Dosje javnega naročila 000548/2022
Naročnik: OBČINA TRŽIČ, Trg svobode 18, 4290 Tržič
Gradnje: Rekonstrukcija vozišč na območju Občine Tržič v letu 2022, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 235.000,00 EUR

JN000548/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.01.2022
JN000548/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.02.2022
JN000548/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.03.2022
JN000548/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000548/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TRŽIČ
Trg svobode 18
4290
SI042
Tržič
Slovenija
Katarina Turk
katarina.turk@trzic.si
+386 45971553

Internetni naslovi
https://www.trzic.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/434204/Rekonstrukcija_vozisc_Trzic_2022.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10543
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija vozišč na območju Občine Tržič v letu 2022, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
Referenčna številka dokumenta: 10-2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet tega naročila je rekonstrukcija odsekov vozišč na delih tras občinskih kategoriziranih cest na območju Občine Tržič v letu 2022. Predvidena ureditev cest zajema sanacijo vozišča s preplastitvijo, namestitev prometne signalizacije in opreme ter ureditev odvodnjavanja.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet tega naročila je rekonstrukcija odsekov vozišč na delih tras občinskih kategoriziranih cest na območju Občine Tržič v letu 2022. Predvidena ureditev cest zajema sanacijo vozišča s preplastitvijo, namestitev prometne signalizacije in opreme ter ureditev odvodnjavanja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del zaradi dodatno naročenih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika, ravnanja tretjih oseb ali naročnika, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja izvajalca, spremembe projektne dokumentacije ali utemeljenih razlogov po 42. členu Posebnih gradbenih uzanc.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.02.2022   08:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.02.2022   09:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.02.2022   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.02.2022   07:59
VPRAŠANJE
POPIS DEL SE NE UJEMA S POPISI NA POSAMEZNIH ODSEKIH, kateri popisi so pravilni.
Ali se cene vpišpejo samo v zavihek POPIS DEL ?

ODGOVOR
Cene se vpisujejo sam v zavihek POPIS DEL, ki je okvirni zbir količin na posameznih odsekih.