Dosje javnega naročila 000543/2022
Naročnik: Javno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik
Storitve: Prevzem in obdelava mulja iz Čistilne naprave Hrastnik vključno s prevozom
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000543/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.01.2022
JN000543/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000543/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o.
Cesta 3. julija 7
1430
SI
Hrastnik
Slovenija
Melita Hafner
melita.hafner@komunala-hrastnik.si
+386 35642317
+386 35644000

Internetni naslovi
http://ksphrastnik.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/433726/razpis.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10474
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevzem in obdelava mulja iz Čistilne naprave Hrastnik vključno s prevozom
Referenčna številka dokumenta: JNMV 1/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je Prevzem in obdelava mulja iz ČN Hrastnik vključno s prevozom v obdobju od 1.4.2022 do 31.3.2023. Predvidena količina za čas trajanja pogodbenega razmerja je 350 t. Ponudnik mora biti vpisan v seznam posrednikov oz. zbiralcev odpadka 19 08 05 - mulj iz čistilnih naprav komunalnih odpadnih vod.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90410000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: CČN Hrastnik, Za Savo bš, Hrastnik
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je Prevzem in obdelava mulja iz ČN Hrastnik vključno s prevozom v obdobju od 1.4.2022 do 31.3.2023. Predvidena količina za čas trajanja pogodbenega razmerja je 350 t. Ponudnik mora biti vpisan v seznam posrednikov oz. zbiralcev odpadka 19 08 05 - mulj iz čistilnih naprav komunalnih odpadnih vod oz. za katerega ima ustrezno okoljevarstveno dovoljenje za izbran postopek predelave predmeta storitve.
Storitev se izvaja z odvozom mulja iz CČN Hrastnik. Kontejnerji stojijo na prostem, posodo in prevoz zagotovi odjemalec mulja; vrsta in velikost kontejnerja glede postavitve ni pomembna; potrebno je upoštevati omejitve dostavne poti, kjer je otežen dostop zaradi podvoza pri ŽP in ozke ceste; omejitve pred podvozom so z opombo, ki dovoljuje prevoz do CČN Hrastnik; prevoznik mora preveriti možnost prevoza skozi podvoz; trenutno se prevoz izvaja s kontejnerji abrol (z vsebino mulja cca 11 t/kontejner).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.04.2022
Konec: 31.03.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.02.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.02.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.02.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.01.2022