana dokazila prvega pogoja (Reference). Referenčni pogoj se glasi:

Kandidat ima ustrezno znanje in izkušnje z izvajanjem podobnih nalog, kar izkaže tako, da je v obdobju zadnjih petih let od oddaje prijave v vsakem letu (2017, 2018, 2019, 2020 in 2021) izdelal najmanj 5 energetskih izkaznic za objekte, večje od 250 m2.