Dosje javnega naročila 000627/2022
Naročnik: OBALNE LEKARNE KOPER FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA, Kidričeva ulica 2, 6000 Koper - Capodistria
Blago: HITRI ANTIGENSKI TESTI ZA SARS-COV-2 ZA SAMOTESTIRANJE NAMENJENI ODVZEMU NOSNEGA BRISA
ZJN-3: Odprti postopek

JN000627/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.02.2022
JN000627/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.02.2022
JN000627/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000627/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 023-057047
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBALNE LEKARNE KOPER FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA
Kidričeva ulica 2
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Nataša Aver
natasa.aver@obalne-lekarne.si
+386 56110014
+386 56110044

Internetni naslovi
http://obalne-lekarne.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/434259/RD_Hitri_antigenski_testi_januar_2022_(2).zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10513
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: HITRI ANTIGENSKI TESTI ZA SARS-COV-2 ZA SAMOTESTIRANJE NAMENJENI ODVZEMU NOSNEGA BRISA
Referenčna številka dokumenta: JN-10513
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33196000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
HITRI ANTIGENSKI TESTI ZA SARS-COV-2 ZA SAMOTESTIRANJE NAMENJENI ODVZEMU NOSNEGA BRISA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: NABAVA HITRIH ANTIGENSKIH TESTOV ZA SARS-COV-2 ZA POTREBE SAMOTESTIRANJA NAMENJENI ODVZEMU NOSNEGA BRISA PAKIRANIH PO 1 KOS
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33196000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OBALNE LEKARNE KOPER, KIDRIČEVA ULICA 2, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
II.2.4 Opis javnega naročila
HITRI ANTIGENSKI TESTI ZA SARS-COV-2 ZA SAMOTESTIRANJE NAMENJENI ODVZEMU NOSNEGA BRISA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: NABAVA HITRIH ANTIGENSKIH TESTOV ZA SARS-COV-2 ZA POTREBE SAMOTESTIRANJA NAMENJENI ODVZEMU NOSNEGA BRISA PAKIRANIH PO 5 KOS
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33196000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OBALNE LEKARNE KOPER, KIDRIČEVA ULICA 2, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
II.2.4 Opis javnega naročila
HITRI ANTIGENSKI TESTI ZA SARS-COV-2 ZA SAMOTESTIRANJE NAMENJENI ODVZEMU NOSNEGA BRISA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.02.2022   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 29.05.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.02.2022   14:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.02.2022   13:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBALNE LEKARNE KOPER FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA
Kidričeva ulica 2
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.02.2022   14:42
VPRAŠANJE
Ali lahko kot referenco navedemo dobavo profesionalnih hitrih testov za COVID-19?
Ali količina 60.000 testov pakiranih po 5 pomeni škatel ali kosov testov?


ODGOVOR

Spoštovani,

kot referenco lahko navedete tudi dobavo profesionalnih hitrih testov za COVID-19.
Povpraševanje je podano za 60.000 kos - škatlic, ki so pakirane s 5 testi (skupaj znaša 300.000 testov).

Lep pozdrav


Datum objave: 16.02.2022   14:42
VPRAŠANJE
Ali lahko kot referenco navedemo dobavo profesionalnih hitrih testov za COVID-19?
Ali količina 60.000 testov pakiranih po 5 pomeni škatel ali kosov testov?


ODGOVOR

Spoštovani,

kot referenco lahko navedete tudi dobavo profesionalnih hitrih testov za COVID-19.
Povpraševanje je podano za 60.000 kos - škatlic, ki so pakirane s 5 testi (skupaj znaša 300.000 testov).

Lep pozdrav


Datum objave: 16.02.2022   14:44
VPRAŠANJE
Ali moramo ponudbeni dokumentaciji predložiti tudi zavarovanje za resnost ponudbe?

ODGOVOR
ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik bo v okviru svoje ponudbe predložil izpolnjen Obrazec št. 8 - Menična izjava z menico v višini 3% ponudnikove ponudbene vrednosti (brez DDV) z oznako »brez protesta«, in sicer v informacijskem sistemu e-JN mora oddati skenirano menico in menično izjavo, skupaj z ostalo ponudbeno dokumentacijo; originalno menico in izjavo pa mora v roku 3 dneh od datuma oddaje ponudbe, poslati naročniku priporočeno v papirni obliki na naslov Obalne lekarne Koper, Kidričeva ulica 2, 6000 Koper - Capodistria.

Lep pozdrav


Datum objave: 16.02.2022   14:47
VPRAŠANJE
Spoštovani

za Sklop 1 nas zanima, glede na pogoj:

- Opomba: Naročnik bo kot istovrstni posel priznal vsak posel (primerljiv na nivoju vrednosti oziroma količine dobavljenega predmeta naročila).

za dano pakiranje imamo eno referenco z dvakratnikom količin, ki jih zahtevate. Ali lahko upoštevamo le to referenco kot tako, saj so dobavljene količiine zadostne? Za dano pakiranje bi sicer lahko dosegli tudi količine, vendar z več kot dvemi referencami.

Hvala lepa za odgovor,

ODGOVOR
Pozdravljeni,

potrjujemo vašo referenco, saj zadošča istovrstnosti primerljivega posla, glede količine, saj obseg referenčne dobave zadošča dvem podanim referencam količinsko.

Lep pozdravDatum objave: 24.02.2022   13:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

imamo vprašanje glede referenc.

Torej potrebujete referenco, ne glede na vrsto testov ali proizvajalca, vendar glede na vrsto pakiranja (v predmetnem naročilu so predmet nabave testi pakirano po 1 in po 5)? Torej v tem primeru dobava testov pakiranih po 25 ne pride v poštev?

Ali lahko predložimo več referenc (npr. 10), ki skupaj znašaj 40.0000 testov pakiranih po 1?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

kot je objavljeno na Portalu javnih naročil pod Odločitve uporabnika, smo postopek oddaje javnega naročila ustavili.
Zato ne podajamo odgovore na zastavljena vprašanja.

Lepo pozdravljeni,